empathische persoon

Geschatte leestijd: 12 minuten

Zelfverheerlijking om een schijn van superioriteit te creëren.

In het algemeen is zelfverheerlijking een patroon van pompeus gedrag en opschepperij. Narcisten  ontwerpen dit gedrag om een ​​schijn van superioriteit te creëren. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt dit aspect van superioriteit aanbod.

Zelfverheerlijking is een informele term die in het algemeen Narcisme beschrijft.

Zelfverheerlijking is de meest bepalende eigenschap van mensen met een narcist(e)ische persoonlijkheidsstoornis. Het verschilt van algemeen opscheppen, omdat het zich vaak kan manifesteren in agressieve, meedogenloze of manipulatieve patronen van verbondenheid.

De meesten van ons  zullen zich nu en dan aan overgeven aan zelfverheerlijking. Het bestaat dus in gradaties.

Hoe wijdverspreid is snijden & automutilatie? Wat kun je doen?

Statistieken over automutilatie van tieners zijn moeilijk te verkrijgen, omdat er zo weinig onderzoek is gedaan naar het onderwerp.

Brede schattingen zijn dat ongeveer één procent van de totale  bevolking in het Westen een vorm van zelfmisbruik vertonen.

Maar dat aantal omvat degenen met eetstoornissen zoals anorexia, evenals degenen die zichzelf verwonden.

Psalm 35: Zij haten mij zonder reden die narcisten.

De evangelies zijn zich nauwkeurig bewust van wat ze vertellen.

Ze vertellen de waarheid over slachtoffers die ten onrechte veroordeeld werden, maar ze weten wat ze vertellen, en ze weten dat door de waarheid uit te spreken zij opnieuw het pad van de Hebreeuwse Bijbel nemen.

De Evangelies begrijpen heel goed hun verwantschap met de oude geschriften over het mechanisme van het enkele slachtoffer, en ze lenen van de Hebreeuwse Bijbel enkele van de meest opvallende formuleringen

Een leegte vullen met zelfpijniging heeft hulp nodig.

Zelfverwonding is elke vorm van opzettelijke, met opzet letsel, zoals snijden, vergiftiging of overdosering, toegebracht aan zichzelf.

Zelfbeschadiging, zelfverwonding, zelfmishandeling of automutilatie verwijzen meestal naar gedragingen die niet suïcidaal van aard zijn, hoewel pogingen tot zelfbeschadiging soms tot de dood leiden.

Betrouwbare statistieken over dit gedrag zijn niet gemakkelijk te vinden. Dit komt deels, omdat zelfbeschadiging relatief weinig aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap heeft gekregen.

De ontwikkeling van de zondebok door de narcist.

Een zondebok kan een kind, werknemer of lid van een groep leeftijdsgenoten uitzocht voor onverdiende negatieve behandeling of schuld. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt dit aspect van de zondebok aanbod.

Iedereen heeft enkele relaties die minder comfortabel, natuurlijk of lonend zijn dan de anderen. Sommige mensen irriteren ons gewoon meer. Ze kunnen ons meer vermoeien of dagen ons meer uit dan anderen.

De narcist die denkt dat hij recht op een speciale behandeling heeft.

Een onrealistische, onverdiende of ongepaste verwachting van gunstige omstandigheden en gunstige behandeling door toedoen van anderen als een automatisch gevoel van recht.

Wanneer iemand met een persoonlijkheidsstoornis de zeer ongewone ups en downs van stemmingswisselingen ervaart, kunnen ze soms geloven dat hun eigen emotionele behoeften van het grootste belang zijn.

Luisteren op een actieve manier: effectieve communicatie.

Één van de belangrijkste problemen die de raadplegingen van de psycholoog vullen, en meer nog die van de vertrouwde therapeut, zijn de communicatieproblemen.

Hoe vaak hebben we niet gehoord “dat we niet weten hoe te communiceren”. Anderen hebben gehoord: “wat ik niet begrijp, waarom het niet wordt gecommuniceerd”.

De genezende kracht van onze herinneringen.

Hoe vaak hebben we kritiek geuit op onze grootouders of een oudere persoon in onze omgeving, omdat ze de hele tijd verhalen uit het verleden vertellen? Hoogstwaarschijnlijk is uw antwoord hetzelfde als het mijne: veel. En we hebben bij geen van hen rekening gehouden met de reminiscentie.

Laat je niet isoleren door stalking

Stalking is elk alomtegenwoordig en niet-welkom-patroon van het nastreven van contact met een ander individu. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt het aspect van isolatie van het slachtoffer aanbod.

Hoewel de meesten van ons geleerd hebben de meeste angst voor vreemden te hebben, is in de meeste gevallen van stalken de dader iemand die het slachtoffer kent.

De stalker kan een familielid, vriend, echtgenoot, collega, partner, ex-partner of ex-geliefde zijn. Bovendien is de algemene deler dat de stalker een emotionele ‘band’ heeft met hun doelwit.

Wat is NLP

De Neuro-linguïstisch Programmeren  of NLP is een model van de psychologie die als voornaamste doel heeft de ontwikkeling van de mens.

Om deze ontwikkeling te bereiken, zijn de gebruikte technieken gericht op het modelleren van de menselijke gedragspatronen van elke persoon om hun kwaliteit van leven te verbeteren

Selectief geheugen en selectieve amnesie bij een narcist

In het algemeen is selectief geheugen en selectieve geheugenverlies het gebruik van geheugen, of een gebrek aan geheugen. Het geheugen is dan selectief om een ​​vooroordeel, overtuiging of gewenste uitkomst te versterken.

Selectief geheugen en selectieve amnesie komt veel voor. Zo’n selectief geheugen maakt iedereen soms mee. Immers we herinneren ons allemaal bepaalde gebeurtenissen en situaties anders.

Neerhalend sarcasme en betuttelende toon

Het kleineren en vernederen via sarcasme van een narcist(e) is een sterke eigenschap. Hun toon is alleen één hulpmiddel in de gereedschapskist van de narcist(e).

Veel slachtoffers hebben gezegd dat hun partners erg sarcastisch waren. In feite lijkt het in veel gevallen hun tweede naam te zijn. Het is een manier om je ook te gaslichten, dus ja ze lijken het te gebruiken

Privacy Policy

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan nauwkeurig met je gegevens om. Bovendien doen wij er niets geks mee en gaan ze al ook niet verkopen, omdat wij dat zelf ook niet willen.

Verder zorgen we ervoor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (vroeger Wet op de Privacy)

Voorwaarden en Privacy narcisme.blog

De informatie op deze website wordt u gratis aangeboden. Door deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de voorwaarden en het privacy beleid.

Deze informatie is uiteraard niet bedoeld als vervanging voor professionele begeleiding of hulpverlening.  Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan VkoN –   niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden

Belangrijke juridische informatie over online inkomsten

Het is duidelijk dat de inkomsten die soms getoond worden als voorbeeld voor wat je online kunt verdienen buitengewoon zijn.

De gemiddelde inkomsten of de voorbeelden en getuigenissen zijn soms acteurs en soms ook niet  zoals dikwijls. Maar stel dat ze echt zijn dan mag je ze nooit opvatten als een garantie van inkomsten.  Pas op je krijgt dan wel een onbewust gevoel dat je dat ook zou kunnen

Disclaimer narcisme.blog &  Co

Zoals ook op mijn Facebook bij info wordt vermeld ben ik geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut. Ik heb wel wat ervaring met narcisme.

Hier doe ik dus een poging om de dynamiek van narcist(e)ische relaties te beschrijven. Ook demonstreer ik wat er gebeurt met de relaties van een vermoedelijke narcist(e) uit mijn ervaring met narcisme

About narcisme.blog

+ 1000 teksten voor grondig inzicht rond narcisme & zelfliefde

+ Messenger contact om klaarheid te krijgen

+ audio en pdf van teksten voor het grondig bekijken en beluisteren wanneer je wilt

+ selectie van boeken om uw verder te verdiepen

+ supportgroep voor contacten te leggen en reacties

Bewustzijn rond Narcisme

Termen waar je nog nooit van gehoord hebt worden beschreven op mijn webblog VKoN (hier) of op mijn verschillende Facebook pagina’s – zoals liefdesbombardementen, toekomst faking, devaluatie, projectie, gaslighting, lastercampagne, vliegende apen, cognitieve dissonantie en triangulatie – worden onderdeel van het gebruikelijke vocabulaire van de overlevende.

Je vindt zelfs Begrippenlijsten A-NO-RS T tot Z over narcisme en het bewustzijn daarrond.

De narcistische vlooien van de narcist vernietigen bij jezelf

We leren zowel diepgaande waarden zoals goed en kwaad, goed en slecht, eerlijkheid en bedrog en dit al heel vroeg als kind door onze spiegelneuronen. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt het effect van spiegelneuronen aanbod.

Als we de diepgaande waarden geleerd hebben van een narcist(e), is onze kijk op die waarden een beetje als van de narcist(e).  Maar ook als we lang in de omgeving van de narcist(e) vertoeven gaan we ons daar zeker als kind naar gedragen. Dat is de betekenis van narcist(e)ische vlooien

De onvoorspelbare triggers en triggering situaties bij de narcist

Triggering is een kleine, onbelangrijke of kleine acties, verklaringen of gebeurtenissen die een dramatische of ongepaste reactie(s) produceren.

Mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak geneigd tot overreageren of getriggerd worden tot een dramatische emotionele reactie door kleine, schijnbaar niet ter zake doende of willekeurige gebeurtenissen of situaties

Over neuropsychologie van Empathie en Spiegelneuronen

Mentale en affectieve identificatie van het ene subject met de gemoedstoestand van een ander. (Drae)

Zo gezien heeft het misschien iets te maken met ‘verbonden zijn’. We gaan hier praten over empathie als het vermogen om onszelf de emotionele ervaringen te voelen van andere mensen die we waarnemen of ons voorstellen

Ontsnappen aan de diepgaande eenzaamheid

Een baby is vanaf de geboorte toegerust met vaardigheden die hem in staat stellen de nabijheid van zorgzame volwassenen te verkrijgen en te behouden.

Activiteiten zoals huilen en lachen, oogcontact zoeken, of wegkijken… zijn een van de vele mogelijkheden, omdat de baby aan de eenzaamheid zou ontsnappen

Doneer @Stop Narcisme Missie: Onafhankelijke blog over narcisme

Om zelfcensuur te vermijden vind ik het belangrijk dat ervaringsdeskundigen hun visie op narcisme kunnen duidelijk maken. Daarom dat ik dagelijks werk aan mijn onafhankelijke blog over narcisme.

Door dagelijks contact te hebben met slachtoffers van narcisme sta ik in nauw contact met de realiteit van narcisme.

Echter ben ik  geen psychiater, psycholoog of therapeut. Ik heb wel ervaring met narcisme

Jij bent goed genoeg

Annemie Declercq coacht individuen en teams die persoonlijke en sociale doelen, vaardigheden, veerkracht of hun talenten willen ontdekken.

Zij doet dit zowel life als met digitale out-reaching en met presentie attitude, technieken en methoden. Naast haar studie orthopedagogie, maar ook haar 11-jarige ervaring leidde tot de toepassing en persoonlijke ontwikkeling van out-reaching en presentie concepten en praktijk.

Een deel van mijn hart wil je gewoon niet loslaten

Het maakt niet uit hoe vaak ik tegen mezelf zeg dat ik beter af ben zonder jou.
Ik denk niet dat ik het snap. Mijn verdediging is op, maar dat is wat er van nature gebeurt als ik je heb liefgehad met een hart dat zo vrij is en eindigde in boeien achter de tralies van verraad

Het Familie concept structuur en relaties

“Het gezin en de familie is gedefinieerd als de vereniging van mensen die een onmisbaar project van gemeenschappelijk duurzaam bestaan ​ willen, waarin sterke gevoelens van verbondenheid worden gemaakt die de groep delen.

Bovendien is er een persoonlijke betrokkenheid onder de leden. Nauwe betrekkingen worden gevestigd door intimiteit, wederkerigheid en afhankelijkheid “

Magisch Denken Hulpeloos & Machteloosheid verminderen

Op zoek naar bovennatuurlijke verbanden tussen externe gebeurtenissen en je eigen gedachten, woorden en acties. In verschillende kern teksten van narcisme.blog komt dit aspect van hulpeloosheid aanbod en hoe je er zich kunt tegen verzetten.

Magisch denken is gebruikelijk bij alle soorten mensen, van mensen met religieuze overtuigingen tot diegenen die op zoek zijn naar ‘voortekenen’ in gemeenschappelijke gebeurtenissen

Met niets weg lopen & geen liefde

Zelfs toen ik me realiseerde dat ik je niet kon vertrouwen, kon ik mezelf er nog niet van weerhouden om van je te houden en je verder liefde te geven.

Zelfs toen ik besefte dat je me niet verdiende, voelde ik nog dat ik je verdiende.

Omdat ik al zoveel van me had gegeven, en zoveel tijd en energie had geïnvesteerd dat het gewoon niet eerlijk leek om met niets weg te hoeven lopen

Partnergeweld & misbruik in een Noodsituatie

Er is geen excuus voor huiselijk & partnergeweld.

beledigd in het openbaar en privé?

pijn doen aan uw familieleden of uw huisdieren?

verplicht seks te hebben of heb je niet de kans op ‘neen’ of niet geluisterd naar jouw ‘neen’ op manieren die ongemakkelijk zijn voor jou?

dreiging met u pijn te doen, uw familieleden of uw huisdieren?

de schuld krijgen voor het misbruik?

gezegd dat je het geweld hebt uitgelokt?

Slachtoffers met zelfhaat en narcisten die slachtoffers spelen.

Een zeer ongewone haat tegen het eigen zelf, acties of iemands etnische of demografische achtergrond.

Zelfhaat, ook bekend als ‘autofobie’ of ‘zelfhaat’, is een gedachtepatroon waarbij mensen geloven dat ze inferieur, slecht, waardeloos, onbemiddeld of incompetent zijn.

Tot dat we meer weten ga er niet mee om, zoek fijne mensen op.

Doe affirmaties om geen contact of zo weinig mogelijk contact met de narcist(e) te onderhouden.

De overgangsperiode van misbruik door een narcist(e) naar Geen Contact onderhouden met een narcist(e)ische of anderszins kwetsende, giftige ex-partner kan een sterk uitdagende tijd zijn.

U helpen met videobegeleiding. Doe een Gespreksaanvraag.

Ik neem aan dat je te maken hebt met tijdsdruk zoals iedereen. Wellicht ben je op een externe plaats? Kun je het huis niet verlaten om een outreach gesprek te organiseren met me? Dan is videobegeleiding zeer welkom.

Wil je met me praten, maar woon je in een andere stad, provincie of land? Communicatie via video is persoonlijker dan via email, chat, Messenger,  WhatsApp of telefoon?

Contact met narcisme.blog.

De cognitieve dissonantie van twee botsende ideeën – één idee de narcist(e) als onze zielsverwant en de andere onze ex als een harteloze onderdrukker – ligt aan de basis van enorme verwarring.

De verwarring blijft over nadat de relatie uit elkaar valt daarom dat contact met narcisme.blog kan belangrijk zijn in afwachting van therapie of hulpverlening.

Ga nu voor Meer Kennis, begrip, inzicht en besef van Narcisme in een aha Moment?

Ouderschap kan het meest uitdagende en ongewenste ding zijn dat je ooit hebt gedaan zonder kennis van narcisme.

Dit is zeker het geval als je zelfs bent opgevoed op een manier waarmee je niet tevreden bent.

Was een ouder of ouders van jou ‘narcist(e)isch” en heb je daarvan gedragingen overgenomen door een gebrek aan kennis van narcisme?

Blog VKoN Narcisme.

Een speciale plaats in ons hart voor slachtoffers van narcisme.

Het is niet gemakkelijk om te leven met een narcist(e)ische man, of onder welke vorm ook narcisme verschijnt in je familie. Schuldgevoelens en schaamte zijn vaak de erfenis van een kind van narcisten. Meestal blijven er ook nog resterende gevoelens van angst en depressie over.

Vooreerst beschuldig jezelf niet!

Geef een reactie, vraag of antwoord.