Acting-out: Waarom doen we “buitengewoon gedrag” als een reactie?

Zich niet kunnen uitdrukken dus maar acting-out!

In de eerste plaats wordt dit begrip acting-out gebruikt als een mens niet in staat is zijn verhaal uit te drukken maar dit doet door het uitvoeren van een buitengewoon gedrag.

In plaats van te zeggen: “Ik ben boos op je,” zal deze persoon handelen door een boek te gooien naar een andere persoon of een gat in de muur te slaan.

Als een persoon op die manier handelt kan dit optreden als een manier om persoonlijke druk te laten ontsnappen.

Dit helpt om het individu terug een rustiger en vrediger gevoel te geven.

Bijvoorbeeld, een woedeaanval is een vorm van handelen wanneer hij of zij zijn zin niet krijgt. Zelfverwonding of promiscuïteit kunnen ook vormen van acting-out zijn om fysiek uit te drukken wat hij of zij niet in staat is om emotioneel te voelen.

Afweermechanisme.

Acting-out is een psychologische term uit het spraakgebruik van afweermechanismen en zelfbeheersing, wat betekent dat je een actie uitvoert in tegenstelling tot het dragen en beheren van de impuls om het uit te voeren.

Dat betekent dat acting-out asociaal is.

Daarom dat acting-out de vorm kan aannemen van handelen in de impulsen van een verslaving. Als voorbeeld hebben we dan drinken, drugsgebruik of winkeldiefstal. De manier waarop kan onbewust of halfbewust ontworpen zijn om aandacht te trekken. Als voorbeeld hebben we hier een driftbui of promiscue gedrag.

Innerlijke problemen als oorzaak van acting-out.

Acting-out gedrag is een gedragsuiting die samenhangt met innerlijke problemen zoals onverwerkte gevoelens, emoties of irrationele veronderstellingen en de bron voor het afreageren op onschuldige anderen, vaak zonder dat de persoon zich bewust is van de oorzaak van zijn gedrag.

Meestal is de uitgevoerde actie destructief voor zichzelf of anderen.

Het kan de ontwikkeling van meer opbouwende reacties over de gevoelens (af)remmen. Therapeuten gebruiken acting-out in de behandeling van seksuele verslavingen, psychotherapie, criminologie en ouderschap.

Als de gezonde kant van een persoon gaat winnen gaat de zieke kant minderen in het acting-out gedrag en zou je dus kunnen zeggen het wordt een acting – in gedrag. Het is het zieke deel dat schreeuwt om acting-in gedrag of dat er nu bestaat of niet.

Acting-out gedrag is zelfdestructief en vreet aan de persoon.

Kortweg we kunnen alleen maar uitvoeren wat in ons is. Dat gebeurt trouwens altijd. Maar acting-out wordt gebruikt voor slecht gedrag als gevolg van angst, woede enz. tegenover een persoon, of een situatie. Het is nooit een situatie of een persoon die ons een acting-out laat uitvoeren.

klik op de foto voor meer info

We kunnen echter wel leren om de spanning te beheersen.

Het betekent dat we kunnen leren om onze acties op te schorten, terwijl verschillende motivaties voor een andere actie onze aandacht vereisen. We kunnen stil blijven staan en luisteren, terwijl er innerlijke stemmen schreeuwen die ons tot handelen willen brengen.

Meestal volgen we de stem met de grootste noodzakelijkheid om ze de gehoorzamen.

We luisteren naar die stem met de meeste emotionele druk. Hoewel we midden in al deze emoties kunnen staan kunnen we toch luisteren tot er één echte boodschap duidelijker wordt. Hoewel volledig in contrast met het vorige kunnen we leren om de stem van het authentieke zelf te horen. Reageren of responderen op basis van authenticiteit geeft ons innerlijke vrede.

Er zijn veel dingen die je over jezelf kan leren door naar de emotie te luisteren in plaats van “acting out” uit te voeren. Het is belangrijk de energie achter de emotie te horen. Dat kan door meditatie. Ook een ademhalingsoefening helpt. Een wandeling kan ons ‘afkoelen’.  Als je reageert zonder na te denken, zonder te verwerken wat er aan de hand is, dan ben je gewoon aan het acteren.

Je acteert een emotie.

Voor een moment voel je je beter en dan begint alles terug opnieuw. Er verandert niets. De persoon groeit ook niet. Leren om de spanning vast te houden is het nemen van authentieke verantwoordelijkheid voor jezelf. Zo’n persoonlijke verantwoordelijkheid is juist wat we volwassen noemen.

Welke trucs en tips heb jij om tot rust te komen als je voelt dat een woedeaanval op komst is? Laat het me weten. Ik antwoord graag.

Lees meer.

klik op de foto

Acting Out Understanding and Reducing Aggressive Behaviour in Children and Youth.

Girls’ Aggression & Complex Trauma Relational Responses

We schreven deze reeks blogs over meisjes met agressief gedrag voor maatschappelijk werkers van kinderwelzijn.

complex trauma

De informatie is ook nuttig voor andere serviceproviders, opvoeders en ouders. Ongeveer drie miljoen gevallen van kindermishandeling en verwaarlozing worden jaarlijks gerapporteerd en een miljoen gevallen worden onderbouwd.

Deze kinderen hebben een complex trauma meegemaakt, wat een reeks tegenslagen is die zo schokkend zijn dat ze de stemming, aandacht en emotionele gezondheid beïnvloeden. Complex trauma bedreigt ook een gezonde sociale, emotionele en neurologische ontwikkeling.

Kinderen met een complex trauma hebben zowel fysiek en verbaal geweld meegemaakt in combinatie met verlies en verlating, lopen het risico zich agressief te gedragen.

Maatschappelijk werkers in kinderwelzijn bieden daarom routinematig diensten aan kinderen en hun gezinnen, waar de kinderen problemen hebben met agressie.

Zelfmededogen.

Het doel van dienstbaarheid aan jongeren die problemen hebben met agressie is om hun zelfcompassie te bevorderen, wat op zijn beurt leidt tot medeleven met anderen.

De ontwikkeling van zelfcompassie ontstaat door ervaringen die met compassie worden behandeld. Dit betekent het opbouwen van relaties met jonge mensen. In deze blogserie bevelen we relationele interviews aan, die bedoeld zijn om jongeren aan te moedigen te praten over wat belangrijk voor hen is.

Door het vestigen van vertrouwen maakt dat vermindering van agressie en toename van prosociaal gedrag zijn mogelijk. Afro-Amerikaanse jonge mensen zijn oververtegenwoordigd in de caseload van kinderwelzijn en zijn ook oververtegenwoordigd in gevallen van agressief gedrag, opschortingen, uitwijzingen en schoolverlaters.

Maatschappelijk werkers in kinderwelzijn bespreken daarom complexe kwesties in verband met ras, etniciteit, geslacht, trauma en schoolbeleid wanneer zij diensten verlenen aan jonge klanten die zich agressief gedragen.

Hoe sociale welzijnswerkers op jongeren reageren  kan de kwaliteit van hun leven en de kwaliteit van het leven van anderen beïnvloeden, zoals andere studenten, leraren, broers en zussen, ouders en buren.

Als de agressie in de jongere jaren niet effectief wordt aangepakt, kunnen jongeren volwassen agressie ontwikkelen die schadelijk kan zijn voor hun kinderen, andere familieleden en mensen in hun buurten en gemeenschappen.

De cijfers van misbruik en verwaarlozing bij jongeren in jeugdcorrecties en gevangenissen zijn veel hoger dan in de algemene bevolking.

Hulpverleners over kinderwelzijn zijn gepositioneerd om beleid en programma’s te beïnvloeden door rechtstreeks met jongeren en met schoolpersoneel te werken.

Ze kunnen relationele interviews afnemen met ouders en schoolpersoneel om bestraffende beleidsmaatregelen te vervangen door relationeel en restauratief beleid.

Onze doelstelling is om het bewustzijn van problemen en interventies gerelateerd aan agressie in scholen en andere settings te vergroten en om maatschappelijk werkers in kinderwelzijn aan te moedigen om leiding te nemen in beleid voor jonge mensen die agressief handelen.

Dialogerend en herstellend.

Veel te vaak zijn het beleid en het beleid van scholen in andere settings bestraffend in plaats van herstellend en het zwijgen van studenten in plaats van hen uit te nodigen tot een relatie via een dialoog.

We spotten meisjes agressie, omdat in nationaal welzijnszorg vooral jongens agressie wordt bekeken, meisjes worden vaak over het hoofd gezien. Ons schrijven van deze reeks blogs is gebaseerd op verschillende doelen, waaronder het veilig houden van iedereen en de promotie van de zo goed mogelijke ontwikkeling van jonge mensen.

Zo goed mogelijke ontwikkeling in veiligheid.

Onze zorgen strekken zich uit tot de effecten van agressie op het schoolklimaat en het klimaat van andere settings waarin agressie voorkomt. Op school is agressie van invloed op de veiligheid van studenten en personeel.

Het beïnvloedt ook het leren en de capaciteiten van jonge mensen om gezonde relaties met leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Agressie heeft vergelijkbare effecten in andere omgevingen, zoals gezinnen, buurten en recreatieve voorzieningen. Leren en zo goed mogelijke ontwikkeling vinden plaats in situaties waarin mensen zich veilig voelen.

Understanding and Addressing Girls’ Aggressive Behaviour Problems A Focus on Relationships.

Begrijpen en aanspreken van meisjes?? Agressief gedragsproblemen weerspiegelt een grote verschuiving in het begrijpen van de agressief gedragsproblemen van kinderen.

Onderzoekers bestudeerden vroeger wat er mis ging met een kind in moeilijkheden en dat moest worden gerepareerd. We willen nu begrijpen wat er mis gaat in de relaties van kinderen die mogelijk agressie-gedragsproblemen kunnen veroorzaken, verergeren en handhaven in de kindertijd en adolescentie.

In dit deel onderzoeken vooraanstaande onderzoekers over agressie hoe problemen ontstaan ​​voor meisjes en jongens in relaties.

Daarnaast bespreken ze ook  hoe we kinderen kunnen helpen om gezonde relaties te ontwikkelen.

Individuele hoofdstukken verkennen biologische en sociale contexten, waaronder lichamelijke gezondheidsproblemen en relatieproblemen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan de ontwikkeling van agressieve gedragsproblemen.

De invloed van relaties op meisjes  ontwikkeling wordt geïllustreerd als bijzonder belangrijk voor Aboriginal meisjes. Bijdragers bespreken preventie- en interventiestrategieën die agressieve kinderen helpen de vereiste vaardigheden en relatiecapaciteiten op te bouwen.

Zij bespreken  ook hoe de dynamica te veranderen binnen kritieke sociale contexten, zoals het gezin, de leeftijdsgroep, het klaslokaal en op school.

Het is bewezen dat de ondersteuning van een gezonde ontwikkeling helpt. Niet alleen helpt het kinderen, maar ook hun ouders. Daarbij helpt het ook andere belangrijke volwassenen in hun leven, inclusief leerkrachten.

De hulp is effectief in het verminderen van de last van het lijden geassocieerd met agressie bij kinderen en adolescenten. Het effect is er zowel voor de jeugd zelf en hun families, leeftijdsgenoten, scholen, gemeenschappen en de samenleving.

klik op de foto

Acting Out Combating Homophobia Through Teacher Activism

klik op de foto

Acting Out

Je vindt zowel meer achtergrond in het boek van Melanie als in ons artikel dat je vindt als je de zoekfunctie gebruikt met “test” met de titel “Hoe narcistisch misbruik snel overkomen. Test!”

Quantum Healing Starter Pack

Ik suggereer dat je grondig overweegt of het Quantum Healing Starters packet iets voor jou is, want het is een eenvoudig systeem dat iedereen kan gebruiken om zich te bevrijden van het trauma van narcistisch misbruik. Om dit te doen klik je hier.

Like onze Facebook pagina, verwittiging nieuwe post en chat …

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Met liefde,

Johan en Annemie Persyn Declercq

PS: Voer ook de groeitaken uit die je vindt door te zoeken op “narcisme.blog taak”.

Niets van deze site, of een pagina, moet worden opgevat als juridisch advies – je moet altijd zoeken naar de diensten van een jurist. Evenzo mag niets op deze site worden opgevat als medisch advies. Indien nodig moet een beroep worden gedaan op de hulp van een medische professional of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt om het grote publiek, slachtoffers en overlevenden voor te lichten over misbruik. Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van deze site kan ‘triggeren’. 

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Schrijf in voor haar gratis workshop:http://bit.ly/MelanieMarch18

Did you know that the majority of people who suffer from a toxic relationship never get over it?

They often face debilitating psychological and health effects for years and sometimes decades after the relationship has ended. 

Melanie Tonia Evans knows all about this phenomenon. She experienced two life and near-death narcissistic abuse relationships that left her with medical conditions that told her they were impossible to heal. This situation led her to create a healing method that has helped tens of thousands of people from over 120 different countries.

Today, Melanie is the #1 narcissistic abuse recovery expert globally, and she knows after 10+ years of helping people heal why toxic relationships are so hard to get over. 

Melanie and her team at MTE are excited to announce that they have put together a genuinely impactful live on-line Global Masterclass to be held on Thursday, March 18th. 

This Masterclass is a FREE live event that will guide you on how to rebuild your life and Thrive after suffering abuse from a spouse, partner, family member, friend, boss or colleague. It also shows you the #1 method to achieving this most simply and powerfully possible.

Click here to find out all the information and secure your FREE ticket to this abuse recovery event. 

After registering your ticket, you will get immediate access to the following:

A BRAND NEW comprehensive eBook called Detach From a Narcissist and Get Your Soul Back – Effective strategies for No and Modified Contact, Parallel Parenting & Psychic Retrieval.

You will get an email series that will illuminate many of the complex yet imperative abuse recovery topics.

Access to an incredibly powerful two and a half-hour live Masterclass with Melanie and her team. Where she will cover, in great detail, the #1 method that will allow you to break free as fearless, empowered, and narcissist-free finally.

Plus a Q&A period so you can get direct and specific guidance.

Click here to register for your spot, and do so now because seats will surely fill up. 

Related Post
Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • complex trauma
 • English
 • online training
 • Recent

Why are toxic relationships so painful to become narcissistic free?

Do you have someone in your life who you want to love, get along with and care about, yet …… Read More

 • Begrippen Narcisme
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent

Beschrijvingen van ocpd en persoonlijkheidsstoornis kenmerken.

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD). Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD) wordt gekenmerkt door een inflexibele naleving van regels of systemen of een affiniteit… Read More

 • afkicken van de narcist
 • complex trauma
 • narcissist
 • online training
 • Recent
 • zelfgenezing

Toxic Relationship Expert Reveals knowledge of narcissism

Do you have someone in your life, who you want to love, get along with and care about, yet …… Read More

%%footer%%