Voorbereiding en kennis narcisme om het misbruik te stoppen. Deel 2

Voorbereiding en kennis narcisme om het misbruik te stoppen. Deel 2

Haar vader heeft Barbara geleerd dat als zij een vorm van misbruik zou meemaken emotioneel, fysiek of seksueel dat zij de misbruiker zonder genade zou moeten blootstellen.

Alleen door de misbruiker bloot te stellen, konden we het misbruik stoppen, volgens haar vader. Ah, zij heeft zijn minnares ook blootgesteld, die alles verborgen had gehouden, ondanks alle rode vlaggen voor narcistisch misbruik omdat ze altijd tegen iedereen zegt dat ze katholiek is.

Dat ze zelfs niet bij een getrouwde man kan zijn. Barbara wist het toen nog niet, maar weet zij dat ze een potentieel slachtoffer is?

Mijn vader geloofde dat openbaar maken de manier was om de misbruiker te stoppen. Tegenwoordig zijn ze in een omstreden echtscheiding. Zij weet hoe zij met al zijn leugens moet omgaan.

Haar echtgenoot beschuldigt haar van alles, maar zij kon bewijzen verzamelen en zij documenteerde bijna alles.

Ze hebben een minnelijke schikking echtscheiding geprobeerd, maar het lukte niet.

Sterker nog, zelfs zijn advocaat wilde na een tijdje niet meer daaraan meewerken omdat Danny zich als een kind gedroeg en nooit echt de ernstige problemen wilde oplossen die ze hadden.

Haar advocaat beval een neutrale psycholoog aan. Die psychologe diende alleen om zijn woede tegen Barbara te verbergen. Maar dat was het allemaal waard. Inmiddels heeft zij daardoor veel geleerd over narcisme. Zij werd elke dag sterker.

Om te procederen had zij een superadvocaat met veel ervaring ingehuurd.

rode vlaggen voor narcistisch misbruik
free Handbook Narcissism Recovery

Zij heeft veel gelezen, beluisterd gestudeerd en geleerd over narcisme.

Alle blogs van mij las ze. Tot dat ze een aha moment kreeg, herlas zij de blogs die op haar betrekking hadden. Haar vrienden en familie steunen haar en helpen haarzelf voor de scheiding te betalen.

Het is een erg dure echtscheiding. Zijn vrienden die zijn vrienden waren voordat ze trouwden, zijn ook haar vrienden gebleven. Echter, spreken ze niet meer met hem. Sommige van zijn familie doen hetzelfde.

In feite praten alleen vrienden die de hele waarheid niet kennen met hem. Maar deze mensen interesseren haar helemaal niet. Hij is een eenzame man. Echter, heeft zij zelden medelijden met hem.

Nooit had ze gedacht dat zij zo sterk was.

Zij zegt dat de teksten over veerkracht en transformatie veel hebben geholpen.

Zij heeft veel geleerd in de afgelopen 7 maanden en alles wat ze kon, heeft ze toegepast. En veel van haar kracht en veiligheid heeft ze te danken aan gesprekken met mij.

Haar echtscheiding is nog niet achter de rug, maar ze zal niet opgeven om op te komen tegen deze monsters.

Zij heeft geen contact met hem en zelden heeft ze last van co-afhankelijkheid. Als ze het moeilijk heeft, door opkomende gevoelens van verlies en medelijden.

Omdat ze geen kinderen met hem heeft, zal als dit voorbij is, Danny geen seconde nog van haar gedachten verdienen. Het is niet gemakkelijk maar ze heeft geluk door al die verbondenheid.

Het hekelen van de narcist.

Het is absoluut rechtvaardig en mogelijk om de narcist aan de kaak te stellen. Dit zal er zeker voor zorgen dat de narcist weggaat. Narcisten zullen zeker vertrekken wanneer het masker wordt afgetrokken. Immers hun valse zelf kan de waarheid niet verdragen.

Ze zullen echter nooit verantwoordelijk zijn. Als het alleen maar bij die blootstelling blijft, gaat het niet over onze persoonlijke verantwoordelijkheid, genezing of evolutie.

Gewoon ‘rechtvaardig’ zijn, betekent dat we hoogstwaarschijnlijk gewoon een andere persoon en pijnlijke ervaring zullen aantrekken om ‘rechtvaardig’ te worden.  Als er geen verdere genezing is van onze kinderwonden lopen we het risico om opnieuw narcisten aan te trekken die daarop inhaken.

Rode vlaggen voor narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Hoewel de diagnose het best wordt overgelaten aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zijn er enkele veelvoorkomende symptomen van defensief, pathologisch narcisme die de gemiddelde persoon kan leren herkennen.

Ik zie deze als “Rode Vlaggen voor Narcistische Persoonlijkheidsstoornissen.” Je weet dan hoe je op die rode vlaggen moet reageren. Dan weet je ook hoe je de technieken te ontmantelen die personen als een Danny gebruiken.

Dit is effectief ook zonder dat er een diagnose werd gemaakt. Zo’n diagnose krijgen is immers in veel gevallen niet mogelijk.

Met dit artikel leg ik nogmaals uit wat narcistische triangulatie is. Maar belangrijker,  vooral hoe je er los van kunt komen.  Je wilt de leugens blootleggen.

Maar ook afkomen van je grootste probleem dat is jouw eigenwaarde aan anderen ontlenen.

Dit geen grens kennen aan je empathie maakt dat je gemakkelijk om te praten bent door het medelijden dat je voelt.  Je stierf als het ware als iemand waarvan je dacht dat zij of hij van je hield, veranderde in je te haten of vernederen.

Een specifieke techniek door de NPD gebruikt: Triangulatie.

Het lijkt erop alsof narcisten jaloerse of afgunstige medewerkers van hun slachtoffers identificeren. Narcisten nodigen hen uit om mee te doen met hen. Ook dat is een vorm van triangulatie.

Ze proberen zelfs vrienden te maken met de vrienden en familie van de slachtoffers, zodat de slachtoffers het gevoel hebben dat ze niemand hebben en in volkomen isolement terecht komen.

Triangulatie is een veel voorkomende tactiek die narcisten gebruiken om misbruik te veroorzaken. De meeste mensen die ik heb gesproken in de chat hebben triangulatie ondergaan, zoals ook ik persoonlijk heb ondervonden.

Het is echt belangrijk dat je op een diep niveau triangulatie begrijpt wil je van de NPD kunnen loskomen.

Wat is triangulatie?

Triangulatie is een indirecte dynamiek van communicatie en gedrag die ongezond is waarbij meer dan twee mensen betrokken zijn.

Het kenmerk van triangulatie is zijn geheime operaties, bedrog en misbruik.

De eenvoudige definitie van triangulatie is: één persoon die een ander aanvalt, in diskrediet brengt (smaad, laster, roddel, leugens) of/en misbruik maakt van een andere persoon met derden of instellingen.

Er zijn drie traditionele delen van de ‘driehoek’.

Dit zijn

1) De vervolger – rechtsboven in de driehoek

2) De Redder – linksboven van de driehoek, en

3) De vervolgde – onderkant van de driehoek

Veel mensen, op een oppervlakkig niveau geloven dat er maar één persoon in de driehoek onbewust handelt. Of hooguit twee, wat natuurlijk ‘logisch’ is als we niet geloven dat we ons eigen bewustzijn moeten verhogen om ons leven te veranderen.

Narcisten in het bijzonder denken dat de enige manier waarop ze gezond en veilig kunnen zijn, is als ze andere mensen verantwoordelijk houden.

Ik ben niet tevreden met dit machteloze model.

Daarbij ik geloof dat als we ervoor kiezen om onbewust te blijven, we niet in staat zijn om los te komen van en te herstellen van toxische situaties. Uiteindelijk wil je een ​​gezonde relatiedynamiek creëren en eraan deelnemen.

Wat ik me realiseerde, toen ik diep in triangulatie gestort was, was de misleiding ervan. In het bijzonder moest ik in mijn eigen leven helen. De tegenwoordigheid van de ‘gaten’ in mezelf die me niet alleen één, maar ook twee kanten van de driehoek hadden doen spelen.

Ik ben de ontvanger van vervolging geweest op de bodem van de driehoek. Daarnaast ben ik ook in de linkerbovenhoek van de driehoek geweest toen ik mezelf verdedigde tegen narcisten en ook andere mensen verdedigde die de narcisten in diskrediet brachten.

Als je eerlijk tegen jezelf bent, zou je ook kunnen herkennen dat je ook de leugens en bedrog van de narcist hebt gekocht en hem of haar hebt geloofd over het in diskrediet brengen van anderen.

De waarheid is, om alles in ons leven te helen en te begrijpen, en om langs elke pijnlijke les te evolueren, moeten we over onszelf reflecteren om bewust te worden van onze denkwijze en handelingen. Daarom monitor jezelf.

We kunnen de delen van onszelf herkennen en opwaarderen.

Voordat we deze delen hebben genezen zullen die uitgestoten innerlijke delen ons naar de ongezonde triangulatie leiden. In ieder geval lopen we een risico dat we hebben bijgedragen aan het voeden van de triangulatie.

rode vlaggen voor narcistisch misbruik
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Laten we kijken naar de drie rollen binnen triangulatie.

Leren over narcisme is de kenmerken begrijpen van de vervolger.

Deze functie is waar persoonlijkheden met een hoog conflict gehalte zich tot aangetrokken voelen om uit te voeren.

De ironie is dat de vervolger geheel gelooft dat hij of zij het slachtoffer is.

Wat we moeten begrijpen is dit: de narcist is ernstig emotioneel belemmerd en onderontwikkeld door bijvoorbeeld een gebrek aan objectconstantie. Ongeacht hoe mentaal sterk een narcist ook lijkt te zijn, hij of zij heeft de emotionele intelligentie van een boos, irrationeel jong kind.

Reflexmatige reactie.

Omdat de narcist zulke intensief verstoten innerlijke delen van schaamte en zelfhaat heeft, gedraagt de narcist zich niet alleen explosief na het waarnemen van enige kritiek. Ongeacht of het als kritiek bedoeld was of niet. De narcist zal immers elke verantwoordelijkheid verwerpen als een reflexmatige reactie.

De narcist heeft zonder succes geprobeerd om zijn of haar donkere en pijnlijke binnen schimmen te verwijderen. Echter, ze bestaan nog altijd. Omdat de narcist die donkere innerlijke schaduwen niet zal omhelzen noch verantwoordelijkheid voor hen kan nemen, of ze genezen, legt hij die kant op aan de persoon die het doelwit is van de narcist.

Dus de narcist gelooft in zijn of haar slecht geadapteerde denkwijze dat jij de pathologische persoon bent die afgrijselijk gedrag uitbeeldt. Ook denkt hij of zij dat de narcist het slachtoffer is.

De narcist valt aan en probeert de delen van zichzelf te verdelgen die hij of zij veracht, de delen die hij tenslotte op jou heeft geprojecteerd.

Dit is de ironie van narcistische mishandeling – de narcist handelt en misbruikt je. Vervolgens geeft hij je de schuld voor deze daden en probeert je verder te straffen.

Het ontstaan van de razernij.

De narcist is hondsdol in deze tijden – en onbewust dat zijn narcistische woede zelfhaat is. Je bent willekeurig de container die deze geprojecteerde afgesplitste delen ‘vasthoudt’.

De definitie van onbewust zijn is het onvermogen tot zelfreflectie. Dit vertraagt ​​alle vaardigheid om te groeien, te genezen en te evolueren – en dit is het gepersonifieerde narcisme.

Zelfs als je een poging onderneemt omdat de narcist zijn verantwoordelijkheid zou opnemen door bijvoorbeeld te wijzen op zijn kinderwonden, ook dan zullen de verdedigingsmechanismen van de narcist naar boven komen met schreeuwen en razernij. Kortom confrontatie helpt niet. Je kunt een narcist niet genezen.

Narcisten erkennen of nemen geen verantwoordelijkheid voor deze innerlijke wonden.

Doe een klein onderzoek en je zult ontdekken hoe zwak dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ is.

Het triangulatieproces begint als de narcist tegen iemand aanloopt.

De misbruikte persoon reageert en wordt door de narcist vervolgens als ‘de vijand’ geclassificeerd.

Volgens de ontregelde psyche van de narcist is brute kracht noodzakelijk om te kunnen overleven. De narcist gelooft echt dat de dreiging geëlimineerd moet worden. Hij of zij moet de overhand krijgen en je uitschakelen voordat je aanvalt.

Het is logisch dat mensen die de mensheid modelleren als liefde, overgave, toewijding en loyaliteit verwoest als ze ‘aanbeden’ en vervolgens ‘verafschuwd’ worden. De narcist ontmenselijkt op een manier dat wat op dit moment onmiskenbaar is.

De schok is ‘Hoe kun je me zo behandelen?’

De waarheid is dat de narcist is teruggekeerd naar de onvolgroeide kinderwonden die diep in hem of haar zijn ingebed. De tijden van zich slachtoffer voelen, onaanvaard, niet geliefd, machteloos en geschonden. Hij heeft jouw uitgekozen om die te kunnen projecteren.

Omdat deze wonden bij de narcist werden verstoten, hebben ze een eigen leven geleid. In het algemeen beheersen deze wonden de persoonlijkheid van de narcist als een gevolg van  de ernstige paniek, pijn en woede die ze teweegbrachten. Dit als een reactie op intense machteloosheid.

De narcist probeert deze demonen onbewust uit te drijven door ze naar iemand te projecteren.

Vervolgens probeert hij die persoon en de wonden samen met hen te verdelgen.

Natuurlijk produceert deze herhalingscyclus van misbruik nooit genezing, resultaten of vrijheid – ongeacht hoeveel mensen de narcist erin slaagt te ‘vernietigen’.

Bovendien maakt het niet uit hoeveel integriteit je hebt. De narcist neemt aan en beschuldigt je van wandaden waarover je niet in staat bent om na te denken, laat staan ​​om ze uit te voeren.

De narcist is volledig onbewust over je karakter.

Immers hij heeft geen flauw idee van het feit dat je reactie van kritiek of woede veroorzaakt werd als gevolg van het misbruik door de narcist.

In plaats daarvan heeft de narcist alleen het vermogen om je te dehumaniseren en je te demoniseren als de container van de schaduwen van de narcist.

Deze narcist is als een doodsbang kind in het lichaam van een agressieve volwassene.

Als gevolg daarvan onderneemt hij acties om de ingebeelde aanvallen te stoppen.  De narcist gelooft dat zijn acties terecht en onvermijdelijk zijn voor jou. De narcist voelt zich kinderlijk machteloos om zich te verdedigen.

Vandaar de dringende en hectische behoefte om bondgenoten te werven.

De narcist, inherent wetend dat hij of zij machteloos is moet mensen of systemen verzamelen als versterkingen om je hopelijk in diskrediet te brengen. Narcisten willen je kreupel maken voordat je terug kunt slaan.

Het valse zelf is een dubbel leven dat veel energie verbruikt. Het valse zelf is ook een anti-leven dat niet een eigen authentieke energie genereert.

Triangulatie is een tactiek die hij of zij al op jonge leeftijd beheerst. Vrijwel elke narcist doet het, en het is een van de absolute kenmerken die je kunt leren over narcisme.

Zijn ultiem wapen is bedrog door triangulatie.

De bedriegerij dat nodig is om een ​​organisatie of een andere persoon te rekruteren om zijn of haar daden uit te voeren, komt gemakkelijk. Narcisten zijn amoreel – het doel heiligt de middelen.

De narcist als een volwassene is buitengewoon in staat tot pathologisch liegen. De narcist gelooft in zijn eigen leugens. Zijn hersenen zijn goed in de creatie van ‘verhalen’, vooral wanneer al jaren zijn neuronenbanen getraind zijn om zichzelf te vermijden.

Op zijn minst zal de narcist zijn of haar rechtvaardigingen geloven om zijn leugens te vertellen.

Helaas vermoeden mensen niet dat een schijnbaar ‘gezond’ ‘functionerende’ persoon zo’n leugens kan vertellen.

Narcisten zijn ook briljante acteurs. Al op jonge leeftijd hebben ze een perfectie ontwikkeld in waarneming van emoties bij anderen om die te manipuleren.

Zoals je je wel kunt voorstellen heb ik de meest ongelooflijke verhalen gehoord die narcisten hebben gebruikt om zakenpartners, liefdespartners, vrienden en familieleden te belasteren. Ik heb zelf ook een lastercampagne ervaren.

Helaas geloven mensen de leugens van de narcist omdat ze vermoeden “Waarom zou deze persoon dat zeggen, maar niet als het waar was?”

Gezonde mensen raken echter niet betrokken of zoeken de waarheid voor zichzelf.

Mensen die niet verslaafd of gebonden zijn aan de narcist, geloven de leugens.

Zij bieden sympathie en stellen zelfs oplossingen of ondersteuning voor de narcist voor. In het algemeen maken ze er wel geen eigen persoonlijke kruistocht van.

Als ze dat deden – ik heb daar maar één beoordeling voor. Deze persoon heeft zijn eigen onopgeloste schaduwen en innerlijke wonden die ze naar buiten projecteren als rechtvaardige aanvallen van ‘proberen het kwaad van de wereld recht te zetten’.

Organisaties hebben vaak geen andere optie dan betrokken te raken bij de leugens van de narcist. Immers het kan hun taak als hulpverleningsorganisatie om claims van kindermisbruik, criminele activiteiten, fraude, belastingontduiking, geweld enz. te onderzoeken.

Leren over narcisme is de kenmerken beseffen van de redder.

Triangulatie kan een organisatie in de linkerbovenhoek van de driehoek duwen door een verzonnen verklaring.

Narcisten wenden gewoonlijk bondgenoot verklaringen van derden aan. Daarvoor zoeken ze redders. Zelfs hun eigen kinderen.

Dit kunnen zowel echte of gefabriceerde verklaringen zijn.

Het verslag van een partijdige mediator?

Bijvoorbeeld op basis van een therapeutisch verslag beslist een mediator dat een kind niet meer naar zijn vader mag op bezoek. De mediator heeft echter nagelaten om na te gaan wat de officiële status van die therapeute is.

In werkelijkheid is de therapeute iemand die zich uitgeeft voor verlies-consulente die geen enkele vorm van kinderpsychologie gevolgd heeft om een kind te ondervragen. Die persoon is ook niet gebonden aan deontologische regels.

Die zogenaamde consulente heeft nagelaten om zelfs de vader te ontmoeten. Die consulente heeft alleen maar een diploma van verpleegster.

Het gevolg is dat die mediator zijn rapport voorlegt aan de rechtbank, die ook niet de middelen en de tijd heeft om dit bedrog te ontcijferen.

Een ander voorbeeld is “Ik sprak met Danny. Hij en zijn ouders zijn het erover eens dat wat je doet hun relatie verpest.”

Of natuurlijk kan er een echte persoon zijn die ervan overtuigd is  dat de narcist de goede persoon is.  Die persoon speelt de rol van de hulpverlener voor de narcist.

De narcist gebruikt de redder.

Daardoor is hij of zij is ook een slachtoffer die de narcist misbruikt.

De narcist gebruikt de hulpverlener als een verlengstuk van zijn of haar agenda. In essentie heeft de narcist er geen moeite mee om deze mensen binnen te slepen en tegen ze te liegen.

De narcist heeft er geen moeite mee hen in chaos te laten raken of ze in gevaar te brengen – zelfs crimineel, als ze ervoor kiezen om zich daar mee bezig te houden.

Deze mensen zijn objecten voor hen. De narcist gooit ze weg als hun bruikbaarheid compleet is. Hij rekruteert ze vervolgens opnieuw wanneer de volgende gelegenheid voor triangulatie zich aandient.

De narcist kan het zo ver drijven dat hij deze mensen aanmaant om zijn of haar vuile werk te doen. Vervolgens kan de narcist het toneel te verlaten. Dan kunnen zijn handlangers de valstrik uitvoeren in zijn of haar plaats.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

Narp herstel-programma of narcissistic abuse recovery programma