Wat met verwaarlozing?

disfunctionele familie

Verwaarlozing is een passieve vorm van misbruik

Daarin zullen zorgverleners de emotionele, psychologische en / of fysieke behoeften van hun afhankelijke (n) negeren.

Het kan variëren van het niet bieden van voldoende voedsel of onderdak tot het niet bieden van affectie, supervisie of bescherming. Het toelaten van emotionele labiele mensen in de omgeving is ook een vorm van verwaarlozing.

Het niet zien van het misbruik in uw huis waar kleine kinderen zijn is ook verwaarlozing. Sommige kinderen kunnen daardoor op de vlucht slaan om te kunnen ontsnappen aan dit misbruik.

Constant ruziën in het bijzijn van de kinderen, terwijl er niet voor hen gezorgd worden is verwaarlozing.

Kleine kinderen alleen laten, terwijl je je roes uitslaapt gedurende verschillende uren is verwaarlozing.

Kwetsuren bezorgen door niets te doen:

Verwaarlozing is een vorm van misbruik waarbij inactiviteit in plaats van directe actie leidt tot de schade van een persoon of object.

Net als bij andere vormen van misbruik kan verwaarlozing met tussenpozen, sporadisch of inconsistent zijn. Ook de tussentijden kunnen worden opgevuld met periodes van passende zorg.

Soms worden de tussentijden gevuld met overweldigende of overcompenserende douches met geschenken, aandacht of gunsten.

Ook die overcompenserende douches is verwaarlozing. Op die manier worden kinderen gewoon gemaakt aan abnormale situaties.

Kindverwaarlozing.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor verwaarlozing, en kinderverwaarlozing is verreweg de meest voorkomende vorm van kindermishandeling die wordt geregistreerd in de VS, goed voor 71% van de gemelde gevallen in 2008

Veel voorkomende vormen van verwaarlozing zijn onder meer:

Ondervoeding
Onvoldoende toezicht
Ontoereikende medische zorg
Het nalaten om onderwijs, onderhoud of financiële steun te bieden.

Gemeenschappelijke slachtoffers van verwaarlozing zijn onder meer:

Kinderen
Ouderen
Slachtoffers van geestesziekten
Lichamelijk gehandicapt Individuen
Afhankelijke echtgenoten en partners
Bezit van belang geacht voor deze slachtoffers
Huisdieren en vee

Hoe het voelt om verwaarloosd te worden:

Bovenal daagt verwaarlozing van een afhankelijk individu het gevoel van eigenwaarde van die persoon uit.  Tezelfdertijd kunnen ze zichzelf de schuld geven van de behandeling die ze ervaren.

Zoals je kunt bedenken voelen ze zich waardeloos of schuldig. Immers ze kunnen proberen de gunst van hun verzorger of dader winnen door prestaties, onderhandelingen of gunsten.

In werkelijkheid kunnen personen die blootgesteld zijn aan afleveringen van verwaarlozing, beginnen met een fase van verdriet.

Dat verdriet ontstaat als ze het gevoel van verlies ervaren dat wordt veroorzaakt doordat hun echte overlevings- en welzijnsbehoeften worden genegeerd door een belangrijke andere. Wanneer zij het verlies aan mogelijkheden en aan eigenwaarde begrijpen kan dit leiden tot depressie.

Opgesloten als een gevangene

Toch zal langdurige of sporadische verwaarlozing van een persoon er vaak toe leiden dat die persoon zich opgesloten voelt als een gevangene. Immers dat kan leiden tot symptomen van complexe PTSS.

In het geval van mensen die fysiek kwetsbaar zijn, zoals jonge kinderen, ernstig gehandicapte personen of kwetsbare ouderen, kan dit ook ernstige medische gevolgen hebben. Soms leidt verwaarlozing zelfs in buitengewone gevallen tot de dood.

Leren omgaan met verwaarlozing:

Onthou heel goed dat verwaarlozing een ernstige zaak is. Bovendien is het vaak een illegale vorm van misbruik. Meestal wordt over het hoofd gezien dat het slachtoffer vaak een persoon  is ten laste die hulp van buitenaf nodig heeft om het misbruik te confronteren of te stoppen.

Wat je niet moet doen als je verwaarlozing ziet?

Eén ding is zeker, probeer het niet zelf te repareren.

Mag het duidelijk zijn dat je je realiseert dat negeren of het afschrijven als minder belangrijk niet kan.

Wat vanzelfsprekend is, om te kiezen om niet in een beledigende omgeving te blijven als je anders kunt.

Doe geen beroep op de logica of het gezond verstand van de dader, want die heeft er geen.  Een patroon van verwaarlozing is een symptoom van een psychische stoornis, het is niet de actie van iemand die helder denkt.

Wat kunnen we praktisch doen als we verwaarlozing vaststellen? 

In het kort, accepteer dat lichaam en emoties belangrijk zijn.

In de eerste plaats: Ga zo snel en veilig mogelijk uit een situatie van verwaarlozing.

Even belangrijk is het dat je situaties van verwaarlozing waarvan u getuige bent meldt bij bevoegde lokale autoriteiten.

Bijkomend is het belangrijk dat je emotionele steun krijgt. Bovendien is het zeer belangrijk dat je praat met iemand die het begrijpt.

Heb je nog suggesties over wat je moet doen als je verwaarlozing vaststelt? Laat ze a.u.b. weten. Heb je vragen? We antwoorden graag.

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken.  Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Paperback

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

Van kwetsuur naar litteken

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

mysterious skin movie scott Heim

Mysteriouss Skin dvd

Little children.jpg

Little Children dvd

 

the heart is deceitful

The Heart Is Deceitful Above All Things. e-book.

 

 

Fish Tank

Fish Tank. dvd

 

de helaasheid der dingen

De Helaasheid Der Dingen. dvd

 

Samson en delilah

Samson & Delilah (2009) dvd

 

nodbody knows

Nobody Knows dvd

 

the selfish giant

The Selfish Giant dvd

 

au revoir les enfants

Au Revoir Les Enfants dvd

 

come and see

Come and See dvd

Gepubliceerd door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie. Ze werkt al vele jaren in de VDAB om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente. Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren. Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder pleegmoeder, plusmama. Ze werkt 34 jaar in de VDAB in Roeselare. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe!