Voorbij de angst voor Narcisten.

 

 

De infectie van narcisten in de geschiedenis niet vergeten.

Het is een tijd-gevoelige herinnering dat narcisten zouden kunnen worden in quarantaine gehouden in hyperspace, voordat hun psychologische infectie begint te verspreiden en terug opgepikt worden door de massa, en de media en bijgevolg door sommige politici, religieuze leiders en culturele iconen.

Opnieuw dreigt de fysieke, psychologische en het sociale welzijn van alle menselijke wezens, met inbegrip van dat van de toekomst van de mensheid en de planeet in gevaar gebracht door hun “politieke bloodlust” en haat verslaving.

Opnieuw nemen mensen met weinig empathische vermogens deel aan dat ideologische, politiek en filosofisch discours met geen andere reden dan om zichzelf te promoten op een zodanige wijze dat hun eigen existentiële VERVELING zou verlicht worden.

De mentaliteit van de NARCIST is ook een directe bedreiging voor empathische en emotioneel gevoelige mannen, vrouwen en kinderen overal.

Sommigen onder hen schreeuwen genoeg is genoeg, hebben weinig slaap ondanks de promotie voor zoveel pijn en slaap medicatie.

Er is een gemeenschappelijke basis geschapen via film, media en sociale media voor een sociale sfeer van misbruik en ongeduide angst waarmee de narcisten verder oprukken.

De goede mens, de rebellerende en dromende mens wordt verder gecriminaliseerd omdat velen putten uit de naar autoritarisme snakkend vatje dat wellicht rond de 40% draait.

We kennen de sociale gevaarlijke roofdieren uit het verleden en voelen aan dat veel onze leiders nu aangetast zijn.

Hoeveel Christusbewustzijn kunnen we diegenen nog verwijten die een nucleaire oorlog doenbaar vinden?

Ok, ik verleid je niet tot martelaarschap of moreel martelaarschap waar getolereerd wordt dat mensen onschuldig geterroriseerd, verwaarloosd en misbruikt worden.

Zijn wij het die weigeren de klimaatopwarming en de wapenindustrie aan banden te leggen?

Zijn wij het die cadeau’s bezorgen aan de 1%?

Waar zijn de nieuwe niet-narcistische rolmodellen die ons een nieuw project aanbieden?

Zouden dat geen overlevenden van narcisten moeten zijn die in hun kracht blijven zonder alle verleidingstechnieken om zich te laten recupereren door de 1%?

Waar zijn die functionele en capabele studenten, ouders, programmeurs, lezers, wetenschappers en mensen met een liefde voor levenslang leren en interactie met anderen op een uiterst zinvolle manier en niveau in staat om oplossingen voor de problemen te vinden waar de narcisten ons hebben ingebracht?

Je zult ze vinden onder hen die de kern van het mens-zijn zelfverwerkelijking vinden.

Die vinden dat de natuur van ieder mens is om ieders mogelijkheden en talenten tot ontplooiing te brengen.

Er zijn echter veel belemmeringen die ons er van afhouden werkelijk uit onszelf te halen wat er in zit.

Als we een aantal van die belemmeringen in 2018 zouden kunnen weg nemen, dan zouden er oneindig veel meer mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd dan wat we nu doen.

We benutten nu veelal slechts een fractie van onze potentiële mogelijkheden.

Om dit te doorgronden is het belangrijk te weten door welke drijfveren een mens zoal wordt aangedreven in zijn leven. Deze kennis is essentieel voor de opvoeding van onze kinderen.

Veel mensen zitten vast op het niveau van veiligheid en leven met angst aangewakkerd door de narcisten.

Waar is het basisvertrouwen in de mens gebleven. Waar is je zelfacceptatie gebleven?

Heb je fundamenteel geleerd jezelf te bevestigen in een narcistische cultuur waar je als maatschappelijk product wordt geëvalueerd?

Ondanks al de narcisten, gaan we dienen te leren houden van onszelf zoals we zijn.

En niet anders willen zijn dat wie je bent. Met je sterke en minder sterke kanten, die je niet meer ontkent. Je gaat ze herkennen en erkennen.

In 2018 hoop ik dat je jezelf gaat mogen zijn zonder dat er steeds die afkeurende stem is die je naar beneden praat.

 

Hoe kun je zo’n positieve houding ten opzichte van jezelf bereiken na misbruik door een narcist?

Durf je kijken naar jezelf zoals je bent; door je goede kanten te zien en daar waardering voor te mogen hebben van jezelf en aan je narcistische trekjes en vlooien te werken.

Door niet boos te zijn of verdrietig vanwege kanten die je in jezelf niet zo makkelijk accepteert.

Zie wat er is, zonder je eigen oordeel van dat moment maar in het licht van de interculturele aanvaarde waarden.

Het leven heeft je dit gebracht waar je nu bent , accepteer het. Bouw er op voort, op het fundament dat er al is.

Kijk ook naar het fundament dat er al is. Er is vaak meer dan je denkt.

Onderken dat je vaak meer kijkt naar de dingen die er nog niet zijn, of die je anders zou willen hebben. Maar blijf ondertussen werken aan je persoonlijke dromen.

En niet te focussen op de narcist en zijn provocaties.

Geloof je me?

Laat het ons weten. Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.

Voel je dit als iets dat je begrijpt? Klik dan hier.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.