De narcistische vlooien van de narcist vernietigen bij jezelf.

Van de narcist(e) mogen we op zijn knie gaan zitten om narcist(e)ische vlooien te krijgen.

We leren zowel fundamentele waarden zoals goed en kwaad, goed en slecht, eerlijkheid en bedrog en dit reeds heel vroeg als kind door onze spiegelneuronen.  Als we de fundamentele waarden geleerd hebben van een narcist(e), is onze kijk op die waarden een beetje als van de narcist(e).  Maar ook als we lang in de omgeving van de narcist(e) vertoeven gaan we ons daar zeker als kind naar gedragen. Dat is de betekenis van narcist(e)ische vlooien.

Maar we leren ook gedrag, gewoonten, denkpatronen, reactie patronen, het innemen van een positie, uitgangspunten en voelpatronen van onze omgeving, die in meerdere of mindere mate bestaat uit narcist(e)ische tendensen of personen die op zich ook niet zuiver zijn van narcist(e)ische vlooien.

narcist(e)isch-achtige gedrag, attitudes, en eigenschappen, wanneer deze worden weergegeven door de niet-narcist(e), staan ​​bekend als “vlooien.”

(Terminologie in de NPD is FLEA)

narcist(e)isch-achtig gedrag vertoond door een niet-narcist(e) is in het algemeen aangeleerd gedrag als de niet-narcist(e) niet weet wat redelijk gedrag is voor de situatie.

Je krijgt vlooien door rond een narcist(e) te zijn. Dat is net als je echte vlooien kunt krijgen door in de omgeving te zijn van een door vlo geteisterde hond.

De meesten van ons krijgen onze vlooien van onze narcist(e)ische familieleden als we opgroeien.

Bovendien kunnen ze ook later verworven en versterkt worden door de beïnvloeding en observeren van narcist(e)en in het leven, op TV, video en in boeken enz.

Soms leren we van hen onbewust. Of beter gezegd dankzij de spiegelneuronen. Ook als we zien dat bepaalde gedragingen of attitudes werken voor anderen, nemen we die van hen bewust over. Dikwijls allen om hetzelfde voordeel te verkrijgen.

Sommige boodschappen worden ook op onbewust niveau gegeven zoals in hypnotische communicatie.

Het is een soort van “follow the leader” of zelfs “volg de kudde” principe op het werk, in onze omgeving, in een organisatie en in de media.

narcist(e)ische vlooien kunnen leiden tot een attitudeverandering

Dan wordt iets dat eerder gezien werd als verkeerd uiteindelijk gezien als waar, zoals het stelen van kantoorbenodigdheden of het verspreiden van geruchten over anderen of het pesten van een mede-werker.

Lid van de narcist(e)ische vlooien bende

Het is blijkbaar goed voor onze ego’s, want het geeft ons het gevoel geaccepteerd te worden, als een lid van de bende.  Verkrijgen we daardoor een identiteit (weliswaar valse groepsidentiteit)?   Als we de standaard die anderen dienen te volgen kunnen instellen, dan voelt het voor sommigen beter aan. Dan ben je de trendsetter die anderen zoeken om richting van te verkrijgen.

Vlooien zijn dingen die je meestal verwerft thuis, als een jong kind, door het aanvaarden van de waarden van uw narcist(e)ische ouder en het spiegelen aan hem / haar.

Onze spiegelneuronen werken immers onafhankelijk van onze wil. Ze werken dus gewoon of we het willen of niet. Spiegelneuronen zijn onafhankelijk van ons critisch denkvermogen.

Het is echter mogelijk om narcist(e)ische vlooien te verkrijgen door gedrag te kopiëren. Als je dat gedrag niet ziet in een bepaalde context of situatie weet je niet of het verwerpelijk is of niet. Dat gedrag kan zowel ethisch of een gebrek hebben aan mededogen. Als daar niet over gedacht wordt heb je de neiging het onbewust over te nemen.

We  kunnen onze schuld en onze wroeging door rechtvaardiging en rationalisatie onderdrukken. Dus als je merkt dat je jou gedraagt als een narcist(e), kan het nodig zijn om te gaan zitten. Word wat rustig en denk na over hoe je echt voelt over dat iets.

Als u de rationalisaties en rechtvaardigingen niet kan door prikken dan ben je misschien een narcist(e). Tevens als je niet kunt zien hoe iets wat je deed of zei schade veroorzaakt  aan iemand anders, dan ben je gewoon misschien een narcist(e) zijn.

De sleutel is dan ook of u in staat bent wroeging te voelen.

Als jouw geweten knaagt, als je empathie of mededogen voelt voor andere mensen die je niet respecteerde, als je schuld en wroeging voelt voor acties die u hebt gemaakt, die uiteindelijk op een of andere manier schade hebben berokkend aan iemand anders, dan is de kans groot dat u eerder een geval bent van vlooien, in plaats van een narcist(e).

Als je zelfs de vraag stelt: “Wat zegt mijn geweten daarover?”,  dan heb je waarschijnlijk gewoon vlooien.

Dan is deze informatie voor jou en laten we vriendschap sluiten en van elkaar leren. Ik ben echter geen psychiater, geen psycholoog of therapeut. Ik heb wel ervaringen met narcisme.

Johan Persyn          Annemie Declercq

Omwille van de leesbaarheid verwijs ik meestal naar de narcist(e) als een “hij”. Naar het slachtoffer van narcisme verwijs ik als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcist(e)en altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannen slachtoffer van een vrouwelijke narcist(e)! Alle slachtoffers van het narcisme m/v zijn hier van harte welkom!

Je kunt je beslissingen die je neemt om meer kennis te hebben over narcisme en over jezelf als co-dependent  “accountable” maken bij iemand die je echt vertrouwt.

Heb je ooit een vliegticket bekeken?

Ik bedoel echt van dichtbij? … op alle details en wat ze echt gemeen hebben? Je kunt VEEL over het leven leren door naar een vliegticket te kijken.

Ik heb een voorbeeld in één van mijn artikelen.

In dat artikel laten ik je alles zien wat je nodig hebt om je te concentreren op je leven.

Wanneer u deze 2 onderdelen heeft, zult u merken dat elk onderdeel van uw leven soepeler loopt dan voorheen  … van relatie tot financieel en verder …

Dit deel van je vliegtuigticket is de sleutel tot je succes.

==> Begin met kijken en als je het ziet, weet het mij te zeggen.

Je zult je afvragen waarom het zo lang heeft geduurd voor je het kunt vinden.

Omdat het vlak voor je gezicht is.

Oh ondertussen …Dit is gratis 😊 Het is inschrijven en dagelijks 15 min lezen zodat je je droom kunt vinden vanuit je hart.

Disclaimer

OVER Johan

johanpersyn.com avatarIk ben Johan Persyn, geen psychiater,  geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden in bewustzijn en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

 

8 geheimen van NLP Klik hier

Luister aandachtig en bekijk dit nu.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

auteurs :

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken. Daarbij kunnen ze ook de ontwikkeling helemaal doen vastlopen.

Van kwetsuur naar litteken

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Mentale veerkracht voor professionals de formule voor meer plezier, meer energie en betere prestaties

De cirkel is rond EBOOK mijn lessen over leven, liefde, geluk en veerkracht

De wetten van vallen en opstaan veerkracht voor verandering

Help jezelf het geheim van innerlijke moed en veerkracht

Soofos

Advertisements

3 Feedbacks on “De narcistische vlooien van de narcist vernietigen bij jezelf.”

  1. Dat is inderdaad een heel moeilijk thema he, je stelt op den duur al je eigen gedachten en handelingen in vraag. “Wat als ik ook zo ben?” Een zeer verhelderende uitleg, waarvoor dank.

  2. Er is een belangrijk onderscheid tussen opkomen voor je eigen grenzen en waarden. Narcistische kenmerken en narcistische stoornis. Die vraag is het grootste bewijs dat je geen stoornis hebt, want een narcist doet niet aan zelfreflectie. Of dacht je van wel?

Dank je om creatief te zijn in uw reactie!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.