Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Ze haten het slachtoffer zonder reden: Psalm 35! +video

Wat de psalmen geweldig maken als gebed, is dat ze de waarheid niet voor God verbergen en dat ze het hele scala van onze werkelijke gevoelens beheersen. Ze geven eerlijke stem aan wat er feitelijk in ons hoofd en hart aan de hand is daarom die zware uitspraak: ze haten het slachtoffer zonder reden.

Soms voelen we ons goed. Onze spontane impuls is om woorden van lof en dankbaarheid te spreken. De psalmen geven ons die stem. Ze spreken in alles over Godsgoedheid, liefde, vrienden, geloof, gezondheid, eten, wijn, genot. Maar dat voelen we niet altijd.

Onze levens hebben ook hun koude, eenzame seizoenen waarin teleurstelling en bitterheid spontaan onder de oppervlakte koken. Opnieuw geven de psalmen ons een eerlijke stem en kunnen we al die boze en wraakzuchtige gevoelens voor God openen.

Het Boek: psalm 35″ Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij.

35 Een lied van David. Heer, als sommigen met mij argumenteren, wilt u dan voor mij antwoorden?

Als iemand mij aanvalt, vecht u dan voor mij terug.

neem Uw wapens en kom mij te hulp!

Ga in de aanval tegen mijn achtervolgers.

Laat mij weten dat u mij zult verlossen!

Laat hen, die mij willen doden, maar voor schut staan.

Laat hen, die slechte plannen tegen mij beramen, maar beschaamd afdruipen.

Verstrooi hen als kaf in de wind, op het moment dat Uw Engel hen neerslaat.

Zij gaan op donkere, glibberige wegen en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.

Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij en groeven een valkuil om mij in te vangen.

Ik hoop dat zij zonder het te merken, zelf omkomen.

Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.

Ik verheug mij in de Heer, ik zing een loflied over Zijn hulp en bevrijding.

10 Alles in mij juicht: Heer, wie kan u evenaren?

U bevrijdt arme en beproefde mensen van hen die de overmacht hebben en hen beroven.

11 Leugenachtige getuigen nemen het woord en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.

12 Zij vergelden goed met kwaad.

Mijn ziel is eenzaam geworden.

13 Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken toen zij ziek waren.

Ik vernederde mij voor U met vasten en gebed.

14 Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof;

ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven; ik vernederde mij.

15 Toen ik zo rondliep, lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.

Vechtjassen, die ik niet eens kende, drongen zich aan mij op.

Zij maakten mij onophoudelijk bespottelijk.

16 Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden bedreigde mij.

17 Heer, hoe lang laat u hen nog hun gang gaan?

Verlos mij toch, ik ben eenzaam.

Laten zij mij niet verslinden.

18 Als u dat doet, zal ik te midden van alle gelovigen U loven.

U prijzen waar iedereen bij is.

19 Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!

Er zijn er die mij zonder reden haten!

20 Zij zijn niet op vrede uit.

Zij maken slechte plannen, gericht tegen hen die in rust en stilte leven.

21 Zij bedreigen mij en zeggen: “Ha! Wij hebben het wel gezien!”

22 U ziet alles, Heer, wilt u optreden?

Och Heer, laat mij niet in de steek!

23 Sta op en vecht voor mijn recht; God, mijn Heer, voert u voor mij het woord in de rechtszaal.

24 Laat Uw recht over mij beslissen, Heer, mijn God; zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.

25 Dat zij niet kunnen denken: “Ha! Nu gebeurt wat wij willen!

Wij hebben hem eronder gekregen!”

26 Laten zij zich maar schamen, al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.

Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gezet.

27 Maar ik wil dat alle mensen die verlangen naar mijn vrijspraak, zullen juichen en zich verheugen.

Dat zij voortdurend de Heer zullen groot maken en zeggen:

“De Heer trekt Zich het lot van Zijn geliefde dienaar aan.”

28 Zelf zal ik dag in, dag uit over Uw rechtvaardigheid spreken en U loven en prijzen.

De evangelies zijn zich wel bewust van wat ze vertellen.

Ze vertellen de waarheid over slachtoffers die ten onrechte veroordeeld werden, maar ze weten wat ze vertellen, en ze weten dat door de waarheid uit te spreken nemen ze opnieuw het pad van de Hebreeuwse Bijbel.

De Evangelies begrijpen heel goed hun verwantschap met de oude geschriften over het mechanisme van het enkele slachtoffer. Ze lenen van de Hebreeuwse Bijbel enkele van de meest opvallende formuleringen.

De vertellers van bepaalde psalmen worden met collectieve geweld bedreigd.

Jezus herkent en hekelt een mimetische besmetting van hetzelfde type als die welke de verteller van deze of gene psalm had geleden.

Als we erkennen dat we te maken hebben met hetzelfde proces in beide gevallen, wordt het duidelijk dat de evangeliën frequent beroep doen op de Joodse Bijbel.

Ze haten het slachtoffer zonder reden.

Een typisch voorbeeld in het evangelie van Johannes is de manier waarop Jezus, die binnenkort zal worden gekruisigd, een eenvoudig gezegde citeert,

“Ze haten mij zonder reden” zie John 15:25 Ps 35:19  lijkt op het eerste zicht een simpele uitleg, maar deze banale zin spreekt over het onmisbare karakter van de vijandigheid tegen het slachtoffer.

De vijandigheid is zonder enige specifieke reden!

Het slachtoffer is de vergiftigde vrucht van een mimetische besmetting. In plaats van rationele motieven, zelfs geen echt haat gevoel onder de personen die het voelen.

Lang voordat Jezus er was, begreep het slachtoffer die tot ons in de psalm spreekt de absurditeit van deze haat.

Het is niet allemaal een overdrijving, zodat de uitdrukking “zonder reden” letterlijk moet worden genomen.

De vertellers van de Psalmen begrijpen dat de menigte hen koos als slachtoffers voor motieven die niet alleen vreemd zijn aan justitie, maar ook vreemd zijn aan rationele motieven.

De menigte heeft niet echt een persoonlijk motief om de schuld op het slachtoffer te leggen dat het selecteert in plaats van enige andere persoon.

De menigte heeft geen klacht, geen wettige of onwettige.

In een samenleving die ten prooi is gevallen aan anarchie ontstaat de vraatzuchtige honger voor vervolging op lukrake slachtoffers, zolang ze zwak en kwetsbaar zijn.

Het minste voorwendsel is genoeg.

Niemand maakt zich echt zorgen over de schuld of onschuld van het slachtoffer. Ze haten het slachtoffer zonder reden.

Deze twee woorden, zonder reden, beschrijven wonderlijk het gedrag van menselijke groepen.

In de gebeden en lezingen van de Heilige Week spelen de Psalmen waarin vervolgers zijn vervloekt een belangrijke rol.

Als je ook een eind wil brengen aan vervolging van onschuldige slachtoffers is je stem laten horen een act van verzet. Leren op een efficiënte manier publiceren is daar een nodige vaardigheid voor. Ik publiceer regelmatig updates, rapporten  naar mijn lezers. Inschrijven op een gratis abonnement kunt u hiernaast.

Hebt u suggesties, opmerkingen of commentaren, graag onderaan deze pagina.

We hopen dat dit bericht je behulpzaam zijn. Bovendien kijk ik ernaar uit je te ontmoeten in de reacties. Je commentaren zijn de raketbrandstof die me inspireert om dit werk voort te zetten.

Voel je vrij om dit artikel en video over het haten van het slachtoffer te delen en de liefde te verspreiden.

Je lijdt onder de pijn als gevolg van blootstelling aan narcistische mishandeling. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen.

Denk je dat je narcistisch gedrag vertoont? Doe dan onze online persoonlijkheidsstoornis test. Vragen die zoal gesteld worden zijn:

‘Heb je in het algemeen moeite met het maken en onderhouden van vriendschappen?’,

‘Zou je jezelf als een typische eenling beschrijven?’,

‘Heb je in het algemeen vertrouwen in mensen?’,

‘Heb je gewoonlijk moeite om je zelfbeheersing te bewaren?’ en 

‘Heb je in het algemeen sterk de neiging om op andere mensen te leunen?’

De uitslag van de test zie je direct. Let op! Je mag nooit zelf een diagnose stellen. Bespreek de uitkomsten van de test altijd met je huisarts.

Liefs xx

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Voeg je bij 4.590 andere abonnees