Functioneren als gewonde kinderen in romantische relatie.

De vroegste relatie met ouderfiguren vormt de basis voor onze romantische relaties.

Deze relaties leren ons idealiter hoe we onze emoties kunnen reguleren, hoe we grenzen kunnen stellen en vasthouden, hoe we aan onze behoeften kunnen voldoen en hoe we onszelf authentiek kunnen uiten.

Omdat we volledig afhankelijk zijn van ouderfiguren wanneer niet aan onze behoeften wordt voldaan – of ze nemen hun liefde van ons weg – leren we onszelf te verraden. We internaliseren de overtuiging dat ‘er iets mis is met mij’ en we functioneren als gewonde kinderen in relaties.

Functioneren als gewonde kinderen in romantische relatie ziet er als volgt uit:

  • van onze partners verwachten dat ze ‘gewoon weten’ wat we willen en nodig hebben.
  • codependency: ik hou alleen van mij als jij van mij houdt.
  • controlerend gedrag: voortkomend uit angst voor emotionele verlating.
  • vormgeven of vormgeven van gedrag, ook op basis van controle, gebruikelijk als ouderfiguren u als kind probeerden te vormen of vorm te geven.
  • Verwacht dat een partner u repareert, inschakelt en redt.
  • Van een partner verwachten dat hij een leegte opvult of jou “compleet maakt” die vaak voorkomt bij onopgeloste trauma’s.

Beveiliging en authentieke verbinding is een proces.

Het houdt in dat twee autonome volwassenen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, waardoor ze verantwoordelijk kunnen zijn voor een ander.

Dit vereist innerlijk werk, kwetsbaarheid en regulering van het zenuwstelsel.

Veilige relaties creëren ruimte voor wederzijdse evolutie, zelfbewustzijn, vreugde, vervulling en verkenning.

Veilige relaties helpen ons zelfvertrouwen te herstellen en ons trauma uit het verleden te genezen.