Categorieën
Communicatie met de narcist symptoom van een stoornis video

Woordsalade door een narcist of narcistische praat.

Een woordenspel dat je niet kunt winnen noch begrijpen.

Zoals narcisten praten vanuit een zelfbeschermend proces, zal de narcist dezelfde zinnen steeds opnieuw “zingen” of “mompelen” totdat je overweegt om met een schaar te rennen of jezelf in het oog te steken met een vork. Kortom, je wordt er gek van, van de woordsalade door een narcist.

Deze presentatie bevat afbeeldingen in functie van het uitleggen van woordsalade door een narcist die zijn gebruikt onder een Creatieve Commons-licentie.

https://videos.files.wordpress.com/PMgeqWoR/de-narciste-praat-in-een-woordsalade.mp4
@narcismeHelp

Dat zelfbeschermend proces heeft tot doel dat zij superieur worden aan jou, doordat jij gek wordt.

Zou dat iets met woordsalade door een narcist te maken hebben? Dat is, omdat lang voordat je aan deze confrontatie dacht, je werd gevraagd om een spel te spelen dat je nooit kunt winnen. Woordsalade gebruiken ze vooral als je de confrontatie aangaat.

Woordsalade door een narcist begint wanneer de narcist je grenzen niet herkent.

Inderdaad, de narcist kent jouw grenzen niet. Voor hem of haar heb je geen grens gezien hij of zij jou beschouwd als bezit van hem.

Als jij je voorstelt dat het confronteren van hen met hun overschrijden van jouw grenzen jou dat iets zal uithalen om je  in de toekomst een betere relatie te geven dan heb je het verkeerd voor.  Zijn zelf-beschermende reactie doet hem grijpen naar een nieuwe tactiek, dan zal de woordsalade beginnen.

Hoor je de kwaadaardige heks lachend op de achtergrond.

Let natuurlijk op dat je het woord confrontatie niet gebruikt, want dat zal het gesprek in één keer laten ontsporen over het kwaad van de confrontatie.

Volgens de narcist is confrontatie beledigend. Je confronteert nu eenmaal nooit een narcist met zijn daden.

Verwarrende communicatie is allemaal een onderdeel van de poging  van de narcist om macht en controle te behouden. Bij een degelijke confrontatie met feiten weet de narcist zich geen raad behalve wanneer hij of zij er zich kan uit lullen met woordsalade door een narcist. Dit is er een term voor deze verwarrende communicatie.

Het heet Woordsalade ook vaak aangeduid in “slangtaal” als “Narcistische praat”.

In een klinische setting staat woordsalade door een narcist bekend als een onzinnige mix van woorden, zinsneden of gesprekken. Woordsalade wordt traditioneel geassocieerd met een persoon die schizofrenie, dementie, logorrhea (een communicatiestoornis van de hersenen), of schizofasie heeft.

Met schizofasie wordt bedoeld het soort psychische stoornis dat tot uiting komt in de verstoringen in de spraakstructuur. De constructie van frases is correct, maar ze dragen alleen een zinvolle lading voor de spreker zelf.

Woordsalade komt ook voor bij  Receptieve Afasie of een hersenletsel.

Een extremer voorbeeld van woordsalade kan zijn zoals dit:

Een persoon vragen hoe ze het doen, kan leiden tot een reactie zoals: “Ik ben, wel, weet je, aangenaam … de dingen in de koelkast, soms gaan rood, zoals ze doen.”

“Kleurloze groene ideeën slapen woedend.”

“Niemand denkt ooit om het muziek te noemen.”

“Gisteren ging ik naar het park en zag een beer, toen ging ik terug naar mijn auto en ging naar huis.”

Het is alsof je dit zegt. “Kneejyrdabblleppey” maar het gaat maar door.

“De kat. Lange termijn. De glans van de zon verdwijnt. Begrijp het land het woordenkat is bovenop. Man met een muur. Maanlijn zingen. Deur wandelaars tapijt.”

“Jean-jasracket. Koe heeft de mijne gestolen. Rennen poster weg. Zing met een steen. Ga go gooi. Zing met een ring. Maan schijnt alarm.”

De mate van ernst van geestesziekten of hersenletsel bepaalt vaak de ernst van woordsalade.

Een mildere vorm kan losjes genoeg gerelateerd zijn aan de werkelijkheid, zodat een persoon de bedoeling van de communicatie kan volgen, zelfs als de woorden niet goed aaneengeregen zijn.

Voorbeeld: een persoon kan vragen hoe het met haar gaat, kan leiden tot een reactie als: “Goed, goed, dingen, u weet gelukkig, prettig, hij is een aardige jongen, lacht veel.” De bedoeling of het impliciete gevoel van het gesprek is dat deze persoon het redelijk goed lijkt te doen.

Bij mensen met een psychische aandoening en hersenstoornissen zijn deze vormen van woordsalade niet opzettelijk. Deze niet opzettelijke woordsalade is te wijten aan een of andere vorm van cognitieve stoornis.

Wat is Narcistische praat?

Binnen het woord ‘Narcistische praat‘ is salade echter een combinatie van opzettelijke manipulatieve gesprekstechnieken. Die woordsalade door een narcist is ontworpen om de geestelijke gezondheid van het slachtoffer te frustreren. De bedoeling is in verwarring brengen van het slachtoffer en psychisch te vernietigen, door hen ertoe te brengen hun perceptie van gebeurtenissen in vraag te stellen.

Doordat de narcist zo bewust begint te praten gaat het slachtoffer denken dat zijzelf aan het flippen zijn.

Daardoor gaan ze hun eigen perceptie en oordeel in het algemeen in vraag stellen. Zo verliest het slachtoffer alle macht en kan de narcist domineren en controleren. “Narcistische praat” gebeurt het vaakst wanneer het slachtoffer de narcist confronteert met hun gedrag. Bovendien kan de narcist deze techniek gebruiken om te “gaslichten ” en afwisselen met gewone zinnen. Voor een niet-bestaande werkelijkheid gebruikt de narcist ook een woordsalade.

Woordsalade door een narcist of narcistische praat. dl2

naar deel 2

Hoe reageren narcisten op een confrontatie? Deel 1

Praten met kinderen in een scheiding over persoonlijkheidsstoornissen.d1

Waarom kun je niet winnen van een narcist als je er bij blijft?

Wat ze je niet vertellen over anorexia en boulimia nervosa?

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren