liefde van een narcist Met niets weg lopen - geen liefde.

Inschakelen en ondersteunen van de narcist is mogelijk een gedragspatroon dat vaak door slachtoffers van misbruik  toegepast wordt.

Het is gericht om confrontatie en conflicten te vermijden. Ondersteuners en ingeschakelenden doen dat door het absorberen van het misbruik, zonder het te betwisten of zonder het instellen van grenzen. Deze ondersteuners die dikwijls de vader of moeder van de slachtoffers zijn en de partner van de dader zijn secundaire misbruikers. Ze behoren in feite tot de categorie van de vliegende apen. De dader van het misbruik is dus “geactiveerd” om hun gedragspatroon voort te zetten dankzij het inschakelen en ondersteunen van het slachtoffer.

De inschakel strategie van de narcist wordt vaak door slachtoffers van misbruik toegepast of aanvaard in een poging om te proberen de dader te paaien. Door dit inschakelen en ondersteunen hopen ze zo “onder de radar” te vliegen of “de vrede te bewaren”.

Het idee is dat de inspanningen om de confrontatie aan te gaan of om grenzen te stellen aan het onacceptabel gedrag van de narcist vaak leidt tot een onmiddellijke escalatie van het conflict. Daarom is het gewoon makkelijker om mee te gaan met wat de misbruiker wil en zich inschakelen en ondersteunen van wat de narcist doet.

Door het inschakelen en ondersteunen worden de ‘misbruiken’ niet volledig verwijderd.

Toch vermindert de totale frequentie en / of de intensiteit van het conflict in de woning. Het wordt een relatief tijdelijke stabiele en ‘veilige’ status quo. Door deze status quo wordt de rol van de dader en de rol van het slachtoffer in de relatie duidelijk omschreven.

Op korte termijn wordt doordat het slachtoffer zich inschakelt het conflict onderdrukt. Maar het versterkt en verlengt een disfunctioneel controlerende rangorde in een relatie, waarbij één persoon vrij onfatsoenlijk gedrag gebruikt om te krijgen wat ze willen.

Dit kan voor de kinderen erg schadelijk zijn. Ingeschakelde slachtoffers zijn vaak ongewild medeplichtig in hun eigen beknelling.  Echter is het des te moeilijker voor de slachtoffers om de cyclus van misbruik te doorbreken. Uiteindelijk nemen ze ook een medeplichtige rol in als het tot rechtsvervolgbare daden wordt overgegaan.

Ingeschakelde slachtoffers  die vervolgens besluiten om grenzen te trekken zullen waarschijnlijk veel  weerstand ondervinden van een misbruiker in de vorm van woedeemotionele chantage stofzuigen, bedreigingen, valse beschuldigingen  etc.

Hoe het voelt om een ingeschakelde te zijn?

Ingeschakelden voelen zich vaak gefrustreerd en opgesloten, omdat ze hun eigen doelen moeten onderdrukken. Ze zijn gefrustreerd met gevoelens om de status quo te behouden.

Als gevolg hiervan, zijn ingeschakelden gevoelig voor depressies, drugsmisbruik, plotselinge onverwachte woede-uitbarstingen en projecteren van hun eigen woede in de richting van onschuldige “veilige” omstaanders. Ingeschakelden worden soms secundaire misbruikers van kinderen, familieleden, kennissen of collega’s die ze kunnen beschouwen als “zwakkere”.

Voorbeelden inschakelen.

Een vrouw die excuses maakt voor gewelddadige woede-uitbarstingen van haar man.

Het opvangen van de negatieve gevolgen van andermans slechte keuzes,

Het verbergen van disfunctionele acties van een persoon voor het publiek.

De aflossing van een andermans schulden.

Het opruimen van rommel van iemand anders.

Weigeren om te confronteren of zich te beschermen wanneer ze of anderen  worden blootgesteld aan fysieke, emotionele of verbaal geweld.

Projecteren van de eigen woede en frustratie van een disfunctionele relatie op een andere, onschuldige derde.

Het inschakelen maakt het makkelijker voor een misbruiker om te misbruiken – dien ten gevolge aan een hoge prijs aan de directe slachtoffers en de onschuldige omstanders, zoals kinderen, andere familieleden, vrienden, kennissen en uiteindelijk tot de dader zelf — die in leven wordt gehouden in dit disfunctionele systeem dat net genoeg balans heeft om geen echte stimulans te hebben om het te veranderen.

Wat je niet moet doen?

Ga er niet vanuit dat, omdat een misbruiker  meestal vriendelijk en aardig dat ze niet als een “echte” misbruiker in aanmerking komen.

Laat een enabler niet zwijgen over waarmee je te maken hebt.

Sus je zelf niet door te vertellen, omdat het misbruik alleen maar met tussenpozen is of incidenteel dat het niet ernstig is.

Verstop je niet achter een andere persoon om de  mishandeling van anderen toe te dekken

Laat je woede niet keren op kinderen of andere mensen die u als  “zwakker” beschouwt.

Scherm niemand af van de gevolgen van hun eigen gedrag .

Laat jezelf niet gek maken door te denken dat je dat misbruik kunt “nemen”, of dat je sterk genoeg bent om de pijn van een ander op te vangen.

Probeer niet de rol in te nemen van redder of een persoon die het gedrag van een misbruiker kan repareren.

Ga er niet vanuit dat, omdat je kinderen alleen observeren wat er gaande dat ze daardoor niet geraakt of gewond en gekwetst worden door de situatie

Wat moeten we doen:

Krijg ondersteuning. Praat met iemand die begrijpt waarmee je te maken hebt.

Bescherm uzelf en eventuele kinderen van verbale en emotionele en fysieke mishandeling. Zie onze Noodsituatie Pagina en hulpverleningspagina wanneer nodig.

Werk aan realistische en zinvolle grenzen.

Liefs xx

Annemie Persyn Declercq

Zet kinderen op de eerste plaats tegenover een narcistische ouder.

Geheugenverlies bij Misbruik Deel 8 Wat kun je doen om te transformeren na misbruik door een narcist.

Misbruik amnesie & minimalisering van fysiek geweld bij slachtoffer narcisme.

Onvrij in de confrontatie met een narcist.

Hoe een trauma bij de kinderen vermijden tijdens een echtscheiding?

Een duidelijk pad om narcistisch misbruik te veranderen.

Partnergeweld en misbruik in een Noodsituatie?

Stemmingswisselingen bij de narcist(e), wat is het doel en het effect?

Tot dat we meer weten ga niet om met een narcist, zoek fijne mensen op.

Stop met Slachtoffer te zijn in 23 punten!

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!