Privacy Policy

Privacy verklaring.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan nauwkeurig met je gegevens om. Bovendien doen wij er niets geks mee en gaan ze al ook niet verkopen omdat wij dat zelf ook niet willen.

Verder dragen we er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet – en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (eerder Wet op de Privacy).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, evenals het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt vanwege de informatie op de website evenals voor het gebruik van die informatie.

De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inleiding.

Bij het gebruik maken van onze producten en diensten kan narcisme.blog, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement (volgen) via de community of informatie die wij verzamelen bij aanmelding van een opleiding, brochure, training, e-book of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken.

Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Als je onze website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over trainingen lezen of blogs. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren.

Zodra jij je voor een training inschrijft of een brochure, of e-book download en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt,  verzamelen we je persoonsgegevens.

Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt.

Zo vragen wij om gegevens in te vullen bij het downloaden van brochures, contactformulier, opleidingen, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen.

Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • Naw-gegevens
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • btw-nummer
 • KvK-nummer

De verzamelde gegevens worden alleen maar gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld.

Download je een brochure, e-book of gratis workshop waarvoor jij je uitdrukkelijk hebt ingeschreven, ontvang je die informatie.

Voor het downloaden van een brochure hebben we uiteraard geen btw-nummer nodig of KvK-nummer. We proberen zoveel mogelijk passende gegevens te vragen.

In sommige gevallen krijg je een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onderaan de mail. Wij maken gebruik van g-mail en zij verwijderen de gegevens na de uitschrijflink. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wanneer jij ons je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij de gegevens alleen maar gebruiken voor het doel. Dit kan gaan over onze nieuwsbrief, of over je vragen te beantwoorden via het contactformulier.

Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Je hebt altijd zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet.

Echter, om gebruik te kunnen maken van enkele van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens nodig.

De gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het toezenden van een Nieuwsbrief. Dit doen we met de gegevens die we van jou hebben ontvangen via het downloaden van het gratis e-book, brochures of workshops en trainingen of het volgen van de blog.

Er bevindt zich altijd een afmeldlink onder de Nieuwsbrief, zodat je je direct kunt afmelden.

Je Naw-gegevens, mobiel, e-mailadres, btw-nummer, KvK-nummer of bedrijfsnaam gebruiken we om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier.

Als jij je aanmeldt via het contactformulier, nemen wij op jou verzoek contact met je op of plannen een adviesgesprek in. We bewaren gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.

Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren dan wel nodig hebben voor de opleidingen over bijvoorbeeld een certificaat, slaan wij op een externe harde schrijf op en worden na het wettelijke termijn gewist.

Minderjarigen.

In sommige gevallen zoals bijvoorbeeld als er een training voor “pubers” zou zijn,  kan nadrukkelijk  de toestemming van een ouder of voogd gevraagd worden om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit geldt voor minderjarigen onder de 18 jaar.

Resumé.

Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor een toekomstige nieuwsbrief, e-book, een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload kun je je altijd weer uitschrijven.

Dat is ook zo als je je hebt aangemeld voor eventueel toekomstige opleidingen, workshop of trainingen kun je je altijd weer uitschrijven door de ‘afmeldlink’ onderaan de e-mail.

Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.

Bovendien de gegevens via het contactformulier die wij verkrijgen bewaren wij niet en worden elke maand verwijderd.

Je persoonsgegevens om facturen of offertes aan te maken zullen wij bewaren op een externe harde schijf mocht dit zich in de toekomst voordoen.

Wij delen je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden.

Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht. Dat kan bijvoorbeeld boekhouder of vanwege wettelijke verplichting aan bevoegde instanties zijn. Wij dragen zorg dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.

SSL certificaat.

Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra’s’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie herkent de browser bij een later bezoek  door deze website.

Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen.

Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.

Google analytics.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen verbeteren en verbeteringen kunnen aanbrengen, gebruiken wij Google Analytics.

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven.

Hierdoor laten we cookies achter. Google Analytics werkt door een trackcode op je website. Deze trackcode registreert klikken op onze website.

Voor ons zijn goede statistieken nodig. Hier gebruiken we geen IP-adres. Dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te verbeteren.

Google zal de verkregen informatie alleen maar met derden delen. Daarvoor is een wettelijke regeling verplicht. Het kan ook  dat derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Google.

Vaste pagina’s en kernartikelen van VKoN Narcisme.blog

Social media.

Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar sociale media als Facebook en LinkedIn. Dit vindt plaats via de Sociale Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. LinkedIn
 3. Pinterest
 4. Instagram
 5. Tumbler

De meeste socialemediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben.

Reactie onder blogs of content.

Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Stuur ons een email om jouw reactie te verwijderen als je dat wilt.

Inhoud website.

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, in overeenstemming met voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Ik deel je als lezer mee dat de gelinkte informatie over narcisme naar andere websites niet beschikbaar is voor onderzoek of analyse.

Daarom dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website.

In het algemeen is een link naar een andere website uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Bij een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Wij aanvaarden hierover geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens.

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeldlink’ of een persoonlijke e-mail, zullen we je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens over facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar.

Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting. Het systeem verwijdert daarna de gegevens.  Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

Rechten en plichten.

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of verbeteren. Je kunt een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid.

Opnieuw spannen wij ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Toch geven we geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Bovendien kunnen we ook niet, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het — tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. In essentie wijzen wij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid vanwege niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade.

Evenals voor schade die op enigerlei manier voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

AVG.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Wij onderschrijven tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen toegelaten is.

Net zo selecteren we onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of alleen maar beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

In het algemeen kan de inhoud van deze pagina zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie, zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

alle teksten over het persoonlijk verhaal van Annemie en Johan