<link rel="stylesheet" id="all-css-083ca7974f793b085718289e26f2fae8" href="https://narcisme.blog/_static/??-eJytldtugzAMhl9oabpJq9SLaY+CTOIGj5CgHIR4+6WU0dG1lHa5QbGc/4tz8E/XMmFNQBN4q6Mi47mKKSzRKV5G0pKX2oqaaSoduJ770GvcCO9fukelocLmplRDb2NgypFcXkPYgeq5JB+miC1qvjC0IGreWBk1psWoTt+rkqHItEpFgrXO8pTmttMbAc5Gj3rTkFmjAUMNBFwzfXUd0/Feo97aayCNkinQGo93cDtaC/Sx9MJRG8iai2gtoiOpMHiecgGUg+Y8ehSBMU21NSHT0C2/nD8bqcChBCn7YUhG3VMWZAT3VhBopq2yfhasuZXjNY7jy6kCRIW8ay1LHDr0/HX3tt1vd/v3LQfvj5s9J1mFINGxpJ812bUasoDZqXtz4cczYL/aPht78oSDGzD5yGPVxeAf2ajJXtiSvTwFXfCf5w51NKLsQLboak+h57aW+8nOHS9fvwnbFJMNFid/y4af2eT4s8zFPvtoPuQdW/1X9ybWD/Oz+ZiU+2+xMlPr" type="text/css" media="all">

Een woordenspel dat je niet kunt winnen noch begrijpen.

Zoals narcisten praten vanuit een zelfbeschermend proces, zal de narcist dezelfde zinnen steeds opnieuw “zingen” of “mompelen” totdat je overweegt om met een schaar te rennen of jezelf in het oog te steken met een vork. Kortom, je wordt er gek van, van de woordsalade door een narcist.

Deze presentatie bevat afbeeldingen in functie van het uitleggen van woordsalade door een narcist die zijn gebruikt onder een Creatieve Commons-licentie. Klik hier voor de volledige lijst met afbeeldingen en attributies:

https://link.attribute.to/cc/396100

Engelse uitgebreide versie van woordsalade door een narcist en narcistische talk:

Deze presentatie bevat afbeeldingen die zijn gebruikt onder een Creative Commons-licentie. Klik hier om de volledige lijst met afbeeldingen en attributies te zien:

https://link.attribute.to/cc/396202

Dat zelfbeschermend proces heeft tot doel dat zij superieur worden aan jou, doordat jij gek wordt.

Zou dat iets met woordsalade door een narcist te maken hebben?

Dat is, omdat lang voordat je aan deze confrontatie dacht, je werd gevraagd om een spel te spelen dat je nooit kunt winnen.

Woordsalade gebruiken ze vooral als je de confrontatie aangaat.

Woordsalade door een narcist begint wanneer de narcist je grenzen niet herkent.

Inderdaad, de narcist kent jouw grenzen niet. Voor hem of haar heb je geen grens gezien hij of zij jou beschouwd als bezit van hem.

Als jij je voorstelt dat het confronteren van hen met hun overschrijden van jouw grenzen jou dat iets zal uithalen om je  in de toekomst een betere relatie te geven dan heb je het verkeerd voor. 

Zijn zelf-beschermende reactie doet hem grijpen naar een nieuwe tactiek, dan zal de woordsalade beginnen.

Hoor je de kwaadaardige heks lachend op de achtergrond.

Let natuurlijk op dat je het woord confrontatie niet gebruikt, want dat zal het gesprek in één keer laten ontsporen over het kwaad van de confrontatie.

Volgens de narcist is confrontatie beledigend. Je confronteert nu eenmaal nooit een narcist met zijn daden.

Verwarrende communicatie is allemaal een onderdeel van de poging  van de narcist om macht en controle te behouden.

Bij een degelijke confrontatie met feiten weet de narcist zich geen raad behalve wanneer hij of zij er zich kan uit lullen met woordsalade door een narcist. Dit is er een term voor deze verwarrende communicatie.

Het heet Woordsalade ook vaak aangeduid in “slangtaal” als “Narcistische praat”.

In een klinische setting staat woordsalade door een narcist bekend als een onzinnige mix van woorden, zinssneden of gesprekken.

Woordsalade wordt traditioneel geassocieerd met een persoon die schizofrenie, dementie, logorrhea (een communicatiestoornis van de hersenen), of schizofasie heeft.

Met schizofasie wordt bedoeld het soort psychische stoornis dat tot uiting komt in de verstoringen in de spraakstructuur.

De constructie van frases is correct, maar ze dragen alleen een zinvolle lading voor de spreker zelf.

Woordsalade komt ook voor bij  Receptieve Afasie of een hersenletsel.

Een extremer voorbeeld van woordsalade kan zijn zoals dit:

Een persoon vragen hoe ze het doen, kan leiden tot een reactie zoals: “Ik ben, wel, weet je, aangenaam … de dingen in de koelkast, soms gaan rood, zoals ze doen.”

“Kleurloze groene ideeën slapen woedend.”

“Niemand denkt ooit om het muziek te noemen.”

“Gisteren ging ik naar het park en zag een beer, toen ging ik terug naar mijn auto en ging naar huis.”

Het is alsof je dit zegt. “Kneejyrdabblleppey” maar het gaat maar door.

“De kat. Lange termijn. De glans van de zon verdwijnt. Begrijp het land het woordenkat is bovenop. Man met een muur. Maanlijn zingen. Deur wandelaars tapijt.”

“Jean-jasracket. Koe heeft de mijne gestolen. Rennen poster weg. Zing met een steen. Ga go gooi. Zing met een ring. Maan schijnt alarm.”

De mate van ernst van geestesziekten of hersenletsel bepaalt vaak de ernst van woordsalade.

Een mildere vorm kan losjes genoeg gerelateerd zijn aan de werkelijkheid, zodat een persoon de bedoeling van de communicatie kan volgen, zelfs als de woorden niet goed aaneengeregen zijn.

Voorbeeld: een persoon kan vragen hoe het met haar gaat, kan leiden tot een reactie als: “Goed, goed, dingen, u weet gelukkig, prettig, hij is een aardige jongen, lacht veel.”

De bedoeling of het impliciete gevoel van het gesprek is dat deze persoon het redelijk goed lijkt te doen.

Bij mensen met een psychische aandoening en hersenstoornissen zijn deze vormen van woordsalade niet opzettelijk. Deze niet opzettelijke woordsalade is te wijten aan een of andere vorm van cognitieve stoornis.

Wat is Narcistische praat?

Binnen het woord ‘Narcistische praat‘ is salade echter een combinatie van opzettelijke manipulatieve gesprekstechnieken.

Die woordsalade door een narcist is ontworpen om de geestelijke gezondheid van het slachtoffer te frustreren.

De bedoeling is in verwarring brengen van het slachtoffer en psychisch te vernietigen, door hen ertoe te brengen hun perceptie van gebeurtenissen in vraag te stellen.

Doordat de narcist zo bewust begint te praten gaat het slachtoffer denken dat zijzelf aan het flippen zijn.

Daardoor gaan ze hun eigen perceptie en oordeel in het algemeen in vraag stellen.

Zo verliest het slachtoffer alle macht en kan de narcist domineren en controleren.

“Narcistische praat” gebeurt het vaakst wanneer het slachtoffer de narcist confronteert met hun gedrag.

Bovendien kan de narcist deze techniek gebruiken om te “gaslichten ” en afwisselen met gewone zinnen. Voor een niet-bestaande werkelijkheid gebruikt de narcist ook een woordsalade.

De twaalf meest gebruikte technieken van woordsalade door een narcist in de context van Narcistische praat zijn:

De gesprekken met een narcist zijn over het algemeen repetitief. Ze eindigen ook nooit met een oplossing.

Wanneer ze geconfronteerd worden met hun gedrag, zal de narcist vaak defensief worden, omdat het nooit hun schuld is.

Vervolgens zal de narcist het gedrag ontkennen, eerdere gesprekken over dit gedrag ontkennen, allerlei andere niet — gerelateerde onderwerpen naar voren brengen die dienen om het slachtoffer uitgeput te laten voelen.

Het slachtoffer begint zich onzeker te voelen en hun motief ter discussie te stellen, zelfs om dit onderwerp te bespreken.

Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat ze moeilijk zijn, vertrouwenskwesties hebben.

Bovendien hebben ze het moeilijk om dingen los te laten want begrijpelijk is, want de geest van een “normaal” persoon probeert te achterhalen wat de betekenis van de woordsalade is. 

Dat noemen we “derivationeel zoeken“, net zoals een zoekmachine op de achtergrond blijft zoeken als je ze niet stopt.

Toch is de realiteit daar dat het slachtoffer hetzelfde onderwerp blijft bespreken, omdat het gedrag van de narcist een probleem is en niet, omdat ze problemen hebben.

Incoherent gemompel = woordsalade door een narcist = narcistische praat.

Dit lijkt een soort van ‘verzekering’ voor hen te zijn dat incoherent gemompel.

Ze zullen iets incoherent mompelen in het midden van een discussie, maar zullen het niet herhalen wanneer erom wordt gevraagd.

Dan, als iets de volgende dag opkomt, zullen ze zeggen: “Ik vertelde je …” De manier waarop dit werd gebruikt, in gevallen die ik me kan herinneren, leek het te zijn met het doel zowel confrontatie te vermijden EN verantwoordelijkheid te vermijden.

Het is ook een manier voor hen om te voorkomen dat ze het bij het verkeerde eind hebben, want hoe het ook gaat, ze zullen zeggen: “Dat is wat ik zei.”

Het ontkennen van hun eigen slechte gedrag.

In plaats daarvan komt het brengen van en focussen op het slachtoffer met deze mompel techniek is natuurlijk projectie.

Omdat de narcist nooit fout is en ze een groot recht hebben om te doen wat ze willen, denken ze dat hun gedrag nooit in het geding mag zijn.

In plaats daarvan  probeert de narcist om elk mogelijk probleem dat iemand anders heeft met hun gedrag ongeldig te verklaren. Daarbij is voor de narcist dat “allemaal” (hun confrontatie)  een echte (of ingebeelde) probleem van het slachtoffer zelf.

Voorbeeld van incoherent gemompel= woordsalade door een narcist of narcistische praat.

Slachtoffer: “Ik dacht dat je zei dat je het contact met je ex-vrouw zou afsnijden.”

Narcist:  “Nou, je praat nog steeds tegen je ex.”

Slachtoffer: “Alleen wanneer het moet – en alleen als het om de kinderen gaat.”

Narcist: “Wel, hoe weet ik dat zeker? Hoe weet ik echt dat ik je kan vertrouwen?

Slachtoffer: ”Omdat ik je nooit een reden heb gegeven om me niet te vertrouwen.”

Narcist: ”Nou, misschien heb je dat en heb ik nooit iets eerder genoemd.”

Heb je daar ooit over nagedacht? Je zou me met hem kunnen bedriegen voor alles wat ik weet. “

Verbaal misbruik.

Alle vormen van narcistische praat zijn vormen van verbaal misbruik en emotioneel misbruik, omdat het hun doel is om macht over de ander te krijgen door te proberen hun realiteitsgevoel uit te hollen.

Als je een relatie hebt of dynamisch bent met een partner die narcistische praat gebruikt weet dan dat dit geen gezonde communicatie is.

Het gebruik van narcistische praat is een manier om je realiteit te ontwrichten of  te minimaliseren of te manipuleren.  Een woordsalade door een narcist creëert een win / verlies – situatie waarbij het slachtoffer degene is die verliest.

medium chill grey rock methode voor communicatie met een narcist indien nodig, woordsalade door een narcist
klik voor meer info

Enkele tips voor het omgaan met narcistische woordsalade of narcistische praat.

Als u deze grillige en onzinnige vormen van communicatie tegenkomt, kunt u proberen een vaste grens in te stellen door de andere persoon te laten weten dat u zijn realiteit niet deelt door iets te zeggen als: “Wel dat is uw mening ” of: ”Ik zie de dingen niet zo.”

Dit klinkt misschien alsof u de communicatie afsluit, maar dat is niet het geval. Het is een manier om de controlerende persoon te laten weten dat u uw macht en controle behoudt en niet hun waarneming deelt.

Hier is een voorbeeld van een mogelijke manier om met het bovenstaande voorbeeld om te gaan met narcistische woordsalade of narcistische praat.

Slachtoffer: “Ik dacht dat je zei dat je het contact met je ex-vrouw zou afsnijden.” Narcist: Nou, je praat nog steeds tegen je ex.”

Slachtoffer: ”Dat is een ander onderwerp. We hebben het over jou en je ex-vrouw. Als we klaar zijn met dat onderwerp, kunnen we bespreken waarom ik nog steeds met mijn ex praat.”

Misschien spreekt het slachtoffer nog steeds met haar ex, omdat ze kinderen bij hem of haar heeft.

Narcist: ”Ik wil nu over dat onderwerp praten. Ik wed dat je me bedriegt.”

Slachtoffer: ”Ik wil ons gesprek over je ex-vriendin beëindigen en dan kunnen we mijn ex bespreken.”

Narcist: ”Het draait altijd om jou, niet? Jij bent degene met vertrouwensproblemen. Ik kan er niet tegen dat je zo jaloers wordt.”

Slachtoffer: ”Laten we bij het oorspronkelijke onderwerp blijven. We kunnen daarover praten nadat we besproken hebben dat je met je ex-vriendin hebt gesproken.”

Narcist: ”Je bent zo manipulatief.

Slachtoffer: ”Wel dat is jouw mening.

Narcist: ”Ja dat is het.”

Slachtoffer: ”Zo kunnen we gaan terug naar de discussie waarom je met je ex-vrouw praat?”

“Narcist: ”Nee. Kom er al overheen.“

Op dit moment is duidelijk geworden dat de narcist niet naar een oplossing toe wil werken.

De partner was in staat om bij het onderwerp te blijven en de narcist niet het gesprek van het onderwerp te laten slepen en het terug te draaien of omkeren naar het slachtoffer.

Ondersteuning vragen – vertel anderen die begrijpen wat je doormaakt wat er is gebeurd en laat ze bepalen wat ze vinden van deze gebeurtenis.

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze prive Support group VKoN. Lees eerst de info vooraleer uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Vertel ons eerst wat je hebt meegemaakt aan narcisme!

Praat als nodig met mensen die door je geliefde in zwart of wit zijn gesplitst om hen te laten weten dat je het “grijs” kunt zien.

Kun jij zelf een voorbeeld van woordsalade herinneren dat op jou werd toegepast?

Laat het ons weten dat kan het bewustzijn verhogen bij anderen.

Vragen? Ik antwoord graag.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! 

Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Echt bruikbare suggesties. Je kunt je immers nog meer vragen stellen over woordsalade door een narcist.

van kwetsuur naar litteken

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening. Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben.

Word Salad Auteur: Margaret Thomas
Word Salad.

Woordsalade, de eerste van een trilogie, is een realistische roman in een huisvestingsprogramma voor daklozen geestelijk ziek.

Binnen deze setting ontstaat een verhaal over het toebrengen van psychische aandoeningen door regeringsovermoed en -experimenten en de ontsnapping van een van de slachtoffers.

Dit is niet de enige, en de levens van veel mensen zijn met elkaar verweven om de tragedies, pijn en epifanieën te verlichten in het leven van de gemeenschap van klanten, personeel en de buren en vrijwilligers die hen omringen.

Zeg geen woord
Don’t Say A Word dvd.

De tijd dringt voor Dr. Nathan Conrad wanneer z’n dochtertje ontvoerd wordt door gewetenloze criminelen. De kidnappers vragen echter geen losgeld aan Dr. Conrad, maar hij moet een ‘dienst ‘verlenen.

Hij moet een zes-cijferige code zien te ontfutselen uit het verwarde geheugen van een psychisch gestoorde tiener die eigenlijk niet wilt  praten. De ontvoerders dreigen Nathans dochtertje te vermoorden als hij niet snel resultaat boekt. Bovendien houden zij constant zijn vrouw, die met een gebroken been thuis zit, met camera’s in de gaten

Meer informatie over narcisme

Ik zou van harte willen dat dit artikel je vandaag heeft geholpen om je hoop, vertrouwen en troost te geven dat er opluchting, kracht en wederopbouw is van de ervaring van narcistisch misbruik.

Ik weet al lang dat ons grootste goud uit de diepste duisternis wordt gedolven.

Als wat ik geschreven heb diep met je resoneert, zou ik graag zien dat je NARP bekijkt, het pad dat ikzelf en zoveel anderen hebben gevolgd om te evolueren en onszelf te bevrijden.

Als Bol.com-partner ontvang ik een kleine commissie op aankopen zonder dat het jou iets kost om de kosten van onze website te kunnen dragen. Steunen kun je door te klikken op de bol.com publiciteit.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Annemie Persyn Declercq

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord.

%d bloggers liken dit: