Het splitsen van de narcist zorgt voor geen totaal beeld.

Splitsing kan verschillende dingen op verschillende plaatsen betekenen.

Voor de toepassing  en voor het bespreken van narcisme zal splitsen gedefinieerd worden als de manipulatie van het draaien van twee mensen tegen elkaar door te praten met eenieder achter de rug van de andere, om ze tot afkeer of wantrouwen tegen elkaar te brengen, waardoor de manipulator in een positie van controle komt.

Volledig goed of volledig slecht.

Splitsing kan ook worden gebruikt om de praktijk over mensen en situaties als ofwel volledig “goed” of als volledig “slecht” te beschrijven.

Splitsing kan ook zwart-wit denken of alles op niets denken genoemd worden. Daarbij  is het een falen in iemands denken om de dichotomie van zowel positieve als negatieve kwaliteiten van het zelf en anderen samen te brengen in een samenhangend, realistisch geheel.

Het is een veel gebruikt verdedigingsmechanisme dat door veel mensen wordt gebruikt.

Het individu neigt ertoe in extremen te denken d.w.z. de acties en motivaties van een individu zijn allemaal goed of slecht, zonder middenweg.

Het concept van splitsen is verder ontwikkeld door Ronald Fairbairn in zijn formulering van objectrelatie theorieën, het begint als het onvermogen van het kind om de vervullende aspecten van de ouders (het goede object) en hun niet reagerende aspecten (het onbevredigende object) te combineren bij dezelfde individuen, in plaats daarvan het goede en slechte als apart te zien.

In de psychoanalytische theorie functioneert splitsen als een afweermechanisme.

Centraal in de psychologische processen van narcistische en borderline persoonlijkheden is het kenmerk van ‘splitsen’.

Splitsen is een gepolariseerde perceptie van gebeurtenissen.

Mensen vallen in extremen van al het goede, ideaal en prachtig of helemaal slecht, volledig gedevalueerd en gedemoniseerd.

Bij splijten zijn denken en waarnemen zwart-wit.

Gemoduleerde grijstinten, met gemengde positieve en negatieve kwaliteiten, zijn niet mogelijk.

Mensen worden sowieso geïdealiseerd als de alles wonderbaarlijke bron van koestering en narcistische aanbod, Of ze worden volledig gedemoniseerd als zijnde “beledigend” en als “verdienstelijk” om te worden gestraft voor hun ontoereikendheid.

Splitsing omvat zwarte of witte extremen van gepolariseerd denken en waarnemen.

De “American Psychiatric Association” (2000) definieert splitsen als: “Splitsing. Het individu behandelt emotionele conflicten of interne of externe stressoren door tegengestelde affectstaten te compartimenteren en de positieve en negatieve kwaliteiten van het zelf of anderen niet in te passen in samenhangende beelden.

Omdat ambivalente affecten niet tegelijk kunnen worden ervaren, worden meer gebalanceerde opvattingen en verwachtingen van zichzelf of anderen uitgesloten van het emotioneel bewustzijn.

Zelf – en objectafbeeldingen hebben de neiging om af te wisselen tussen tegenpolen: uitsluitend liefhebbend, krachtig, waardig, koesterend en vriendelijk – of uitsluitend slecht, hatelijk, boos, destructief, afwijzend of waardeloos. “

Ontkenning en splitsen.

Een van de leidende figuren in Persoonlijkheidsstoornis, Otto Kernberg (1977), verbindt het kenmerk van splitsen met het vermogen tot ontkenning als een verdedigingsmechanisme, “Ontkenning wordt hier typisch geïllustreerd door” wederzijdse ontkenning “van twee onafhankelijke bewustzijnsgebieden. In dit geval zouden we kunnen zeggen, ontkenning versterkt simpelweg het splitsen.

De patiënt is zich bewust van het feit dat op dit moment zijn percepties, gedachten en gevoelens over zichzelf of andere mensen volledig tegengesteld zijn aan die van anderen. Maar heeft deze herinnering geen emotionele relevantie. Daarom dat het de manier waarop hij zich nu voelt niet kan beïnvloeden.

klik voor meer info

Onvermogen tot koppeling van de twee ego-talen als gevolg van splitsen.

Op een later tijdstip kan hij terugkeren naar zijn vorige ego-staat. Dan kan hij dat huidige ego ontkennen. Dit gebeurt opnieuw met blijvende herinnering, maar met een volledig onvermogen tot emotionele koppeling van deze twee ego talen.

Masha Linehan.

“De leidende autoriteiten over processen van borderlinepersoonlijkheidsstoornissen, Masha Linehan, vangt borderline de kenmerkende onverzettelijkheid van de splitsende gedachtepatronen op:

“Ze hebben de neiging de realiteit te zien in gepolariseerde categorieën van” ofwel – of “in plaats van” alles “en binnen een zeer vast referentiekader .

Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat dergelijke personen geloven dat de kleinste fout het onmogelijk maakt dat de persoon ‘goed’ van binnen is.

Hun rigide cognitieve stijl beperkt verder hun mogelijkheden om ideeën over toekomstige verandering en transitie te verwachten. Die beperking leidt tot gevoelens van eindeloze pijnlijke situatie. Dingen die eenmaal zijn gedefinieerd, veranderen niet.

Als een persoon eenmaal ‘gebrekkig’ is, zal die persoon voor altijd in de fout blijven. ‘ Zowel de narcistische als de borderlinepersoonlijkheid vertonen dit kenmerk van hun persoonlijkheid.

Dit komt, omdat zowel de narcistische als de borderlinepersoonlijkheid een onderliggende persoonlijkheidsorganisatie delen met verschillende oppervlaktemanifestaties.

Zowel de narcistische als borderline persoonlijkheden hebben een ervaring van enorme ontoereikendheid van hun kernzelf.

Beiden geloven dat deze tekortkoming tot hun kern zelf zal leiden in het feit dat ze worden afgewezen en verlaten door anderen. Ze denken  voornamelijk dat ze zullen worden verlaten door gehechtheidsfiguren.

Waarschijnlijk is dat in hun vroege jeugd al te zeer gebeurd, waardoor nog één keer, één keer te veel is voor hen.
Deze dynamiek van de persoonlijkheidsstoornis is het product van onderliggende patronen in hun bevestigingssysteem die dienen als de vormende kern voor de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur.

Bowlby (1969; 1973; 1980), die in eerste instantie de formatie en de aard van het bevestigingssysteem beschreef, noemde deze onderliggende patronen ‘interne werkmodellen’ van gehechtheid.

Beck et al., (2004) verwijzen naar hen als organiserende ‘schema’s’ die onze percepties van gebeurtenissen en relaties sturen.

Werkmodellen van gehechtheid of schema’s.

De onderliggende interne werkmodellen van gehechtheid, of het organiseren van schema’s, voor zowel de borderline persoonlijkheid als de narcist zijn hetzelfde.

Dat schema is ontstaan uit een diepgaande ervaring van kern-zelf ontoereikendheid. Maar ook hun diepgaande ervaring dat hun geloof over zelf-in-relatie in een relatie aantastte.

Zij hebben een geloof dat zij zullen worden afgewezen en verlaten worden door de gehechtheidsfiguur. Zij hebben dat omwille van hun diepgaande tekortkoming van hun kernzelf.

Het verschil tussen de borderline en narcistische persoonlijkheid is de verschillende manier waarop elke persoonlijkheidsstijl omgaat met dit diepgaande geloof. Ook de manier hoe ze zich verdedigen tegen dit identieke onderliggende kernovertuigingssysteem bepaalt welke persoonlijkheidsstijl ze hebben.

Heb je ervaring met personen met zo’n gevoel van ontoereikendheid van zichzelf? Laat het ons weten. Uw ervaring kan een ander helpen.

Op zoek naar meer? Misschien wil je dit bericht ook lezen over hoe je je dromen kunt bevrijden of deze over hoe je je denken kunt verbeteren.

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening. Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma. Je krijgt een goed inzicht hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed. Dus ook hoe dit jou kan beïnvloed hebben.

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen maar kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt.

Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden.

Er wordt bekeken welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Eigenwaarde leermethodiek. Op Eigen Benen achtergrond en toepassing.

Je bent waardevol. Over eigenwaarde en zelfbeeld.

Nee is oké meer genieten, minder moeten.

Rust in drie maanden minder stress in je leven.

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind.

Girl, Interrupted DVD.

klik op de foto voor meer info

Silver Linings Playbook dvd

Prozac Nation dvd

Ik suggereer dat je grondig overweegt of het Quantum Healing Starters packet iets voor jou is, want het is een eenvoudig systeem dat iedereen kan gebruiken om zich te bevrijden van het trauma van narcistisch misbruik. Om dit te doen klik je hier.

Like onze Facebook pagina, verwittiging nieuwe post en chat …

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Met liefde,

Johan en Annemie Persyn Declercq

PS: Voer ook de groeitaken uit die je vindt door te zoeken op “narcisme.blog taak”.

Niets van deze site, of een pagina, moet worden opgevat als juridisch advies – je moet altijd zoeken naar de diensten van een jurist. Evenzo mag niets op deze site worden opgevat als medisch advies. Indien nodig moet een beroep worden gedaan op de hulp van een medische professional of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt om het grote publiek, slachtoffers en overlevenden voor te lichten over misbruik. Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van deze site kan ‘triggeren’. 

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Schrijf in voor haar gratis workshop:http://bit.ly/MelanieMarch18

Related Post
Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • afkicken van de narcist
 • complex trauma
 • narcissist
 • online training
 • Recent
 • zelfgenezing

Toxic Relationship Expert Reveals knowledge of narcissism

Do you have someone in your life, who you want to love, get along with and care about, yet …… Read More

 • communicatie
 • Nederland België Nederlandstalig
 • persoonlijke ontwikkeling
 • Recent
 • transformatie motivatie

Een dunne lijn tussen narcisme en vriendelijkheid voor jezelf.

Velen vinden het vermoeiend en uitdagend om van anderen te houden. Ze zijn bang om hun geest te openen en hun… Read More

 • communicatie
 • complex trauma
 • echtscheiding van een narcist
 • huiselijk geweld
 • Nederland België Nederlandstalig
 • partnergeweld
 • Recent

Het seksueel misbruik van de verborgen homoseksuele echtgeno(te).

Mensen willen op maat gemaakte ondersteuning en vragen zich af wat de ervaringen zijn bijvoorbeeld met een narcistische partner die… Read More

%%footer%%