De intensieve macht van de zondebok in de narcistische familie.

Als je een slachtoffer bent als de zondebok in de narcistische familie of een zwart schaap in de narcistische familie, wees dan niet verslagen. Je bent gekozen omdat je de kwaliteiten hebt die narcisten missen.

Omdat je bedreigend was werd je als zondebok gekozen. Je werd gekozen omdat je krachtig was. Ze zagen die kracht in jou, en ze wilden het wegnemen.

 

De antropologische uniek rol van de zondebok in de narcistische familie.

Zoals elke familie, zijn de mensen in een familie waar een narcist heerst even éénmalig als hun vingerafdrukken, maar hun rollen zijn opvallend analoog in klasse, ras, en elke andere kenmerken van humaan “verschil.”

De narcistische familie.

De narcistische familie, als een middel van behoud draait iedereen rond de narcist, die meestal mama of papa is.

Soms zijn de beide ouders narcistisch.

Moeder kan een openlijke narcistische persoonlijkheid stoornis (NPD) type hebben, en vader ingeschakeld zijn in het misbruik terwijl ook hij ook zijn eigen heimelijke, stiekeme, stille, tersluikse, clandestiene narcistische kenmerken, gemengd met een hogere orde heeft.

Soms kan hij toegeven aan  affectie, aandacht, attentie, warmte, genegenheid en vrijgevigheid.

Wanneer het de narcistische behoeften dient, zoals typisch voor NPD, schonk hij/zij zijn fiat, zelfs geïdealiseerde verheerlijking, aan zijn “gouden kind,” mijn zus.

Als u bekend bent met het narcistische familie scenario, weet je dat er bijna altijd een “zondebok” in de narcistische familie is.

In mijn familie was dat mijn oudste zus, het tweede kind van het gezin  (wat typisch is)— de narcist gebruikt de zondebok als zijn projectie scherm voor beledigend gedrag en als vuilbak voor schuld en woede.

Mijn oudste zus werd tevens de zondebok omdat mijn broer zeer jong gestorven is. Waarschijnlijk hadden ze dus wel liever een jongen gehad, en was het verdriet nog op en top hoog.

 

Gezien het feit dat mijn moeder venijnige spotte met haar werd ik als grote aanhanger, fan en adept van mijn zus ook geterroriseerd.

Het was namelijk geen leven met mijn moeder in huis. Ik wist dat onze familie ongezond was, maar het duurde een lange tijd voor dat ik  het psychologisch profiel dat onze bijzondere pathologie weerspiegelde vond.

De bijbelse zondebok.

Het Oude Testament Leviticus 16 vertelde van opofferende “zondebok”. Een geit dodelijk geofferd werd, terwijl een ander geit werd weggejaagd in de woestijn die de “zonden van de mens,” vrij maakte van haar schuld.

De bijbelse ceremonie in de Joodse cultuur noemt Jom Kipoer (de Grote Verzoendag).

Dag van de Vergevingen is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden.

William Tyndale van gasten is verondersteld te hebben bedacht de term “escape geit” in zijn 1530 Engelse vertaling van de Bijbel, uit de Hebreeuwse versie.

De zondebok en zijn sterke punten.

De zondebok voelt de acute onrechtvaardigheid van zijn/haar rol.

Het is pijnlijk, verwarrend, gekmakend, beschamend, onbehaaglijk, lastig, schrijnend, mishandelend en het gevolg is  vaak emotionele en fysiologische schade die een leven lang duurt.

Letterlijk: mijn vrouw werd doof gehouden tot een lerares het opmerkte.

Maar familie zondebokken zijn zowel aangeboren als  aangeleerd.

Ze zijn niet willekeurig gekozen.

Integendeel, ze zijn meestal gekozen vanwege hun sterke punten.

De narcist weet heel goed wie op zijn gebied het meest manipuleerbare en wie de meest zelfstandige-geest is, en hij richt zijn grootste bedreiging met projectie en straf naar diegene.

De zondebok is enerzijds gewoon te vechten voor rechtvaardigheid binnen een inherent oneerlijk narcistisch systeem van de familie, zij verdedigt zichzelf en anderen vaak haaks op wat de narcist wil .

Zondebok kenmerken die hem/haar uitgekozen maken voor de narcistische ouder.

  1. sterke wilskracht
  2. empathisch
  3. rechtvaardigheid zoekende
  4. internaliseert schuld
  5. emotioneel reactief
  6. zeer gevoelige
  7. beschermend voor anderen
  8. de zondebok heeft autoriteit
  9. zorg-rekening houdend met anderen
  10. opvallende verschillen in zekere zin

 

Het gekozen doelwit heeft meestal empathie, veerkracht en is authentiek in hun integriteit.

Ze zijn aangenaam, vriendelijk en plichtbewust voor een fout, waardoor ze een ideale prooi vormen voor socio-pathische roofdieren.

Ze zijn open en bereid om andere perspectieven te overwegen, dus ze worden gemakkelijk misbruikt door narcistische leiders en hun aanhangers.

Dit is zeer bedreigend voor een groep die het beste werkt zonder integriteit of eerlijkheid.

Dit zijn allemaal eigenschappen waar narcisten naar op zoek zijn om hun slachtoffers te verstrikken, maar natuurlijk beseffen de meeste narcistische groepen dat dergelijke kwaliteiten deze slachtoffers ook krachtig maken.

Waarheidsvertellers worden over het algemeen als zondebok behandeld in groepen waar de toxiciteit onder het oppervlak zit.

De Verlossing van de narcistische familie door de zondebok.

Kinderen van narcisten zijn opgeleid tot de familieregel ten koste van alles.

Zo’n regel kan zijn ten behoeve van het gouden kind onderdanig zijn, hem/haar erkennen als de pater familias, het superieur prinsje.

Dit uitdagende systeem van de familie wordt beschouwd als een heiligschennis, en zij roept op tot een moedige beweging weg van huis naar de wildernis van de wereld.

Hoewel de sterke punten van de familie zondebok een doel (mikpunt) zijn voor de narcist, zijn ze ook haar redding.

Haar vermogen om te zien en samen met haar wens voor rechtvaardigheid, goedheid, recht en gerechtigheid stelt haar in staat stellen te ontsnappen van de familie tirannie, terwijl anderen niet.

Het gouden prinsje verdrinkt ten slotte mee met de narcist in haar/zijn despotisme en dwingelandij dat hij/zij als vlooien meedraagt.

En haar vaardigheid voor empathie, dus in tegenstelling tot die van de grandioze en meedogenloze narcist, geeft de zondebok de mogelijkheid om gezonde en bevredigende relaties buiten haar gezin van herkomst te vormen.

Dat is precies de kans, de bevrijding, de transformatie en verlossing om los te komen.

Wanneer het zwarte schaap gemeenschap, validatie en middelen vindt om hen te helpen gedijen na de ervaringen van vervolgd en vervreemd te zijn, komen ze opnieuw in contact met de verbluffende eigenschappen die hen in de eerste plaats tot doelwit maakten.

Wees gerust, karma komt wel voor diegenen die tegen hen samenspanden – en roofdieren  worden altijd op den duur blootgesteld.

De zondebok in de narcistische familie kan en zal boven de samenzwering uitstijgen – en ze kunnen desondanks sterker worden.

 

Johan Persyn

 

 

 

De uitverkoren zondebokken.Uitverkoren zondebokken Een Familiegeschiedenis

 

De zondebok Echo versus Narcissus

de zondebok

Hammond, C. (2017, August 24). How not to be a scapegoat. Psych Central. Retrieved March 22, 2018.
Stines, S. (2017, May 17). The Narcissist’s Fan Club (aka Flying Monkeys). Psych Central. Retrieved March 22, 2018.

De Zondebok En Andere Verhalen en andere verhalenDe Zondebok En Andere Verhalen en andere verhalen.

Muggenzifters en zondebokken.Muggenzifters en zondebokken Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.