Onvrij in de confrontatie met de narcist.

Onvrij in de confrontatie met de narcist.

Slachtoffer van de narcist.

Dit is een gemeenschappelijk klaagzang, de klacht van een goed persoon die,
na jarenlang geven, begint te voelen dat hij of zij slachtoffer is van een narcist en de bitterheid daarover blijft doorsijpelen in zijn of haar leven.

Maar bij nader toezien zijn deze personen wel overal bij geweest, meer als gezelschap dan als doener, meer op de vlucht dan voor een visie.

Dit kan een begaafd kind zijn dat slachtoffer geworden is van de narcistische familie situatie.

Er zijn twee manieren om te kijken naar deze situatie:

Aan de ene kant, als ik bij een dergelijk persoon een klaagzang hoor, zie ik een gebrek aan kracht. Aan de andere kant toch ook een zekere onbaatzuchtigheid. Het is blijkbaar een mix van beiden. Dat is niet altijd aan de oppervlakte van de situatie te zien.

De vraag is hoe innerlijk vrij is iemand om te doen wat hij of zij doet.

Ik bijvoorbeeld wil mijn tijd besteden aan het opruimen van andermans slordigheid. Eens je als ouder die rol overneemt kweek je bij de kinderen een gewoonte.

Wetend dat ook dit later voor de kinderen negatief zal zijn is het meer een zwakte dan onbaatzuchtigheid toe te geven en toch zelf op te ruimen.

Iemand die dergelijke rol op zich neemt of zich zo’n rol laat opdringen kan zich niet verschonen met een soort Christus rol.

Deugd.

Als je onbaatzuchtig een deel van je tijd of je geld besteed aan het leven van een ander (bijvoorbeeld kinderen in de ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld politiek vluchtelingen, mensen met een mentale beperking enz.) kun je dat wel een deugd noemen.

Jezus.

Als Jezus uit vrije wil zijn leven ‘offert’, consequent afstand doet zijn eigen behoeften om zich te richten naar de behoeften van anderen dan beschouw je dit wel als een deugd.

Dat doordat hij zich wetens en willens richt tegen de machthebbers wordt hij wel hun slachtoffer maar niet op de manier zoals dat normaal gebeurt. Jezus weet en zijn moordenaars weten dat hij onschuldig is.

Jezus was niet een slachtoffer, hij heeft dat duidelijk gemaakt in de tuin van Gethsemane en opnieuw vóór Pilatus.

Het was een vrije beslissing, gemaakt in liefde om te tonen hoe wij moeten leven.

Niemand kan met geweld nemen wat men geeft gratis aangeboden. Jezus is een voorbeeld van liefde die vrij offert tot de dood. Dat is wat Hij ons wil doen leren.

De sleutel om uit dat slachtoffergevoel en rol te treden is ons niet onvrij te voelen in de confrontatie met de eisen van anderen.

De sleutel om uit dat slachtoffergevoel en rol te treden
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Het staat ons vrij om nee of ja te zeggen.

We zijn niet bang voor de consequenties van een nee of een ja.

We respecteren onze eigen persoonlijke voorkeuren, ritmes en noden.

Het zogenaamd begaafd kind is voortdurend onvrij in het gezicht van anderen.

Als je bijkomende suggesties, vragen of oplossingen hebt dan hou ik er echt van om die te horen in de commentaren of als het meer persoonlijk is, contacteer me.

Bekijk het nieuwe herstelprogramma van Melanie, het Quantum Healing Starter Pack,  The Empowered Self Course  en het programma Transforming Family of Origin Wounds.


Reacties

3 reacties op “Onvrij in de confrontatie met de narcist.”

 1. Bas avatar
  Bas

  Jezus was echt bommm, Jezus had een heel grof taalgebruik. Hij maar ook de broers Jacobus en Johannes en Simon schuwde geen geweld, Jezus noemde de broers ook de zonen van de donder. Maar Jezus was exorcist en dat scheen toch spectaculair gegaan zijn, aan de ene kant krijsende demonen en aan de andere kan een schreeuwende schuimbekkende Jezus, desnoods sloeg die die demonen eruit. Jezus waste ook nooit zijn handen bij het eten, en als mensen hem daarop aansprak zei hij er is niks wat van buiten de mens komt wat de mens onrein maakt maar het is wat uit de mens komt. De sabbat daar trok die zich niks van aan en was fel tegen de joodse Thora. En ook tegen het romeins systeem. In die tempelreiniging hebben ze met een hoop man daar alles kort en klein geslagen. Maar of Jezus daar de lijder van was is niet bekend. En in die tijd zagen ze hem niet als de verlosser maar als een oplichter een zuiplap en een veelvraat. Ook zijn moeder en broers dachten dat hij bezeten was dus zijn ze gereisd van Nazareth naar Karafnaum, om hem op te halen. Zo van jongen nu is het wel genoeg geweest. Maar Jezus moest niks van hem hebben zei jullie zijn mijn broers niet en kwakte de deur dicht. En daar liep hij rond met hoeren en tollenaars. Als die aankwamen in een dorpje was het zoiets van kijk daar dat gajes. In een dorpje zijn ze onvriendelijk ontvangen waarop de broers Jacobus en Johannes riepen naar Jezus Heer wilt u dat we vuur uit de lucht aanroepen wat hen verteren zal. Jezus de bekendste spirituele leerraar maar ook de marginaalste. Haha. Want als hij werkelijk bestaan heeft waar ik niet over twijfel heeft die zo geleefd.

 2. Bas avatar
  Bas

  Ow wat een schrijffouten in bovenstaand bericht vergeef me daarvoor.

 3. johanpersyn avatar
  johanpersyn

  Ik vergeef het je. hihihi

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees