Geen schuld aan het fysiek misbruik door een narcist. Deel 1

Geen schuld aan het fysiek misbruik door een narcist. Deel 1

Definitie van fysiek misbruik : 

Lichamelijk misbruik of fysiek misbruik is elke vorm van vrijwillig gedrag van één persoon die pijn, ziekte of ongemak op een ander toebrengt. Ook een ander de nodige gezondheid, voeding en comfort ontnemen is fysiek misbruik.

Beschrijving van fysiek misbruik:

Veel mensen die het slachtoffer zijn van verbaal geweld leven in huizen of omgevingen waar ze zo gewend zijn geraakt aan het misbruik dat ze het normaal vinden en die zichzelf niet als slachtoffer van misbruik beschouwen.

fysiek misbruik
Handbook Narcissism Recovery

Voorbeelden van fysiek misbruik:

Bunny Boiling – destructief gedrag:

is een verwijzing naar een iconische scène in de film “Fatal Attraction” waarin de hoofdpersoon Alex, die lijdt aan Borderline Persoonlijkheidsstoornis, het konijn van het gezin doodt en op het fornuis kookt.

Bunny Boiling is een populaire verwijzing geworden naar hoe mensen soms hun woede vertonen door zich destructief te gedragen tegenover symbolische, belangrijke of waardevolle bezittingen of representaties van degenen die ze pijn willen doen, beheersen of intimideren.

Kinderontvoering.

Dit is een ernstig, maar veel voorkomend verschijnsel wanneer mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen betrokken raken bij een geschillenbeslechting. Ongeveer 82% van de meer dan 200.000 ontvoeringen van kinderen worden jaarlijks door familieleden gepleegd.

Wreedheid tegen dieren.

Het is statistisch ontdekt dat wreedheden tegenover dieren vaker voorkomen bij mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen dan bij de algemene bevolking.

Huishoudelijke diefstal.

Het consumeren of overnemen van een bron of bezit behorend tot (of gedeeld met) een familielid, partner of echtgeno (o) t (e) zonder eerst hun goedkeuring te hebben verkregen.

Favoritisme.

Favoritisme is de praktijk van het systematisch geven van een positieve, voorkeursbehandeling aan één kind, ondergeschikte of geassocieerde onder een familie of groep van leeftijdsgenoten.

Frivole rechtszaken.

Het gebruik van onverdiende juridische procedures om een ​​individu of organisatie te benadelen, lastig te vallen of een economisch voordeel te behalen.

Geïmpliceerde isolatie.

Wanneer misbruik ertoe leidt dat een persoon geïsoleerd raakt van zijn ondersteuningsnetwerk, inclusief vrienden en familie.

Munchausen’s en Munchausen by Proxy Syndrome.

Een aandoening waarbij een persoon herhaaldelijk de medische symptomen vervalst of overdrijft om de aandacht van medische professionals of zorgverleners te manipuleren.

Razernij, gewelddadigheid en impulsieve agressie.

Explosieve verbale, fysieke of emotionele verhogingen van een ruzie. Rages bedreigen de veiligheid of veiligheid van een ander persoon en schenden hun persoonlijke grenzen.

Sabotage.

De spontane verstoring van rust of status quo om een ​​persoonlijk belang te dienen, een conflict op te roepen of de aandacht te trekken.

Slaapdeprivatie.

De gewoonte om de slaapcyclus van een ander routinematig routinematig te onderbreken, te belemmeren of te beperken.

Stalking.

Elk alomtegenwoordig en onwelkom patroon van het nastreven van contact met een ander individu.

Bedreigingen.

Ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

Hoe fysiek misbruik aanvoelt?

Misbruik kan een verwarrend, kwetsend en angstaanjagend effect hebben, waardoor u zich geïsoleerd en emotioneel onveilig voelt.

Slachtoffers van geweld raken vaak geïsoleerd van anderen.

Zij zijn bang dat anderen hen de schuld geven van het provoceren, verkeerd behandelen of niet oplossen van de situatie.

Breng slachtoffers tot de juiste inzichten.

Slachtoffers van geweld denken soms dat hun situatie uniek of zeldzaam is en dat anderen het niet begrijpen.

Mishandelde slachtoffers geloven vaak dat hun situatie niet kwalificeert als misbruik omdat het alleen maar af en toe gebeurt en er soms geen gruwelijke zichtbare littekens zijn.

Slachtoffers van geweld houden vaak stil over hun situatie uit angst dat hun misbruiker erachter komt en boos wordt.

Slachtoffers van geweld worden vaak verteld door hun misbruiker dat zij de schuld hebben voor het provoceren of niet begrijpen van de behoeften van de misbruiker.

Je bent waarschijnlijk kwetsbaar, onzeker, steeds meer in de val gelopen en machteloos.

Dit kan ertoe leiden dat je defensief en steeds depressiever wordt.

Slachtoffers van een mishandeling bevinden zich vaak in een situatie waar ze “op eierschalen lopen” rond de misbruiker, hyper waakzaam en bang voor wanneer – en hoe – om iets te zeggen.

Je zult merken dat je constant bezig bent met je “beste” gedrag rond een misbruiker, niet in staat om te ontspannen of van het moment te genieten omdat je altijd op het ergste vooruitloopt.

Zelfs wanneer de misbruiker in een goed humeur is, zul je waarschijnlijk ook alert blijven.

Je kunt ook beginnen jezelf de schuld te geven van hun slechte humeur, gedrag of acties en hopen dat de dingen zullen veranderen, vooral door je eigen liefde en begrip.

Mensen die mishandeld worden, verlangen vaak dat de mooiere, zorgzame kant van hun partner, familielid, vriend, baas of collega zou terugkomen.

Je kunt merken dat je excuses maakt voor hun slechte gedrag en ervoor kiest om je vooral te richten op het terugbrengen in hun goede gedragsstaat.

Waarom misbruik slachtoffers hun daders niet verlaten?

Misbruik kan een verwarrend, kwetsend en angstaanjagend effect hebben, waardoor u zich geïsoleerd en emotioneel onveilig voelt.

Je kunt beginnen te twijfelen aan jezelf, je zintuigen, je meningen, herinneringen, overtuigingen, gevoelens, vermogens en oordeel.  Daarbij kun je je meningen steeds minder vrijuit gaan uiten en betwijfelen of je je gevoel voor realiteit bent. Dit kan al dan niet het gevolg zijn van gaslighting of slaapdepriviatie.

Je zult merken dat je constant bezig bent met je “beste” gedrag rond een misbruiker, niet in staat om te ontspannen of van het moment te genieten omdat je altijd op het ergste vooruitloopt. Zelfs wanneer de misbruiker in een goed humeur is, zul je waarschijnlijk blijven wachten tot “de andere schoen valt”.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

narcistisch misbruik herstelprogramma

Reacties

Eén reactie op “Geen schuld aan het fysiek misbruik door een narcist. Deel 1”

  1. christel Gios avatar
    christel Gios

    hoy ik kan hem ni delen bij messanger . ik volg jullie al een tijdje , en dit brengt veel waarde , bij onze gemeenschap, overal ter wereld !

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees