160 Kernteksten van narcisme.blog & VKoN!

De kernteksten van “narcisme.blog” bevat de belangrijkste informatie, de kern van wat we willen zeggen op onze website. Lezers kijken bij voorkeur op deze plaatsen om een snel overzicht te krijgen van de inhoud en te zien of we iets aanbieden dat bij hen kan passen.

De kernteksten van narcisme.blog zijn de profielpagina’s waarmee we het onderwerp toegankelijk maken. Eigenlijk is het een keuze pagina waar je naar een meer detailpagina kan gaan en naar de informatie die je zoekt! Er is echter telkens maar 1 homepage. De verzameling van al die homepages vormen die kernteksten.

Tezelfdertijd dient deze pagina een soort overzicht te geven, met categorieën. De bedoeling is dat je hier zo snel mogelijk bij je doel geraakt.

Het verschil tussen de veelzijdige kernteksten van narcisme.blog met de blogs:

In de kernteksten krijg je meer dan 1 onderwerp aan informatie, alhoewel het geen nieuwsartikel, of gedetailleerde informatieartikel is. Het is de pagina waarop de surfer de info zoekt die hij nodig heeft. Op een informatieve website of een informatieve rubriek is het meestal de zoekfunctie die de bezoeker leidt naar het einddoel van zijn surfsessie. Op commerciële pagina’s volgt daarna de bestelprocedure of bijvoorbeeld een registratie mogelijkheid.

Wat is het doel van een vakkundig blogartikel op narcisme.blog?

De bezoeker gelukkig maken. Omdat hij heeft gevonden wat hij zocht. Dat kan het enige doel zijn. Maar we proberen daar natuurlijk keihard om de bezoeker aan te zetten tot een actie zoals de groeitaken doen, kopen van een boek, inschrijven voor een gratis workshop, contacteren, inschrijven voor een abonnement op “narcisme.blog”, bekijken van de opties op @zelfzorgHelp in het menu, toetreden tot onze privégemeenschap VKoN.

De reeks kernteksten bevat alle informatie die nodig is voor het beantwoorden van de hoofdvraag: “Hoe kun je je zelfgenezen van trauma na narcistisch misbruik?” “En welke werktuigen heb je daarbij nodig?” De kernteksten bevatten geen overbodige informatie.

De kernteksten geven voldoende informatie gelet op de voorkennis van de doelgroep, mensen die voldoende kracht hebben om zichzelf te genezen van narcistisch trauma. Als je ondervonden hebt of ondervindt dat je die kracht niet hebt, ga dan naar je dokter, psychiater of therapeut.

De links in de kernteksten leiden naar andere artikelen die in verband staan met het onderwerp. Die links zijn aanbevelingen voor uw verdere studie. We gaan er op letten om hier zoveel mogelijk aan bronvermelding te doen.

Zelfverheerlijking om een schijn van superioriteit te creëren.

In het algemeen is zelfverheerlijking een patroon van pompeus gedrag en opschepperij. Narcisten ontwerpen dit gedrag om een ​​schijn van superioriteit te creëren. In verschillende kern teksten van “narcisme.blog” komt dit aspect van superioriteit aanbod. Zelfverheerlijking is een informele term die in het algemeen Narcisme beschrijft.

Zelfverheerlijking is de bepalendste eigenschap van mensen met een narcist(e)ische persoonlijkheidsstoornis. Het verschilt van algemeen opscheppen, omdat het zich vaak kan manifesteren in agressieve, meedogenloze of manipulatieve patronen van verbondenheid.

De meesten van ons zullen zich nu en dan aan overgeven aan zelfverheerlijking. Het bestaat dus in gradaties.

Hoe wijdverspreid is snijden & automutilatie? Wat kun je doen?

Statistieken over automutilatie van tieners zijn moeilijk te verkrijgen, omdat er zo weinig onderzoek is gedaan naar het onderwerp. Brede schattingen zijn dat ongeveer één procent van de totale bevolking in het Westen een vorm van zelfmisbruik vertonen. Maar dat aantal omvat degenen met eetstoornissen zoals anorexia, evenals degenen die zichzelf verwonden.

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Psalm 35: Zij haten me zonder reden die narcisten.

De evangelies zijn zich nauwkeurig bewust van wat ze vertellen. Ze vertellen de waarheid over slachtoffers die ten onrechte veroordeeld werden, maar ze weten wat ze vertellen, en ze weten dat door de waarheid uit te spreken zij opnieuw het pad van de Hebreeuwse Bijbel nemen.

De Evangelies begrijpen heel goed hun verwantschap met de oude geschriften over het mechanisme van het enkele slachtoffer, en ze lenen van de Hebreeuwse Bijbel enkele van de opvallendste formuleringen.

Een leegte vullen met zelfpijniging heeft hulp nodig.

Zelfverwonding is elke vorm van opzettelijke, met opzet letsel, zoals snijden, vergiftiging of overdosering, toegebracht aan zichzelf. Zelfbeschadiging, zelfverwonding, zelfmishandeling of automutilatie verwijzen meestal naar gedragingen die niet suïcidaal van aard zijn, alhoewel pogingen tot zelfbeschadiging soms tot de dood leiden.

Betrouwbare statistieken over dit gedrag zijn niet gemakkelijk te vinden. Dit komt deels, omdat zelfbeschadiging relatief weinig aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap heeft gekregen.

De ontwikkeling van de zondebok door de narcist.

Een zondebok kan een kind, werknemer of lid van een groep leeftijdsgenoten uitzocht voor onverdiende negatieve behandeling of schuld. In verschillende kern teksten van “narcisme.blog” komt dit aspect van de zondebok aanbod.

Iedereen heeft enkele relaties die minder comfortabel, natuurlijk of lonend zijn dan de anderen. Sommige mensen irriteren ons gewoon meer. Ze kunnen ons meer vermoeien of dagen ons meer uit dan anderen.

De narcist die denkt dat hij recht op een speciale behandeling heeft.

Een onrealistische, onverdiende of ongepaste verwachting van gunstige omstandigheden en gunstige behandeling door toedoen van anderen als een automatisch gevoel van recht.

Wanneer iemand met een persoonlijkheidsstoornis de zeer ongewone ups en downs van stemmingswisselingen ervaart, kunnen ze soms geloven dat hun eigen emotionele behoeften van het grootste belang zijn.

Luisteren op een actieve manier: effectieve communicatie.

Één van de belangrijkste problemen die de raadplegingen van de psycholoog vullen, en meer nog die van de vertrouwde therapeut, zijn de communicatieproblemen. Hoe vaak hebben we niet gehoord “dat we niet weten hoe te communiceren”. Anderen hebben gehoord: “wat ik niet begrijp, waarom het niet wordt gecommuniceerd”.

De genezende kracht van onze herinneringen.

Hoe vaak hebben we kritiek geuit op onze grootouders of een oudere persoon in onze omgeving, omdat ze de hele tijd verhalen uit het verleden vertellen? Hoogstwaarschijnlijk is uw antwoord hetzelfde als het mijne: veel. En we hebben bij geen van hen rekening gehouden met de reminiscentie.

Laat je niet isoleren door stalking

Stalking is elk alomtegenwoordig en niet-welkom-patroon van het nastreven van contact met een ander individu. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt het aspect van isolatie van het slachtoffer aanbod. Alhoewel de meesten van ons geleerd hebben de meeste angst voor vreemden te hebben, is in de meeste gevallen van stalken de dader iemand die het slachtoffer kent.

De stalker kan een familielid, vriend, echtgenoot, collega, partner, ex-partner of ex-geliefde zijn. Bovendien is de algemene deler dat de stalker een emotionele ‘band’ heeft met hun doelwit.

Wat is NLP

De Neuro-linguïstisch Programmeren of NLP is een model van de psychologie die als voornaamste doel heeft de ontwikkeling van de mens. Om deze ontwikkeling te bereiken, zijn de gebruikte technieken gericht op het modelleren van de menselijke gedragspatronen van elke persoon om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Selectief geheugen en selectieve amnesie bij een narcist

In het algemeen is selectief geheugen en selectieve geheugenverlies het gebruik van geheugen, of een gebrek aan geheugen. Het geheugen is dan selectief om een ​​vooroordeel, overtuiging of gewenste uitkomst te versterken.

Selectief geheugen en selectieve amnesie komt veel voor. Zo’n selectief geheugen maakt iedereen soms mee. Namelijk we herinneren ons allemaal bepaalde gebeurtenissen en situaties anders.

Neerhalend sarcasme en betuttelende toon

Het kleineren en vernederen via sarcasme van een narcist(e) is een sterke eigenschap. Hun toon is alleen één hulpmiddel in de gereedschapskist van de narcist(e). Veel slachtoffers hebben gezegd dat hun partners erg sarcastisch waren. In feite lijkt het in veel gevallen hun tweede naam te zijn. Het is een manier om je ook te gaslichten, dus ja ze lijken het te gebruiken.

Privacy Policy

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan nauwkeurig met je gegevens om. Bovendien doen wij er niets geks mee en gaan ze al ook niet verkopen, omdat wij dat zelf ook niet willen.

Verder zorgen we ervoor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (vroeger Wet op de Privacy).

Voorwaarden en Privacy narcisme.blog

De informatie op deze website wordt u gratis aangeboden. Door deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de voorwaarden en het privacybeleid. Deze informatie is uiteraard niet bedoeld als vervanging voor professionele begeleiding of hulpverlening.  Alhoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan VkoN niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden.

Belangrijke juridische informatie over online inkomsten

Het is duidelijk dat de inkomsten die soms getoond worden als voorbeeld voor wat je online kunt verdienen buitengewoon zijn. De gemiddelde inkomsten of de voorbeelden en getuigenissen zijn soms acteurs en soms ook niet zoals dikwijls. Maar stel dat ze echt zijn dan mag je ze nooit opvatten als een garantie van inkomsten.  Pas op, je krijgt dan wel een onbewust gevoel dat je dat ook zou kunnen.

Disclaimer narcisme.blog &  Co

Zoals ook op mijn Facebook bij info wordt vermeld ben ik geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut. Ik heb wel wat ervaring met narcisme. Hier doe ik dus een poging om de dynamiek van narcist(e)ische relaties te beschrijven. Ook demonstreer ik wat er gebeurt met de relaties van een vermoedelijke narcist(e) uit mijn ervaring met narcisme.

About narcisme.blog

+ 2000 teksten voor grondig inzicht rond narcisme & zelfliefde

+ Messenger contact om klaarheid te krijgen

+ selectie van boeken om uw verder te verdiepen

+ supportgroep voor contacten te leggen en reacties

Bewustzijn rond Narcisme

Termen waar je nog nooit van gehoord hebt worden beschreven op mijn webblog VKoN (hier) of op mijn verschillende Facebook pagina’s – zoals liefdesbombardementen, toekomst faking, devaluatie, projectie, gaslighting, lastercampagne, vliegende apen, cognitieve dissonantie en triangulatie – worden onderdeel van het gebruikelijke vocabulaire van de overlevende.

Je vindt zelfs Begrippenlijsten A-NO-RS T tot Z over narcisme en het bewustzijn daarrond.

De narcistische vlooien van de narcist vernietigen bij jezelf

We leren zowel diepgaande waarden zoals goed en kwaad, goed en slecht, eerlijkheid en bedrog en dit leren we al heel vroeg als kind door onze spiegelneuronen. In verschillende kernteksten van “narcisme.blog” komt het effect van spiegelneuronen aanbod.

Als we de diepgaande waarden geleerd hebben van een narcist(e), is onze kijk op die waarden een beetje als van de narcist(e).  Maar ook als we lang in de omgeving van de narcist(e) vertoeven gaan we ons daar zeker als kind naar gedragen. Dat is de betekenis van narcist(e)ische vlooien. Je krijgt coopingsmechanismen die genormaliseerd worden door in die situatie te verblijven.

De onvoorspelbare triggers en triggering situaties bij de narcist

Triggering is een kleine, onbelangrijke of kleine acties, verklaringen of gebeurtenissen die een dramatische of ongepaste reactie(s) produceren. Mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak geneigd tot overreageren of getriggerd worden tot een dramatische emotionele reactie door kleine, schijnbaar niet ter zake doende of willekeurige gebeurtenissen of situaties.

Over neuropsychologie van Empathie en Spiegelneuronen

Mentale en affectieve identificatie van het ene subject met de gemoedstoestand van een ander. (Drae) Zo gezien heeft het misschien iets te maken met ‘verbonden zijn’. We gaan hier praten over empathie als het vermogen om onszelf de emotionele ervaringen te voelen van andere mensen die we waarnemen of ons voorstellen.

Ontsnappen aan de diepgaande eenzaamheid

Een baby is vanaf de geboorte toegerust met vaardigheden die hem in staat stellen de nabijheid van zorgzame volwassenen te verkrijgen en te behouden. Activiteiten zoals huilen en lachen, oogcontact zoeken, of wegkijken… zijn een van de vele mogelijkheden, omdat de baby aan de eenzaamheid zou ontsnappen!

Doneer @Stop Narcisme Missie: Onafhankelijke blog over narcisme

Om zelfcensuur te vermijden vind ik het belangrijk dat ervaringsdeskundigen hun visie op narcisme kunnen duidelijk maken. Daarom dat ik dagelijks werk aan mijn onafhankelijke blog over narcisme. Door dagelijks contact te hebben met slachtoffers van narcisme sta ik in nauw contact met de realiteit van narcisme. Echter, ik ben geen psychiater, psycholoog of therapeut. Ik heb wel ervaring met narcisme.

Je bent goed genoeg!

Annemie Declercq coacht individuen en teams die persoonlijke en sociale doelen, vaardigheden, veerkracht of hun talenten willen ontdekken. Ze doet dit zowel life als met digitale out-reaching en met de presentie attitude, technieken en methoden. Naast haar studie orthopedagogie, maar ook haar 11-jarige ervaring leidde tot de toepassing en persoonlijke ontwikkeling van out-reaching en presentie concepten en praktijk.

Een deel van mijn hart wil je gewoon niet loslaten

Het maakt niet uit hoe vaak ik tegen mezelf zeg dat ik beter af ben zonder je.
Ik denk niet dat ik het snap. Mijn verdediging is op, maar dat is wat er van nature gebeurt als ik je heb liefgehad met een hart dat zo vrij is en eindigde in boeien achter de tralies van verraad.

Het Familie concept structuur en relaties

“Het gezin en de familie is gedefinieerd als de vereniging van mensen die een onmisbaar project van gemeenschappelijk duurzaam bestaan ​willen, waarin sterke gevoelens van verbondenheid worden gemaakt die de groep delen.

Bovendien is er een persoonlijke betrokkenheid onder de leden. Nauwe betrekkingen worden gevestigd door intimiteit, wederkerigheid en afhankelijkheid.

Magisch Denken Hulpeloos & Machteloosheid verminderen

Op zoek naar bovennatuurlijke verbanden tussen externe gebeurtenissen en je eigen gedachten, woorden en acties. In verschillende kern teksten van “narcisme.blog” komt dit aspect van hulpeloosheid aanbod en hoe je er zich kunt tegen verzetten.

Magisch denken is gebruikelijk bij alle soorten mensen, van mensen met religieuze overtuigingen tot diegenen die op zoek zijn naar ‘voortekenen’ in gemeenschappelijke gebeurtenissen.

Met niets weg lopen & geen liefde

Zelfs toen ik me realiseerde dat ik je niet kon vertrouwen, kon ik mezelf er nog niet van weerhouden om van je te houden en je verder liefde te geven. Zelfs toen ik besefte dat je me niet verdiende, voelde ik nog dat ik je verdiende. Omdat ik al zoveel van me had gegeven, en zoveel tijd en energie had geïnvesteerd dat het gewoon niet eerlijk leek om met niets weg te hoeven lopen.

Partnergeweld & misbruik in een Noodsituatie

Er is geen excuus voor huiselijk & partnergeweld. Ben je beledigd in het openbaar en privé? Doen ze pijn aan uw familieleden of uw huisdieren? Ben je verplicht seks te hebben of heb je niet de kans op ‘neen’ of niet geluisterd naar jouw ‘neen’ op manieren die ongemakkelijk zijn voor je? Dreigen ze met u pijn te doen, uw familieleden of uw huisdieren? Krijg je de schuld voor het misbruik? Zeggen ze dat je het geweld hebt uitgelokt?

Slachtoffers met zelfhaat en narcisten die slachtoffers spelen.

Een zeer ongewone haat tegen het eigen zelf, acties of iemands etnische of demografische achtergrond. Zelfhaat, ook bekend als ‘autofobie’ of ‘zelfhaat’, is een gedachtepatroon waarbij mensen geloven dat ze inferieur, slecht, waardeloos, onbemiddeld of incompetent zijn.

Tot dat we meer weten ga er niet mee om, zoek fijne mensen op.

Doe affirmaties om geen contact of zo weinig mogelijk contact met de narcist(e) te onderhouden. De overgangsperiode van misbruik door een narcist(e) naar Geen Contact onderhouden met een narcist(e)ische of anderszins kwetsende, giftige ex-partner kan een sterk uitdagende tijd zijn.

U helpen met videobegeleiding. Doe een gespreksaanvraag.

Ik neem aan dat je te maken hebt met tijdsdruk zoals iedereen. Wellicht ben je op een externe plaats? Kun je het huis niet verlaten om een outreach gesprek te organiseren met me? Dan is videobegeleiding zeer welkom.

Wil je met me praten, maar woon je in een andere stad, provincie of land? Communicatie via video is persoonlijker dan via email, chat, Messenger,  WhatsApp of telefoon?

Contact met narcisme.blog.

De cognitieve dissonantie van twee botsende ideeën – één idee de narcist(e) als onze zielsverwant en de andere onze ex als een harteloze onderdrukker – ligt aan de basis van enorme verwarring.

De verwarring blijft over nadat de relatie uit elkaar valt daarom dat contact met narcisme.blog belangrijk kan zijn in afwachting van therapie of hulpverlening.

Ga nu voor Meer Kennis, begrip, inzicht en besef van narcisme in een aha Moment?

Ouderschap kan het uitdagendste en ongewenste ding zijn dat je ooit hebt gedaan zonder kennis van narcisme. Dit is zeker het geval als je zelfs bent opgevoed op een manier waarmee je niet tevreden bent. Was een ouder of ouders van jou ‘narcist(e)isch” en heb je daarvan gedragingen overgenomen door een gebrek aan kennis van narcisme?

Blog VKoN Narcisme.

Een speciale plaats in ons hart voor slachtoffers van narcisme.

Het is niet gemakkelijk om te leven met een narcist(e)ische man, of onder welke vorm ook narcisme verschijnt in je familie. Schuldgevoelens en schaamte zijn vaak de erfenis van een kind van narcisten. Meestal blijven er ook nog resterende gevoelens van angst en depressie over. Vooreerst beschuldig jezelf niet!

Enkele Artikels – blogs op narcisme.blog

Zelfverheerlijking om een schijn van superioriteit te creëren.

Begrippenlijst narcisme van S

Links naar Begrippenlijst in de context van narcisme

Wetenschappelijk onderzoek narcisme eos

onderzoeksgebied narcisme

Alle artikels in Knack over narcisme!

Dank je voor het overlopen van al deze titels van onze alfabetisch gerangschikte kernteksten van narcisme.blog!

3 kernbehoeften: gezien, gehoord en authentiek benaderd voor wie we zijn.

Actief deelnemen codependent om valse kernovertuigingen af te leren

Als je ego vooroordelen veronderstelt, zeg dan “stop”.

Als je in de sterke rol zit is het moeilijk om kwetsbaar te zijn.

Annemie Declercq: Mag ik me even voorstellen? Wie ben ik?

Authentieke verbinding en kwetsende kernovertuigingen

Beheersend gedrag: met liefdevol bewustzijn kijken kan nuttig zijn.

Bepaal wat je wilt en niet wat je niet wilt als je trauma wilt genezen

Beperkende overtuigingen geprojecteerd in kindertijd

Blijf weg van de narcist zelfde advies als afkickkliniek

Chronisch behagen is een conditionering van zelfopoffering.

Chronisch zelfverraad stoppen met een kleine handeling!

Chronische verontschuldiger met onduidelijkheid en wrok.

Codependentie-conditionering begint in de kindertijd

Codependentie-conditionering wordt als normaal beschouwd.

Complexe post traumatische stress – stoornis.

Complexe post traumatische stress – stoornis. Deel 2

Contact met narcisme.blog

Controle dynamiek in een gezin met een verslaafde.

Co-ouderschap uw kind met een narcist: de uitdaging

De aanpak van de narcist: zijn werking en manier.

De conditionering van je broer of zus is vergelijkbaar.

De genezende kracht van onze herinneringen.

De narcistische vlooien van de narcist vernietigen bij jezelf.

De ontwikkeling van de zondebok door de narcist.

De relatie met jezelf genezen in de spiegel van de ander.

De verslaving aan een ander mens & emotionele deprivatie

De wijze lieve ouder en het innerlijke kind doen groeien.

Dingen die je over narcisten moet weten. En hoe herstellen

Disclaimer narcisme.blog en aanverwante. Ervaring met narcisme.

Doe de hersteltaken op narcisme.blog

Donatie voor narcisme blog Onafhankelijke blog over narcisme.

Doorbreken van schaamtecycli met kleine beloftes proces

Een chronische activering van het sympathische zenuwstelsel.

Een gevaarlijke relatie doet aan stille behandeling.

Een leegte vullen met zelfpijniging heeft hulp nodig.

Een narcistische spel van woede en stille behandeling.

Een vals geloofssysteem toen de narcist verscheen?

Een versie van liefde die veilige liefde betekent.

Eenzaamheid na complex trauma. Hoe ontsnappen? Dl 1

Eenzaamheid na complex trauma: hoe te ontsnappen Dl 2

Egocomunicatie en hartbewuste communicatie

Ego-verhalen observeren en het wijze Zelf ontwikkelen

Emotie-regulering basis om een veilige persoon te worden!

Emotionele manipulatie met een stille behandeling.

Empathie en Spiegelneuronen betekenis in Neuropsychologie

Familiestructuur & relaties: aard familieconcept en functies

Functioneren als gewonde kinderen in romantische relatie.

Ga je jouw Bewustzijn rond Narcisme verhogen?

Ga nu voor Meer inzicht en besef van Narcisme in een ‘aha’ Moment?

Geen toegang tot logica en empathie als we ons in traumalichaam bevinden.

Geen verontschuldigingen voor narcistische daad zonder ontwaken.

Geen zelflimieten door drang naar plezier van de narcist

Geïnspireerd: meer dan in lange tijd en intens. En jij?

Geloof niet alles wat je denkt en voelt: het is geconditioneerd gedrag

Gevoelig voor de narcist? Afhankelijk van uw zelfliefde?

Gewonde zelfbeeld van de ouderfiguur wordt ons kindertrauma.

Gewoonten veranderen voor zelfgenezing van misbruik:

Gradaties van narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Heb je de video-reeks over het zelfgenezing-groeisysteem gezien?

Heb je een goed zelfgevoel door de codependentie-dynamiek?

Herstellen narcistisch trauma: Hoe doe je dat? (groeitaak)

Het aanvaardbare relatieparadigma heeft niet iedereen de ruimte tot groei en verbinding.

Het egowerk: diep helend proces tegen schaamte.

Het gevoel van recht hebben op een speciale behandeling

Het misbruikerprofiel: Wie zijn de misbruikers?

Het missen van de illusie van wie je ego wil dat iemand is

⁣Het motto van de geheime narcist: beeld is alles

Hoe een verborgen narcist uw vertrouwen krijgt?

Hoe ga je om met een verborgen traumatrigger?

Hoe komt het dat je een traumaband ontwikkelt met een narcist?

Hoe kunnen we onze trauma’s echt helen? (taak)

Hoe wijdverspreid automutilatie bij tieners?

Hoogsensitieve persoon is doel van een toxische persoon.

Identiteit vervalsen: narcisme, compassie en zelfliefde.

Ik twijfel of die persoon een narcist is. Wat kun je doen?

Impact toxisch relatietrauma: wat kun er aan doen.

Je kunt de narcist niet veranderen door liever te zien.

Je kunt narcistisch misbruik te boven komen.

Jij bent goed genoeg!

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer.

Kernteksten van narcisme.blog & VKoN en enkele verrassende vaste pagina’s

Kindertijd betreuren maakt deel uit van het rouwproces.

Kleine beloftes is het pad van innerlijke transformatie.

Leven na misbruik: van iemand houden die je nooit kunt behagen.

Levensechte voorbeelden over het omgaan met narcisme.

Levy en de witte beer helpt bij kindertrauma. deel 1

Levy en de witte beer helpt bij kindertrauma. deel 2

Lezers van narcisme.blog: Schrijf in, abonneer en volg ons gratis.

Logica lukt niet. Jezelf met licht vullen voor een zielstransformatie

Loslaten van een narcist wil een deel van mijn hart gewoon niet.

Luisteren op een actieve manier met effectieve communicatie.

Luisteren: actieve manier met effectieve communicatie.dl2

Mag ik even Annemie Declercq voorstellen?

Magisch Denken en Machteloosheid bij narcisme.

Melanie’s programma: de verwoesting van misbruiktrauma

Mentale gezondheid & psychologie is genuanceerd.d1

Mentale gezondheid & psychologie is genuanceerd.d2

Mentale gezondheid daar kun je dagelijks ook zelf aan werken

Met niets weg lopen ook geen liefde en waardering.

Met schaamte & vernedering omgaan kernonvermogen van narcist. dl 1

Misvattingen over herstellen van misbruik en spannende bonus.

Naar genezing misbruik door een narcistische moeder. dl1

Naar genezing misbruik door een narcistische moeder.dl2

Narcistisch vluchtige emoties overtuigen je dat je de ideale partner bent.

Narcistische mensen plannen laster vanaf de eerste dag

NARP herstelprogramma voor narcistisch misbruik

Ons ego zorgt voor internalisering bedoelingen.

Opnieuw contact maken met je familie op het goede moment.

Oprechte onverschilligheid tegenover de narcist

Optimisme: een perspectief om blijvend te leren met toewijding

Over mij

Overzicht van de teksten over narcisme op onze website. Deel 1

Partnergeweld en misbruik in een Noodsituatie?

Pathologische leugenaars en liegen door de narcist. dl 1

Pathologische leugenaars en Pathologisch liegen door de narcist. dl 2

Praten met kinderen in een scheiding over persoonlijkheidsstoornissen.d1

Praten met kinderen in een scheiding over persoonlijkheidsstoornissen.d2

Privacy Policy

Psychologisch misbruik door stille behandeling en verdediging met “geen contact”.

Radicale acceptatie van de narcistische persoon.

Relaxatie voor herstel van narcistisch trauma. Deel 1

Relaxatie voor herstel van narcistisch trauma. Deel 2

Reparenting is een krachtig genezingsproces

Sarcasme van de narcist en betuttelende toon van een narcist.

Schaamte en vernedering omgaan kernonvermogen narcist. Deel 2

Selectief geheugen en selectieve amnesie bij een narcist.

Slachtoffers met zelfhaat en narcistische slachtoffers

Sneewwitje en de narcistische moeder, de reserve en de koningin

Spiritualiteit: het menselijk deel met liefdevol bewustzijn zien

Thrive programma: Opstaan uit angst en pijn en in kracht staan.

Tot dat we meer weten ga niet om met een narcist, zoek fijne mensen op. Deel 1

Tot dat we meer weten ga niet om met een narcist, zoek fijne mensen op. Deel 2

Triggeren de onvoorspelbare trigger situaties bij de narcist.

Triggers zorgen dat we meer over onszelf kunnen leren.

Uniek Groeisysteem voor zelfgenezing bij narcistisch misbruik

Uw genezingsproces van een toxische relatie verandert uw relaties.

Valse beschuldigingen uiten is een narcistisch kenmerk.

Van overlevingsmodus naar genezingspad door oefenen.

Verontwaardiging beginnen los te laten: hoe doe je dat

Verslaving als overlevingsmechanisme trauma

Video begeleiding. Doe een Gespreksaanvraag. VKoN

Voorwaarden en Privacy narcisme.blog & co.

Waar zijn de Moederdag-kaarten als ze niet van hun kinderen houden? D 2

Waaruit bestaat het groeisysteem voor traumaherstel na narcistisch misbruik?

Weinig artikelen over het herstellen van narcistisch misbruik?

Wil je het verhaal van een vriendin horen die narcistisch misbruik overwon?

Zelfbeschadiging die door de samenleving wordt beloond!

Zelfgenezers Groeien in zelfliefde & naastenliefde

zelfvergeving na een gewelddadige relatie duurt lang.

Zelfverheerlijking om een schijn van superioriteit te creëren.

Zij haten het slachtoffer zonder reden: Psalm 35

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.
knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees