De beledigende cyclus van de narcist.

DE BELEDIGENDE CYCLUS IS DE NAAM VOOR DE VOORTDURENDE ROTATIE TUSSEN DESTRUCTIEF EN CONSTRUCTIEF GEDRAG.

DE BELEDIGENDE CYCLUS IS TYPEREND VOOR VEEL DISFUNCTIONELE RELATIES EN FAMILIES.

Deze cyclus is een herhalend patroon waarbij zowel de dader als het slachtoffer van misbruik bijdragen aan de omstandigheden die de cyclus vasthouden. Er zijn vier verschillende fasen:

Flashpoint-fase.

Dit is het punt waar de ene persoon een daad van verbale, fysieke of emotionele mishandeling begaat op een andere. De dader heeft in deze fase maximaal vermogen.

Daarbij heeft het slachtoffer een minimale kracht. Het emotionele energieniveau in de relatie schiet naar boven. Terwijl schiet ook de adrenaline naar boven. Dan begint voor beide partijen de klassieke “vecht — of vlucht” — antwoorden aan te nemen.

Retributie-fase.

Deze fase volgt onmiddellijk het vlampunt. De dader stopt het aanstootgevende gedrag. Zelfs kan de narcist spijt krijgen van de gevolgen van zijn acties, omdat het slachtoffer doorgaans emotioneel of fysiek wegtrekt.

De dader probeert vaak zijn slachtoffer te bereiken of ‘ te Hooveren ‘ met aanbiedingen van genegenheid, gunsten, geschenken of beloftes om te veranderen. Het slachtoffer heeft in deze fase de maximale macht en de dader op minimaal vermogen.

De meeste slachtoffers zullen op dat moment aangemoedigd zijn en velen zullen eisen en voorwaarden uitrollen waaraan de dader moet voldoen om weer in de kou te mogen.

De dader is vaak bereid om hieraan te voldoen en kan gerustgesteld zijn om te weten dat eisen van verandering aangeven dat de relatie nog niet voorbij is.

Bovendien is het emotionele energieniveau in de relatie  hoog als het slachtoffer alert blijft en de dader werkt om de schuld te zuiveren.

Ook is het moreel van het slachtoffer in deze fase op een hoogtepunt. Het slachtoffer krijgt immers veel positieve signalen van de dader. Het slachtoffer ontvangt zelf  inclusief opbouwende woorden, acties en enkele onderwerpen op hun “lijst” die aan bod komen.

Afleidings- en beëindigingsfase.

Dit is de fase waarin dingen beginnen te verminderen. Ook de emotionele energie van beide partijen begint te dalen. Het slachtoffer wordt minder waakzaam.

De dader maakt zich minder zorgen over het verlies van de relatie. Beide partijen hebben de neiging om terug te drijven naar hun oorspronkelijke of standaard toestand.

Ze worden minder analytisch over de relatie. Daarbij richten ze hun aandacht op andere dingen. Beloften van verandering en eisen van verandering hebben de neiging om weg te ebben. De reden is, omdat de dader minder aandacht besteedt aan de relatie.

Ook het slachtoffer is minder waakzaam bij het controleren van zijn grenzen.

Beide partijen worden meer en meer gedreven naar hun standaardrollen in de relatie.

En de cyclus is ingesteld om opnieuw te herhalen.

Als je meer wilt weten over persoonlijkheidsstoornissen …

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie
klik op de foto

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie.

Ik zou van harte willen dat dit artikel je vandaag heeft geholpen om je hoop, vertrouwen en troost te geven dat er opluchting, kracht en wederopbouw is van de ervaring van narcistisch misbruik.

Ik weet al lang dat ons grootste goud uit de diepste duisternis wordt gedolven.

Als wat ik geschreven heb diep met je resoneert, zou ik graag zien dat je NARP bekijkt, het pad dat ikzelf en zoveel anderen hebben gevolgd om te evolueren en onszelf te bevrijden.

Als Bol.com-partner ontvang ik een kleine commissie op aankopen zonder dat het jou iets kost om de kosten van onze website te kunnen dragen. Steunen kun je door te klikken op de bol.com publiciteit.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Annemie Persyn Declercq

Geef een reactie, vraag of antwoord.