Categorieën
Begrippen Narcisme Bijbels maar geen godsdienst Recent

De bijbel en narcisme: Mensen zullen alleen zichzelf graag zien

Narcisme komt in de Bijbel aan de orde in de tweede pastorale brief van Paulus aan Timoteüs (2 Timoteüs 3:1-7) in de herfst van 67 na Christus. Paulus lijkt zich zorgen te maken over het karakter en het gedrag van leiders binnen de kerk. Hij waarschuwt Timoteüs om op te passen voor degenen die handelen vanuit […]

Categorieën
symptoom van een stoornis

Een kunstmatig grandioze, positieve wereldbeeld weerspiegelen.

Giftige positiviteit is een eigenschap die wordt getoond door de persoon die een relatie heeft met een narcist. Giftige positiviteit is het geloof dat een positieve mindset de beste manier is om met narcistische problemen om te gaan, zelfs als je wordt belogen of bedrogen. Dit leidt ertoe dat ze vast blijven houden aan een […]

Categorieën
Begrippen Narcisme Narcisme Overleven

Psychologische Begrippenlijst zoals dubbele binding, normalisering etc.

Muggenzifters en narcistisch verplaatsen van de doelpalen. Voortdurend ontevreden over u. Het verschil tussen opbouwende kritiek en destructieve kritiek is de aanwezigheid van een persoonlijke aanval en onmogelijke normen. Deze zogenaamde ‘critici’ willen je niet helpen verbeteren, ze willen gewoon muggenziften. Muggenzifters willen je naar beneden halen en tot zondebokken maken op elke mogelijke manier. […]

Categorieën
Begrippen Narcisme

Begrippenlijst Narcisme van T tot Z Deel 3

Zelfverheerlijking. Definitie: Zelfverheerlijking bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen – Een patroon van pompeus gedrag, opschepperij, narcisme of concurrentievermogen, ontworpen om een ​​schijn van superioriteit te creëren. Giftige wanen van grootsheid. Zelfverheerlijking is een informele term die in het algemeen Narcisme beschrijft, de meest bepalende eigenschap van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het verschilt van algemeen opscheppen, […]

Categorieën
Begrippen Narcisme Narcisme Overleven

Begrippenlijst Narcisme van T tot Z Deel 2

Self-victimization of Zelfslachtofferschap. Zelfslachtofferschap wordt soms ook behoorlijk strategisch gebruikt om sympathie van anderen op te wekken en hun hulp te krijgen bij het ondersteunen, mogelijk maken of verbergen van verkeerd gedrag. Dit is een algemene tactiek die wordt gebruikt voor proxy-rekrutering. Het is heel gewoon voor daders van misbruik om zich in te zetten […]

Categorieën
Begrippen Narcisme bronnen

Links naar Begrippenlijst in de context van narcisme

Links naar Begrippenlijst in de context van narcisme, woordenlijst narcisme, lexicon narcisme