Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Annemie Declercq: Mag ik me even voorstellen? Wie ben ik?

Wie was ik in mijn jeugd?

Ik ben Annemie Declercq, en woon in Hooglede bij Roeselare in West-Vlaanderen, België samen met mijn man, onze pleegdochter en mijn jongste dochter. Tijdens mijn jeugd was sociaal engagement een absolute must.  Ik werkte graag met sociaal verwaarloosde kinderen, hielp in de 4de wereld beweging, was groepsleidster van de Chiro in Oostnieuwkerke, deed migrantenwerking in Brussel en ging mee op bouwkamp.

Als 20-jarige startte ik op 1/2/1988 mijn loopbaan in de VDAB in Roeselare. Daar kwam ik dagelijks in direct contact met de kwetsbaarsten in de maatschappij.

Eerst was ik gestart als administratief medewerkster in een opleidingscentrum. Via mijn ervaringsbewijs consulente die ik behaalde via Vokans, kreeg ik de kans om in 2007 als consulente te werken in het opleidingscentrum van de bouw.

Sinds september 2014 oefen ik mijn huidige functie uit als werk- welzijnsconsulente in de VDAB van Roeselare. Ik heb nu de verantwoordelijkheid om zowel mensen in armoede als de kwetsbare jongeren te begeleiden en te ondersteunen.

Wie ben ik, Annemie Declercq als Orthopedagoge?

10 jaar geleden, aan mijn 45ste levensjaar ben ik gestart met de opleiding professionele bachelor in de orthopedagogie via afstandsleren aan de HoGent.

Ik ben in september 2019 officieel afgestudeerd. De cursus orthopedagogie biedt me de mogelijkheid om mensen met hun kwetsuren nog beter te begrijpen en te begeleiden.

Intussen kan ik nu al zeggen dat mijn taak als orthopedagoge nooit af is en constant verandert. In die 10 jaar ben ik blijven voltijds werken.

Wie ben ik Annemie Declercq als Pleegzorger?

Sinds februari 2013 zijn m’n man en mezelf eveneens pleegouders van een meisje dat nu 11 jaar wordt. 10 jaren gaat ze al mee met ons op stap.

Dit omvat niet alleen haar eigen ik. Wij als pleegouders komen zo in contact met alle instanties die daaraan verbonden zijn. Dit omvat de dienst pleegzorg, de jeugdrechtbank, de jeugdrechtbankconsulente, de biologische ouders, CAW enz. Kortom, een kluwen van netwerken waar je rekening mee moet houden. Namelijk om afspraken mee te maken, en waar je tot een resultaat moet mee komen. En natuurlijk dit lukt!

Het blijft een passie voor mij om mensen te helpen.

Ze zijn werkzoekenden, mensen aan de rand van de samenleving die soms al afgeschreven zijn uit de maatschappij. Mensen die zich nog moeten bewijzen.
Martin Luther King omschrijft dit volgens mij in één van zijn treffendste citaten. Namelijk dat ‘mensen die deel uitmaken van de maatschappij, beschermen tegen deze maatschappij. Wanneer dit niet het geval is, zullen ze deze maatschappij onbewust willen vernietigen ‘. Het alternatief is ervoor te zorgen dat er in onze samenleving iets is wat er wel toe doet voor hen.

Veel jongeren passeren Annemie Declercq bureau.

Jongeren die onder de radar verdwenen waren, jongeren die geen hoop meer hebben. Veel jongeren komen uit voorzieningen, uit instellingen. Ze vertellen dan hun verhaal waar het verkeerd gelopen is in hun jeugd, welke wantoestanden ze zelf ook meegemaakt hebben. Veel jongeren, waarvan ze zeggen dat er niet naar hun geluisterd wordt en werd.

Toch zijn binding en hechting een van de belangrijkste bouwstenen in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Hechting helpt mensen om een basisvertrouwen te krijgen want zo kunnen ze zich emotioneel uitten. Verbondenheid maakt dat mensen open naar de wereld durven te kijken en gezonde relaties aangaan.

Het is ook een belangrijke basis om over zichzelf en een ander te kunnen overdenken.  Deze link kan eveneens gelegd worden naar mensen die opgroeien in armoede. Voor mensen in armoede die zelf deze veilige hechting nooit gekend hebben, is het moeilijk om dit aan hun kinderen te geven.

Onveilige hechting herstellen?

Het steeds opnieuw overdragen van de onveilige gehechtheid is een belangrijk element in de vicieuze cirkel van armoede. Armoede gaat eveneens gepaard met een gevoel van gemis. Verlangens en dromen kunnen, maar beperkt gebouwd worden omwille van allerlei redenen. Van hieruit vertrekt de belangrijkste wens bij mensen in armoede en mensen met kwetsuren! De wens dat hun kinderen het beter zullen hebben.

Voor Annemie Declercq is het dus belangrijk dat de kinderen en jongeren een stem krijgen. Dat er naar hen wordt geluisterd.

Op een begrafenis van één van mijn mensen heb ik tijdens een toespraak een belofte gedaan aan hem. Een belofte waarbij ik tegen mezelf zei dat ik zal blijven strijden tegen het onrecht. Ik zal mijn stem laten horen voor de stemlozen die op mijn pad komen.

Maatschappelijke tendens!

Het is ook belangrijk dat ik zicht krijg op de maatschappelijke tendenzen.  Het is voor mij belangrijk dat ik de durf ontwikkel om elkaar te stimuleren. Evenals maatschappelijk iets te veranderen, door aan de kaak te stellen. Op dezelfde manier door mistoestanden aan te klagen proberen we verandering te brengen, door onrechtvaardigheid in het licht te brengen. Bijvoorbeeld door de bureaucratie en de ‘ver van mijn bed-show’ van politieke besluiten aan te klagen, en zelfs openlijk in vraag te stellen.

Structureel naar een maatschappij waar empathie en solidariteit belangrijk zijn.

Ik ben begin februari 2020  met de expert intensieve dienstverlening VDAB Brussel in de gebouwen van de Vlaamse overheid geweest, om het belang van groepssessies voor kwetsbare mensen te helpen verdedigen in het kabinet van minister Crevits.

Alhoewel ik hierover nederig wil blijven, was mijn input vanop de werkvloer door jullie dus groot. Ook vanuit mijn persoonlijk engagement was dit zo een meerwaarde om de mensen van het kabinet met succes te overtuigen van het groepsaanbod.

Alle levensdomeinen.

Als werk-welzijnsconsulente in de VDAB werk ik in alle levensdomeinen die belangrijk zijn voor mijn mensen. Doorverwijzing en samenwerking met de verschillende diensten is dus een belangrijke doelstelling in mijn werk.

Natuurlijk is dus duidelijk dat ik dit ook zal blijven verder nastreven in de toekomst. Ook hier op onze website krijgen kwetsbare mensen voorrang om te informeren en te helpen. Ook helpen we kwetsbare mensen met doorverwijzing wanneer nodig.

Wie ben ik Annemie Declercq als Ervaringsdeskundige?

Door zelf al zo lang in de VDAB te werken, ben ik ten eerste ook vertrouwd met de communicatie. En ten tweede met de registratiesystemen die een Vlaamse overheid met zich meebrengt. En de papierwinkel die een rol speelt bij de sociale economie.

Mijn job als werk-welzijnsconsulente in de VDAB doe ik echt heel graag! Het biedt me ook heel veel kansen om nieuwe dingen of zaken te ontdekken, te bieden.

Met deze expertise wil Annemie Declercq dan ook graag jullie vragen over narcisme opvolgen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Deel dit artikel met de mensen van wie je houdt en waarvan je weet dat ze zelf geen anderen uitsluiten in je gemeenschappen, zodat zij en hun families ook kunnen ontsnappen aan misbruik.

Lees meer

Voeg je bij 4.587 andere abonnees