anti-sociaal

Waarom is de antisociaal prikkelbaar, agressief en impulsief?

De antisociaal is niet een introverte persoonlijkheid.

De volksmond gebruikt vaak de notie antisociaal om introverten te beschrijven. Maar in klinische termen betekent antisociaal hetzelfde als een psychopaat. Het is de verkorting voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis. (ASP)

Als je een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) hebt, kun je prikkelbaar zijn. Maar ook zul je je agressief, onverschillig en impulsief overkomen. Je vindt het moeilijk om regels na te leven. In het algemeen is rekening houden met andere mensen moeilijk. Voor je vrienden, partner of familie kan dat belastend zijn.

Zijn gedrag en antisociale emoties.

Wanneer je een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt, vertoon je antisociaal

gedrag. Hierdoor verstoort de antisociaal je dagelijks leven. Daarbij verstoort hij of zij evenals het dagdagelijks leven van de mensen in je omgeving.

Zijn gedrag betekent dat hij geen rekening houdt met de gevoelens en wensen van andere mensen. Dit is geen bewuste keuze, maar een gewoonte geworden. Dit komt door je ASP.

Het inlevingsvermogen in anderen mensen is beperkt. Wanneer de ASP iemand pijn heeft gedaan, voel hij of zij zich achteraf niet schuldig. In essentie kan hij of zij andermans verdriet of pijn ook niet begrijpen.

Als je een ASP hebt, vind je het ook complex om je aan de regels te houden.

Bijvoorbeeld op het werk, in de winkel en tijdens contact met andere mensen zal de antisociaal willen ruzie maken, of stelen.

Hij komt zijn verplichtingen niet na. Daarbij handelt hij vooral uit eigen belang. Er is sprake van criminaliteit zoals fietsen stelen, alimentatiegelden niet betalen naar veel erger ook. Zoals dieren of mensen martelen, verkrachten en vermoorden.

De antisociaal is impulsief, agressief en prikkelbaar.

Door je roekeloze levensinstelling komt het voor dat je jezelf of anderen in de moeilijkheden brengt. Het betreft lichamelijke moeilijkheden, maar ook op financieel of sociaal vlak kan het misgaan. Je kunt bijvoorbeeld ernstige problemen krijgen in je relatie. Eveneens ook door in relaties buiten de schreef te gaan kleuren.

Heb je ervaringen met een antisociaal? Wilt u ons nog wat meer tips te geven in de commentaren. Heb je vragen? Ik antwoord graag.

Lees Meer.

klik op de foto

Antisociale gedrag bij jeugdigen determinanten en interventies.

Een deel van de kinderen en jongeren toont ernstig probleemgedrag of kampt met zware psychische stoornissen.

De schattingen over de omvang van deze groep variëren tussen de 5 en 15 procent. In beleidsnota’s wordt de zorg uitgesproken over de kwetsbaarheid van deze groep en men vreest een toenemende geweldscriminaliteit.

In de samenleving wordt van tijd tot tijd emotioneel gereageerd op uitingen van gewelddadig gedrag door deze jongeren, maar ook de professionals in de zorg vragen zich af hoe de hulpverlening voor deze groep verbeterd kan worden.

De ontwikkelingspsychopathologie is daarbij een bruikbaar kader gebleken.

Men probeert inzicht in ernstig probleemgedrag te vergroten door het als een verstoring van de normale ontwikkeling te zien.

Aan de andere kant kunnen studies van risicopopulaties leiden tot een betere kijk op de normatieve ontwikkeling.
In dit boek komen prominente onderzoekers en hulpverleners aan het woord. Er wordt recent onderzoeksmateriaal gepresenteerd over de omvang en de ontwikkeling van antisociaal gedrag.

Ook komen theoretische inzichten en modellen aan bod die bruikbaar zijn voor het opzetten van interventies. Tot slot komen is er uitgebracht aandacht voor deze interventies.

De redactie van deze bundel is in handen van Harrie van Leeuwen, Wim Slot en Manon Uijterwijk. Alledrie zijn zij verbonden aan het Pedologisch Instituut Duivendrecht.

GEZIN MORELE OPVOEDING Antisociaal GEDRAG DR1 thema’s uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek : bijdragen aan de 9e landelijke pedagogendag

Deze bundel bevat een selectie uit de bijdragen die tijdens de 9e Landelijke Pedagogendag zijn gehouden over het thema gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag.

Het gezin is zowel een traditioneel onderwerp van pedagogisch en ontwikkelingspsycho-lo-gisch denken, als de inzet van actuele discussies. Op de opiniepagina’s van dagbladen leest men regelmatig uitspraken over vermeende verbanden tussen iemands gezin van herkomst en crimineel of anderszins anti-sociaal gedrag.

Morele opvoeding is eveneens een gespreksonderwerp sinds het ontstaan van de pedagogiek.

Opvallend is echter dat er steeds duidelijker verbanden bestaan met het ontwikke-lingspsycholo-gisch onderzoek. Bovendien vraagt de relatie met het eerste trefwoord om aandacht, wat zijn de verbanden tussen de opvoeding in het gezin en de morele opvoeding?

Ook het begrippenpaar anti- en prosociaal gedrag kan in de pedagogiek bogen op een lange traditie. Over gebrek aan aandacht voor jongeren die ervaren worden als storend of bedreigend heeft men in de pedagogische wetenschappen nooit hoeven klagen. Dit boek bevat een lezenswaardige verzameling empirische, wijsgerige en historische bijdragen over verbanden tussen pro- en anti-sociaal gedrag, morele opvoeding en opvoeding in het gezin.

The Mind of a Sociopath Your Guide to Understanding the Anti-Social Personality Disorder of Sociopaths

Heb je een persoon in je leven die net een beetje uit is en een beetje uit bedoel ik dat ze helemaal vreemd zijn opgeblazen? Leven ze als een keizer in hun wereld en gebruiken ze iedereen om hen heen als pionnen?

Misschien wel de slimste persoon die je kent, maar geen leven leidt dat volgens normale normen echt voldoet? Zijn ze aardig voor je, maar alleen als ze echt iets van je willen? Je hebt misschien een sociopaat gevonden!

Leer hierover … Zou Sherlock niet cool zijn? Verklaar jezelf! Gordon Gecko of Jason Voorhees? De checklist! De jager wordt de gejaagde. Watson die met zijn leven is doorgedreven. Zou je graag meer willen weten?

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

narcistisch misbruik herstelprogramma

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees