Hoe verloopt de beledigende cyclus van de narcist? +video

Hoe verloopt de beledigende cyclus van de narcist? +video

DE BELEDIGENDE CYCLUS IS DE NAAM VOOR DE VOORTDURENDE ROTATIE TUSSEN DESTRUCTIEF EN CONSTRUCTIEF GEDRAG.

DE BELEDIGENDE CYCLUS IS TYPEREND VOOR VEEL DISFUNCTIONELE RELATIES EN FAMILIES.

Deze cyclus is een herhalend patroon waarbij zowel de dader als het slachtoffer van misbruik bijdragen aan de omstandigheden die de cyclus vasthouden.

beledigende cyclus
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Er zijn vier verschillende fasen:

Flashpoint-fase.

Dit is het punt waar de ene persoon een daad van verbale, fysieke of emotionele mishandeling begaat op een andere. De dader heeft in deze fase maximaal vermogen.

Daarbij heeft het slachtoffer een minimale kracht. Het emotionele energieniveau in de relatie schiet naar boven. Terwijl schiet ook de adrenaline naar boven. Dan begint voor beide partijen de klassieke “vecht— of vlucht” – antwoorden aan te nemen.

Retributie-fase.

Deze fase volgt onmiddellijk het vlampunt. De dader stopt het aanstootgevende gedrag. Zelfs kan de narcist spijt krijgen van de gevolgen van zijn acties, omdat het slachtoffer doorgaans emotioneel of fysiek wegtrekt.

De dader probeert vaak zijn slachtoffer te bereiken of ‘ te Hooveren ‘ met aanbiedingen van genegenheid, gunsten, geschenken of beloftes om te veranderen. Het slachtoffer heeft in deze fase de maximale macht en de dader op minimaal vermogen.

De meeste slachtoffers zullen op dat moment aangemoedigd zijn en velen zullen eisen en voorwaarden uitrollen waaraan de dader moet voldoen om weer in de kou te mogen.

De dader is vaak bereid om hieraan te voldoen en kan gerustgesteld zijn om te weten dat eisen van verandering aangeven dat de relatie nog niet voorbij is.

Bovendien is het emotionele energieniveau in de relatie  hoog als het slachtoffer alert blijft en de dader werkt om de schuld te zuiveren.

Ook is het moreel van het slachtoffer in deze fase op een hoogtepunt. Het slachtoffer krijgt immers veel positieve signalen van de dader. Het slachtoffer ontvangt zelf  inclusief opbouwende woorden, acties en enkele onderwerpen op hun “lijst” die aan bod komen.

Afleidings- en beëindigingsfase.

Dit is de fase waarin dingen beginnen te verminderen. Ook de emotionele energie van beide partijen begint te dalen. Het slachtoffer wordt minder waakzaam.

De dader maakt zich minder zorgen over het verlies van de relatie. Beide partijen hebben de neiging om terug te drijven naar hun oorspronkelijke of standaard toestand.

Ze worden minder analytisch over de relatie. Daarbij richten ze hun aandacht op andere dingen. Beloften van verandering en eisen van verandering hebben de neiging om weg te ebben. De reden is, omdat de dader minder aandacht besteedt aan de relatie.

Ook het slachtoffer is minder waakzaam bij het controleren van zijn grenzen.

Beide partijen worden meer en meer gedreven naar hun standaardrollen in de relatie.

En de cyclus is ingesteld om te herhalen.

Als je meer wilt weten over persoonlijkheidsstoornissen …

knop voor alle groeitaken

Geplaatst

in

, ,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees