Definitie slaaptekort – slaapbelemmering:

Slaapdeprivatie is de gewoonte om de slaapcyclus van een ander routinematig te onderbreken, te belemmeren of te beperken zodat er een slaaptekort ontstaat bij het slachtoffer.

Beschrijving van slaaptekort- slaapbelemmering:

Het ontberen van de slaap van een lid van het huishouden is een algemene tactiek die door emotionele misbruikers wordt gebruikt. In essentie is het een taktiek die een diepgaand effect heeft op de emotionele toestand van het slachtoffer. Het grote voordeel daarbij voor de dader is dat er bijna geen bewijs is dat er misbruik heeft plaatsgevonden.

Motivatie voor slaapgebrek kan woede zijn. Dikwijls is de motivatie ook een verlangen om het slachtoffer een deel van de misbruikers pijn te laten voelen.  Dan voelt de narcist zich superieur.

Evenwel is een nog meer manipulatieve vorm dat de dader bewust berekent dat ze meer controle over het slachtoffer zullen krijgen als die een slaapstoornis ontwikkelt.

slaaptekort slaapbelemmering slaapdepriviatie

Slaap is een van de basisbehoeften om te overleven.

Fundamentele menselijke overlevingsbehoeften omvatten:

Zuurstof
Water
Voedsel
Slaap
Uitscheiding van afval
Bescherming tegen extreme temperaturen

Slaapbehoefte:

Verschillende groepen mensen hebben verschillende hoeveelheden slaap nodig:

Leeftijd Gemiddeld Uren / Dag
Baby’s 14-16
1-3 12-14
3-6 10-12
7-12 10 – 11
12-18 8 – 9
Volwassenen> 18 7-8

Bron: http://www.webmd.com

Effecten van gebrek aan slaap, slaaptekort en slaapbelemmering:

Inadequate slaap is gekoppeld aan:

Verhoogd risico op ongevallen met motorvoertuigen
Verhoging van de body mass index – een grotere kans op obesitas als gevolg van een verhoogde eetlust veroorzaakt door slaapgebrek
Verhoogd risico op diabetes en hartproblemen
Verhoogd risico op psychiatrische aandoeningen waaronder depressie en middelenmisbruik
Verminderd vermogen om op te letten, te reageren om signalen te observeren of nieuwe informatie te onthouden

Bron http://www.sleepfoundation.org

Het ontzeggen van een persoonlijke slaap of het starten van ruzies op een laat uur is een algemene tactiek van emotionele misbruikers en mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen waaronder narcisten.

Voorbeelden van slaapbelemmering:

Overmatig lawaai maken na het slapen gaan.

Lampen inschakelen nadat u naar bed bent gegaan.

Beginnen argumenteren of emotioneel geladen discussies beginnen voor het slapengaan of vlak voor het slapen gaan.

Je opzettelijk slaan of stoten als je in bed ligt.

Je dwingen op een vreemde plek te slapen of een bed te delen met een misbruiker.

slaapdepriviatie slaaptekort slaapbelemmering waarom ben ik sterk genoeg?

Hoe voelt dat slaapbelemmering?

Bij het naar bed gaan is het normaal om gedesoriënteerd of verward te voelen als je lichaam in rust modus gaat en je hersenen hormonen afgeven die je metabolisme vertragen en het regeneratieve slaapproces beginnen.

Wanneer dit wordt onderbroken of verhinderd, kunt u zich verward of prikkelbaar voelen. Uw vermogen om kritisch te denken of om de emoties of intenties van anderen te begrijpen en te lezen, kan aanzienlijk worden aangetast.

U kunt geïrriteerd raken en “knappen” naar de andere persoon in een poging om terug te keren naar de slaapstand. Je kunt ook onderhandelen of instemmen met dingen waar je het normaal niet mee eens bent gewoon om weer in slaap te kunne vallen want je bent minder alert.

Wat te doen als je slaaptekort hebt ten gevolge van slaapbelemmering?

Als iemand je gewoonlijk het vermogen om te slapen ontneemt dan dien je te beseffen dat dit net zoveel misbruik van je maken is als dat je je behoefte aan eten of zuurstof of water niet zou kunnen invullen. Immers je hebt slaap nodig.

Daarom moet je jezelf in een omgeving brengen waar slaap mogelijk is.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in :

Hoe genees je jouw moeder – of vader kwetsuur?

Hoe te reageren op een paniekaanval?

Wat je niet moet doen in verband met slaapbelemmering?

Negeer het gebrek aan slaap niet en beschouw slaap niet als een luxe.

Neem niet deel aan discussies of ruzies na het slapen gaan.

Neem niet het aas als iemand laat in de nacht iets provoceert.

Blijf niet in een omgeving waar u gewoonlijk niet kunt slapen.

Wat moeten we doen bij slaapbelemmering?

Stel deze tijd in op 30 minuten tot een uur VOORDAT u naar bed gaat en blijf daarbij.

Je hebt deze tijd nodig om uit te rusten voordat je probeert te slapen.

Geef prioriteit aan slaap in je leven. Slaap heeft een even hoge prioriteit als voedsel, onderdak, water en zuurstof.

Het wordt tijd dat je duidelijk communiceert dat u weigert om een ​​discussie te voeren na een bepaalde tijd van de nacht.

Als je wilt voorkomen dat je terug een slaapbelemmering dient te ondergaan door een narcist schakel telefoons en andere apparaten uit die een misbruiker kan gebruiken om u te storen en te provoceren.

Als u herhaaldelijk de toegang tot de slaap thuis wordt ontzegd dan hebt u als enige oplossing te vertrekken naar een hotel of een huis van een vriend.

Heb je ervaring met het belemmeren gehad van je slaap door een narcist? Laat het ons weten in de commentaren. Heb je vragen? Ik antwoord graag.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

OVER Johan

johanpersyn.com avatar

Ik ben Johan Persyn. Geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen naar onoverwinnelijkheid en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

8 geheimen van NLP Klik hier

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening.Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma en hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed. Dus ook hoe dit jou kan beïnvloed hebben.

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt.

Van kwetsuur naar litteken

Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

 

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.