Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Manipulatie : Het emotionele equivalent van een date rape-drug

Waarom manipulatie nooit de oplossing is voor het probleem dat ze beweert te bestrijden.

Manipulatie is een gevolg van onbeantwoorde behoeften.

Kinderen waarvan de basisbehoeften vervuld zijn hebben meer kans om open te bloeien en uit te groeien tot gezonde en gelukkige volwassenen. Daarentegen kinderen waar de diepgaande behoeften niet vervuld worden, of zelfs onder druk komen te staan hebben minder kans om open te bloeien en zo uit te groeien.

Source: Het emotionele gelijkwaardige aan een date rape-drug – Hardnekkige melodietjes

manipulatie
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Oudervervreemding is het proces en het resultaat van de psychologische manipulatie van een kind.

Door oudervervreemding wordt het kind in het bijzonder ongegronde angst, gebrek aan respect of vijandigheid geleerd tegenover een ouder of andere familieleden.

Aan de andere kant is Parentificatie een type rolomkering, grensdistorsie en omgekeerde rangorde tussen ouders en andere gezinsleden.

Door parentificatie krijgen kinderen of adolescenten  ontwikkelingsgebreken. In het bijzonder komen die gebreken er door het hebben van verantwoordelijkheden in de familie van herkomst. Immers die verantwoordelijkheden passen niet bij het kind. Daardoor wordt het kind-zijn niet herkend, niet ondersteund en niet beloond.

Hier is een link naar het boek ‘Divorce Poison‘ dat deze problematiek behandelt.

Helaas kun je niet naar de rechtbank gaan en zeggen dat jouw kinderen een puinhoop zijn als ze terugkomen van jouw ex. Ook de rechter zover krijgen dat hij er iets gaat aan doen blijkt onmogelijk. Zelfs als jouw kinderen je in tranen roepen, je smeken om ze te komen halen dan nog maakt dat de rechter niet uit.

Warshak’s schreef drie artikelen over Family Bridges.

In het bijzonder was een workshop van Warshak voor verontruste en vervreemde ouder-kindrelaties doorslaggevend. Kortom, die workshop leidde tot een heropleving van de belangstelling van professionals in ouderlijke vervreemding.

Bovendien bracht die workshop de Family Court Review ertoe om een ​​heel debat aan het probleem te wijden.

Later analyseerde Warshak de controverse over de vraag of de onredelijke vervreemding van een kind door een ouder een syndroom wordt gevormd. Hij presenteert argumenten voor en tegen het gebruik van de term ouderlijk vervreemdingssyndroom in de rechtszaal.

Immers Warshak benadrukt het belang van het begrijpen van de meervoudige wortels van ouderlijke vervreemding en de verschillende factoren.  Ook het gedrag van de afgewezen ouder wordt in kaart gebracht.

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan de oorsprong en instandhouding van de onredelijke vervreemding  van een kind door een ouder.

In het bijzonder zijn de emotionele en financiële kosten van ernstige irrationele vervreemding groot. Kortom, er zijn ook grote obstakels om deze problemen te verminderen.

Bovendien stelt Warshak het belang van het leiden van leerzame middelen en juridische inspanningen. De voornaamste doelstelling daarin is preventie en vroege identificatie van risicokinderen. Daardoor zullen die emotionele en financiële kosten verlagen.

Warshak is co-auteur en co-producent van de dvd Welcome Back, Pluto: Understanding, Preventing en Overcoming Parental Alienation.  dit is het eerste programma voor kinderen, tieners en jonge volwassenen die vervreemd zijn of het risico lopen vervreemd te raken.

Ten slotte, benadrukt  Warshak naast onderwijs het belang van snelle en effectieve juridische handhaving.  Namelijk, rechtbanken dienen voor uitvoering van bevelen over het contact van kinderen met beide ouders te zorgen.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees