Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en
begrippenlijst narcisme

Begrippenlijst narcisme van S

Narcistische Sabotage.

Definitie van narcistische sabotage:

Sabotage – De spontane verstoring van rust of status quo om een ​​persoonlijk belang te dienen, een conflict op te roepen of de aandacht te trekken.

Lees meer

Hier zijn enkele van de meest voorkomende redenen die mensen geven om in een beledigende relatie te blijven:

Ik kan het me niet veroorloven om te vertrekken – daarbij heb ik geen eigen geld.
Daarom geloof ik niet in echtscheiding – ik heb een gelofte afgelegd.
Ik blijf voor de kinderen. Uiteindelijk wil ik niet dat ze opgroeien in een gebroken huis.

Meestal zijn dingen fantastisch. Het is zo nu en dan …
Het zijn mijn ouders. Ik kan ze niet in de steek laten.
Hij / zij heeft me nodig en heeft grote vooruitgang geboekt. Het zou hem / haar echt vernietigen als ik wegging.

Dit zijn argumenten die steeds weer door misbruikslachtoffers worden gebruikt om hun positie in het verblijf te rechtvaardigen en soms om hun eigen kinderen blootgesteld te houden aan een gewelddadige omgeving.

De meeste misbruikers zijn intelligent genoeg om te weten dat je deze gevoelens waarschijnlijk hebt en vertrouwen erop om de status quo te handhaven. 

Neerhalend sarcasme en betuttelende toon.

Het kleineren en vernederen van een persoon is een sterke eigenschap en hun toon is slechts één hulpmiddel in hun gereedschapskist.

Sarcasme kan een leuke manier van communiceren zijn wanneer beide partijen betrokken zijn, maar narcisten gebruiken het chronisch als een manier om je te manipuleren en te degraderen.

Lees meer

“Shaming” –  beschamen.

“Je zou je moeten schamen” is een favoriete uitspraak van giftige mensen.

Hoewel het kan worden gebruikt door iemand die niet-toxisch is, in het rijk van de narcist of sociopaat, is beschamen (schaamte veroorzaken) een effectieve methode die gericht is op elk gedrag of overtuiging die de macht van een giftige persoon zou kunnen uitdagen.

Het kan ook worden gebruikt om het zelfrespect van een slachtoffer te vernietigen en weg te smelten: als een slachtoffer trots op iets durft te zijn, kan het beschamen van het slachtoffer voor die specifieke eigenschap, kwaliteit of prestatie, ertoe bijdragen om hun zelfgevoel te verminderen en elke trots te onderdrukken  die ze wellicht nog hadden.

Kwaadaardige narcisten, sociopaten en psychopatenbeschame en over elke vorm van misbruik of onrechtvaardigheid die je tijdens je leven hebt opgelopen als een manier om je opnieuw te traumatiseren.

Narcisten, als chirurgen van waanzin proberen ze wonden te verergeren, niet om hen te helpen genezen. Als je vermoedt dat je te maken hebt met een giftig persoon, vermijd dan het onthullen van je kwetsbaarheden of trauma’s uit het verleden. Totdat ze hun karakter voor jou hebben bewezen, is er geen enkele reden om informatie vrij te geven die mogelijk tegen je gebruikt kan worden.

Lees meer

Lees meer

Selectief geheugen en selectieve amnesie. 

Definitie van selectief geheugen en selectieve amnesie:

Selectief geheugen en selectieve geheugenverlies: Het gebruik van geheugen, of een gebrek aan geheugen dat selectief is om een ​​vooroordeel, overtuiging of gewenste uitkomst te versterken.

Lees meer

Was je een overlevende van je kindermishandeling?

Een kwaadaardige narcist of sociopaat zal beweren dat je iets hebt gedaan om het te verdienen, of op te scheppen over hun eigen gelukkige jeugd als een manier om je een tekortkoming en een onwaardig gevoel te geven.

Wat is een betere manier om je te verwonden, dan te plukken bij de oorspronkelijke wond?

Als chirurgen van waanzin proberen ze wonden te verergeren, niet om hen te helpen genezen. Als je vermoedt dat je te maken hebt met een giftig persoon, vermijd dan het onthullen van je kwetsbaarheden of trauma’s uit het verleden. Totdat ze hun karakter voor jou hebben bewezen, is er geen enkele reden om informatie vrij te geven die mogelijk tegen je gebruikt kan worden.

Definitie begrip selectieve competentie:

Selectieve competentie – Verschillende niveaus van intelligentie, geheugen, vindingrijkheid, kracht of competentie demonstreren, afhankelijk van de situatie of omgeving.

Lees meer

Schuld Tripping (struikelen). Om iemand te doen schuldig voelen. 

Een techniek die gebruikt wordt door een emotionele manipulator om er voor te zorgen dat het slachtoffer zich schuldig voelt voor het te niet doen van wat de manipulator wil.

De manipulator is typisch iemand die geen gevoel van wroeging heeft en ziet iemand die dat wel heeft als zwak en daarom moet worden gemanipuleerd.

Dus ze spelen op het gevoel van wroeging van het slachtoffer omdat ze hun zin zouden krijgen.

Spelen van de slachtofferrol.

Een van de makkelijkste manieren om een manipulator te spotten is dat ze vaak proberen om intimiteit te vestigen door de vroege delen van diep persoonlijke informatie bloot te leggen die zouden sympathie kunnen opwekken.

Deze tactiek gaat zichzelf portretteren als een onschuldig slachtoffer van de omstandigheden of het gedrag van iemand anders om sympathie te winnen, om mededogen op te roepen en daardoor iets van een ander te verkrijgen.

Het werkt ook om een gevoel van schuld en plicht te scheppen om u verplicht te doen voelen om hen te helpen.

In eerste instantie kunt u dit type persoon ervaren als zeer gevoelig, emotioneel open en misschien een beetje kwetsbaar.

Maar je zult al snel merken dat er altijd een probleem of een crisis is.

Een ding weten ze is het feit dat er minder vijandige persoonlijkheden zijn die helpen om het lijden van anderen te overwinnen.

Daarom zullen zij u overtuigen dat zij lijden op een bepaalde manier, en ze willen dat je hun nood verlicht.

Zij zullen u overtuigen om hun strijd mee te vechten, en als de tijd komt zeggen ze dat ze je nooit gevraagd hebben om te vechten en ze ontsnappen aan de scène.

Als je deze mensen aanvalt klagen ze nog meer, en krijgen nog meer aanhangers.

De stille behandeling

Definitie van de psychologisch term “stille behandeling in de context van narcisme:

Stille behandeling is een passief-agressieve vorm van emotioneel misbruik waarbij boosheid, afkeuring en minachting wordt getoond door non-verbale gebaren terwijl de verbale stilte wordt gehandhaafd.

Lees meer

Spinale poort.

het mechanisme in cellen van de “substantia gelatinosa” van het ruggenmerg die het netto-effect van zowel exciterende als remmende signalen naar de hersenen overbrengen.

Het kan pijnsignalen wijzigen. Wordt ook poortmechanisme genoemd. Spinal gate: “De spinale poort is een mechanisme dat de pijn bestuurt.”…

Splitsen.

Splitsing kan verschillende dingen op verschillende plaatsen betekenen. Voor de toepassing  en voor het bespreken van narcisme zal splitsen gedefinieerd worden als de manipulatie van het draaien van twee mensen tegen elkaar door te praten met eenieder achter de rug van de andere, om ze tot afkeer of wantrouwen tegen elkaar te brengen, waardoor de manipulator in een positie van controle komt.

Lees meer

Lees meer

begrippenlijst narcisme
Handbook Narcissism Recovery

Stockholm syndroom.

Het Stockholm syndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

Het wordt vaak in verband gebracht met narcistische mishandeling, omdat de mishandelaar en redder in dezelfde persoon verenigd zijn.

De narcist is immers de dader, maar speelt het slachtoffer. Zo wordt het werkelijke slachtoffer in een onmogelijke positie gebracht.

Zodra je ongewenst gedrag vertoont, wordt jou het onhoudbare gevoel gegeven dat je slecht bent. Direct daarna wordt de mogelijkheid geboden om weer Goed te worden.

Deze combinatie van vijand en verlosser in een en dezelfde persoon veroorzaakt een diepe loyaliteit.

Het is heel belangrijk dat begrepen wordt dat het hier puur om een overlevingsstrategie gaat.

Voor een goed gevoel over zichzelf moeten deze slachtoffers – hoe gruwelijk ook – juist bij hun mishandelaar zijn.

Stockholm syndroom transformeren na misbruik

Triangulatie:

Triangulatie is een tactiek, die door narcistische ouders  wordt gebruikt om de balans van de macht in een familie systeem te veranderen.

Bijvoorbeeld, in plaats van het toestaan dat twee broers en zussen samenwerken, de narcistische ouder dringt erop aan dat hij of zij de “go-between” (tussenpersoon verbindingspersoon) zal zijn.

Dit regelt de manier waarop de informatiestromen vloeien zodat er controle is over het gesprek. Het is ook een manier om nuances toe te voegen aan het gesprek.

Bovendien plaatst het de gecontroleerden  in een concurrentie positie zodat de narcist zich kan verzekeren van profijt.

Het inbrengen van de mening, het perspectief of de voorgestelde dreiging van een ander persoon in de dynamiek van een interactie wordt ‘triangulatie‘ genoemd.

Vaak gebruikt om het misbruik van de toxische persoon te valideren en de reacties van het slachtoffer op misbruik te neutraliseren, kan triangulatie ook werken om liefdes driehoeken te maken die je onzeker doen voelen.

Kwaadwillende narcisten houden ervan hun belangrijke ander te trianguleren met vreemden, collega’s, ex-partners, vrienden en zelfs familieleden om jaloezie en onzekerheid bij u op te roepen.

Ze gebruiken ook de mening van anderen om hun standpunt te valideren. Dit is een afleidingsmanoeuvre bedoeld om je aandacht weg te trekken van hun beledigende gedrag en in een verkeerd beeld van hen als een begerenswaardige, gezochte persoon.

Het laat je ook jezelf in vraag stellen – als Mary het met Tom eens was, betekent dat dan niet dat je het bij het verkeerde eind hebt?

De waarheid is, narcisten houden ervan om onwaarheden over anderen over jou te ‘melden’, terwijl ze in feite degenen zijn die je een leugen smeren. Om weerstand te bieden tegen driehoek tactieken (triangulatie), besef je dat wie de narcist ook trianguleert, ook wordt getrianguleerd door je relatie met de narcist.

Iedereen wordt in essentie door deze persoon gebruikt.

Omgekeerde “triangulatie” van de narcist bestaat er in dat hij probeert steun te krijgen van een derde partij die niet onder de invloed van de narcist staat – en ook door naar uw eigen validatie te zoeken.

Anderen manipuleren tot een conflict met elkaar.

methoden en motieven voor het gebruik van triangulatie

triangulatie van de narcist in sociale media om jou te vernietigen

Het onderwerp veranderen om verantwoordelijkheid te ontlopen.

Dit type tactiek is wat ik het “Wat met mij?” – syndroom noem.

Het is een letterlijke uitweiding van het actuele onderwerp dat de aandacht volledig op een ander onderwerp richt.

Narcisten willen niet dat je het over hen hebt om hen verantwoordelijk te houden voor alles. Als gevolg daarvan zullen ze de discussies omleiden om er zo goed mogelijk uit te komen. 

Klagen over hun verwaarlozende opvoeding? Ze wijzen op een fout die je zeven jaar geleden begaan hebt. Deze vorm van omleiding kent geen grenzen qua tijd of inhoud van het onderwerp en begint vaak met een zin als “Hoe zit het met de tijd wanneer …”

Op een macroniveau zorgen deze omleidingen naar ontspoorde discussies die de status-quo uitdagen.

Een discussie over homorechten kan bijvoorbeeld snel ontsporen door iemand die een ander probleem van sociale rechtvaardigheid inbrengt om mensen af te leiden van het belangrijkste argument.

Loop niet ontspoord – Als iemand een “switcheroo” (verwisseling of wisseltruc) op u toepast, kunt u oefenen wat ik de “gebroken record” – methode noem. Je doet alsof je het niet gehoord hebt en je laat je niet ontsporen. Kortom je gaat door met de aangegeven feiten zonder toe te geven aan hun afleiding.

Leid hun omleiding om door te zeggen: “Dat is niet waar ik het over heb. Laten we gefocust blijven op het echte probleem. “Als ze niet geïnteresseerd zijn, schakel dan uit en besteed je energie aan iets wat opbouwender is.

Maak duidelijk dat je geen debat wil  met iemand die de mentale leeftijd van een peuter heeft.

manipulatie: het emotionele equivalent van een date rape

Uitschelden.

Narcisten blazen preventief alles wat zij als een bedreiging voor hun superioriteit beschouwen buitensporig op.

In hun wereld kunnen alleen zij gelijk hebben en wie anders durft te zeggen, schept een narcistische verwonding die leidt tot narcistische woede.

Lees meer

Verdeel en heers.

Dit is een primaire strategie die narcisten gebruiken om de controle te doen gelden, vooral binnen hun familie, om verdeeldheid tussen individuen te maken.

Dit verzwakt en isoleert familieleden, waardoor het voor de narcist gemakkelijker wordt om te manipuleren en te domineren.

De narcist schept een omgeving van concurrentie en terreur.  In die omgeving proberen individuen te voorkomen dat ze worden aangevallen. Ze doen dit  vaak ten koste van elkaar. De narcist is een voorstander van sommigen. Voor anderen geeft hij de rol van  . De narcist fokt wantrouwen en wrok onder broers en zussen of tussen zijn partner en kinderen.

Een dergelijke dynamiek kan zich ook afspelen in een werkomgeving, waarbij een baas dezelfde tactieken gebruikt om zijn werknemers te controleren en te manipuleren.

Anderen manipuleren tot een conflict met elkaar door triangulatie

Verdedigingsmechanisme.

Een verdedigingsmechanisme is een coping-mechanismen die angst verminderd van bijvoorbeeld dreigementen van onaanvaardbare of negatieve impulsen.

Afweermechanismen, die onbewust en meestal ongezond zijn, zijn niet te verwarren met bewuste coping-strategieën die doorgaans gezond zijn.

Algemene afweermechanismen zijn; ontkenning, projectie en onderdrukking.

Verbale mishandeling. 

Elke vorm van herhaald patroon van ongeschikte, denigrerende of dreigende spraak gericht op de ene persoon door de andere.

Veel mensen die het slachtoffer zijn van mishandeling, wonen in een huis of omgeving waar ze zo gewend zijn geraakt aan de situatie dat ze het normaal vinden en die zichzelf niet als slachtoffer van misbruik beschouwen.

Verbaal geweld is een specifiek type emotioneel misbruik waarbij woorden worden gebruikt als de wapens van keuze.

Lees meer 

Verloren kind.

Dit is een kind dat weinig aandacht trekt, positief of negatief, door onder de radar te blijven en weinig eisen stelt.

Verwaarlozing.

Dit is een passieve vorm van misbruik waarin zorgverleners de emotionele, psychologische en / of fysieke behoeften van hun afhankelijke (n) negeren. Het kan variëren van het niet bieden van voldoende voedsel of onderdak tot het niet bieden van affectie, supervisie of bescherming.

Lees meer

Het psychologisch begrip in de context van narcisme Vliegende Apen.

Dit zijn een soort ondersteuners van de narcist, vaak een of meer kinderen in het gezin of vrienden en familie van de narcist. Zoals de vliegende apen in “The Wizard of Oz” helpen zij gedachteloos de narcist in het doen van het vuile werk. De best manipuleerbare leden van de familie zijn de vliegende apen.

Net als de vliegende apen die de “Wicked Witch of the West” dienden in “The Wizard of Oz”, vliegen vliegende apen in de narcistische familie, het zijn ingeschakelde die helpen met het vuile werk van de narcist, vaak om te voorkomen dat ze zelf doelwit worden en / of van geprofiteerd van een bepaald niveau van verleend privilege. De meest manipuleerbare types zijn de beste vliegende apen. Dit kunnen kinderen of andere familieleden zijn.

Woord Salade. Narcistische praat. 

Zoals narcisten praten vanuit een zelf beschermend proces, zal de narcist dezelfde zinnen steeds opnieuw zingen totdat je overweegt om met een schaar te rennen of jezelf in het oog te steken met een vork.

Dat is omdat lang voordat je aan deze confrontatie dacht, je werd gevraagd om een spel te spelen dat je nooit kunt winnen.

Lees meer

Circulaire gesprekken.

Gesprekken over hetzelfde onderwerp (meestal het gedrag van de narcist) dat telkens opnieuw plaatsvindt, zonder dat het gedrag van de narcist verandert. Het gedrag verandert nooit, het slachtoffer heeft vaak het gevoel dat het geen zin heeft om zelfs maar het gesprek in de eerste plaats te beginnen.

Het gebrek aan inzicht en het verlangen en de bereidheid van de Narcist om te veranderen is absoluut gek voor het slachtoffer, en dan voelen ze vaak dat zij degene zijn met het probleem –  omdat de narcist zijn gedrag niet als een probleem ziet.

Sommige veelvoorkomende onderwerpen van een circulair gesprek gaan meestal over voor de hand liggend gedrag dat niet de hele tijd moet worden aangepakt, en weer met een andere volwassene: waarom plaats je foto’s op Facebook van je poseren met andere vrouwen?

Waarom kan je na 17 uur niet praten? Hoe komt het dat deze rekening niet betaald is? Waarom ruik ik alcohol op je adem? (Als ze een alcoholist zijn).

Neergaande en betuttelende toon.

Vaak zal de narcist het slachtoffer in een intense emotionele reactie provoceren en dan koel, rustig en verzameld blijven.

Hun niet-emotionele reactie maakt het slachtoffer vaak nog woedender, omdat het overkomt als beledigend, neerbuigend en meeslepend (zoals het bedoeld is).

Deze toon wordt vaak gebruikt door een narcist tijdens de “weggooi” fase van de relatie. Maar ook tijdens een lastercampagne. Tijdens beide heeft de narcist al andere mensen van buiten verteld (zijn nieuwe “voorraad”, en andere verschillende vrienden en familie van zowel de misbruiker als het slachtoffer) verteld dat de narcist weggaat omdat het slachtoffer gek is en een vreselijk humeur heeft. Dan doen ze iets vreemds met het doel om hen te provoceren om hun punt te bewijzen.

Je ervan beschuldigen dingen te doen die ze aan het doen zijn (projectie). Tijdens een confrontatie zal een narcist het slachtoffer vaak “projecteren” of beschuldigen van het exacte wat ze doen, wat (uiteraard) het slachtoffer woedend maakt, omdat de narcist zo blind lijkt te zijn voor zulke overduidelijke hypocrisie.

Verschillende maskers worden gezien. Elke keer dat een narcist het gevoel heeft dat hij de controle over de situatie verliest, zullen ze alle manipulaties en maskers die ze bij het slachtoffer hebben in een poging te gooien om de controle terug te krijgen. Het slachtoffer kan de verschillen zien.

Bel indien nodig de hotline voor huiselijk geweld, verkrachting of kindermisbruik of bel de politie.

Ranking en vergelijking.

Tekenen van onnodige en ongepaste vergelijkingen tussen individuen of groepen.

Lees meer 

Razernij, geweld en impulsieve agressie. 

Razernij, gewelddadigheid en impulsieve agressie: Explosieve verbale, fysieke of emotionele verhogingen van een ruzie. Razernijen bedreigen de veiligheid of veiligheid van een ander persoon en schenden hun persoonlijke grenzen.

Lees meer

Het eeuwige slachtoffer.

De traumatische jeugd van de narcist.

Op de een of andere manier leidt hun vals spelen en liegen altijd terug naar een gesprek over hun traumatische jeugd, hun voortdurende worsteling met verslaving, al hun problemen met jou, de kinderen, werk of een gek ex.

Het slachtoffer voelt zich slecht voor hen, zelfs als ze iets vreselijk verkeerd gedaan hebben. Vaak voelt het slachtoffer dat ze deze keer misschien de oorzaak zijn van deze aanhoudende problemen.

Dat misschien de narcist (vals spelen, liegen, stelen) hen in staat stelde om zich te verbinden door deze intense gesprekken over al hun trauma en eerdere misbruik. Dan dacht je dat een nieuw niveau van eerlijkheid en communicatie werd bereikt.

Het slachtoffer denkt vaak dat de relatie nu “echt wordt” en deze keer echt kan worden opgelost. Maar in werkelijkheid zal het gewoon meer van hetzelfde zijn. Ironisch genoeg klagen narcisten er altijd over dat ze het slachtoffer zijn, terwijl in werkelijkheid degenen die het dichtst bij hen staan voortdurend door hen worden misbruikt.

Je begint elementaire menselijke emoties en / of gedragingen te verklaren.

Je merkt dat je dingen uitlegt zoals wat het betekent om aardig te zijn, wat flirten is, of hoe hun zeer voor de hand liggende gedrag duidelijk anderen beïnvloedt.

Slachtoffers hebben de neiging om (begrijpelijkerwijs) te denken dat ze een normale relatie hebben met een normaal persoon, vooral als de narcist “verborgen” is.

Lees meer

Narcisten zullen hun slachtoffers verschillende versies aanbieden van wat er is gebeurd.

Zij zullen evenals excuses aanbieden waarom het gebeurde totdat het slachtoffer een van de versies accepteert, of ze worden zo uitgeput door het hele gesprek dat ze opgeven.

Voorbeeld: Narcist wordt betrapt op vals spelen en ontkent het in eerste instantie. Meer bewijs komt naar voren, dan geeft hij toe tot het absolute minimum – ja, hij sliep ooit met haar, en het is de schuld van het slachtoffer omdat ze nooit thuis was.

Nog meer informatie komt uit, dan geeft hij de andere vrouw de schuld, door te zeggen dat ze zichzelf naar hem gooide. Ondanks meer informatie die uit komt verandert het verhaal en de excuses voortdurend.

Narcisten zijn niet alleen pathologische leugenaars, ze vinden het ook heerlijk om te liegen, want wanneer ze hun slachtoffer iets kunnen laten geloven, voelen ze zich superieur.

Narcisten hebben altijd een handvol verschillende versies van wat er is gebeurd, maar geen daarvan is de waarheid. Dit is een van de vele redenen dat een oplossing voor een conflict niet mogelijk is met een narcist.)

“Wat er in de wereld net is gebeurd”.

Het gesprek was zo droog, het slachtoffer spendeerde vaak uren of dagen aan het herhalen van wat er gezegd werd, in een poging om het te ontwarren, en probeerde ook reacties te formuleren op alle punten die ze niet kregen.

Het gesprek was zo’n mengelmoes van niet-verwante punten dat het slachtoffer zelfs niet kan uitdrukken wat er net is gebeurd. Je kunt zelfs niet vertellen tegen vrienden of anderen wat er is gebeurd of gezegd. Dit wordt vaak beschreven als “Een stelletje gekkigheid” of “Het gesprek ging nergens naartoe zoals gewoonlijk.

“Willekeurige woorden en zinsdelen aan elkaar geregen.

Voorbeeld: zowel Narcist als het slachtoffer kijken tv, en de narcist vraagt uit: “U bent zo stom.” Het slachtoffer wendt zich vervolgens tot hen als hen vraagt wat zij in hemelsnaam hebben gezegd, waarop de narcist zou kunnen antwoorden dat zij ofwel niets zeiden als alles, of dat ze zeiden: “Kun je een glas sinaasappelsap voor me halen?” “mogelijks ontkenning” zoals in het goede oude Bill Clinton-type.

Lees meer

Situationele ethiek.

Definitie van situationele ethiek:

Situationele ethiek – Een filosofie die het idee propageert dat, wanneer een crisis wordt aangepakt, het doel de middelen heiligt en dat een rigide interpretatie van regels en wetten terzijde kan worden gesteld als daarmee een groter goed of minder kwaad wordt gediend.

Lees meer

Schaamte & beschamen.

Definitie van beschamen:

Shaming  – Het verschil tussen beschuldigen en beschamen is dat iemand iemand de schuld geeft door te zeggen dat je iets slechts hebt gedaan, in de beschaming zegt iemand je dat je iets slechts bent.

Lees meer

Slaaptekort – slaapbelemmering.

Definitie slaaptekort – slaapbelemmering:

Slaapdeprivatie – De gewoonte om de slaapcyclus van een ander routinematig routinematig te onderbreken, te belemmeren of te beperken.

Lees meer

Incoherent gemompel.

Dit lijkt een soort van ‘verzekering’ voor hen te zijn.

Ze zullen iets incoherent mompelen in het midden van een discussie, maar zullen het niet herhalen wanneer erom wordt gevraagd.

Lees meer (woordsalade)

meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees