Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Ga nu voor Meer inzicht en besef van Narcisme in een ‘aha’ Moment? +video

Ouderschap kan het meest uitdagende en ongewenste ding zijn dat je hebt gedaan zonder kennis van narcisme.

Dit is zeker het geval als je zelfs bent opgevoed op een manier waarmee je niet tevreden bent. Misschien heb je zelfs het vermoeden dat jouw zorgfiguren narcistische kenmerken hadden.

Was één ouder of beide ouders van jou ‘narcistisch”?  Heb je daarvan gedragingen overgenomen door een gebrek aan kennis van narcisme?

Het is natuurlijk om in de war te voelen. Zelfs paniek kan naar bovenkomen. Bijvoorbeeld door de gedachte om jezelf genoeg bij elkaar te houden om een gelukkig, gezond, slim en evenwichtig kind te bevorderen.

De details maken echter niet zoveel uit als je denkt wat ze doen.

Het is het grote, geborgen gevoel van je warme thuis. Ook je relaties met de deelnemers is wat telt. In de opvoeding van je kinderen sta je best niet alleen.  Bovendien om de vrede die je uitstraalt.

Misschien moet je werken. Maak je fouten? Iedereen maakt fouten. Je bent nog steeds mama of papa. Je houdt nog steeds van je kind. Dat is wat echt belangrijk is.

Om u te laten weten dat het kan goed worden als u leert om de juiste houding te krijgen door uw kennis van narcisme te verhogen. Daarom is er ook een begrippenlijst waar je je kennis van narcisme kan testen en vervolledigen.

Doe mee met me in een gesprek en laten we elkaar inspireren.

Verhalen over interacties met narcissen laten ons soms een ‘aha’ beleven.

Zo’n moment geeft ons een aha-moment van herkenning, waarin het puzzelgedrag en de interacties met de narcisten in ons eigen leven plotseling duidelijk worden.

Alleen door te lezen of te horen over de verdrukkingen van anderen kunnen sommigen van ons dat resonantie akkoord vinden die ons attent maakt op de narcistische mishandeling in ons eigen leven en hoe ons er van te transformeren.

Die verhalen zijn hier te vinden.

Je kunt je beslissingen die je neemt om meer kennis te hebben over narcisme en over jezelf als co-dependent  “accountable” maken bij iemand die je echt vertrouwt.

De materialen en inhoud op deze website zijn alleen bedoeld als algemene informatie om meer kennis van narcisme te krijgen en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, diagnose of behandeling.

Gebruikers van deze website mogen niet vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt voor hun eigen gezondheidsbehoeften. Daarvoor ga je best naar een goede huisarts.

Alle specifieke vragen moeten worden voorgelegd aan uw eigen zorgverlener. Ik ben geen psychiater, geen psycholoog of therapeut. Ik heb wel ervaring met narcisme.

Geef jezelf krediet voor hoe je omgaat met deze moeilijke en onmogelijke narcist.

Referenties kennis van narcisme

Adorno, T (1968) Sociology and psychology. New Left Review, 47: 67–80. Google Scholar.

American Psychiatric Association (1980) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd edn) (DSM-III). American Psychiatric Association. Google Scholar.

American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd edn revised) (DSM-III-R). American Psychiatric Association. Google Scholar.

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edn) (DSM-IV). APA. Google Scholar

American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edn) (DSM-5). American Psychiatric Publishing. Google Scholar

Bakermans-Kranenburg, MJ, van IJzendoorn, MH (2009) The first 10,000 Adult Attachment Interviews: distributions of adult attachment representations in non-clinical and clinical groups. Attachment & Human Development, 11: 223–63. CrossRef | Google Scholar | PubMed

Bateman, A (1998) Thick- and thin-skinned organisations and enactment in borderline and narcissistic disorders. International Journal of Psycho-Analysis, 79: 13–25. Google Scholar | PubMed

Bateman, AW, Fonagy, P (eds) (2012) Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing. Google Scholar

Beck, AT, Freeman, A, et al. (1990) Cognitive Therapy of Personality Disorders. Guilford Press. Google Scholar

Britton, R (2003) Sex, Death and the Superego: Experiences in Psychoanalysis. Karnac Books. Google Scholar

Cain, NM, Pincus, AL, Ansell, EB (2008) Narcissism at the crossroads: phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. Clinical Psychology Review, 28: 638–56. CrossRef | Google Scholar | PubMed

Cherrier, JF (2013) Reflections on mentalization-based treatment and its adaptation for men presenting a narcissistic personality disorder and a not otherwise specified personality disorder. Santé Mentale au Québec, 38: 243–58.CrossRef | Google Scholar

Clarkin, JF, Yeomans, FE, Kernberg, OF (2006) Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations. American Psychiatric Association.Google Scholar

Clarkin, JF, Levy, KN, Lenzwenger, MF, et al. (2007) Evaluating three treatments for borderline personality disorder: a multiwave study. American Journal of Psychiatry, 164: 1–8.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Cleckley, H (1941) The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues about the So-Called Psychopathic Personality. C V Mosby. Google Scholar

Cukrowicz, KC, Poindexter, EK, Joiner, TE Jr (2011) Cognitive behavioural approaches to the treatment of narcissistic personality disorder. In The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (eds Campbell, WK, Miller, JD): 457–65. John Wiley & Sons. Google Scholar

Dhawan, N, Kunik, ME, Oldham, J, et al. (2010) Prevalence and treatment of narcissistic personality disorder in the community: a systematic review. Comprehensive Psychiatry, 51: 333–9. CrossRef | Google Scholar | PubMed

Diamond, D, Levy, KN, Clarkin, JF, et al. (2014) Attachment and mentalization in female patients with comorbid narcissistic and borderline personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 5: 428–33.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Dickinson, KA, Pincus, AL (2003) Interpersonal analysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of Personality Disorders, 17: 188–207.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Dimaggio, G, Attinà, G (2012) Metacognitive interpersonal therapy for narcissistic personality disorders with perfectionistic features: the case of Leonardo. Journal of Clinical Psychology, 68: 922–34.CrossRef | Google Scholar

Ellis, H (1898) Auto-eroticism: a psychological study. Alienist and Neurologist, 19: 260–99.Google Scholar

Esse, E (2008) The Adult Attachment Interview. Protocol, Method of Analysis, and Empirical Studies. In Handbook of Attachment. Theory, Research, and Clinical Applications (eds Cassidy, J, Shaver, PR): 552–598. The Guilford Press.Google Scholar

Fossati, A, Feeney, J, Pincus, A, et al. (2014) The structure of pathological narcissism and its relationships with adult attachment styles: a study of Italian nonclinical and clinical adult participants. Psychoanalytic Psychology, 32: 1–29.Google Scholar

Foster, JD, Campbell, WK, Twenge, JM (2003) Individual differences in narcissism: inflated self views across the lifespan and around the world. Journal of Research in Personality, 37: 469–86.CrossRef | Google Scholar

Freud, S (1914) On narcissism. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol 14) (ed Strachey, J): 67–102. Hogarth Press.Google Scholar

Giesson-Bloo, J, van Dyck, R, Spinhoven, P, et al. (2006) Randomised trial of schema focused therapy v. transference focused therapy. Archives of General Psychiatry, 63: 649–58.CrossRef | Google Scholar

Hare, R (2003) Hare Psychopathy Checklist–Revised (PCL-R): 2nd edition Technical Manual. Multi Health Systems .Google Scholar

Hasin, DS, Grant, BF (2015) The National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC) Waves 1 and 2: review and summary of findings. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50: 1609–40. CrossRef | Google Scholar | PubMed

Horney, K (1939) New Ways in Psychoanalysis. Horton. Google Scholar

Horton, SH (2011) Parenting as a cause of narcissism: empirical support for psychodynamic and social learning theories. In The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (eds Campbell, WK, Miller, JD): 181–90. John Wiley & Sons. Google Scholar

Jenkins, R, Bebbington, P, Buhgra, D, et al. (2003) British psychiatric morbidity survey. International Review of Psychiatry, 15: 14–8. CrossRef Google Scholar | PubMed

Katerud, S, Wilberg, T (2007) From general day hospital treatment to specialised treatment programmes. International Review of Psychiatry, 19: 39–49.CrossRef | Google Scholar

Kernberg, OF (1984) Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies. Yale University Press. Google Scholar

Kernberg, OF (1992) Aggression in Personality Disorders and Perversions. Yale University Press. Google Scholar

Klein, M (1946) Notes on some schizoid mechanisms. In Envy and Gratitude and Other Works (ed Klein, M): 1–24. HogarthGoogle Scholar

Kohut, H (1971) The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. International Universities Press.Google Scholar

Lasch, C (1979) The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. Warner Books.Google Scholar

Levy, KN, Ellison, WD, Reynoso, JS (2011) A historical view of narcissism and narcissistic personality disorder. In The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (eds Campbell, WK, Miller, JD): 3–13. John Wiley & Sons.Google Scholar

Linehan, MM (1993) Cognitive Behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford Press.Google Scholar

Livesley, WJ (2012) Integrated treatment: a conceptual framework for an evidence-based approach to the treatment of personality disorder. Journal of Personality Disorders, 26: 17–42.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Meyers, B, Pilkonis, P A (2011) Attachment theory and narcissistic personality disorder. In The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (eds Campbell, WK, Miller, JD): 434–444. John Wiley & Sons.Google Scholar

Miles, GJ, Francis, AJ (2014) Narcissism: is parenting style to blame, or is there X-chromosome involvement? Psychiatry Research, 219: 712–3.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Miller, JD, Dir, A, Gentile, B, et al. (2010) Searching for a vulnerable dark triad: comparing factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder. Journal of Personality, 78: 1529–64.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Millon, T (1981) Disorders of Personality. John Wiley & Sons.Google Scholar

Oquendo, MA (2016) The Goldwater Rule: why breaking it is unethical and irresponsible [blog]. American Psychiatric Association (https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2016/08/the-goldwater-rule).Google Scholar

Otway, LJ, Vignoles, VL (2006) Narcissism and childhood recollections: a quantitative test of psychoanalytic predictions. Personality and Social Psychology Bulletin, 32: 104–16.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Pincus, AL, Lukowitsky, MR (2010) Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology: 68: 943–953.Google Scholar

Pincus, AL, Cain, NM, Wright, AG (2014) Narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability in psychotherapy. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 5: 439–43.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Rank, O (1911) A contribution to narcissism. Jarhbuch für Psychoanalytische und Psychopathlogische Forshungen, 3: 401–26.Google Scholar

Raskin, RN, Hall, CS (1979) A narcissistic personality inventory. Psychological Reports, 45: 590.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Reed-Knight, B, Fischer, S (2011) Treatment of narcissistic personality disorder symptoms in a dialectical behaviour therapy framework: a discussion and case example. In The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (eds Campbell, WK, Miller, JD): 466–75. John Wiley & Sons.Google Scholar

Reich, W (1933) Charakteranalyse. Reprinted (1949) as Character Analysis (3rd edn) (trans VR Carfagno). Farrar, Straus and Giroux.Google Scholar

Ronningstam, E (1996) Pathological narcissism and narcissistic personality disorder in Axis I disorders. Harvard Review of Psyhciatry, 3: 326–40.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Ronningstam, EF (2014) Narcissistic personality disorder. In Gabbard’s Treatments of Psychiatric Disorders (ed Gabbard, GO): 1073–86. American Psychiatric Publishing.Google Scholar

Rosenfeld, H (1987) Impasse and Interpretation. Tavistock.Google Scholar

Rosenstein, DS, Horowitz, HA (1996) Adolescent attachment and psychopathology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64: 244–53.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Rossouw, TI (2015) The use of mentalization-based treatment for adolescents (MBT-A) with a young woman with mixed personality disorder and tendencies to self-harm. Journal of Clinical Psychology, 71: 178–87.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Seligman, S (2007) Mentalization and metaphor, acknowledgment and grief: forms of transformation in the reflective space. Psychoanalytic Dialogues, 17: 321–44.CrossRef | Google Scholar

Smolewska, K, Dion, K (2005) Narcissism and adult attachment: a multivariate approach. Self and Identity, 4: 59–68.CrossRef | Google Scholar

Skodol, EA, Bender, DS, Morey, LC (2014) Narcissistic personality disorder in DSM-5. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 5: 422–7.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Stinson, FS, Dawson, DA, Goldstein, RB, et al. (2008) Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 69: 1033–45.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Torgersen, S, Czajkowski, N, Jacobson, K, et al. (2008) Dimensional representations of DSM-IV cluster B personality disorders in a population-based sample of Norwegian twins: a multivariate study. Psychological Medicine, 38: 1617–25.CrossRef | Google Scholar

Twenge, JM, Campbell, WK (2009) The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. Free Press.Google Scholar

Widiger, TA, Trull, TJ (1994) (1998) Performance characteristics of the DSM-III-R personality disorder criteria sets. In DSM-IV Sourcebook (vol 4) (eds Widiger, A, Francis, AJ, Pincus, HA, et al. ): 357–73). American Psychiatric Press.Google Scholar

Winnicott, DW (1960) Ego distortion in terms of true and false self. Reprinted (2018) In The Maturational Processes and the Facilitating Environment (DW Winnicott): 140–52. Routledge.Google Scholar

Wolfe, T (1976) The “me” decade and the third great awakening. New York Magazine, 23 August: 26–40.Google Scholar

World Health Organization (1992) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. WHO.Google Scholar

Young, JE, Klosko, JS, Weishaar, ME (2003) Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Guilford.Google Scholar

Zimmerman, M, Rothschild, L, Chelminski, I (2005) The prevalence of DSM-IV personality disorders in psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 162: 1911–8.CrossRef | Google Scholar | PubMed

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

begrippen narcisme
knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees