Ooit een onoprechte verontschuldiging gekregen?

Ooit een onoprechte verontschuldiging gekregen?

Het psychologisch begrip” Fauxapologie” in de context van narcisme!

Omdat narcisten verantwoording weigeren af te leggen en denken dat ze altijd gelijk hebben, verontschuldigen ze zich zelden of nooit echt oprecht.

Ze kunnen wel vergeving vragen, maar blijven dan heel vaag over wat ze hebben misdaan.

In plaats daarvan kunnen ze een valse verontschuldiging of fauxpologie opwerpen, bedoeld om af te buigen, schuldgevoel op te wekken of te weerleggen.

Voorbeelden van valse verontschuldiging:

‘Het spijt me dat je

denkt dat ik zo’n teleurstelling van een moeder ben’,

iets hebt geïnterpreteerd dat zo onschuldig en oneerlijk is’,

zo gevoelig bent’,

niet kunt begrijpen hoe anderen zich voelen,

zo boos bent.

Wanneer iemand het laat klinken alsof ze zich verontschuldigen, terwijl ze in feite alleen maar de schuld verschuiven of gedraaide logica gebruiken om hun weg te banen uit verantwoordelijkheid voor hun daden.

Niet-excuses zijn te kwader trouw geformuleerd op een manier die de verantwoording minimaliseert.

Het doel is niet om te verzoenen, maar om schade aan het imago van de narcist te verminderen. Bekering wordt geveinsd of genegeerd, spijt op armlengte gehouden.

Niet-verontschuldigers, zullen allerminst empathie tonen met degenen die gekwetst zijn, zullen hen eerder impliciet de schuld geven van het boos worden, het maken van aanstoot of het interpreteren van de gebeurtenis op een manier die slecht is voor de kwaaddoener.

Onoprechte verontschuldiging.

Gezien het nut van het idee van een onbekwame, onoprechte of valse verontschuldiging en het ontbreken van een standaardterm daarvoor, is het geen verrassing dat er een groeiend aantal informele uitdrukkingen bestaan.

Ze zijn niet allemaal uitwisselbaar: “Het spijt me als je beledigd was” is een als excuus, maar zonder “als” is dat niet zo.

Elk van de bovenstaande termen heeft een bepaalde valuta.

Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag. Antwoorden vind je hier.

Veel antwoorden vind je ook door de zoekfunctie te gebruiken.

Je vraagt je af … wat is de volgende stap?

Daring Greatly How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead
Daring Greatly How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead.

Excuses nog, en sorry. Over de kunst van het verontschuldigen.

Agnes Verbiest was lerares Frans en doceerde neerlandistiek aan de Universiteit van Leiden.

Ze schreef enkele boeken over taal en communicatie, in het bijzonder over de positie van vrouwen, waaronder Het gewicht van de directrice. In oktober 2004 verscheen voor het eerst Als ik jou toch niet had , over de kunst van het complimenteren.

De tweede koffer (2009) is haar eerste roman; daarin geeft zij een genuanceerde kijk op de Arbeitseinsatz. Zojuist – mei 2010 – verscheen Excuses nog, en sorry, over de kunst van het verontschuldigen.

No Excuses The Power of Self-Discipline
No Excuses The Power of Self-Discipline.

Geplaatst

in

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees