Sabotage is de werkwijze van de narcist om zich beter te voelen over zichzelf.

 

De spontane verstoring van rust of status quo om een ​​persoonlijk belang te dienen, een conflict op te roepen of de aandacht te trekken.

 

In een gezonde relatie doet iedereen over het algemeen zijn best om vrede, rust en wederzijdse vriendelijkheid te behouden. In de eerste plaats zullen sommige mensen met persoonlijkheidsstoornissen zich echter bezighouden met relationele sabotage door een soort van gefabriceerde chaos of crisis in het hart van de relatie te laten schijnen.

Voor narcisten is het een nadrukkelijk doel dat ze schade veroorzaken.

Het is precies leven met landmijnen in de omgeving.

Sommige van de manieren waarop dit kan gebeuren zijn door plotselinge verbale beschuldigingen of woede. Maar het kan ook de voorwending van ziekte zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om chaos te scheppen door de stopzetting van een job. In veel gevallen wordt de relatie gesaboteerd door het hebben van een buitenechtelijke affaire. 

Maar het kan verrassend klinken dat een narcist een auto kan kapot rijden met dat doel.  In aanmerking voor sabotage komt ook in het geheim een grote som geld uitgeven, vernietiging of diefstal van eigendom.

Net zo goed kan het zelfdestructief gedrag zoals zelf – letsel of zelfmoord zijn.

Er bestaan ​​ook passieve vormen van sabotage. Één passieve vorm van sabotage is het staken van de samenwerking. Eveneens het niet nakomen van beloften kun je als sabotage identificeren.

Onder sabotage beschouwen we ook een stille behandeling want zonder communicatie is geen samenwerking mogelijk. Uiteraard is langdurige lichamelijke of emotionele afwezigheid ook een sabotage van een relatie.

Onder sabotage beschouwen we ook nog het opgeven van gedeelde waarden of ongepaste blootstelling van gedeeld eigendom. Als laatste maar niet onbelangrijk is het nemen van onverantwoorde financiële risico’s ook een vorm van sabotage.

Er zijn drie belangrijke redenen voor sabotage:

Narcistische sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden met als doel direct persoonlijk gewin te behalen.

Provocerende Sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden of te schaden met het doel een reactie van hen te provoceren.

Histrionische Sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden met het doel de aandacht op zichzelf te vestigen of een reputatie te krijgen.

Narcistische sabotage is gemakkelijker te begrijpen. Er een duidelijke en onmiddellijke voordeel voor de saboteur zelfs als dit van korte duur is.

Sommige narcisten kunnen in het geheim een ​​andere persoon saboteren. Hun doel is zichzelf sterker en succesvoller kunnen voelen. Anderen kunnen de sabotage meer openlijk doen.

Provocerende Sabotage is complexer.

De winst voor de saboteur komt van het daaruit voortvloeiende conflict of de chaos. In aanmerking komt een conflict waarvan de provocatieve saboteur heeft berekend dat ze kunnen ‘winnen’. Aan de andere kant kunnen ze ook indirecte winsten uit een conflict halen.

Histrionische Sabotage is minder voor de handliggend.

De winst voor de saboteur is de aandacht zelf. De theatrale saboteur kan schaamte, roem, herkenning of betekenis zoeken in de ogen van het slachtoffer.

Vergeet niet dat de bedoeling kan zijn te scoren in de ogen van eventuele getuigen. Het verlies dat het slachtoffer lijdt, wordt gerationaliseerd als middel om een ​​doel te bereiken.

Sabotagedaden zijn meestal hulpmiddelen die een persoon zal gebruiken in een poging zich beter te voelen over zichzelf.

Het nettoresultaat van alle drie de soorten sabotage is hetzelfde: de saboteur krijgt iets wat ze willen. Wat ze willen kan ook zijn dat het slachtoffer verliest wat het slachtoffer wil behouden.

Hoe sabotage eruit ziet?

Narcistische sabotage.

Een tienerzoon steelt je geld om drugs te kopen.
Een collega geeft heimelijk een slecht rapport over jou aan je baas.
Een echtgenoot besteedt het maandelijks gezinsbudget aan een luxe aankoop.

Provocerende Sabotage.

Een collega beledigt u publiekelijk tijdens een vergadering
Je komt thuis om je muziekverzameling doorzocht en vernietigd te vinden.
Een ex-vriendin stuurt je 20 beledigende sms-berichten per dag.

Histrionic Sabotage.

Een bullebak raakt je om er stoer uit te zien tegenover zijn vrienden.
Een ex-vriendin gooit een drankje over je heen op een feestje.
Je vriendin kiest ruzie met je ex-vrouw.

Omstandigheden om om te gaan met Sabotage.

In essentie zijn handelingen van sabotage vormen van misbruik. Kortom duidelijk en eenvoudig.

Als iemand je saboteert of iets belangrijks saboteert, misbruiken ze je.
Sabotagedaden zijn duidelijke signalen van een persoon dat het tijd is om te stoppen met werken aan “ons”.

Sabotage maakt duidelijk dat de tijd is aangekomen om aan u eigen leven te werken. Je kunt niet meer in vrede leven met een saboteur. De breuk is buiten proportie.  Net zo min als een hamster in vrede kan leven met een kat.

Als de intentie van een persoon is om je te “slaan” dan is je beste reactie zo’n relatie te stoppen.  Immers narcisten vechten een oorlog voor superioriteit in hun eigen hoofd.

Daarom hoe sneller ze zich superieur voelen tegenover jou, hoe sneller ze je met rust zullen laten.

Het belangrijkste is dan uw bezittingen te beschermen. Prioritair uiteraard is uw eigen veiligheid.

In alle geval zijn provocerende saboteurs en histrionische saboteurs meer een probleem.

Als iemand op zoek is naar een ruzie, kun je niet zomaar met hen redeneren dat je niet wilt vechten. Ze zullen de inzet verhogen tot je gedwongen wordt om deel te nemen. Je moet ze ofwel het gevecht geven dat ze willen of verdwijnen.

Verdwijnen is verreweg het gemakkelijkste van de twee opties. Als een provocateur je niet kan vinden, kunnen ze niet met je vechten.

Verwijder jezelf en alle bezittingen of schatten die je van een provocateur hebt.

Doe al het mogelijke om jezelf te verwijderen uit hun omgeving.  Uiteindelijk zijn veel mensen die moeite hebben gehad met aanhoudende provocatie van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis tot het besluit gekomen om “Geen contact” te gaan.

Daardoor snijden ze alle vormen van persoonlijk contact af. Dit kan zowel tekst, telefoon, sociale media, en internetcorrespondentie.

Sommige mensen krijgen ook wettelijke straatverboden om zichzelf en hun families te beschermen tegen een saboteur.

Als je het gevoel hebt slachtoffer te zijn van een saboteur moet je hulp zoeken. Ook als je niet in staat bent om te verdwijnen, moet je mogelijk hulp krijgen. Veel mensen blijven vele jaren in beledigende situaties, omdat ze zich gevangen voelen.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende redenen die mensen geven om in een beledigende relatie te blijven:

Ik kan het me niet veroorloven om te vertrekken, omdat ik geen eigen geld hebt.
Je gelooft niet in echtscheiding want je hebt een gelofte afgelegd.
Voor de kinderen blijven vind ik nodig, zodat ze niet opgroeien in een gebroken gezin.

Meestal zijn dingen fantastisch. Het komt maar af en toe …
Zij zijn mijn ouders. Ik kan ze niet in de steek laten.
Hij / zij heeft me nodig en heeft grote vooruitgang geboekt. Het zou hem / haar echt vernietigen als ik wegging.

Eigenlijk zijn dit argumenten die steeds weer door misbruikslachtoffers worden gebruikt. Dit gebruiken ze als reden om hun positie in het verblijf te rechtvaardigen. Die redenen worden zelfs aangehaald zelfs als  hun eigen kinderen blootgesteld worden aan een gewelddadige omgeving.

De meeste misbruikers zijn intelligent genoeg om te weten dat het slachtoffer deze gevoelens waarschijnlijk heeft.  Op hetzelfde moment vertrouwen narcisten erop dat ze de status quo kunnen handhaven.

Wat je voortaan niet moet doen als je geconfronteerd wordt met sabotage?

Blijf niet in een beledigende omgeving. Haal jezelf en alle kinderen weg bij een misbruiker.
Maak geen ruzie of probeer te redeneren met een misbruiker. Misbruikers zijn niet op zoek naar de waarheid. Ze willen zich beter voelen over zichzelf.
Wreek niet met een misbruiker.

Immers dan geef je ze alleen dekking. Is dat niet een rechtvaardiging voor hun eigen misbruik?
Concurreer niet met een persoon die misbruik maakt. Gezonde concurrentie is geweldig. Ongezonde concurrentie schaadt beide partijen.
Doe niet alsof het niet zo’n groot probleem is.

Het kost erg weinig misbruik om een ​​persoon aanzienlijk te kwetsen.

Laat je niet geïsoleerd voelen. Praat met mensen die uw verhaal belangrijk vinden en delen.
Doe niet alleen niets en hoop “het zal verdwijnen”. In het algemeen verandert er niets als er niets verandert.
Doe jezelf niet voor dat je een andere persoon met een persoonlijkheidsstoornis kunt ‘repareren’.

Wat we in het bijzonder moeten doen als we geconfronteerd worden met sabotage?

Krijg ondersteuning. Praat met mensen die zich om hen bekommeren en die persoonlijkheidsstoornissen begrijpen.
Verwijder uzelf en eventuele kinderen onmiddellijk van misbruik dat u mogelijk ervaart.
Verwijder alle belangrijke bezittingen en eigendommen om schade te voorkomen.
Vergeef jezelf voor je fouten uit het verleden en ga door naar gezondere keuzes.

 

Aanverwante boeken.

 

Will I Ever Be Good Enough? EBOOK Tooltip Healing the Daughters of Narcissistic Mothers

Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers.

 

Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind - narcisme De invloed van de narcistische ouder op het kind

Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind.

 

Emotional Blackmail When the People in Your Life Use Fear, Obligation, and Guilt to Manipulate You

Emotional Blackmail. When the People in Your Life Use Fear, Obligation, and Guilt to Manipulate You.

In dit Engelstalig e-book  luisterboek paperback vind je de methode van Melanie om te herstellen die we heel sterk aanbevelen.

Immers die bloeien methode hebben wijzelf op ons toegepast. Om die reden zijn veel persoonlijke ervaringen het gevolg van het dagelijks gebruik van Melanie’s methode die we in onze teksten beschrijven.

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Op 26 en 27 september organiseert Melanie Tonia Evans het “You Can Thrive After Narcissistic Abuse evenement”. Dit is een live online Première Global Healing workshop voor iedereen die lijdt aan misbruik van een echtgenoot, partner, familielid, vriend, baas, collega of ander individu.

Deze gebeurtenis is belangrijk voor u, ongeacht uw geslacht of leeftijd. Hoe lang geleden u gescheiden bent van deze persoon speelt geen rol. Zelfs als ze nog steeds in je leven zijn ben je welkom.

Klik voor meer info

Hier is een samenvatting van wat Melanie behandelt tijdens de komende workshop:

🔮 Hoe word je glashelder en krijg je klaarheid als de persoon waarmee je te maken hebt je narcistisch misbruikt.

✅ De #1 factor die bepaalt of ze in staat zijn om te veranderen.

!?️ Hoe herken je de meest voorkomende persoonlijkheidskenmerken in JOU die je een doelwit maken voor narcisten. Hoe je in de toekomst kunt stoppen met het aantrekken van misbruikers.

💻 De 6 redenen waarom de meeste mensen niet herstellen van misbruik.

Dit zal u niet meer gebeuren na deze workshop!

⚖ Hoe kun je omgaan met een narcist in moeilijke situaties zoals co-ouderschap, voogdij gevechten, echtscheiding en andere juridische / zakelijke deals.

⚕ Hoe te genezen van trauma symptomen zoals C-PTSS, angst, depressie en fibromyalgie en leven vrij van hen eens en voor altijd.

Deze gebeurtenis is niet alleen bedoeld om u te helpen los te komen en te genezen van elke misbruiksituatie. Dit healing event leert u ook hoe u een nieuw en bloeiend leven kunt creëren die giftige mensen niet langer kunnen beïnvloeden.

Als je dit soort relaties hebt meegemaakt, kan ik je sterk aanbevelen om deel te nemen aan een hele dag “healing event”.

Laat Melanie je leren hoe je kunt verschuiven van een slachtoffer van misbruik naar een bloeier na misbruik op een manier die gemakkelijk te begrijpen en onmiddellijk van toepassing is op je leven.

Ik ken Melanie’s werk en wat ze zal delen is de meest geavanceerde en impactvolle informatie over genezing van giftige en beledigende relaties.

Het is Melanie’s diepe begrip van het trauma toegebracht door narcisten die haar passie om zo veel mogelijk mensen te helpen om te genezen aanwakkert. En Melanie’s wijsheid en genezingsprocessen hebben zoveel mensen geholpen hun leven te herstellen en voorbij het overleven naar een echt bloeiend leven te gaan.

Dit is een zeldzame kans voor u om rechtstreeks te leren van een vertrouwde collega die een bekende misbruik herstel expert is.

Klik hier om uw ticket voor deze baanbrekende misbruikherstel gebeurtenis veilig te stellen.

PLUS zo veel meer …

PS Ik heb gezien dat Melanie ook een aantal spannende bonussen heeft voor u ook! Na aankoop van uw ticket krijgt u direct toegang tot het volgende:

De 50 Traits of a Narcissist Checklist zodat u kunt achterhalen of u te maken hebt met een narcist.

Plus een exclusieve 35 minuten durende videotraining genaamd “The 6 Mistakes That People Make When Recovering From Abuse”. Dit biedt een uitstekend startpunt voor je genezingsreis.

Klik hier om je ticket te reserveren en om alle speciale bonussen te ontvangen.

Annemie Persyn Declercq

Geef een reactie, vraag of antwoord.