triangulatie

Anderen manipuleren tot een conflict met elkaar door triangulatie.

Een voordeel behalen vergeleken met waargenomen of potentiële rivalen.

Een narcist gebruikt manipulatie en leugens om triangulatie te bereiken. Meestal zal een narcist er een derde persoon bij brengen, misschien als vriend of vriendin. Om zichzelf begerenswaardig te maken, zodat jullie beiden strijden om een reddersrol op te nemen en niet tot zondebok te worden. Zo kan de narcist de controle uitoefenen door je onvoorspelbaar te veranderen van rol.

De bedoeling moet zijn om niet zo’n reddersrol te willen opnemen en je het geen zak aan te trekken dat je dan een smaadcampagne over je krijgt.

triangulatie
De narcist gebruikt..

Beschrijving triangulatie:

Sommige mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder de Cluster B-stoornissen Narcistische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, histrionische persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis hebben de neiging om zichzelf te zien of te beoordelen in termen van hoe zij zichzelf zien in competitie met anderen.

Deze competitieve of “win-lose” houding wordt af en toe boosaardig.

De narcist zoekt dan manieren om de positie van anderen die zij als een potentiële bedreiging zien te saboteren, manipuleren of anderszins te ondermijnen.

Een van de manieren waarop ze dit kunnen doen, is proberen degenen die zij als een bedreiging beschouwen in een confrontatie met anderen te sturen.

Dit is een passief-agressieve benadering “verdelen en veroveren”, omdat deze gebruik maakt van een proxy in plaats van een direct conflict met hun doelwit te veroorzaken.

Wanneer het werkt, krijgt de persoon met een persoonlijkheidsstoornis een gevoel van controle, superioriteit of bevrediging van het verkrijgen van controle over of het verlagen van de sociale status van een ‘rivaal’.

Dit heeft ook tot gevolg dat die persoon kwetsbaarder wordt om directer te worden gecontroleerd door de dader.

Voorbeelden van verdeel en heers:

Een vrouw liegt tegen een vriend die beweert dat een andere vriendin haar niet mag.

Een vrouw flirt met een collega voor haar vriend.

Een baas vertelt een ondergeschikte dat de anderen hem niet respecteren.

De baas houdt een etentje met enkele van de personeelsleden.

Een ouder toont vriendjespolitiek aan het ene kind, waardoor rivaliteit ontstaat met de anderen.

Hoe het voelt om in een triangulatie terecht te komen? 

Wanneer je triangulatie ervaart, ben je misschien bang voor wat andere mensen van je zullen denken. U kunt zich vernederd, bezorgd en zelfbeschermend voelen.

U zou de neiging kunnen voelen om “uw naam te wissen” of “de feiten recht te zetten”. Misschien wil je de betrokkenen confronteren of zelfs vergelden. Maar door dat te doen, neem je het aas. Het is soms de hoop van de dader dat je de controle verliest en handelt in woede of angst.

 

triangulatie
Voorbereiding en kennis nodig over narcisme om het misbruik te stoppen dl2

Hoe leer je omgaan met verdeel en heers?

Wanneer je te maken hebt met een Divide and Conquer-aanval, is het belangrijk om te onthouden dat alleen jij controle hebt over wat je doet, niet de persoon die je provoceert of probeert te lokken.

Zoals het gezegde luidt: “Niemand kan je slecht doen voelen over jezelf zonder jouw toestemming.” Kortom vasthouden aan je eigen waarden is hier het moto aan je nooit tot een reactie uit lokken op triangulatie.

Wat je niet moet doen als reactie op triangulatie? 

Geloof niet alles (of zo goed als niets) wat je wordt verteld door iemand die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De narcist(e) vertelt je misschien gewoon iets vals als een middel om een ​​doel te bereiken.

Ze zullen vertellen dat ze geld hebben, terwijl ze schulden hebben. De narcist(e) zal zeggen dat ze werk zoeken met een zekere statussen, terwijl ze weten dat ze daar niet voor kunnen geselecteerd worden. Allemaal om je op het verkeerde been te zetten, en zichzelf belangrijk te maken.

Reageer niet snel op verrassend nieuws.

U hebt het voorrecht om zo lang te denken als u wilt en te reageren hoe en wanneer u maar wilt.

Verlies niet je geduld of verlies de controle niet over je emoties.

Je hebt geen controle over andere mensen, maar je hebt altijd controle over je eigen woorden en acties en dat is waar je de meeste kracht hebt.

Als men je laat uitschijnen dat iets begeerlijk is voor een ander, laat u niet verleiden om dit daarom nog meer belangrijk te vinden.

Blijf niet stil zitten.  Evenzo sta niet toe dat iemand op beledigingen of kritiek ingaat in de naam van een andere persoon.

Als de kamer een pijnlijke plek is om te zitten, dan is het misschien een goed moment om in een andere kamer te gaan zitten.

Maak geen beloften, toezeggingen of contracten die je relatie met mensen die je vertrouwt, zou kunnen schaden.

Als je liefde, of mensen van wie je houdt, oude vrienden en vertrouwde familieleden  kunnen schade ondervinden door wat je wordt voorgesteld door een narcist, dan is het de bedoeling om je in conflict te brengen met hen en controle uit te voeren over jou.

Niemand die echt van je houdt, wil gezonde, ondersteunende en positieve relaties van je afnemen.

triangulatie
Begrippenlijst narcisme

Wat doe je als je in triangulatie terecht komt? 

Objectief verifiëren wat je wordt verteld voordat je erop handelt. In essentie kun je er van uitgaan dat een narcist liegt en bedriegt over alles.

Houd contact met mensen van wie je houdt en vertrouw ze en vertel hen over eventuele problemen of problemen die je ondervindt.

Zorg voor een gezonde balans tussen familie, vrienden, werk en spel. U hebt ze allemaal in de juiste maat nodig om een ​​gezond evenwicht te bewaren.

Weiger beleefd om deel te nemen aan verdeel en heers zonder er een ruzie over te maken. Verwijder jezelf uit een gesprek als het een ongezonde of disfunctionele situatie is.

Handhaaf je zelfbeheersing.

Dit is hoe je je kracht behoudt en laat zien dat je niet zo gemanipuleerd gaat worden.

Omring jezelf met ondersteunende mensen. Zo’n vrienden zullen begrijpen en weten wat je doormaakt met een narcist. Leer wat je kunt over persoonlijkheidsstoornissen.  Ontdek welke aanpassingsstrategieën werken en welke niet en werk vooral aan jouw eigen veerkracht.

Heb je suggesties hoe je triangulatie met een narcist kunt vermijden? Heb je enkele voorbeelden. Laat ze ons weten. Uw ervaring kan iemand helpen. Vragen? We antwoorden graag.

We hopen dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

We zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen naar onoverwinnelijkheid en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening.Maar ook voor wie inzicht in zijn eigen complex trauma wil hebben. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma en hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed. Dus ook hoe dit jou kan beïnvloed hebben.

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn. Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen maar kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen. Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt.

 

Van kwetsuur naar litteken
klik voor meer info op de foto

Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen. In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees