Wat met verwaarlozing?

Verwaarlozing is een passieve vorm van misbruik waarin zorgverleners de emotionele, psychologische en / of fysieke behoeften van hun afhankelijke (n) negeren.

Het kan variëren van het niet bieden van voldoende voedsel of onderdak tot het niet bieden van affectie, supervisie of bescherming. Het toelaten van emotionele labiele mensen in de omgeving is ook een vorm van verwaarlozing.

Het niet zien van het misbruik in uw huis waar kleine kinderen zijn is ook verwaarlozing. Sommige kinderen kunnen daardoor op de vlucht slaan om te kunnen ontsnappen aan dit misbruik.

Konstant ruziën in het bijzijn van de kinderen terwijl er niet voor hen gezorgd worden is verwaarlozing.

Kleine kinderen alleen laten terwijl je je roes uitslaapt gedurende verschillende uren is verwaarlozing.

Kwetsuren bezorgen door niets te doen:

Verwaarlozing is een vorm van misbruik waarbij inactiviteit in plaats van directe actie leidt tot de schade van een persoon of object.

Net als bij andere vormen van misbruik kan verwaarlozing met tussenpozen, sporadisch of inconsistent zijn, en tussentijden kunnen worden opgevuld met periodes van adequate zorg of soms met overweldigende of overcompenserende douches met geschenken, aandacht of gunsten.

Ook die overcompenserende douches is verwaarlozing. Op die manier worden kinderen gewoon gemaakt aan abnormale situaties.

Kindverwaarlozing.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor verwaarlozing, en kinderverwaarlozing is verreweg de meest voorkomende vorm van kindermishandeling die wordt geregistreerd in de VS, goed voor 71% van de gemelde gevallen in 2008

Veel voorkomende vormen van verwaarlozing zijn onder meer:

Ondervoeding
Onvoldoende toezicht
Ontoereikende medische zorg
Verzuim om onderwijs, onderhoud of financiële steun te bieden.

Gemeenschappelijke slachtoffers van verwaarlozing zijn onder meer:

Kinderen
Ouderen
Slachtoffers van geestesziekten
Lichamelijk gehandicapt Individuen
Afhankelijke echtgenoten en partners
Bezit van belang geacht voor deze slachtoffers
Huisdieren en vee

Hoe het voelt om verwaarloosd te worden:

Bovenal daagt verwaarlozing van een afhankelijk individu het gevoel van eigenwaarde van die persoon uit.  Terzelfdertijd kunnen ze zichzelf de schuld geven van de behandeling die ze ervaren.

Zoals je kunt bedenken voelen ze zich waardeloos of schuldig. Immers ze kunnen proberen de gunst van hun verzorger/dader winnen door middel van prestaties, onderhandelingen of gunsten.

In werkelijkheid kunnen personen die blootgesteld zijn aan afleveringen van verwaarlozing, beginnen met een fase van verdriet.

Dat verdriet ontstaat als ze het gevoel van verlies ervaren dat wordt veroorzaakt doordat hun echte overlevings- en welzijnsbehoeften worden genegeerd door een belangrijke andere. Wanneer zij het verlies aan mogelijkheden en aan eigenwaarde begrijpen kan dit leiden tot depressie.

Niettemin zal langdurige of sporadische verwaarlozing van een persoon er vaak toe leiden dat die persoon zich opgesloten voelt als een gevangene. Immers dat kan resulteren in symptomen van complexe PTSS.

In het geval van mensen die fysiek kwetsbaar zijn, zoals jonge kinderen, ernstig gehandicapte personen of kwetsbare ouderen, kan dit ook ernstige medische gevolgen hebben. Soms leidt verwaarlozing zelfs in extreme gevallen tot de dood.

Leren omgaan met verwaarlozing:

Onthou heel goed dat verwaarlozing een ernstige zaak is. Daarenboven is het vaak een illegale vorm van misbruik. Meestal wordt over het hoofd gezien dat het slachtoffer vaak een persoon  is ten laste die hulp van buitenaf nodig heeft om het misbruik te confronteren of te stoppen.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in :

Seksuele objectivering : De narcist raakt je aan op een manier die niet comfortabel is.

Waarom doen we buitengewoon gedrag als een reactie? acting-out.

Wat je niet moet doen als je verwaarlozing ziet?

Eén ding is zeker, probeer het niet zelf te repareren.

Mag het duidelijk zijn dat je je realiseert dat negeren of het afschrijven als minderbelangrijk niet kan.

Wat vanzelfsprekend is is om niet in een beledigende omgeving te blijven als je anders kunt kiezen

Doe geen beroep op de logica of het gezond verstand van de dader, want die heeft er geen.  Een patroon van verwaarlozing is een symptoom van een psychische stoornis, het is niet de actie van iemand die helder denkt.

accepteer dat je lichaam en emoties belangrijk zijn narcistisch misbruik

Wat kunnen we praktisch doen als we verwaarlozing vaststellen? 

In het kort , accepteer dat lichaam en emoties belangrijk zijn.

In de eerste plaats : Ga zo snel en veilig mogelijk uit een situatie van verwaarlozing.

Even belangrijk is het dat je situaties van verwaarlozing waarvan u getuige bent meldt bij bevoegde lokale autoriteiten.

Bijkomend is het belangrijk dat je emotionele steun krijgt. Bovendienis het zeer belangrijk dat je praat met iemand die het begrijpt.

Heb je nog suggesties over wat je moet doen als je verwaarlozing vaststelt? Laat ze aub weten. Heb je vragen? Ik antwoord graag.

OVER Johan

johanpersyn.com avatarIk ben Johan Persyn, geen psychiater,  geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

 

8 geheimen van NLP Klik hier

Echt bruikbare suggesties

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

auteurs :

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

Van kwetsuur naar litteken

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Mysterious Skin DVD

Little Children DVD

The Heart Is Deceitful Above All Things ebook

My Life As A Dog DVD

Fish Tank DVD

De Helaasheid Der Dingen DVD

Samson & Delilah (2009) DVD

Nobody Knows DVD

The Selfish Giant DVD

Au Revoir Les Enfants DVD

Come and See DVD

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.