Onze verantwoordelijkheid op weg naar een narcistisch vrij leven.

Onze verantwoordelijkheid op weg naar een narcistisch vrij leven.

Mijn verantwoordelijkheid op weg naar een narcistisch vrij leven.

Gedurende de laatste jaren heb ik  mensen geholpen die een relatie hadden met een narcist door er een gesprek mee te voeren.

Boeken, e-book, Cd’s en Dvd’s.

Via de vragen die ik stelde in mijn chatgesprekken kwam er klaarheid bij mezelf en bij hen over hun situatie. Dat was een kleine stap op weg naar een narcistisch vrij leven. In die periode heb ik geen programma’s verkocht die zouden kunnen helpen voor de genezing van die persoon.

Talrijke mensen heb ik wel doorverwezen naar therapeuten.

Daarnaast vroeg ik op pagina’s op mijn website om een donatie. Mensen zelf vroegen me of ze me op één of andere manier kunnen steunen.

Ik neem graag zelf het heft in handen en koos om boeken, e-book, Cd’s en Dvd’s te promoten die in verband staan met de teksten die ik schrijf. (je vindt de links in het menu)

Aan de ene kant is dit een aanvullende service want mensen vragen om boeken te lezen over een bepaald onderwerp. Eveneens is mensen aanzetten om een boek te lezen over narcisme, een groter commitment dan een lezing van een blog. Daar ontvang ik wel een vergoeding voor.

Ik ben er wel van overtuigd dat enkele van mijn blogs een omzetting in een e-book verdienen, omdat ze diep in gaan op het onderwerp. Maar dat is werk voor later.

In dit laatste jaar heb ik ook de tientallen vragen beantwoord op een zo goed mogelijke manier en dus verschillende honderden uren gechat en e-mails verstuurd. Soms vroegen vrienden mij wel of ik geen workshops had.

Ook of ze me konden ontmoeten.  Zelfs als ik een programma had. Maar dat heb ik bewust niet en de redenen daarvoor vind je verder, als je goed leest.

Sociale media gebruiken naar een narcistisch vrij leven.

Mensen zouden op regelmatige basis berichten kunnen ontvangen als ze me volgen via mijn website, als ze me volgen op Instagram, lid worden van een ondersteuningsgroep, of inschrijven op een Facebookpagina. Omdat ik daar op heel regelmatige basis publiceer. (Je vindt de links in het menu.)

Dat is dan ook geen vervanging voor een samenhangende coaching of therapie. Ik heb daar namelijk ook niet de nodige certificaten voor. Mijn vrouw echter kan dit gezien haar professionele ervaring en certificaten wel.

Ik stuur dan ook regelmatig mensen door die met seksueel misbruik hebben te maken gehad in hun relatie met de narcist. Daar is geen betaling voor vereist.

Consistent herhalen tot de boodschap van je droom naar een narcistisch vrij leven inzinkt.

Sommigen chatvrienden hebben het nodig om steeds opnieuw te horen dat zij niet alleen het probleem zijn.

Dat werd er werkelijk ingehamerd.  Ik hoor immers ook veel mensen aan mij vragen of zij de narcist zijn. Ja, iedereen zal wel narcistische trekjes hebben, en sommigen gebruiken al te zeer selfies om zichzelf te promoten.

Dat kan zijn om hun eigen “brand” te promoten, of om aan een nieuw vriendje te geraken. Of dat een narcistische stoornis is? Nee, toch.

Mensen komen op mijn website omdat ze zware moeilijkheden ondervinden in hun relatie en vermoeden dat hun partner narcistische kenmerken heeft en mogelijk een stoornis.

Meestal is het dan al te laat en zijn de problemen geëscaleerd. Vooral de doelgroep van vrouwelijke singles met kinderen worden een gemakkelijk slachtoffer.

Mensen die het moeilijk hebben om alleen te zijn en zich door de snelheid van de narcist laten overdonderen.

Ook het online daten maakt het voor narcisten eenvoudiger om een masker op te zetten waar een empathische persoon of een fixer in meegesleurd wordt. Dikwijls heeft die persoon dan al een persoonlijke kwetsbaarheid of komt net uit een gebroken relatie.

Ik heb me in het afgelopen jaar vooral gericht tot Nederlandstalige bevolking.

De productie van nieuwe artikelen verloopt immers gemakkelijker in het Nederlands. Mensen die met dergelijke problemen zitten vinden het trouwens in die situatie ook moeilijker wanneer ze zouden aangesproken worden met Engelstalige teksten.

Maar ook voor mezelf zijn die teksten dan dikwijls een hulpmiddel bij mijn chatgesprekken, zodat ik het onderwerp diep kan ophelderen.

Basisconcepten van transformatie.

Voor de bewerkstelliging van transformatie bij jezelf of bij anderen heb je enkele basisconcepten die gelijk zijn voor elke persoon. Die basisconcepten zijn de laatste 100 jaar niet veranderd. Je leert door herhaling en dat vergt tijd en energie.

Als je met andere woorden geen tijd en energie wil stoppen in studie of de toepassing van bepaalde oefeningen dan kun je niet die kennis krijgen, niet die vaardigheid krijgen, laat staan dat je duurzaam en automatisch zo’n werktuig kunt gebruiken in de praktijk.

Ook eigen aan een veranderingsproces bij een vrouw of man is dat je uit je comfortzone moet komen.

Vanzelfsprekend duurt het een tijd voor je de kennis en vaardigheid hebt verworven.

Inmiddels voor diegenen die tegen zichzelf zeggen terwijl ze een artikel lezen, och dat ken ik al, misschien moet je je afvragen of je het wel toepast op de manier hoe het moet want immers “deze verhalen zijn “out of the box” voor wie het niet heeft meegemaakt.

Vandaar dat ik in mijn blogs die basisconcepten regelmatig herhaal, zodat je ze kunt integreren door zelfreflectie.

Dat is dus niet zo maar bladvulling. Je kunt niet een situatie instant veranderen want er is een geduldig en samenhangend leerproces dat je moet starten. Naarmate je motivatie groter is om te veranderen, naarmate het ook gemakkelijker is voor je om die kennis te krijgen. Reactiveren van je dromen is daarbij belangrijk.

Daarom dat het aanscherpen van je motivatie om je situatie te veranderen een belangrijk punt is in je persoonlijke groei naar een narcistisch vrij leven.

Hoe groter je motivatie hoe meer je van plan bent om er op een regelmatige basis aan te werken. Het is de consistentie van de uitvoering van je doelen die een doorbraak brengen.

Wat ik ook probeer, is te schrijven alsof ik je aanspreek, zodat je gemakkelijk ook de tekst kunt volgen via een audio. Sommigen zullen dan de indruk hebben dat de tekst niet werd bijgewerkt, maar die werd vooral bijgewerkt om zo veel mogelijk mensen te bereiken en zo leesbaar voorstelbaar te zijn voor slachtoffers van narcisten.

Niet om de narcist te behagen, noch om te entertainen.

Natuurlijk mocht ik betrokkenen ook nog kunnen entertainen terwijl ze lezen dan zou dat een grotere bereik en invloed hebben, maar dat is werk voor later.

Schrijven in spreektaal moet niet alleen de toegankelijkheid voor iedereen vergroten.

De leesbaarheid verhogen betekent ook de invloed verhogen. Daardoor wordt de tekst soms wel lang. Maar vergeet dan niet dat dit in het geheel van de context van de tekst past.

Ik probeer zo veel mogelijk academische taal te vermijden, zo weinig mogelijk vakjargon te gebruiken. Daarom heb ik ook een begrippenlijst of lexicon over narcisme aangelegd.

Uiteindelijk is het de bedoeling met mijn teksten aanwendbare informatie aan te bieden aan diegene die op het punt staan om narcisme te ontdekken.

Het is niet zozeer bedoeld voor de “gevorderde” persoon, alhoewel mijn teksten een positieve receptie krijgen bij therapeuten, consulenten en coaches.

Maar misschien is dat ook omdat ik hun werk apprecieer en mijn lezers stimuleer van hun diensten zo snel mogelijk gebruik te maken.

Mijn teksten zijn ook niet gericht naar diegene die al jaren verlost zijn van de narcist, alhoewel ik ook bij hen een goede receptie ontvang.  Er is gewoon behoefte aan uitleg om de nodige stappen naar therapie of zelfgenezing te zetten. De wachtlijsten voor therapie zijn lang. Er zijn weinig therapeuten beschikbaar die kaas hebben gegeten van narcisme.

Intussen kunnen we mensen helpen doordat ze erkenning krijgen voor hun verhaal en doordat ze herkenning vinden in verhalen van anderen.

Daarom is het belangrijk dat ze verschillende perspectieven krijgen. Je kunt bekijken welke opties er zijn voor jouw transformatie in de situatie waarin jij op dit moment zich bevindt. Daarom is toegankelijkheid van mijn teksten zo belangrijk.

Verschillende perspectieven betekent dat ik tonnen vrije informatie aanbiedt dat je via de zoekfunctie kunt vinden.

Inderdaad door zelfstudie, mijn contacten en mijn ervaringen denk ik dat ik recht van spreken heb inachtneming dat ikzelf niet beweer dat je mijn advies moet volgen. Als je advies toepast, is het op eigen verantwoordelijkheid.

Ik maak ook geen diagnose. Of ik dan een deskundige ben, maak jij zelf maar uit. Het is wel mijn vrouw die een specifieke opleiding heeft en die me hierbij begeleidt. Ik wil je ook niet doen geloven dat ik een expert bent noch je aanmanen om producten van mij te kopen, want ik heb er geen.

Daarom dat ik wel informatie geef over boeken die wettelijk zijn gepubliceerd via Bol. com en Amazon.

Ook e-books, cd’s en Dvd’s kun je vinden op mijn blog. Wat niet uitsluit dat je ook andere producten via de Bol com zoekfunctie kunt bestellen waar ik dan een commissie op ontvang.

Ik beschouw me zeker niet als een god of een potentiële cult figuur, en hou van tegengestelde meningen.

Je hoeft me absoluut ook niet te aanbidden voor wat ik doe, en voor de voordelen die je daarbij ondervonden hebt. Natuurlijk is het prettig om complimenten en bevestiging te krijgen, maar ik zit daar ook niet speciaal naar te vissen.

De veiligheid van jou vind ik belangrijker dan commentaren te krijgen.

De positieve terugkoppeling die me verder motiveert en me met de voeten op de grond houdt en me de informatie heeft in welke zin ik de website verder moet ontwikkelen krijg ik uit de chat.

Als je trouwens wil contact zoeken met andere gelijkgezinden of niet in de openbaarheid je commentaren wenst te geven dan kun je dit via mijn Facebookgroep VKoN (je vindt de link in het menu).

Ik haal meestal mijn informatie uit wetenschappelijke hoek.

Maar dat hoeft niet specifiek de wetenschap van het westen te zijn. Ook is het mijn mening dat zingevingsvragen geen oplossing krijgen met wetenschap.

Daarbij vind ik de aanval van de narcist op het slachtoffer een ondermijning van zijn of haar wereldbeeld. Wel of niet zou je kunnen beweren dat het slachtoffer wordt geraakt in zijn persoonlijkheid, zijn of haar kern of ziel.

Dat voor sommige spirituele onderwerpen, duiding boven de rationaliteit gaat, en dat je aan rationaliteit op dat moment geen boodschap hebt, daar heb ik geen probleem mee. Echter, heb ik dat nog niet ondervonden dat spiritualiteit gemeden wordt bij de slachtoffers van narcisme.

Dus als mijn gesprekspartners en lezers een bepaalde spiritualiteit hebben ben ik er niet vies van om dat gesprek te voeren. Volgens mij sluit ik geen mensen uit die “New Age”, boeddhisme, sofisme of andere spirituele opvattingen hebben.

De meeste van mijn opvattingen zijn niet nieuw.

Misschien is de mix wel uniek. Veel van mijn opvattingen heb ik te danken aan mijn opvoeders. Daarbij heb ik ook veel van mijn opvattingen te danken aan mijn mentors. Ook de boeken, cursussen, workshops en Webinars die ik heb gevolgd.

Alles wat we weten over narcisme is te danken aan de ervaringen van slachtoffers en het grondig onderzoek van wetenschappers.

Maar ook te danken aan diegenen die geprobeerd hebben om personen die werden misbruikt door narcisten te helpen.

Vaak zijn deze personen erg verward en leven in een mist van angst, met verplichtingen tegenover anderen en schuldgevoelens. Die mist wegnemen is niet zo overduidelijk. Deze kan al jaren bestaan en een gevoel zijn waaraan die persoon zich heeft aangepast.

Het op zoek gaan met die persoon naar zijn eigenwaarde kan lijken op een mistige onderneming. Aan de andere kant is dit levenslang zoeken eigen aan een individu dat zich verder ontwikkelt.

Het zich verder vragen stellen staat in schril contrast met buitenstaanders die denken het allemaal te hebben uitgedokterd los van historische en culturele ontwikkelingen.

Vandaar dat ik mezelf ook geen expert noem in alles wat te maken heeft met narcisme. Er valt immers ondanks dat narcisme een fenomeen is sinds mensenheugenis nog zoveel bij te leren.

Wel weet ik dat mijn teksten voor sommige mensen hebben geholpen. Dat sommige gesprekken hebben geholpen om hen wat hoop, een beter gevoel te geven en het zelfs niet op te geven.

Niemand hoeft zich aangevallen te voelen omdat ik solidair ben met slachtoffers van narcisten. Niemand hoeft zich aangevallen te voelen omdat ik me verbind met slachtoffers van narcisme. Vaak zijn deze mensen in een isolement komen te staan dat zo snel mogelijk dient onderbroken te worden.

Op de manier waarop ik werk hebben deze mensen de mogelijkheid om terug een netwerk op te bouwen.

Het spreekt dan ook van zelf dat ik doorverwijs naar de hulporganisaties waar ik aanvoel dat het nodig is.

Maar zorg hoeft je niet over te laten aan de professionelen alleen. In veel gevallen bieden ze een 1-op-1 therapie, maar geen netwerk mogelijkheden. Mijn aanpak is dan ook complementair.

Meestal hebben slachtoffers die nog geen stappen gezet hebben om zich in veiligheid te brengen een open wond die ze zelf niet alleen in staat zijn om te helen. Kunnen praten over uw situatie brengt in veel gevallen verlichting, maar geen herstel. Herstellen is met vallen en opstaan, en stabiliseert zich over een lange periode.

Ook wanneer je een aha-moment hebt, dien je kritisch te blijven. Het is zeker niet de bedoeling dat je dan een confrontatie aangaat met een narcist.

Je veerkracht kan zich ontwikkelen naarmate het verwerkingsproces vordert. Iedereen trouwens dient als hij of zij belangrijke beslissingen neemt in zijn leven de voor – en nadelen voor zichzelf, en betrokkenen in overweging te nemen.

Beslissingen die je neemt juist na een aha-moment kunnen te rooskleurig zijn. Als je geen rekening houdt met de draagkracht kan die beslissing niet passen in het geheel van je ecosysteem.

Verschillende perspectieven leren kennen en rekening houden met de sociale context en juridische context is absoluut een noodzaak.

Waarschijnlijk zijn er ook betere schrijvers dan ik over dit onderwerp. Dat is dan ook de reden dat ik ook publiciteit maken voor de boeken van de professionals als ook van de ervaringsdeskundigen.

Helaas is het niet gemakkelijk om iedereen te bereiken die er nut van zou kunnen hebben, precies omdat ze in een isolement leven. Dikwijls zijn zelfs hun digitale middelen beperkt en onder controle van de narcist. Ik heb niet de middelen om iedereen te bereiken en wil zeker niet mijn eigen kleine wereld daarrond bouwen.

Daarom raad ik mensen aan om zich lid te maken van forums. Daarom neem ik ook regelmatig een artikel over die zijn nut zou kunnen hebben, en link ik in mijn teksten naar andere schrijvers en artikelen die voor mij hun nut hebben in die context.

Het valt te verwachten dat ook narcisten zich mengen op de forums en in de commentaren.

Ook onder de schrijvers van blogs, boeken, video’s enz. zullen er gediagnosticeerde en niet gediagnosticeerde narcisten bevinden.

Vind hulp van psychotherapeuten die zich lang genoeg geschoold hebben en ervaring hebben opgedaan met het onderwerp. Een publicatie bewijst niet het gehalte aan empathisch vermogen, nog een bepaalde titel.

een narcistisch vrij leven
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Je kunt niet blijven schreeuwen tegen de narcist.

Je kunt verduidelijken wat de reden ‘kan’ zijn voor zijn afschuwelijk slecht gedrag. Dat werkt niet om verandering te bekomen als de betrokkene nu eens goed uitlegt hoe de narcist zich gedraagt.

Wanneer je dat doet, geef je hem alleen maar macht over je. De narcistische gestoorde persoonlijkheid is wel echt gevaarlijk voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Als je in confrontatie of oppositie gaat met de narcist kunnen er rare consequenties volgen. Vooral als het ouders betreft, ben je namelijk in een mindere positie, doordat je afhankelijk bent. Je hebt dan absoluut hulp nodig.

Alleen al de raad om een dagboek bij te houden, en wat je is aangedaan op te schrijven kan een groot verschil maken in je bewustwording. Diegene die lijdt, heeft de neiging om te vergeten om verder te kunnen gaan met zijn of haar leven.

Het mag duidelijk zijn dat zo’n tips geen behandeling zijn.

Motivering om artikels te lezen is ook geen behandeling. Maar dat is zeer goed voorbereidingswerk om in behandeling te gaan en snel resultaten te behalen.

Ook de raadgeving om te ontspannen en meer in beweging te komen is geen therapeutische behandeling. Het is wel een terugkeer naar een gezonde levenswijze. Mensen willen ondertussen actie ondernemen in afwachting van een beslissing tot behandeling of een behandeling.

Het is belangrijk dat je contact hebt met iemand die je kan begrijpen zonder dat er een veroordeling of afwijzing volgt.

Dat is in de meeste gevallen niet mogelijk binnen de bestaande contacten, omdat ze nooit zullen begrijpen hoe het zo ver is kunnen komen. De meeste van je vrienden zullen namelijk pleiten om de narcist nog een kans te geven.

Mensen die hebben gewerkt met een overlever van narcistisch misbruik zullen in alle geval anders reageren. Sommige mensen kunnen het moeilijk hebben om hulp te zoeken bij een therapeut die de hulpverlening kan bieden.

Daarom dat ik eerst een vraag naar een gesprek moet hebben, en niet zelf contact opneem, zodat ik geen vervanging bied voor therapie, terwijl ik mijn gesprekspartner stimuleer om die stap te zetten naar therapie.

Uiteraard vraag ik een reactie in een persoonlijke boodschap als mijn gesprekspartner ideeën heeft opgedaan uit een voorgesteld artikel, zodat hij of zij ook niet alleen komt te staan.

Uiteindelijk is het belangrijk te lezen in teksten dat je niet vanzelfsprekend diegene bent die al die pijn in je leven veroorzaakt. Ook dat je inziet dat je niet alleen bent in die situatie. Dat anderen dat ook meemaken is een groot pluspunt in je bewustwording.

Heb je opmerkingen, suggesties of vragen over mijn werkwijze laat het me weten in de commentaren.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees