sabotage

Sabotage is de werkwijze van de narcist om zich beter te voelen over zichzelf.

De spontane verstoring van rust of status quo om een ​​persoonlijk belang te dienen, een conflict op te roepen of de aandacht te trekken.

In een gezonde relatie doet iedereen over het algemeen zijn best om vrede, rust en wederzijdse vriendelijkheid te behouden. In de eerste plaats zullen sommige mensen met persoonlijkheidsstoornissen zich echter bezighouden met relationele sabotage door een soort van gefabriceerde chaos of crisis in het hart van de relatie te laten schijnen.

Geschatte leestijd: 8 minuten

Voor narcisten is het een nadrukkelijk doel dat ze schade veroorzaken.

Het is precies leven met landmijnen in de omgeving. Sommige van de manieren waarop dit kan gebeuren zijn door plotselinge verbale beschuldigingen of woede. Maar het kan ook de voorwending van ziekte zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om chaos te scheppen door de stopzetting van een job. In veel gevallen wordt de relatie gesaboteerd door het hebben van een buitenechtelijke affaire. 

Maar het kan verrassend klinken dat een narcist een auto kan kapot rijden met dat doel.  In aanmerking voor sabotage komt ook in het geheim een grote som geld uitgeven, vernietiging of diefstal van eigendom.

Net zo goed kan het zelfdestructief gedrag zoals zelf – letsel of zelfmoord zijn.

Er bestaan ​​ook passieve vormen van sabotage. Één passieve vorm van sabotage is het staken van de samenwerking. Eveneens het niet nakomen van beloften kun je als sabotage identificeren.

Onder sabotage beschouwen we ook een stille behandeling want zonder communicatie kun je niet samenwerken. Uiteraard is langdurige lichamelijke of emotionele afwezigheid ook een sabotage van een relatie.

Onder sabotage beschouwen we ook nog het opgeven van gedeelde waarden of ongepaste blootstelling van gedeeld eigendom. Als laatste maar niet onbelangrijk is het nemen van onverantwoorde financiële risico’s ook een vorm van sabotage.

Er zijn drie belangrijke redenen voor sabotage:

Narcistische sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden met als doel direct persoonlijk gewin te behalen.

Provocerende Sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden of te schaden met het doel een reactie van hen te provoceren.

Histrionische Sabotage is elke actie die bedoeld is om de belangen van een andere persoon of groep te schaden met het doel de aandacht op zichzelf te vestigen of een reputatie te krijgen.

Narcistische sabotage is gemakkelijker te begrijpen. Er een duidelijke en onmiddellijke voordeel voor de saboteur zelfs als dit van korte duur is.

Sommige narcisten kunnen in het geheim een ​​andere persoon saboteren. Hun doel is zichzelf sterker en succesvoller kunnen voelen. Anderen kunnen de sabotage meer openlijk doen.

Provocerende Sabotage is complexer.

De winst voor de saboteur komt van het daaruit voortvloeiende conflict of de chaos. In aanmerking komt een conflict waarvan de provocatieve saboteur heeft berekend dat ze kunnen ‘winnen’. Aan de andere kant kunnen ze ook indirecte winsten uit een conflict halen.

Histrionische Sabotage is minder voor de handliggend.

De winst voor de saboteur is de aandacht zelf. De theatrale saboteur kan schaamte, roem, herkenning of betekenis zoeken in de ogen van het slachtoffer.

Vergeet niet dat de bedoeling kan zijn te scoren in de ogen van eventuele getuigen. Het verlies dat het slachtoffer lijdt, wordt gerationaliseerd als middel om een ​​doel te bereiken.

Sabotagedaden zijn meestal hulpmiddelen die een persoon zal gebruiken in een poging zich beter te voelen over zichzelf.

Het nettoresultaat van alle drie de soorten sabotage is hetzelfde: de saboteur krijgt iets wat ze willen. Wat ze willen kan ook zijn dat het slachtoffer verliest wat het slachtoffer wil behouden.

Hoe sabotage eruit ziet?

Narcistische sabotage.

Een tienerzoon steelt je geld om drugs te kopen.
Een collega geeft heimelijk een slecht rapport over jou aan je baas.
Een echtgenoot besteedt het maandelijks gezinsbudget aan een luxe aankoop.

Provocerende Sabotage.

Een collega beledigt u publiekelijk tijdens een vergadering.
Je komt thuis om je muziekverzameling doorzocht en vernietigd te vinden.
Een ex-vriendin stuurt je 20 beledigende sms-berichten per dag.

Histrionic Sabotage.

Een bullebak raakt je om er stoer uit te zien tegenover zijn vrienden.
Een ex-vriendin gooit een drankje over je heen op een feestje.
Je vriendin kiest ruzie met je ex-vrouw.

Omstandigheden om om te gaan met Sabotage.

In essentie zijn handelingen van sabotage vormen van misbruik. Kortom duidelijk en eenvoudig.

Als iemand je saboteert of iets belangrijks saboteert, misbruiken ze je.
Sabotagedaden zijn duidelijke signalen van een persoon dat het tijd is om te stoppen met werken aan “ons”.

Sabotage maakt duidelijk dat de tijd is aangekomen om aan u eigen leven te werken. Je kunt niet meer in vrede leven met een saboteur. De breuk is buiten proportie.  Net zo min als een hamster in vrede kan leven met een kat.

Als de intentie van een persoon is om je te “slaan” dan is je beste reactie zo’n relatie te stoppen.  Immers narcisten vechten een oorlog voor superioriteit in hun eigen hoofd.

Daarom hoe sneller ze zich superieur voelen tegenover je, hoe sneller ze je met rust zullen laten. Het belangrijkste is dan uw bezittingen te beschermen. Prioritair uiteraard is uw eigen veiligheid.

In alle geval zijn provocerende saboteurs en histrionische saboteurs meer een probleem.

Als iemand op zoek is naar een ruzie, kun je niet zomaar met hen redeneren dat je niet wilt vechten. Ze zullen de inzet verhogen tot je gedwongen wordt om deel te nemen. Je moet ze ofwel het gevecht geven dat ze willen of verdwijnen.

Verdwijnen is verreweg het gemakkelijkste van de twee opties. Als een provocateur je niet kan vinden, kunnen ze niet met je vechten.

Verwijder jezelf en alle bezittingen of schatten die je van een provocateur hebt.

Doe al het mogelijke om jezelf te verwijderen uit hun omgeving.  Uiteindelijk zijn veel mensen die moeite hebben gehad met aanhoudende provocatie van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis tot het besluit gekomen om “Geen contact” te gaan.

Daardoor snijden ze alle vormen van persoonlijk contact af. Dit kan zowel tekst, telefoon, sociale media, en internetcorrespondentie.

Sommige mensen krijgen ook wettelijke straatverboden om zichzelf en hun families te beschermen tegen een saboteur.

Als je het gevoel hebt slachtoffer te zijn van een saboteur moet je hulp zoeken. Ook als je niet in staat bent om te verdwijnen, moet je hulp krijgen. Veel mensen blijven vele jaren in beledigende situaties, omdat ze zich gevangen voelen.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende redenen die mensen geven om in een beledigende relatie te blijven:

Ik kan het me niet veroorloven om te vertrekken, omdat ik geen eigen geld hebt.
Je gelooft niet in echtscheiding want je hebt een gelofte afgelegd.
Voor de kinderen blijven vind ik nodig, zodat ze niet opgroeien in een gebroken gezin.

Meestal zijn dingen fantastisch. Het komt maar af en toe.
Ze zijn mijn ouders. Ik kan ze niet in de steek laten.
Hij of zij heeft me nodig en heeft grote vooruitgang geboekt. Het zou hem of haar echt vernietigen als ik wegging.

Eigenlijk zijn dit argumenten die steeds weer door misbruikslachtoffers worden gebruikt. Dit gebruiken ze als reden om hun positie in het verblijf te rechtvaardigen. Die redenen worden zelfs aangehaald zelfs als  hun eigen kinderen blootgesteld worden aan een gewelddadige omgeving.

De meeste misbruikers zijn intelligent genoeg om te weten dat het slachtoffer deze gevoelens waarschijnlijk heeft.  Op hetzelfde moment vertrouwen narcisten erop dat ze de status quo kunnen handhaven.

Wat je voortaan niet moet doen als je geconfronteerd wordt met sabotage?

Blijf niet in een beledigende omgeving. Haal jezelf en alle kinderen weg bij een misbruiker.
Maak geen ruzie of probeer te redeneren met een misbruiker. Misbruikers zijn niet op zoek naar de waarheid. Ze willen zich beter voelen over zichzelf.
Wreek niet met een misbruiker.

Dan geef je ze alleen dekking. Is dat niet een rechtvaardiging voor hun eigen misbruik?
Concurreer niet met een persoon die misbruik maakt. Gezonde concurrentie is geweldig. Ongezonde concurrentie schaadt beide partijen.
Doe niet alsof het niet zo’n groot probleem is.

Het kost erg weinig misbruik om een ​​persoon aanzienlijk te kwetsen.

Laat je niet geïsoleerd voelen. Praat met mensen die uw verhaal belangrijk vinden en delen.
Doe niet alleen niets en hoop “het zal verdwijnen”. In het algemeen verandert er niets, als er niets verandert. Doe jezelf niet voor dat je een andere persoon met een persoonlijkheidsstoornis kunt ‘repareren’.

Wat we in het bijzonder moeten doen als we geconfronteerd worden met sabotage?

Krijg ondersteuning. Praat met mensen die zich om je bekommeren en die persoonlijkheidsstoornissen begrijpen.
Verwijder uzelf en eventuele kinderen onmiddellijk van misbruik dat u ervaart.
Verwijder alle belangrijke bezittingen en eigendommen om schade te voorkomen.
Vergeef jezelf voor je fouten uit het verleden en ga door naar gezondere keuzes.


door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees