Categorieën
Begrippen Narcisme Communicatie met de narcist huiselijk geweld Nederland België Nederlandstalig partnergeweld Recent

Verbale mishandeling is het gebruik van woorden als wapens.

Definitie van verbale mishandeling.

Elke vorm van een herhaald patroon van ongeschikte, denigrerende of dreigende spraak gericht op de ene persoon door de andere noemen we verbale mishandeling.

Beschrijving van verbale mishandeling.

Veel mensen die het slachtoffer zijn van mishandeling, wonen in een huis of omgeving waar ze zo gewend zijn geraakt aan de situatie.  Door die gewoonte vinden ze dat normaal dat ze verbale mishandeling ondergaan. Het moet je dan ook niet verwonderen dat velen zichzelf niet als slachtoffer van misbruik beschouwen.

Verbaal geweld is een specifiek type emotioneel misbruik waarbij men als keuze van het wapen woorden gebruikt.

Voorbeelden van verbaal geweld.

“Altijd” en “Nooit” Verklaringen 

“Altijd” en “Nooit” Verklaringen zijn verklaringen die de woorden “altijd” of “nooit” bevatten. Men gebruikt ze vaak, maar zijn zelden waar. Ze duiden steeds op generalisaties

Klein horen, neerslachtig en betuttelend

Dit soort spraak is een passief-agressieve benadering om iemand een verbale vernederingen en beledigingen te geven met behoud van een façade van redelijkheid of vriendelijkheid.

Blaming — beschamen

De praktijk om een ​​persoon of personen te identificeren die verantwoordelijk is voor het scheppen van een probleem, in plaats van manieren te vinden om met het probleem om te gaan.

Cirkel gesprekken

Argumenten die bijna eindeloos doorgaan en dezelfde patronen zonder resultaat te bekomen.

Dwangmatig liegen

Dwangmatig liegen is een term die men gebruikt om uit gewoonte liegen te beschrijven. Dit dwangmatig liegen gebeurt zonder veel aandacht voor de gevolgen voor anderen en zonder een duidelijk motief om te liegen. Een dwangmatige leugenaar is iemand die gewoonlijk liegt.

Valse beschuldigingen

Patronen van ongegronde of overdreven kritiek op iemand anders.

Gaslighting

De praktijk van hersenspoeling of het overtuigen van een gekke geestelijk gezond individu of dat hun begrip van de werkelijkheid verkeerd of fout is, is een andere vorm van verbale mishandeling. De term “Gaslighting” is gebaseerd op de MGM-film “Gaslight” uit 1944.

 

Klik voor meer info!

Voorbeelden van verbaal geweld.

Intimidatie

Intimidatie is elk langdurig of chronisch patroon van ongewenst gedrag van het ene individu ten opzichte van het andere.

Hoovers & Hoovering stofzuigen

Een Hoover – stofzuiger is een metafoor ontleend aan het populaire merk van stofzuigers. Dit doen we om te beschrijven hoe een slachtoffer van een verbale mishandeling probeert om zijn eigen rechten te doen gelden door het contact in een disfunctionele relatie te verlaten of te beperken, wordt “teruggezogen” wanneer de dader tijdelijk vertoont verbeterd of wenselijk gedrag.

Hysterie.

Hysterie is een vorm van verbale mishandeling door een ongepaste overreactie op slecht nieuws of teleurstellingen te uiten. Die overreactie heeft de bedoeling de aandacht af te leiden van het echte probleem en naar de persoon die de reactie heeft.

Ongeldigheid.

Het scheppen of promoten van een omgeving die een individu aanmoedigt te geloven dat zijn of haar gedachten, overtuigingen, waarden of fysieke aanwezigheid inferieur, gebrekkig, problematisch of waardeloos zijn.

Beledigingen.

Gebruik van profane, denigrerende of ontmenselijkende terminologie om een ​​andere persoon of groep te beschrijven.

Pathologisch liegen

Persistente misleiding door een individu om zijn eigen interesses en behoeften te dienen met weinig of geen aandacht voor de behoeften en zorgen van anderen. Een pathologische leugenaar is iemand die gewoonlijk liegt om zijn of haar behoeften te dienen.

Projectie

Projectie is de handeling van het toewijzen van de eigen gevoelens of eigenschappen aan een andere persoon. Het zich voorstellen of geloven dat de andere persoon dezelfde gevoelens of eigenschappen heeft.

Voorbeelden van verbaal geweld.

Rangschikken en vergelijken.

Tekenen van onnodige en ongepaste vergelijkingen tussen individuen of groepen.

Razernij, gewelddadigheid en impulsieve agressie.

Explosieve verbale, fysieke of emotionele verhogingen van een conflict. Razernijen bedreigen de veiligheid of veiligheid van een ander persoon en schenden hun persoonlijke grenzen.

Zondebok.

Een kind, werknemer of lid van een groep leeftijdsgenoten uitzocht voor onverdiende negatieve behandeling of schuld.

Shaming.

Het verschil tussen beschuldigen en shaming is dat iemand iemand de schuld geeft door te zeggen dat je iets slechts hebt gedaan. In shaming zegt iemand je dat je iets slechts bent.

Stille behandeling.

Stille behandeling is een passief-agressieve vorm van emotioneel misbruik waarbij ongenoegen, afkeuring en minachting wordt getoond door non-verbale gebaren terwijl de verbale stilte wordt gehandhaafd.

Gerichte humor, spot en sarcasme.

Een aanhoudend patroon van grapjes, sarcasme of spot, dat is ontworpen om de reputatie van een ander in eigen ogen of in de ogen van anderen te verminderen.

Gedachte Policing.

Gedachte policing is elk proces van proberen de gedachten of gevoelens van iemand anders in vraag te stellen, te beheersen of op ongepaste manier te beïnvloeden.

Bedreigingen.

Ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

Klik op foto voor meer info!

Hoe verbaal geweld eruit ziet?

In tegenstelling tot een lichamelijk letsel dat meestal in korte tijd geneest, is verbaal en emotioneel misbruik meestal toenemend.

Wanneer je slachtoffer bent van fysiek geweld door iemand van wie je houdt of iemand die van je houdt, word je ook een slachtoffer van emotionele mishandeling. Zelfs als er geen woorden worden gesproken kun je verbaal geweld meemaken.

In tegenstelling tot fysieke wonden, die helen en die van nature alleen een litteken nalaten, kunnen verbale en emotionele wonden, onbehandeld blijven. Ze hebben de neiging niet te genezen.

Deze wonden zijn vaak verborgen uit het zicht en worden een deel van wie we zijn en hoe we handelen.

In tegenstelling tot fysieke wonden, die ons aan de buitenkant pijn doen, gaan verbale en emotionele wonden naar de diepste delen van ons. Elke fysieke wond die zo diep gaat, is dodelijk en lang genoeg onbehandeld, maar langdurig verbaal of emotioneel misbruik kan ook fataal zijn.

Emotionele mishandeling kan gebeuren zonder verbaal geweld, maar bij verbaal mishandelen is er natuurlijk emotioneel misbruik aan verbonden.

Ik geloof ook dat er hier nooit een lid van deze gemeenschap is geweest die niet ooit is blootgesteld aan een vorm van verbaal of emotioneel misbruik, ongeacht welke persoonlijkheidsstoornis of relatie ze hebben aangepakt. Dat lijkt algemeen te zijn om een ​​”niet-PD” te zijn.

De blessure die voortkomt uit verbaal en emotioneel misbruik is waarschijnlijk een van de ernstigste aandoeningen die we nog hebben. 

Zo’n emotionele kwetsuur is waarschijnlijk verbonden met alle andere effecten die we ervaren. Met andere woorden, emotionele en verbale mishandeling is verantwoordelijk voor de rest van de ijsberg.

Het enige vaccin dat ik ken dat beschermt tegen verbaal en emotioneel misbruik is een goed gevoel van eigenwaarde.

Het enige medicijn dat de wonden geneest die achterblijven door verbaal en emotioneel misbruik is weer een goed zelfgevoel. Dat goede zelfgevoel komt van zelfwerkzaamheid, goede grenzen en goede therapie en ondersteuning.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in:

Klik op foto voor meer info!

Kinderen die het slachtoffer zijn van verbaal en emotioneel misbruik zijn het meest kwetsbaar omdat ze niet zomaar kunnen weglopen.

Dit legt een grote verantwoordelijkheid op voor elke niet – abusievelijke ouder die aanwezig is om het kind tegen de misbruiker te beschermen of te verwijderen.

Als ze dat niet doen, kan een andere schakel in de keten aan elkaar worden gelast en de cyclus kan zich herhalen, waarbij die kinderen uiteindelijk hun eigen kinderen door hetzelfde misbruik heen zien kijken.

Ik geloof ook dat als een kind opgroeit in een omgeving van langdurige mishandeling, ze zullen verwachten dat het normaal en gerechtvaardigd is.

Voorbeelden van verbaal en emotioneel misbruik.

Waaruit bestaat verbaal geweld?

Beledigen van  je overtuigingen, religie, ras, erfgoed- of die van je familie / vrienden.

Onthouden van  goedkeuring, waardering of genegenheid.

Geef je de stille behandeling.

Negeer directe vragen … Weglopen zonder te antwoorden.

Kritiek op je, heeft je een scheldnaam, schreeuwt tegen je.

De narcist vernedert je privé of in het openbaar.

Rolt met zijn of haar ogen … of bootst je na als je praat.

Onderschat of beledig je en zeg je dat je te gevoelig bent.

Lijkt energiek door ruzie te maken, terwijl ruzie je uitput.

Onvoorspelbare stemmingswisselingen hebben, zonder goede reden afwisselend goed en slecht.

Waaruit bestaat verbaal geweld nog meer?

“Draaien ” van je woorden, veranderen op de één of andere manier van alles wat je tegen hen zegt.

Klachten over hoe slecht u hem of haar behandelt.

Dreigen te vertrekken of dreigen je eruit te gooien.

De narcist complimenteert je genoeg om je gelukkig te houden, maar bekritiseert je genoeg om je onzeker te houden.

Handelt onvolwassen en zelfzuchtig, maar beschuldigt je toch van dat gedrag.

Stelt elke beweging en elk motief in vraag, en stelt je competentie op de één of andere manier in twijfel.

Zegt dingen die je een goed gevoel geven, maar dingen doen waardoor je je slecht voelt.

Waaruit bestaat verbaal geweld nog meer?

De narcist onderbreekt je constant terwijl je probeert je punt te maken.

Laat je voelen alsof je nooit kunt winnen: verdomd als je dat doet, verdomd als je dat niet doet.

Je lastigvallen met ingebeelde zaken.

Zegt vaak dingen die later worden geweigerd of beschuldigt u van onbegrip.

Je belachelijk maken of beledigen. Dan vertellen dat het een grap is, of dat je geen gevoel voor humor hebt.

De narcist manipuleert je met leugens en tegenstellingen.

Moedig je aan om woedend te worden, als “bewijs” dat jij degene bent met het “probleem” — niet zij.

De narcist probeert je ervan te overtuigen dat ze “gelijk hebben”, terwijl je “fout” bent.

Hoe voelt het als verbaal geweld op jou wordt toegepast?

Misbruik kan verwarrend zijn. Maar misbruik is ook kwetsend en  angstaanjagend omwille van het  effect waardoor je je emotioneel onveilig voelt. Bovendien kun je beginnen te twijfelen aan jezelf, je zintuigen, je meningen, herinneringen, overtuigingen, gevoelens, vermogens en oordeel.

Doordat je je meningen steeds minder vrijuit kunt gaan uiten kun je  betwijfelen of je in je gevoel voor realiteit bent. Je bent waarschijnlijk kwetsbaar, onzeker, steeds meer in de val gelopen en machteloos. Dit kan ertoe leiden dat je defensief en steeds depressiever wordt.

Een kenmerk van hulpeloosheid is precies geen woorden meer hebben voor wat je voelt en meemaakt. Door er geen woorden meer voor te hebben krijg je geen vat op je denken.

Klik op foto voor meer info!

Veel energie verlies door constante waakzaamheid.

Slachtoffers van een mishandeling bevinden zich in een situatie waar ze “op eierschalen lopen” rond de misbruiker, hyper waakzaam zijn. Ze zijn bang voor wanneer- en hoe – om iets te zeggen.

Je zult merken dat je constant bezig bent met je “beste” gedrag rond een misbruiker. Je bent niet meer in staat om te ontspannen. Het is veel moeilijker op van het moment te genieten omdat je altijd op het ergste vooruitloopt.

Zelfs wanneer de misbruiker in een goed humeur is, zul je waarschijnlijk blijven wachten tot “de andere schoen valt”.

Je kunt ook beginnen jezelf de schuld te geven van hun slechte humeur, gedrag of acties. Bovendien kun je hopen dat de dingen zullen veranderen, vooral door je eigen liefde en begrip.

Mensen die mishandeld worden, verlangen vaak dat de mooiere, zorgzame kant van hun partner, familielid, vriend, baas of collega zou terug komen.

Je kunt merken dat je excuses maakt voor hun slechte gedrag. Daarbij kies je  ervoor om je vooral te richten op het terugbrengen in hun goede gedragsstaat. Als je dat doet dan ben je de fixer van hun verbaal geweld.

Welk verbaal geweld werd op jou toegepast? Kun je enkele concrete verwijten melden?  Ik denk dat velen dezelfde verwijten te horen krijgen. Laat ze me weten. Vragen. Ik antwoord graag.

We hopen dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback.

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening.Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma.

Ook in hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed. Dus ook hoe dit jou kan beïnvloed hebben.

Hechting

Kinderen met complex trauma, ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd meldt men in de hulpverlening omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken.

Ze kunnen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt.

Deze kinderen en hun ouders verdienen echter een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis.

Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden. Ook wordt er dieper ingegaan op welke ontwikkeling deze kinderen (adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Trauma en herstel de gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld

Trauma en herstel, in 1992 voor het eerst gepubliceerd, is nog altijd hét boek over traumatische gebeurtenissen en de slachtoffers daarvan.

Judith Herman stelt in dit baanbrekende werk dat psychologische trauma’s alleen begrepen kunnen worden in hun sociale context.

Uitgaande van haar eigen onderzoek naar incest en de uitgebreide literatuur over oorlogsveteranen en slachtoffers van terreur, trekt ze verrassende parallellen tussen particulier geweld, zoals kindermishandeling, en politiek geweld, bijvoorbeeld oorlog.

Begrijpen hoe trauma te genezen

Trauma en herstel is een onmisbaar boek voor iedereen die wil begrijpen hoe trauma’s genezen kunnen worden en hoe we helen.

Voor deze uitgave heeft Judith Herman een uitgebreid nieuw nawoord geschreven, waarin ze laat zien wat er in haar vakgebied is veranderd en wat er niet is veranderd in de ruim twee decennia sinds de publicatie van haar boek.

‘Dit onmisbare boek maakt duidelijk dat het herinneren en vertellen van de waarheid over verschrikkelijke gebeurtenissen voorwaarden zijn voor het herstel van de openbare orde. De waarheid vertellen is onmisbaar voor de genezing van individuele slachtoffers.’ The New York Times

Traumasporen het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen.

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen.

Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

prof. dr. Bessel van der Kolk.

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam.

Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede.

Ook verklaart hij hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt.

Controleverlies

Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft op inspirerende manier hoe een groep therapeuten en wetenschappers — samen met hun moedige patiënten – heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen over hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn in te passen tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden.

Nieuwe wegen naar herstel

Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’.

Bovendien scheppen ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma.

Door deze ervaringen kunnen zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Oorspronkelijke titel: The Body Keeps the Score
Prof. dr. Bessel van der Kolk werkt al meer dan dertig jaar met getraumatiseerde mensen, is een baanbrekend onderzoeker en is een van ‘s werelds meest vooraanstaande deskundigen over traumagerelateerde stress.

Hij is de oprichter en medisch directeur van het Trauma Center in Brookline, Massachusetts, VS. Daarnaast is hij professor in de psychiatrie aan de medische faculteit van de universiteit van Boston en directeur van het National Complex Trauma Treatment Network. Hij geeft les over de gehele wereld.

Bevrijding van trauma, angst en onmacht. Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen.

Ingrijpende gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid en onbegrip.

Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering.

Trauma heeft gevolgen voor het psychische, emotionele en lichamelijke functioneren van mensen. Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de gehele samenleving kunnen dan ook in verband worden gebracht met traumatisering.

Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties.

Kinderen ervaren via de hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders.

Dit  aspect van traumatisering behoort tot een van de belangrijke inzichten die in dit boek worden beschreven en met praktijkvoorbeelden worden geïllustreerd.

Franz Ruppert ontwikkelde een meer generationele psychotraumatologie en een specifiek voor traumaverwerking geschikte opstellingsmethode, die zich kenmerkt door: het opstellen van het verlangen, het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties.

Ook het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een traumasituatie is enorm belangrijk.

Het doel van deze traumatherapie is de ontwikkeling van een gezonde autonomie, die mensen in staat stelt zelfverantwoordelijk en liefdevol te leven.

Dr. Franz Ruppert is docent psychologie aan een hogeschool in München en werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Hij ontwikkelde een identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie- en therapie (IoPT), waarin het ‘opstellen van het verlangen’, het onderscheiden van eigen gevoelens van die van vorige generaties en het integreren van afgesplitste persoonlijkheidsdelen centraal staan. Hij geeft seminars over de hele wereld, waaronder jaarlijks in Nederland.

 

Vroegkinderlijke trauma zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren.

Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn kwetsbare wezentjes. Werd vroeger gedacht dat zij niets voelen, nu weten we dat ervaringen in de moederschoot, of tijdens het geboorteproces of de eerste levensjaren zo overweldigend kunnen zijn dat het hen traumatiseert.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij lichamelijke of psychische nood van de moeder, complicaties bij de bevalling, abortuspogingen, medische behandelingen, verwaarlozing en zuigelingenzorg die de wezenlijke gevoelens van een kind niet erkent.

Vroegkinderlijke trauma’s laten hun sporen na in de ontwikkeling van een mens.

Vaak worden gedrags- en relatieproblemen en gezondheidsklachten niet in verband gebracht met deze trauma’s.

Om deze samenhang inzichtelijk te maken en de dieperliggende oorzaak van menselijke problemen te kunnen helen, ontwikkelde Franz Ruppert de methode ‘opstellen van het verlangen’.

In het eerste en laatste deel van het boek zet Franz Ruppert zijn visie op vroegkinderlijke trauma uiteen. Vijftien verschillende auteurs belichten diverse aspecten en beschrijven praktijkvoorbeelden van het werken met de methode.

Dit boek is zowel interessant voor wie om persoonlijke redenen belangstelling heeft voor dit onderwerp als voor hen die zich beroepshalve willen verdiepen in vroegkinderlijke trauma.

Met bijdragen van: Birgit Assel, Vivian Broughton, Doris Brombach, Annemarie Denk, Christina Freund, Gabriele Hoppe, Liesel Krüger, Petra Lardschneider, Manuela Specht, Andrea Stoffers, Dagmar Strauss, Cordula Schulte, Alice Schultze-Kraft, Marta Thorsheim en Margriet Wentink.

Dr. Franz Ruppert is docent psychologie aan een hogeschool in München en werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Hij ontwikkelde een identiteit-georiënteerde psychotraumatheorie- en therapie (IoPT), waarin het ‘opstellen van het verlangen’, het onderscheiden van eigen gevoelens van die van vorige generaties en het integreren van afgesplitste persoonlijkheidsdelen centraal staan. Hij geeft seminars over de hele wereld, waaronder jaarlijks in Nederland.

Door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie.
Ze werkt al vele jaren om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente.
Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren.
Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder, pleegmoeder, en plusmama van 2. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik, ouderverstoting en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren