disfunctionele familie

Wat met verwaarlozing?

Verwaarlozing is een passieve vorm van misbruik

Daarin zullen zorgverleners de emotionele, psychologische en / of fysieke behoeften van hun afhankelijke (n) negeren.

Het kan variëren van het niet bieden van voldoende voedsel of onderdak tot het niet bieden van affectie, supervisie of bescherming. Het toelaten van emotionele labiele mensen in de omgeving is ook een vorm van verwaarlozing.

Het niet zien van het misbruik in uw huis waar kleine kinderen zijn is ook verwaarlozing. Sommige kinderen kunnen daardoor op de vlucht slaan om te kunnen ontsnappen aan dit misbruik.

Constant ruziën in het bijzijn van de kinderen, terwijl er niet voor hen gezorgd worden is verwaarlozing.

Kleine kinderen alleen laten, terwijl je je roes uitslaapt gedurende verschillende uren is verwaarlozing.

misbruik
Vormen van seksueel misbruik door een narcist

Kwetsuren bezorgen door niets te doen:

Verwaarlozing is een vorm van misbruik waarbij inactiviteit in plaats van directe actie leidt tot de schade van een persoon of object.

Net als bij andere vormen van misbruik kan verwaarlozing met tussenpozen, sporadisch of inconsistent zijn. Ook de tussentijden kunnen worden opgevuld met periodes van passende zorg.

Soms worden de tussentijden gevuld met overweldigende of overcompenserende douches met geschenken, aandacht of gunsten.

Ook die overcompenserende douches is verwaarlozing. Op die manier worden kinderen gewoon gemaakt aan abnormale situaties.

misbruik
Hoe genees je jouw moeder – of vader kwetsuur?

Kindverwaarlozing.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor verwaarlozing, en kinderverwaarlozing is verreweg de meest voorkomende vorm van kindermishandeling die wordt geregistreerd in de VS, goed voor 71% van de gemelde gevallen in 2008

Veel voorkomende vormen van verwaarlozing zijn onder meer:

Ondervoeding
Onvoldoende toezicht
Ontoereikende medische zorg
Het nalaten om onderwijs, onderhoud of financiële steun te bieden.

Gemeenschappelijke slachtoffers van verwaarlozing zijn onder meer:

Kinderen
Ouderen
Slachtoffers van geestesziekten
Lichamelijk gehandicapt Individuen
Afhankelijke echtgenoten en partners
Bezit van belang geacht voor deze slachtoffers
Huisdieren en vee

Hoe het voelt om verwaarloosd te worden:

Bovenal daagt verwaarlozing van een afhankelijk individu het gevoel van eigenwaarde van die persoon uit.  Tezelfdertijd kunnen ze zichzelf de schuld geven van de behandeling die ze ervaren.

Zoals je kunt bedenken voelen ze zich waardeloos of schuldig. Immers ze kunnen proberen de gunst van hun verzorger of dader winnen door prestaties, onderhandelingen of gunsten.

In werkelijkheid kunnen personen die blootgesteld zijn aan afleveringen van verwaarlozing, beginnen met een fase van verdriet.

Dat verdriet ontstaat als ze het gevoel van verlies ervaren dat wordt veroorzaakt doordat hun echte overlevings- en welzijnsbehoeften worden genegeerd door een belangrijke andere. Wanneer zij het verlies aan mogelijkheden en aan eigenwaarde begrijpen kan dit leiden tot depressie.

Opgesloten als een gevangene

Toch zal langdurige of sporadische verwaarlozing van een persoon er vaak toe leiden dat die persoon zich opgesloten voelt als een gevangene. Immers dat kan leiden tot symptomen van complexe PTSS.

In het geval van mensen die fysiek kwetsbaar zijn, zoals jonge kinderen, ernstig gehandicapte personen of kwetsbare ouderen, kan dit ook ernstige medische gevolgen hebben. Soms leidt verwaarlozing zelfs in buitengewone gevallen tot de dood.

Melanie’s cursus over zelfgenezing van familie kwetsuren

Leren omgaan met verwaarlozing:

Onthou heel goed dat verwaarlozing een ernstige zaak is. Bovendien is het vaak een illegale vorm van misbruik. Meestal wordt over het hoofd gezien dat het slachtoffer vaak een persoon  is ten laste die hulp van buitenaf nodig heeft om het misbruik te confronteren of te stoppen.

Wat je niet moet doen als je verwaarlozing ziet?

Eén ding is zeker, probeer het niet zelf te repareren.

Mag het duidelijk zijn dat je je realiseert dat negeren of het afschrijven als minder belangrijk niet kan.

Wat vanzelfsprekend is, om te kiezen om niet in een beledigende omgeving te blijven als je anders kunt.

Doe geen beroep op de logica of het gezond verstand van de dader, want die heeft er geen.  Een patroon van verwaarlozing is een symptoom van een psychische stoornis, het is niet de actie van iemand die helder denkt.

accepteer dat je lichaam en emoties belangrijk zijn narcistisch misbruik
Wat zit er achter het masker van de narcist?

Wat kunnen we praktisch doen als we verwaarlozing vaststellen? 

In het kort, accepteer dat lichaam en emoties belangrijk zijn.

In de eerste plaats: Ga zo snel en veilig mogelijk uit een situatie van verwaarlozing.

Even belangrijk is het dat je situaties van verwaarlozing waarvan u getuige bent meldt bij bevoegde lokale autoriteiten.

Bijkomend is het belangrijk dat je emotionele steun krijgt. Bovendien is het zeer belangrijk dat je praat met iemand die het begrijpt.

Heb je nog suggesties over wat je moet doen als je verwaarlozing vaststelt? Laat ze a.u.b. weten. Heb je vragen? We antwoorden graag.

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken.  Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Paperback

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

Van kwetsuur naar litteken

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

Psychologische duisternis achter het masker van de narcist?

Hoe genees je je moeder – of vader kwetsuur?

Cursus over zelfgenezing van familie kwetsuren.

Vormen van seksueel misbruik door een narcist(e).

De magie van het helen van de psyche van een kind


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees