In welke fase zit u met uw relatie met een narcist?

De narcistische beledigingscyclus.

Dit is de naam voor de voortdurende rotatie tussen destructief en constructief gedrag dat typerend is voor veel disfunctionele relaties en families spreken we over een cyclus. Dat is vergelijkbaar met de woede-cyclus.

De beledigende cyclus is een herhalend patroon waarbij zowel de dader als het slachtoffer van misbruik bijdragen aan de omstandigheden die de cyclus bestendigen.

In welke fase zit u met uw relatie met een narcist? narcisme blog : door mijn teksten te lezen zul je manieren ontdekken om een narcist te spotten en het dan ook grondig begrijpen met verschillende ervaringsverhalen, je vindt er definities en meer uitleg over de pathalogie van narcisme.
Professionele hulp is in veel gevallen noodzakelijk.
Specifieke genezing en procedures leveren de resultaten op die noodzakelijk zijn voor een individu om een empowered leven te creëren waarin ze niet opnieuw vatbaar zijn voor narcistische mishandeling.
In veel gevallen was het herstel van #narcisme nodig waar een persoon was uitgegroeid tot een co-afhankelijke met een slechte grensfunctie en #slachtofferschap.

Er zijn vier verschillende fasen:

Flashpoint-fase.

Dit is het punt waar de ene persoon een daad van verbale, fysieke of emotionele mishandeling begaat op een andere. De dader heeft in deze fase maximaal vermogen en het slachtoffer heeft een minimale kracht.

Het emotionele energieniveau in de relatie schiet naar boven terwijl adrenaline begint en beide partijen de klassieke “vecht- of vlucht” -reacties aannemen.

Retributie-fase.

Deze fase volgt onmiddellijk het vlampunt. De dader stopt het aanstootgevende gedrag en kan spijt krijgen van de gevolgen van hun acties, omdat het slachtoffer doorgaans emotioneel of fysiek wegtrekt.

De dader probeert vaak zijn slachtoffer te bereiken of ‘hooveren‘ met aanbiedingen van genegenheid, gunsten, geschenken of beloftes om te veranderen.

Het slachtoffer heeft in deze fase de maximale macht en de dader minimaal.
De meeste slachtoffers zullen op dat moment aangemoedigd zijn en velen zullen eisen en voorwaarden stellen waaraan de dader moet voldoen om weer binnen te mogen.

johanpersyn.blog VKoN solidariteit met slachtoffers van narcist(e) In welke fase zit u met uw relatie met een narcist?
Veel doelwitten / slachtoffers zijn bang om zich uit te spreken over waar ze doorheen gaan, omdat ze bang zijn dat ze erop neerkijken en beschouwd worden als geobsedeerd, boos of gewoon GEK. Nogmaals, dit is slechts een gevolg van het gevoel dat ze defect moeten zijn om in de positie te zijn waarin ze zich bevinden, dus proberen ze te verschijnen alsof ze het goede doen wanneer het het verste is van hun realiteit. NEE spreek erover en vertel de waarheid over de dagen dat je niet in staat bent te functioneren, of als je een uur huilt, of je bent zo boos, je geïsoleerd en depressief voelen of wat dan ook. Je moet je ervaring valideren en niet onderdrukken. Als het te lang duurt dan vereist het meer stappen met wat professionele hulp van een therapeut die ervaring heeft met dit soort misbruik. Zelfreflectie en introspectie zijn erg belangrijk wanneer we ons helder en gezond genoeg voelen om weer naar binnen te kijken en grenzen te stellen. OPNIEUW – dit is het resultaat van het misbruik en wordt gemanaged en gemanipuleerd. Het omarmen van de realiteit is een harde pil om te slikken, maar het zal je toestaan opnieuw te leven en dat is essentieel. ALSTUBLIEFT – geen / minimaal contact om u op weg te helpen naar uw herstel.

Zolang je eisen stelt weet de narcist dat het nog niet voorbij is.

De dader is vaak bereid om hieraan te voldoen en kan gerustgesteld zijn om te weten dat eisen van verandering aangeven dat de relatie nog niet voorbij is.

Het emotionele energieniveau in de relatie blijft hoog als het slachtoffer alert blijft en de dader werkt om de schuld te zuiveren.
Vandaar dat het moreel van het slachtoffer in deze fase een hoogtepunt kan bereiken, omdat ze veel positieve signalen van de dader ontvangt.

Het is best mogelijk dat in deze fase er inclusief constructieve woorden komen? Vanzelfsprekend dat daadoor het slachtoffer denkt dat de redding gelukt is. Dienovereenkomstig krijgt het slachtoffer een aantal acties en een aantal items op hun “lijst” die aan bod komen.

Afleiding-fase.

In het algemeen is dit de fase waarin de relatie stilt valt. In het algemeen begint de emotionele energie van beide partijen te dalen. Ondanks dat wordt het slachtoffer minder waakzaam.  Onder die omstandigheden maakt de dader zich minder zorgen over het verlies van de relatie.

Aan de andere kant hebben beide partijen de neiging om terug te gaan naar hun oorspronkelijke of standaard toestand. Terzelfdertijd worden ze minder analytisch over de relatie. Niettemin richten ze hun aandacht op andere dingen. Ondanks van beloften van verandering en eisen van verandering hebben ze de neiging om weg te ebben.

schaarste bewustzijn en narcisme We proberen onszelf te zeggen dat we niet het nodige werk moeten doen
Consistentent herhalen tot de boodschap van uw droom naar een narcistisch vrij leven inzinkt.
Sommigen chatvrienden hebben het nodig om steeds opnieuw te horen dat zij niet alleen het probleem zijn. Dat werd er werkelijk ingehamerd. Ik hoor immers ook veel mensen aan mij vragen of zij de narcist zijn. Ja, iedereen zal wel narcistische trekjes hebben, en sommigen gebruiken al te zeer selfies om zichzelf te promoten. Dat kan zijn om hun eigen brand te promoten,of om aan een nieuw vriendje te geraken. Of dat een narcistische stoornis is? Nee, toch.

Daarbij zal de dader minder aandacht besteden aan de relatie.

Daarentegen zal het slachtoffer minder waakzaam zij bij het controleren van zijn grenzen. Ondertussen worden beide partijen meer en meer gelaten in hun standaardrollen in de relatie.
In werkelijkheid is de cyclus ingesteld om zich opnieuw te herhalen …

Hoeveel keer denkt U dat u diezelfde cyclus al bent doorlopen met uw narcist ?Sinds wanneer ben jij een relatie begonnen. Wat is de tijdsduur van 1 cyclus? Laat het me weten ! Ik antwoord graag op uw vragen.

Johan Persyn

Lees Meer

De diagnostische cyclus in de praktijk casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context

Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Er zijn vele velden waarop de psy­cho­diag­nos­tiek van kinderen zich richt. Allereerst natuurlijk op het kind zelf in al zijn as­pec­ten: gedrag, intelligentie, leervorderingen, neuropsychologische vaardigheidsstructuur, sociaal-emotioneel functioneren.

Maar belangrijk is ook de diagnostiek van zijn omgeving: de ouders en, groter, het gezinsverband, de school en de leeftijdgenoten. Dit handboek geeft een volledig, interdisciplinair beeld van al deze terreinen in de context van de hulpverlening.

Naast de theoretische achtergronden van diagnostiek, onderzoek en hulpverlening bevat het een overzicht van diagnostische methoden. De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de toepassing van deze methoden op concrete onderzoeksdomeinen.

Praktijkvoorbeelden verlevendigen de tekst op tal van plaatsen. Deze achtste druk telt minder hoofdstukken dan de voorgaande drukken. Het hoofdstuk over zeer jonge kinderen is nu verspreid over de andere hoofdstukken.

De hoofdstukken over gespreksvoering met ouders en met kinderen zijn samengevoegd, en de scheiding tussen gezinsdiagnostiek en diagnostiek van disfunctioneel ouderschap is opgeheven. De inhoud van het hoofdstuk over persoonlijkheidsonderzoek is aangepast en ingevoegd in het hoofdstuk over de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De nieuwe volgorde in de hoofdstukken over tests en vragenlijsten sluit beter aan bij de gehanteerde volgorde in de onderzoekspraktijk. De toegankelijkheid en studeerbaarheid van deze druk is vergroot door naast een register ook een lijst met definities op te nemen.

Door de tekst heen worden ook voorbeelden gegeven van diagnostische valkuilen. Bovendien geeft deze druk op een vijftal losse uitslaanders een compleet overzicht van alle diagnostische tests en hun leeftijdsbereik, geordend naar toepassingsgebied.

Bij bestelling via onze website, krijgt u direct 24 uur toegang tot het boek in onze leeromgeving. Daarna kan deze toegang definitief gemaakt worden met behulp van de code die in het boek staat.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.