Begrippenlijst Narcisme A – G.

Begrippenlijst Narcisme A – G.

Narcistische Achterwaartse conditionering.

Dit begrip verwijst naar een werkwijze waarbij een ongeconditioneerde stimulus samenhangend wordt gepresenteerd voor een neutrale stimulus. Deze opstelling produceert geen verandering in het effect van een neutrale stimulus.

Af en toe kan de neutrale stimulus echter remmende functies aannemen, omdat deze consequent de afwezigheid van de ongeconditioneerde stimulus voorspelt.

Het kan ook exciterende functies aannemen als gevolg van pseudo-conditionering of valse conditionering. Ook bekend als backward pairing. Vergelijk met forward conditioning.

ACHTERWAARTSE CONDITIONERING: “De persoon die zich bezighield met achterwaartse conditioneringstechnieken, werd de dinerbel vele malen toegediend vooraf aan een wasmand.

Acons  – VKoN.

Dit acroniem – begrip – terminologie  staat voor “volwassen kinderen van narcisten.” Het wordt vaak gebruikt door overlevenden van narcisten en degenen die met hen werken.

Acting-Out – uitvoering.

Dit begrip Acting-Out is wanneer een persoon die niet in staat is zijn verhaal uit te drukken dit doet door het uitvoeren van een in heel hoge mate gedrag.

Lees Meer.

Afkortingen van veel gebruikte termen en begrippen in verband met narcisme.

NM = Narcissistic Mother – narcistische moeder.
NF = Narcissistic Father – narcistische vader.
NP = Narcissistic Parent  – narcistische ouder.
N = Narcissist – narcist.
Narc = Narcissist – narcist.
MN = Malignant Narcissist – gevaarlijke narcist.

EM = Enabler Mother – een overdreven bemoederende moeder.
EF = Enabler Father – een overdreven ondersteunde vader.
EP = Enabler Parent – een overdreven ondersteunde ouder.
GC = Golden Child – gouden kind.
NGC = Narcissistic Golden Child – narcistische gouden kind.
SG = Scapegoat – zondebok.
FM = Flying Monkey – vliegende apen.
FOO = Family of Origin – originele familie.
FOC = Family of Choice, or of Choosing – familie volgens eigen keuze.
NPD = Narcissistic Personality Disorder – narcistische persoonlijkheidsstoornis.
ACoN = Adult Child of a Narcissist – een volwassen kind van een narcist.
DoNM = Daughter of Narcissistic Mother  – dochter van een narcistische moeder.

NC = No Contact – geen contact.
LC = Low Contact – weinig contact.
FOG = Fear, Obligation, Guilt – angst, verplicthing, schuldgevoel.
DH = Dear Husband – de liefste man.
DW = Dear Wife – de liefste vrouw.
DD = Dear Daughter – de liefste dochter.
DS = Dear Son – de liefste zoon.
MIL = Mother in Law – de schoonmoeder.
MOTY = “Mother of the Year”  – de moeder van het jaar.
FIL = Father in Law – de stiefvader.
SIL = Sister in Law- de stiefzuster.
BIL = Brother in Law  – de stiefbroer.
BPD = Borderline Personality Disorder- borderline persoonlijkheidsstoornis.
DID = Dissociative Identity Disorder – werd vroeger aangeduid als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis – gedissocieerde persoonlijkheidsstoornis.
DPD = Dependent Personality Disorder – afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
HPD = Histrionic Personality Disorder – hysterische persoonlijkheidsstoornis.
AA = Alcoholics Anonymous – anonieme alcoholisten.
NA = Narcotics Anonymous – anonieme drugsverslaafden.
RBT = Rational Behaviour Therapy – rationele gedragstherapie.
CBT = Cognitive Behavioural Therapy – cognitieve gedragstherapie.

Agressieve uithalen vermomd als grappen.

Verborgen narcisten houden ervan kwaadaardige opmerkingen te maken op uw kosten. Deze zijn meestal verkleed als “gewoon grappen”, zodat ze weg kunnen komen met het zeggen van afschuwelijke dingen, terwijl ze toch een onschuldige, koele houding behouden.

Lees Meer.

Antisociaal (ASP).

In de volksmond wordt dit begrip vaak gebruikt om introverten te beschrijven. Maar in klinische termen betekent dit ongeveer hetzelfde als een psychopaat. Het is de verkorting voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Lees Meer.

Arousal jag – opwinding.

Dit begrip betreft een toename van de activering gevolgd door een plotselinge daling, vaak gepaard gaand met lachen om een vrijzetting van spanning aan te duiden.

Lees meer.

De narcistische beledigende cyclus.

Dit is de naam voor de voortdurende rotatie tussen destructief en opbouwend gedrag dat typerend is voor veel disfunctionele relaties en families.
De beledigende cyclus is een herhalend patroon waarbij zowel de dader als het slachtoffer van misbruik bijdragen aan de omstandigheden die de cyclus bestendigen.

Lees meer.

Cluster B persoonlijkheidsstoornissen.

In de Cluster B persoonlijkheidsstoornissen bevatten; narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis en theatrale persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met deze persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak dramatisch en heel bedreven in emotionele manipulatie.

Narcistische Cognitieve dissonantie.

De externe, vervaardigde identiteit van de narcist is gebaseerd op leugens en ontkenning, en de narcist verwacht van haar of zijn familieleden dat ze haar versie van de ‘waarheid’ accepteren.

Lees meer. 

Gebrek aan vastigheid van objecten.

Een onvermogen om te onthouden dat mensen of objecten samenhangend, betrouwbaar en betrouwbaar zijn, vooral wanneer ze buiten je directe gezichtsveld liggen.
Gebrek aan geloof in de werkelijkheid.

Lees Meer.

Cortical – opwindings – factor.

Dit begrip is gepostuleerd door de Canadese psycholoog Daniel R Berlyne, een onderdeel van een kunstwerk dat wordt geassocieerd met verhoogde scores op de zwak-krachtige en slaperige weegschalen.

CORTICAL-AROUSAL FACTOR: “De corticale opwindingsfactor van het kunstwerk van Jenny is in de beslissingen van de rechter opgenomen.”

C-PTSS.

Dit staat voor Complexe posttraumatische stressstoornis. Dit is een aandoening die vaak voorkomt bij slachtoffers van narcistische mishandeling, maar ook bij mensen met NPD.

C-PTSS omvat een breed scala aan invaliderende symptomen, waaronder enkele of alle van de volgende stoornissen: hypervigilantie; gegeneraliseerde angst, angst en opwinding; over-reactiviteit; slapeloosheid; nachtmerries en / of nachtmerries; zelfgekozen isolement; moeite met vertrouwen; zelfdestructief gedrag; en opdringerige gedachten.

Narcistische destructieve conditionering.

Toxische mensen stellen voor dat je je sterke punten, talenten en gelukkige herinneringen koppelt aan mishandeling, frustratie en gebrek aan respect.

Lees meer.

Narcistisch duwen en trekken.

Wat is de definitie van narcistisch duwen en trekken in een relatie?

Push-Pull (trek en duw) – Een chronisch patroon van saboteren en herstel van nabijheid in een relatie zonder de juiste oorzaak of reden.

Lees Meer.

Rijden op de narcistische emotionele lift.

Definitie van het psychologisch begrip “de narcistisch emotionele lift”:

Rijden met de Emotionele Lift – Een snelle weg naar verschillende niveaus van emotionele volwassenheid.

Neerstorten…

Lees meer.

Enabler – ondersteuner van de narcist.

Dit is meestal een echtgenoot of echtgenote van de narcist. De enabler ondersteunt de narcist in zijn grandioze groter-dan-leven persona, zijn buitengewoon gevoel van recht, en zijn houding en gedrag naar anderen toe.

Lees meer.

De Algemene verklaringen en generalisaties van narcisten.

Kwaadaardige narcisten zijn niet altijd intellectuele meesterbreinen – velen van hen zijn intellectueel lui.

Lees meer.

Fysiek Misbruik.

Definitie van fysiek misbruik:

Lichamelijk misbruik – Elke vorm van vrijwillig gedrag van één persoon die pijn, ziekte of ongemak op een ander toebrengt, of hen de nodige gezondheid, voeding en comfort ontneemt.

Lees Meer.

Gevaren, bedreiging en intimidatie.

Definitie van intimidatie:

Bedreigingen – Ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

Lees Meer.

Het psychologisch begrip “Fauxpologie Fauxapologie” in de context van narcisme.

Omdat narcisten verantwoording weigeren af te leggen en denken dat ze altijd gelijk hebben, verontschuldigen ze zich zelden of nooit echt oprecht.

In plaats daarvan kunnen ze een valse verontschuldiging of fauxpologie opwerpen, bedoeld om af te buigen, schuldgevoel op te wekken of te weerleggen.

Lees meer.

Narcistische Gaslighting.

De praktijk van de hersenspoeling van een geestelijk gezond persoon tot deze overtuigd is een bewijs van hun krankzinnigheid zodat hun begrip van de werkelijkheid zo onduidelijk wordt of deze fout of onwaar is.

Dit kan eenvoudig door er ‘ontkenning’ bij te betrekken, “dat is niet gebeurd” (als het wel gebeurd is), ronduit liegen, “Ik heb je dat vooraf gezegd” (als er geen dergelijke uitspraak werd gedaan) of het creëren van een bizarre situatie om hun versie van de werkelijkheid te bewijzen.

Gaslighting is een manier waarop een narcistische ouder en andere misbruikers gebruik magebruikmakenken van wel of niet opzettelijke leugens tot het slachtoffer vragen heeft over een bepaalde werkelijkheid.

Een kind kan uiteindelijk het gevoel hebben alsof hij of zij gek is geworden. Als voorbeeld: een kind ervan te overtuigen dat de lucht groen is totdat het kind het gelooft. Gaslighting is een van de meest verraderlijke vormen van emotionele en psychische mishandeling.

Perceptie van werkelijkheid veranderen.

Gaslighting dit is een vorm van psychologische geweld waarin de narcist de mentale toestand van iemand anders ondermijnt door geleidelijk hen te pushen hun perceptie van de werkelijkheid te veranderen.

Dit is een duivels methodische manier die de narcist gebruikt met leugens en valse informatie om het denkkader van zijn slachtoffer te eroderen zodat het slachtoffer niet meer gelooft in zijn eigen oordeel en hun eigen gezond verstand.

De term komt uit de 1944 Hollywoodfilm Gaslicht, een klassieke voorstelling van dit soort hersenspoeling.

Gaslighting – iemand manipuleren door psychologische middelen in het twijfelen aan hun eigen geestelijke gezondheid. Projectie – om iemands onaangename impulsen / gedragingen te ontkennen, door ze aan anderen toe te wijzen / te projecteren.

Een persoon die bijvoorbeeld onbeleefd is, kan voortdurend andere mensen beschuldigen van onbeleefd zijn.

Het kan de vorm aannemen van schuldverlegging. Geen wonder dat u aan uzelf twijfelt.

Het is NIET JULLIE die de “gekke” is. Het is een misbruiktechniek om controle te krijgen over hun doelwit.

Ondersteuning krijgen van mensen die begrijpen hoe het is om te leven met iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Het psychologisch begrip “Geen contact regel” in de context van narcisme.

Mensen die zijn misbruikt door een narcist, kunnen ervoor kiezen om de banden met die persoon volledig te verbreken. Typisch mensen die uiteindelijk geen contact meer hebben, hebben hun grenzen op traumatische manieren geschonden die uiteindelijk hen ertoe aanzetten om alle communicatie met de narcist te stoppen.

Cyclus doorbreken.

Voor volwassen kinderen van narcisten is contactloos zijn meestal een diep ambivalente en pijnlijke keuze die aanvoelt als een kwestie van overleven om de cyclus van pijn te doorbreken en te proberen te genezen.

Geen contact, vooral van een ouder, is moeilijk uit te leggen aan mensen die narcisme en de verwoestende effecten ervan niet begrijpen, waardoor slachtoffers verder worden geïsoleerd.

Onszelf leren over de technieken van narcisten, sociopaten en psychopaten, is de sleutel tot gezonde relaties. Het is van vitaal belang dat we de diepte, schade en nasleep van giftige relaties volledig begrijpen om herstel en genezing te kunnen nastreven.

Onthoud altijd dat de misbruiker ervoor kiest om de volgende technieken te gebruiken, wat niet de schuld is van degenen die het slachtoffer worden.

Je bent niet verantwoordelijk voor hun gedrag of acties.

Lees meer.

GEDACHTEN CONTROLEREN.

Definitie gedachtecontrole:

Gedachte Policing – Elk proces van proberen de gedachten of gevoelens van iemand anders in vraag te stellen, te beheersen of op ongepaste wijze te beïnvloeden.

Lees meer.

Gouden kind.

Het gouden kind is getraind om te behagen. Het gouden kind van de narcist kan niets verkeerd doen en is de uitverkoren favoriet die een speciale status verkrijgt.

De narcist overstelpt haar of hem met uitverkoren lof, aandacht en goedkeuring, zelfs als hij of zij niets gedaan heeft in het bijzonder om dit te “verdienen”.

De narcist projecteert vaak wat ze wil geloven over zichzelf op haar geïdealiseerde nakomeling. Als het past bij de narcist, kan ze haar tactiek verschuiven en selecteert ze een ander van haar kinderen voor de rol van het gouden kind. Rollen en – regels in de narcistische familie zijn vloeibaar en veranderlijk en afhankelijk van de motieven van de narcist op een bepaald moment.

Narcistisch Grenzen testen en stofzuigen.

Narcisten, sociopaten en anderszins giftige mensen proberen voortdurend je grenzen te testen om te zien welke ze kunnen overtreden. Hoe meer overtredingen ze zonder consequenties kunnen plegen, hoe meer ze de enveloppe zullen pushen.

Dat is de reden waarom overlevenden van zowel emotionele als fysieke mishandeling vaak nog meer ernstige gevallen van misbruik ervaren, elke keer dat ze teruggaan naar hun misbruikers.

Grenstest uitgevoerd door de narcist bij het slachtoffer.

Misbruikers neigen ertoe om hun slachtoffers terug te “hooveren- stofzuigen” met zoete beloften, nep spijt en lege woorden over hoe ze zullen veranderen, alleen om hun slachtoffers nog gruwelijker te misbruiken.

In de zieke geest van de misbruiker dient deze grenstest als een straf voor het verzet tegen het misbruik en ook voor het teruggaan naar het misbruik.

Wanneer narcisten proberen de knop voor emotionele reset in te drukken, versterken ze je grenzen nog sterker in plaats van ze terug te halen.

Vergeet niet: zeer manipulatieve mensen reageren niet op empathie of mededogen. Ze reageren op consequenties.

GESTOPTE EMOTIONELE GROEI.

Definitie gestopte emotionele groei:

Gestopte Emotionele Groei – Een moeilijkheid, tegenzin of onvermogen om te leren van fouten, werken aan zelfverbetering of het ontwikkelen van effectievere copingstrategieën.

Lees meer.

Misschien zie je een mooie toekomst voor je of juist niet. Als je doet wat je nu doet, je grondig verdiepen kun je veel invloedrijker worden. Klik dan hier

Hier kun je Loskomen van de narcistische Conditionering. Deel 3

Links naar Begrippenlijst in de context van narcisme

Laat je gelukkige herinneringen niet koppelen. Conditionering aan frustratie en mishandeling.

Begrippenlijst narcisme van S

Trauma en traumazorg in Europa

Hier kun je Loskomen van de narcistische Conditionering. Deel 4


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees