Veel voorbereiding en kennis nodig over narcisme om het misbruik te stoppen.

Een van de moeilijkste dingen om narcistische mishandeling te overwinnen is het verschuiven van de dynamiek van een verblijf in de pijn en het herkauwen van het verleden naar een “momentum” dat ons naar een betere toekomst zal brengen.

 

Voordat ze wist dat haar echtgenoot (zogenaamd) Danny narcistisch was, had zij gemerkt dat hij een emotionele misbruiker was.

Een vriendin van mij (Barbara) bevond haar in de volgende situatie.

Toen Barbara erachter kwam dat hij een minnares had, besloot zij om zijn gesprekken met die minnares op te nemen op haar computer. Zo kon ze luisteren naar alles wat hij over haar zei. Zij kon het niet geloven.

Via zoeken op ontrouw kwam ze op mijn site terecht. Dat gaf de aanleiding om haar grondig voor te bereiden om het misbruik te doen stoppen. Daardoor wenste ze alles wat ze nodig had te leren over narcisme.

Narcisme, en de sociale gevolgen van narcistische persoonlijkheid en gedrag, zijn een van de meest populaire en besproken onderwerpen vandaag. Dat hebben we wellicht aan Trump te danken.

Hoewel het een onderwerp van populair belang is, is narcisme eigenlijk een complex persoonlijkheidskenmerk dat vele mythes, misvattingen en wetenschappelijk niet-ondersteunde beweringen omarmt die de populaire media blijven bestendigen.

Maar het is duidelijk narcisme en mensdom gaat samen. De eerste Homo Sapiens verscheen 125.000 jaar geleden en er is betrekkelijk weinig onderzoek over die groep van 4%. We dienen dus nog veel te leren over narcisme.

[videopress Y2JooOSe]

 

 

Danny moest alleen zijn.

Die Danny vroeg zelf op een bepaald moment om echtscheiding en zei toch dat hij nog van haar hield, maar dat hij alleen moest zijn.  Niets natuurlijk dat hij een minnares had. Barbara heeft daardoor veel geleden.

Ze vond haarzelf idioot. Zij dacht dat zij voor hem zou zorgen als hij haar in de toekomst nodig had tot dat bewuste moment dat ze zijn minnares ontdekte.

Zij vertelde haar twee beste vrienden over de andere vrouw van Danny. Tenslotte vertelde zij Danny dat zij hem had opgenomen met een recorder. Ook dat ze alles wist natuurlijk. Barbara besloot om haar eigen advocaat te hebben.

Hij wilde echtscheiding. Pardon? Barbara confronteerde hem elke dag met wat zij had gehoord. Leren over narcisme maakte dat ze die confrontatie aankon in die situatie.

Op een mooie dag belde hij de politie om haar te arresteren.  Bovendien beweerde Danny dat zij iets illegaals had gedaan in de VS. Toen, op dezelfde dag, besloot zij iedereen te vertellen wat hij had gedaan.

Zij vertelde iedereen dat hij een lafaard was. Was hij immers geen grote leugenaar?  Zij heeft alles aan hun vrienden en hun familie verteld. Degenen die haar kennen, kennen haar echt.

Zij had een geweldige familie, met rechtschapen ouders.

Het was duidelijk dat door te leren over narcisme dat zij kon onderscheiden of Danny nu een gezond zelfvertrouwen had en zelfliefde. Had hij een soort charisma waardoor hij vrouwen aantrok?

Wordt het zelfs een beetje normaal in onze maatschappij dat een succesvol persoon ook een minnares heeft?

Veel zogenaamde christenen in Amerika maken er zelfs geen probleem van dat Trump een pussy pakker en een hoerenloper is. Niet alleen was, maar ook gedurende het huwelijk met de first lady, zelfs tijdens haar zwangerschap.

Kijk velen hebben al te snel de tendens om iemand met narcisme te diagnosticeren zonder dat ze leren over narcisme.

Alsof egoïsme en narcisme hetzelfde zijn. Er lijkt een belangrijk verschil te zijn tussen de klinische definitie van “Narcistische Persoonlijkheidsstoornis” (NPD) en wat sociale persoonlijkheidspsychologen “kenmerkend narcisme” noemen.

De meeste mensen denken dat narcisme een binair fenomeen is. Een ernstige stoornis die iemand wel of niet heeft.  Anderen leren over narcisme dat het gebeurt op een continuüm.

Een persoon kan een beetje narcistisch, extreem narcistisch zijn en alles tussenin. Het lijkt niet tegenstrijdig om te denken dat narcisme in verschillende mate voorkomt bij gezonde, niet-verstoorde individuen.

Evenwel is er ook een moment waarop het zo extreem wordt dat het pervasieve psychologische stoornissen en angst veroorzaakt in die mate dat je het beschouwt als een stoornis.

Echter, het definiëren van dat specifieke punt waarop het narcisme van een individu verstoord raakt en diagnosticeerbaar is, is een voortdurende en vaak omstreden uitdaging.

In mijn ervaring accepteren de meeste psychologen een of andere versie van de theorie dat narcisme voorkomt op een continuüm van ernst en zich kan manifesteren op sub-klinische niveaus.

Ik denk dat we het narcisme het beste kunnen begrijpen als een persoonlijkheidskenmerk dat voorkomt in een continuüm. Aan het hoge einde van dat continuüm kan het verstoord raken – zo extreem dat gezond psychologisch functioneren niet meer mogelijk is.

Leren over narcisme is belangrijk omdat je dan kunt inzien welke trekken al dan niet bij een narcistische stoornis behoren.

Voor de meesten is het niet erg duidelijk of assertiviteit nu behoort tot het continuüm van het narcisme spectrum. Of is er toch nog een dimensie verschil? Als we leren over narcisme zien we dat over sommige eigenschappen allen het min of meer eens zijn. Eigenschappen als

  • grootsheid,
  • geloven dat je beter bent dan bijna alle anderen,
  • recht hebbend zijn,
  • geloven dat je een speciale behandeling verdient die anderen niet verdienen, en
  • acteren op een dienovereenkomstig arrogante manier zijn allemaal centrale facetten van narcisme.

Dit is zo of je het nu hebt over narcisme als een klinische stoornis of persoonlijkheidskenmerk.

Maar zelfvertrouwen bijvoorbeeld is een normatieve trek.

Is een zeer zelfverzekerde en assertieve persoon, die niet bijzonder grandioos of rechthebbende is, nog steeds gedrag vertoont dat we zouden moeten classificeren als narcistisch?

Het is een cruciale vraag, omdat het meeste onderzoek naar narcisme vanuit de sociale persoonlijkheid begint met het uitgangspunt dat een hoog niveau van vertrouwen en assertiviteit deel uitmaken van het narcisme continuüm, zij het de onderkant van dat continuüm.

En dit heeft invloed op de conclusies die mensen bij hun studie trekken, waardoor narcisme soms minder schadelijk lijkt dan ik denk dat het echt is.

Het imago dat narcisten een hoog zelfbeeld hebben, wordt volledig gedreven door hun neiging om groots te zijn, en niet omdat ze hogere niveaus hadden van wat we “echte” zelfwaardering zouden kunnen noemen volgens een psychometrische studie van Seth Roosenthal.

Hoewel narcisten er misschien uitzien alsof ze een hoog zelfbeeld hebben op schalen voor zelfrapportage, is het echt iets anders – hun grootsheid – waardoor ze er zo uitzien. Er blijkt een groot verschil tussen de grootsheid van narcisten en het hoge zelfrespect van niet-narcisten.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) is de naam voor een reeks coping-strategieën.

De ontwikkeling van die stoornis begon als een aanpassing aan een gezinssituatie in de kindertijd waardoor de persoon onstabiele zelfwaardering had, het onvermogen om zelfrespect te reguleren zonder externe validatie en lage empathie.

Belangrijk kenmerk NPD missen hele objectrelaties en object-constantie.

Net als bij alle drie de belangrijkste categorieën persoonlijkheidsstoornissen missen borderline, narcistische en schizoïde mensen met NPD ook ‘hele objectrelaties’ en ‘object-constantie’.

Gehele objectrelaties:

dit is het vermogen om zichzelf en anderen in een stabiele en geïntegreerde manier die zowel de goede als de slechte eigenschappen van de persoon erkent te zien.

Constantie van objecten:

dit is het vermogen om een ​​positieve emotionele band te behouden met iemand die je leuk vindt, terwijl je boos, gekwetst, gefrustreerd of teleurgesteld bent door zijn of haar gedrag.

Zonder “objectrelaties” en “object-constantheid” kunnen mensen met NPD zichzelf en andere mensen alleen op twee manieren zien:

ofwel zijn ze speciaal, uniek, almachtig, perfect en gerechtigd (Hoge status); of ze zijn defect, waardeloos, rotzooi (lage status).

Dit betekent dat de persoon die worstelt met narcistische kwesties niet kan vasthouden aan zijn of haar goede mening en goede gevoelens over iemand, zodra hij of zij merkt dat de andere persoon een fout heeft. De andere persoon gaat van speciaal zijn en op een voetstuk worden gedevalueerd als “niets bijzonders”.

Narcisten balanceren heen en weer tussen deze twee. Wanneer ze zich goed voelen over jou of beter gezegd, je zorgt ervoor dat ze zich goed voelen over zichzelf, zien ze jou als speciaal.

Dan doe je iets dat ze niet leuk vinden, zoals “nee” zeggen tegen een van hun verzoeken en plotseling ben je helemaal slecht en waardeloos. Later kun je iets doen waardoor ze zich weer goed voelen en ze zijn weer terug bij het zien van jou als speciaal.

Leren over narcisme en gezonde zelfliefde.

Narcisme is een verdediging tegen gevoelens van minderwaardigheid. De persoon trekt een masker van arrogante superioriteit aan in een poging de wereld ervan te overtuigen dat hij of zij speciaal is.

Binnen voelt de persoon zich erg onzeker over zijn of haar werkelijke zelf-waarde. Deze façade van superioriteit is zo dun dat het lijkt op een heliumballon – een kleine pinprick zal het laten leeglopen.

Dit maakt de persoon overgevoelig voor kleine afwijkingen die iemand met gezond narcisme niet eens zou opmerken.

In plaats daarvan wordt iemand met dit type verdedigingsmechanisme gemakkelijk verwond. Als illustratie neemt vaak voor de narcist elke vorm van onenigheid proporties aan van een serieuze kritiek.

Daarenboven zal de narcist uithalen tegen iedereen u die het oneens is met hem. Ze zijn constant op hun hoede om hun status te beschermen. Pathologisch narcisme kan worden gezien als een beschermend pantser dat zich buiten ons bevindt.

Daartegenover is gezonde zelfliefde een realistisch gevoel van positief zelfbeeld dat is gebaseerd op de daadwerkelijke prestaties van de persoon.

Het is relatief stabiel omdat de persoon het zelfbeeld heeft geassimileerd met de successen die het resultaat waren van hun daadwerkelijke harde werk om obstakels uit de echte wereld te overwinnen.

Omdat het gebaseerd is op echte prestaties, is normaal, gezond narcisme relatief ongevoelig voor de kleine minachting en tegenslagen die we allemaal ervaren als we door het leven gaan.

Gezonde zelfliefde zorgt ervoor dat we om onszelf geven, dingen doen die in ons eigenbelang zijn en geassocieerd worden met echt zelfrespect. Je kunt bedenken dat het iets is dat in ons zit. Dit is wat we kunnen leren over narcisme.

Het verdedigingsmechanisme van de pathologische narcist (NPD) is ongezond.

NPD hebben is alsof je door het leven gaat en altijd in het defensief moet zijn. Als je narcistisch bent, staat je zelfrespect altijd op het spel. Je hebt de neiging zich beledigd en kritisch te voelen als er geen belediging of kritiek is bedoeld. Bovendien ontbreekt het aan emotionele empathie.

Je voelt geen pijn als je andere mensen pijn doet. De pijn die je eventueel wel voelt als je iemand pijn hebt gedaan is veel minder dan wat de gemiddelde persoon voelt.

Als gevolg hiervan is je gevoeligheid allemaal éénzijdig: je mag iemand anders aanvallen voor de geringste misstap of zelfs voor het gebruik van het verkeerde woord, terwijl je in je hart weet dat deze persoon voor je zou kunnen sterven en alles wat je zou voelen is geïrriteerd over het ongemak.

NPD kan geen serieuze intieme relaties onderhouden en daarom moet hij opnieuw op jacht na de vroege stadia van een relatie.

Pathologische narcisten proberen te bewijzen dat ze superieur zijn.  Ze hebben de neiging om anderen verkeerd in te schatten. Daarbij reageren ze overdreven op het gedrag van anderen. Bovendien zijn ze extreem egocentrisch.

Als vanzelfsprekend hebben ze geen empathie voor de gevoelens van anderen.  Ze zijn bereid om andere mensen te devalueren en te vernederen.

 

Haar vader heeft Barbara geleerd dat als zij een vorm van misbruik zou meemaken emotioneel, fysiek of seksueel, dat zij de misbruiker zonder genade zou moeten blootstellen.

Alleen door de misbruiker bloot te stellen, konden we het misbruik stoppen, volgens haar vader. Ah, zij heeft zijn minnares ook blootgesteld, die alles verborgen had gehouden omdat ze altijd tegen iedereen zegt dat ze katholiek is.

Dat ze zelfs niet bij een getrouwde man kan zijn. Barbara wist het toen nog niet, maar weet zij dat ze een potentieel slachtoffer is?

Mijn vader geloofde dat openbaar maken de manier was om de misbruiker te stoppen. Tegenwoordig zijn ze in een omstreden echtscheiding. Zij weet hoe zij met al zijn leugens moet omgaan.

Haar echtgenoot beschuldigt haar van alles, maar zij kon bewijzen verzamelen en zij documenteerde bijna alles.

Ze hebben een minnelijke schikking echtscheiding geprobeerd, maar het lukte niet.

Sterker nog, zelfs zijn advocaat wilde na een tijdje niet meer daaraan meewerken omdat Danny zich als een kind gedroeg en nooit echt de ernstige problemen wilde oplossen die ze hadden.

Haar advocaat beval een neutrale psycholoog aan. Die psychologe diende alleen om zijn woede tegen Barbara te verbergen. Maar dat was het allemaal waard. Inmiddels heeft zij daardoor veel geleerd over narcisme. Zij werd elke dag sterker.

Om te procederen had zij een superadvocaat met veel ervaring ingehuurd.

Zij heeft veel gelezen, beluisterd gestudeerd en geleerd over narcisme.

Alle blogs van mij las ze. Tot dat ze een aha moment kreeg herlas zij de blogs die op haar betrekking hadden. Haar vrienden en familie steunen haar en helpen haarzelf voor de scheiding te betalen.

Het is een erg dure echtscheiding. Zijn vrienden die zijn vrienden waren voordat ze trouwden, zijn ook haar vrienden gebleven. Evenwel spreken ze niet meer met hem. Sommige van zijn familie doen hetzelfde.

In feite praten alleen vrienden die de hele waarheid niet kennen met hem. Maar deze mensen interesseren haar helemaal niet. Hij is een eenzame man. Nochtans heeft zij zelden medelijden met hem.

Nooit had ze gedacht dat zij zo sterk was.

Zij zegt dat de teksten over veerkracht en transformatie veel hebben geholpen.

Zij heeft veel geleerd in de afgelopen 7 maanden en alles wat ze kon heeft ze toegepast. En veel van haar kracht en veiligheid heeft ze te danken aan gesprekken met mij.

Haar echtscheiding is nog niet achter de rug, maar ze zal niet opgeven om op te komen tegen deze monsters.

Zij heeft geen contact met hem en zelden heeft ze last van co-afhankelijkheid. Als ze het moeilijk heeft, door opkomende gevoelens van verlies en medelijden.

Omdat ze geen kinderen met hem heeft, zal als dit voorbij is, Danny geen seconde nog van haar gedachten verdienen. Het is niet gemakkelijk maar ze heeft geluk door al die verbondenheid.

Het hekelen van de narcist.

 

Het is absoluut rechtvaardig en indien mogelijk om de narcist aan de kaak te stellen. Dit zal er zeker voor zorgen dat de narcist weggaat. Narcist zullen zeker vertrekken wanneer het masker wordt afgetrokken. Immers hun valse zelf kan de waarheid niet verdragen.

Ze zullen echter nooit verantwoordelijk zijn. Als het enkel bij die blootstelling blijft gaat het niet over onze persoonlijke verantwoordelijkheid, genezing of evolutie.

Gewoon ‘rechtvaardig’ zijn, betekent dat we hoogstwaarschijnlijk gewoon een andere persoon en pijnlijke ervaring zullen aantrekken om ‘rechtvaardig’ te worden.  Als er geen verdere genezing is van onze kinderwonden lopen we het risico om opnieuw narcisten aan te trekken die daarop inhaken.

Rode vlaggen voor narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Hoewel de diagnose het best wordt overgelaten aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zijn er enkele veelvoorkomende symptomen van defensief, pathologisch narcisme die de gemiddelde persoon kan leren herkennen.

Ik zie deze als “Rode Vlaggen voor Narcistische Persoonlijkheidsstoornissen.” Je weet dan hoe je op die rode vlaggen dient te reageren . Dan weet je ook hoe je de technieken te ontmantelen die personen als een Danny gebruiken.

Dit is effectief ook zonder dat er een diagnose werd gemaakt. Zo’n diagnose krijgen is immers in veel gevallen niet mogelijk.

Met dit artikel leg ik  nogmaals uit wat narcistische triangulatie is. Maar belangrijker,  vooral hoe je er los van kunt komen.  Je wilt de leugens blootleggen.

Maar ook afkomen van je grootste probleem dat is jouw eigenwaarde aan anderen ontlenen.

Dit geen grens kennen aan je empathie maakt dat je gemakkelijk om te praten bent door het medelijden dat je voelt.  Je stierf als het ware als iemand waarvan je dacht dat zij/hij van je hield veranderde in je te haten of vernederen.

Een specifieke techniek door de NPD gebruikt : Triangulatie.

Het lijkt erop alsof narcisten jaloerse of afgunstige medewerkers van hun slachtoffers identificeren. Narcisten nodigen hen uit om mee te doen met hen. Ook dat is een vorm van triangulatie.

Ze proberen zelfs vrienden te maken met de vrienden en familie van de slachtoffers, zodat de slachtoffers het gevoel hebben dat ze niemand hebben en in volkomen isolement terecht komen.

Triangulatie is een veel voorkomende tactiek die narcisten gebruiken om misbruik te veroorzaken. De meeste mensen die ik heb gesproken in de chat hebben triangulatie ondergaan, zoals ook ik persoonlijk heb gedaan.

Het is echt belangrijk dat je op een diep niveau triangulatie begrijpt wil je van de NPD kunnen loskomen.

Wat is triangulatie?

Triangulatie is een indirecte dynamiek van communicatie en gedrag die ongezond is waarbij meer dan twee mensen betrokken zijn.

Het kenmerk van triangulatie is zijn geheime operaties, bedrog en misbruik.

De eenvoudige definitie van triangulatie is: één persoon die een ander aanvalt, in diskrediet brengt (smaad, laster, roddel, leugens) of/en misbruik maakt van een andere persoon met behulp van derden of instellingen.

Er zijn drie traditionele delen van de ‘driehoek’.

Dit zijn

1) De vervolger – rechtsboven in de driehoek

2) De Redder – linksboven van de driehoek, en

3) De vervolgde – onderkant van de driehoek

Veel mensen, op een oppervlakkig niveau geloven dat er maar één persoon in de driehoek onbewust handelt. Of hooguit twee, wat natuurlijk ‘logisch’ is als we niet geloven dat we ons eigen bewustzijn moeten verhogen om ons leven te veranderen.

Narcisten in het bijzonder denken dat de enige manier waarop ze gezond en veilig kunnen zijn, is als ze andere mensen verantwoordelijk houden.

Ik ben niet tevreden met dit machteloze model.

Daarbij ik geloof dat als we ervoor kiezen om onbewust te blijven, we niet in staat zijn om los te komen van en te herstellen van toxische situaties. Uiteindelijk wil je een ​​gezonde relatie-dynamiek creëren en eraan deelnemen.

Wat ik me realiseerde, toen ik diep in triangulatie gestort was, was de misleiding ervan. In het bijzonder moest ik in mijn eigen leven helen. De tegenwoordigheid van de ‘gaten’ in mezelf die me niet alleen één, maar ook twee kanten van de driehoek hadden doen spelen.

Ik ben de ontvanger van vervolging geweest op de bodem van de driehoek. Daarnaast ben ik ook in de linkerbovenhoek van de driehoek geweest toen ik mezelf verdedigde tegen narcisten en ook andere mensen verdedigde die de narcisten in diskrediet brachten.

Als je eerlijk tegen jezelf bent, zou je ook kunnen herkennen dat je ook de leugens en bedrog van de narcist hebt gekocht en hem of haar hebt geloofd met betrekking tot het in diskrediet brengen van anderen.

De waarheid is, om alles in ons leven te helen en te begrijpen, en om langs elke pijnlijke les te evolueren, moeten we over onszelf reflecteren om bewust te worden van onze denkwijze en handelingen. Daarom monitor jezelf.

We kunnen de delen van onszelf herkennen en opwaarderen.

Voordat we deze delen hebben genezen zullen die uitgestoten innerlijke delen ons naar de ongezonde triangulatie leiden. In ieder geval lopen we een risico dat we hebben bijgedragen aan het voeden van de triangulatie.

Laten we kijken naar de drie rollen binnen triangulatie.

Leren over narcisme is de kenmerken begrijpen van de vervolger.

Deze functie is waar persoonlijkheden met een hoog conflict gehalte zich tot aangetrokken voelen om uit te voeren.

De ironie is dat de vervolger geheel gelooft dat hij of zij het slachtoffer is.

Wat we moeten begrijpen is dit: de narcist is ernstig emotioneel belemmerd en onderontwikkeld door bijvoorbeeld een gebrek aan object-constantie. Ongeacht hoe mentaal sterk een narcist ook lijkt te zijn, hij of zij heeft de emotionele intelligentie van een boos, irrationeel jong kind.

Reflexmatige reactie.

Omdat de narcist zulke intensief verstoten innerlijke delen van schaamte en zelfhaat heeft, gedraagt de narcist zich niet alleen explosief na het waarnemen van enige kritiek. Ongeacht of het als kritiek bedoeld was of niet. De narcist zal immers elke verantwoordelijkheid verwerpen als een reflexmatige reactie.

De narcist heeft zonder succes geprobeerd om zijn of haar donkere en pijnlijke binnen schimmen te verwijderen. Evenwel ze bestaan nog altijd. Omdat de narcist die donkere innerlijke schaduwen niet zal omhelzen noch verantwoordelijkheid voor hen kan nemen, of ze genezen, legt hij die kant op aan de persoon die het doelwit is van de narcist.

Dus de narcist gelooft in zijn of haar slecht geadapteerde denkwijze dat jij de pathologische persoon bent die afgrijselijk gedrag uitbeeldt. Ook denkt hij of zij dat de narcist het slachtoffer is.

De narcist valt aan en probeert de delen van zichzelf te verdelgen die hij of zij veracht, de delen die hij tenslotte op jou heeft geprojecteerd.

Dit is de ironie van narcistische mishandeling – de narcist handelt en misbruikt je. Vervolgens geeft hij je de schuld voor deze daden en probeert je verder te straffen.

Het ontstaan van de razernij.

De narcist is hondsdol in deze tijden – en onbewust dat zijn narcistische woede zelfhaat is. Je bent willekeurig de container die deze geprojecteerde afgesplitste delen ‘vasthoudt’.

De definitie van onbewust zijn is het onvermogen tot zelfreflectie. Dit vertraagt ​​alle vaardigheid om te groeien, te genezen en te evolueren – en dit is het gepersonifieerde narcisme.

Zelfs als je een poging onderneemt omdat de narcist zijn verantwoordelijkheid zou opnemen door bijvoorbeeld te wijzen op zijn kinderwonden, ook dan zullen de verdedigingsmechanismen van de narcist naar boven komen met schreeuwen en razernij. Kortom confrontatie helpt niet. Je kunt een narcist niet genezen.

Narcisten erkennen of nemen geen verantwoordelijkheid voor deze innerlijke wonden.

Doe een klein onderzoek en je zult ontdekken hoe zwak dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ is.

Het triangulatieproces begint als de narcist tegen iemand aanloopt.

De misbruikte persoon reageert en wordt door de narcist vervolgens als ‘de vijand’ geclassificeerd.

Volgens de ontregelde psyche van de narcist is brute kracht noodzakelijk om te kunnen overleven. De narcist gelooft echt dat de dreiging geëlimineerd moet worden. Hij of zij moet de overhand krijgen en je uitschakelen voordat je aanvalt.

Het is logisch dat mensen die de mensheid modelleren als liefde, overgave, toewijding en loyaliteit verwoest als ze ‘aanbeden’ en vervolgens ‘verafschuwd’ worden. De narcist ontmenselijkt op een manier dat wat op dit moment onmiskenbaar is.

De schok is ‘Hoe kun je me zo behandelen?’

De waarheid is dat de narcist is teruggekeerd naar de onvolgroeide kinderwonden die diep in hem of haar zijn ingebed. De tijden van zich slachtoffer voelen, onaanvaard, niet geliefd, machteloos en geschonden. Hij heeft jouw uitgekozen om die te kunnen projecteren.

Omdat deze wonden bij de narcist werden verstoten, hebben ze een eigen leven geleid. In het algemeen beheersen deze wonden de persoonlijkheid van de narcist als een gevolg van  de ernstige paniek, pijn en woede die ze teweegbrachten. Dit als een reactie op intense machteloosheid.

De narcist probeert deze demonen onbewust uit te drijven door ze naar iemand te projecteren.

Vervolgens poogt hij die persoon en de wonden samen met hen te verdelgen.

Natuurlijk produceert deze herhalingscyclus van misbruik nooit genezing, resultaten of vrijheid – ongeacht hoeveel mensen de narcist erin slaagt te ‘vernietigen’.

Bovendien maakt het niet uit hoeveel integriteit je hebt. De narcist neemt aan en beschuldigt je van wandaden waarover je niet in staat bent om na te denken, laat staan ​​om ze uit te voeren.

De narcist is volledig onbewust met betrekking tot je karakter.

Immers hij heeft geen flauw idee van het feit dat je reactie van kritiek of woede veroorzaakt werd als gevolg van het misbruik door de narcist.

In plaats daarvan heeft de narcist alleen het vermogen om je te dehumaniseren en je te demoniseren als de container van de schaduwen van de narcist.

Deze narcist is als een doodsbang kind in het lichaam van een agressieve volwassene.

Als gevolg daarvan onderneemt hij acties om de ingebeelde aanvallen te stoppen.  De narcist gelooft dat zijn acties terecht en onvermijdelijk zijn voor jou. De narcist voelt zich kinderlijk machteloos om zich te verdedigen.

Vandaar de dringende en hectische behoefte om bondgenoten te werven.

De narcist, inherent wetend dat hij of zij machteloos is moet mensen of systemen verzamelen als versterkingen om je hopelijk in diskrediet te brengen. Narcisten willen je kreupel maken voordat je terug kunt slaan.

Het valse zelf is een dubbel leven dat veel energie verbruikt. Het valse zelf is ook een anti-leven dat niet een eigen authentieke energie genereert.

Triangulatie is een tactiek die hij of zij al op jonge leeftijd beheerst. Vrijwel elke narcist doet het, en het is een van de absolute kenmerken die je kunt leren over narcisme.

Zijn ultiem wapen is bedrog door triangulatie.

De bedriegerij dat nodig is om een ​​organisatie of een andere persoon te rekruteren om zijn of haar daden uit te voeren, komt gemakkelijk. Narcisten zijn amoreel – het doel heiligt de middelen.

De narcist als een volwassene is buitengewoon in staat tot pathologisch liegen. De narcist gelooft in zijn eigen leugens. Zijn hersenen zijn goed in de creatie van ‘verhalen’, vooral wanneer reeds jaren zijn neuronbanen getraind zijn om zichzelf te vermijden.

Op zijn minst zal de narcist zijn of haar rechtvaardigingen geloven om zijn leugens te vertellen.

Helaas vermoeden mensen niet dat een schijnbaar ‘gezond’ ‘functionerende’ persoon zo’n leugens kan vertellen.

Narcisten zijn ook briljante acteurs. Al op jonge leeftijd hebben ze een perfectie ontwikkeld in waarneming van emoties bij anderen om die te manipuleren.

Zoals je je wel kunt voorstellen heb ik de meest ongelooflijke verhalen gehoord die narcisten hebben gebruikt om zakenpartners, liefdespartners, vrienden en familieleden te smeren. Ik heb zelf ook een lastercampagne ervaren.

Helaas geloven mensen de leugens van de narcist omdat ze vermoeden “Waarom zou deze persoon dat zeggen, tenzij het waar was?”

Gezonde mensen raken echter niet betrokken of zoeken de waarheid voor zichzelf.

Mensen die niet verslaafd of gebonden zijn aan de narcist, geloven de leugens misschien.

Zij bieden sympathie en stellen zelfs oplossingen of ondersteuning voor de narcist voor. In het algemeen maken ze er wel geen eigen persoonlijke kruistocht van.

Als ze dat deden – ik heb daar maar één beoordeling voor. Deze persoon heeft zijn eigen onopgeloste schaduwen en innerlijke wonden die ze naar buiten projecteren als rechtvaardige aanvallen van ‘proberen het kwaad van de wereld recht te zetten’.

Organisaties hebben vaak geen andere optie dan betrokken te raken bij de leugens van de narcist. Immers het kan hun taak als hulpverleningsorganisatie om claims van kindermisbruik, criminele activiteiten, fraude, belastingontduiking, geweld enz. te onderzoeken.

Leren over narcisme is de kenmerken beseffen van de redder.

Triangulatie kan een organisatie in de linkerbovenhoek van de driehoek duwen door een verzonnen verklaring.

Narcisten wenden gewoonlijk bondgenoot verklaringen van derden aan. Daarvoor zoeken ze redders. Zelfs hun eigen kinderen.

Dit kunnen zowel echte of gefabriceerde verklaringen zijn.

Het verslag van een partijdige mediator?

Bijvoorbeeld op basis van een therapeutisch verslag beslist een mediator dat een kind niet meer naar zijn vader mag op bezoek. De mediator heeft echter nagelaten om na te gaan wat de officiële status van die therapeute is.

In werkelijkheid is de therapeute iemand die zich uitgeeft voor verlies-consulente die geen enkele vorm van kinderpsychologie gevolgd heeft om een kind te ondervragen. Die persoon is ook niet gebonden aan deontologische regels.

Die zogenaamde consulente heeft nagelaten om zelfs de vader te ontmoeten. Die consulente heeft enkel een diploma van verpleegster.

Het gevolg is dat die mediator zijn rapport voorlegt aan de rechtbank, die ook niet de middelen en de tijd heeft om dit bedrog te ontcijferen.

Een ander voorbeeld is “Ik sprak met Danny. Hij en zijn ouders zijn het erover eens dat wat je doet hun relatie verpest.”

Of natuurlijk kan er een echte persoon zijn die ervan overtuigd is  dat de narcist de goede persoon is.  Die persoon speelt de rol van de hulpverlener voor de narcist.

De narcist gebruikt de redder.

Daardoor is hij of zij is ook een slachtoffer die de narcist misbruikt.

De narcist gebruikt de hulpverlener als een verlengstuk van zijn of haar agenda. In essentie heeft de narcist er geen moeite mee om deze mensen binnen te slepen en tegen ze te liegen.

De narcist heeft er geen moeite mee hen in chaos te laten raken of ze in gevaar te brengen – zelfs crimineel, als ze ervoor kiezen om zich daar mee bezig te houden.

Deze mensen zijn objecten voor hen. De narcist gooit ze weg als hun bruikbaarheid compleet is. Hij rekruteert ze vervolgens opnieuw wanneer de volgende gelegenheid voor triangulatie zich aandient.

De narcist kan het zo ver drijven dat hij deze mensen aanmaant om zijn of haar vuile werk te doen. Vervolgens kan de narcist het toneel te verlaten. Dan kunnen zijn handlangers de valstrik uitvoeren in zijn of haar plaats.

Wat maakt iemand vatbaar voor deze rol? Een verscheidenheid aan mogelijkheden.

Over het algemeen is deze persoon verslaafd geraakt aan de narcist en probeert hij zijn of haar goedkeuring te winnen. Dat kan familie zijn. Ook gebruikt de narcist graag een individu die financieel afhankelijk is van hem.

Ook broers en zussen kunnen samenspannen om op die manier voordelen te bekomen tegen de zondebok van de familie.

Deze persoon kan de narcist als hun ‘bron’ hebben aangewezen en omdat hij worstelt met zijn eigenwaarde, trapt hij in de leugens van de narcist over ‘hoe speciaal ze zijn voor de narcist’.

De narcist mag liegen of valse beloften doen die leiden tot enige ‘hoop’ voor de toekomst van zijn redder en handlanger.

Uiteindelijk gelooft deze persoon dat die getuigenis essentieel is voor de narcist.

Zij kan vinden dat de narcist recht heeft op ‘liefde’, ‘goedkeuring’, ‘terugbetaling’, ‘wijzigingen’, wraak of ‘veiligheid’ in die situatie tegenover zijn slachtoffer.

De gemene deler voor mensen die ervoor kiezen om de narcistische versie van gebeurtenissen te geloven is in een deel van hun leven dat ze de narcist zien als de bron van wat ze willen of behoefte hebben.

Deze personen geloven niet dat ze een generatieve bron zijn voor zichzelf. Ze stellen zich afhankelijk op in plaats van aan hun eigen dromen te werken.

Ondanks de ongezonde gevoelens, de lichte dwang en manipulatie die intern de vriend ervaart en rode vlaggen die verschijnen berekent de vliegende aap zijn nut.

Intieme partnerredders.

De huidige prinses van de narcist is gemakkelijk te trianguleren tegen ex-partners.

De nieuwe partner wil het sprookje geloven, en de façade die de narcist presenteert als ‘de droompartner die het antwoord is op alle vorige eenzaamheid/emotionele pijn/veiligheid’. ‘

De droom griet wil het proefje van de ex-partner (s) niet onderzoeken. Zij wil ‘de droom‘ en het sprookje niet in twijfel trekken. Op basis van haar gevoel gelooft ze eenvoudig de versie van de narcist.

Vooral wanneer de narcist de roes van ‘volmaakte liefde’ levert die narcisten in de periode van de liefdesbombardementen doen.

De nieuwe partner negeert liever de waarheid en gelooft de leugens.

Op dit parcours werden ex-partners, die op de bodem van de driehoek waren gesmeerd en in diskrediet werden gebracht aan derden, vaak opnieuw gerekruteerd.

Ze kunnen zich daarvoor laten gebruiken om de status van reddingswerker te bereiken van de narcist en hun verslaving aan hem verder voeden. Dit valt te verwachten wanneer de zaken zuur worden voor de nieuwe partner.

De narcist is geneigd om in een stofzuigende fase te gaan met nog contacteerbare ex-partners en familieleden wanneer scheuren in toekomstige relaties verschijnen.

De narcist kan een tekort hebben in het narcistische aanbod en/of lijdt narcistische schade.

Daarom wil de narcist straf en wraak op de nieuwe partner omdat hij niet voldoet aan het valse zelf van de narcist en zijn ongelimiteerde behoeften

De ex-partner is nog altijd beschikbaar, als zij nog altijd verslaafd is.

Zij kan niet hersteld zijn van het narcistische misbruik en daardoor vatbaar voor seks, aandacht, sympathie, een voorwerp van wraak, energie, middelen en alles wat de narcist zich op dit moment ook mag aanbieden.

De ex-partner kan ook stelling nemen tegen de nieuwe partner in een vergeefse poging om de narcist ervan te overtuigen dat hij of zij loyaal is en daarom de moeite waard om lief te hebben en zich opnieuw in te zetten.

De narcist kan charmant zijn, berouwvol en zelfs bewonderend wanneer hij de ex-partner van de onderkant van de driehoek naar de linkerbovenhoek verplaatst. Hij kan zelfs enkele fouten toegeven om haar de status te geven van redder.

De redder te mogen zijn kan voor iemand die eenzaam is en geen familie meer heeft, die leeft in isolement en nog maar weinig liefde gekregen heeft in haar leven, vol van verlatingsangst door wat ze in haar jeugd heeft meegemaakt erg aanlokkelijk zijn.

Deze ex-partner wil natuurlijk de leugens aannemen.

Deze persoon ondanks eerdere mishandeling wil zich niet voorstellen dat de narcist in staat is om hem of haar opnieuw te degraderen. De narcist zal waarschijnlijk meerdere spellen spelen waarbij verschillende seksuele partners die hij aan elkaar smeert en demoniseert (achter hun rug). Anderzijds maakt hij anderen tegelijkertijd tot redder.

Dit zet ze natuurlijk tegen elkaar op.

De verschillende partijen wantrouwen elkaar volledig en geloven elkaars versies niet. Ze kiezen er ook voor om te geloven dat de narcist zo teruggeslagen is dat er geen enkele manier is waarop hij of zij in de buurt van die persoon zou kunnen komen.

Hun vermoeden dat de narcist geen seks met hen kan hebben wordt in de realiteit niet bevestigd maar is voor hen ondenkbaar.

Ondanks de waarschuwingssignalen, rode vlaggetjes, inconsistenties en knagend, vreselijk gevoel dat er iets onsmakelijk aan de hand is.

De narcist vervolgt zo zijn of haar activiteiten onontdekt.

Velen van jullie lezers hebben dit ervaren en weten precies wat dit inhoudt. Denk je nu terug aan die ervaringen? Ik hoop dat er een licht voor je opgekomen is.

Een narcist in het leven van een vriendin waarmee ik chat ontdekte dat haar man seks had met ten minste drie vrouwen, ettelijke hoeren en shemales. Daarbij bracht ook zij nog een nacht met hem samen door.

Een andere narcist had een tiental partners tegelijk, waar hij niet mee naar buiten kwam omdat ze volgens hem te lelijk waren.

Uiteindelijk ontdekten we allemaal de feiten ondanks zijn leugens en beschuldigingen van ‘wij’ allemaal tegen elkaar.

Natuurlijk is zo’n gedrag zoals dit gestoord, pathologisch en eerlijk gezegd ziek.

Wat absoluut belangrijk is, is verantwoordelijkheid nemen voor hoe we in zo’n giftige dynamiek terecht kwamen.

Waarom hebben we ervoor kozen om de waarheid niet te zien? Waarom we ervoor kozen om leugens te geloven en rode vlaggen te negeren? Dit is wat je kunt leren over narcisme dat je blijvend zal doen groeien.

Mijn helende reis vereiste zelfreflectie en diep leren over narcisme.

Er is een extreme toewijding aan zelfwerkzaamheid om afschuwelijk verraad en de duisternis van haat, seksueel en emotioneel roofdiermisbruik vrij te maken. Dit is werken aan transformatie en veerkracht.

Sommige slachtoffers volgen reeds 20 jaar therapie en hem 3 maandelijks een onderhoud met de therapeute nodig om goed te functioneren.

Anderen ondergingen een dozijn elektro-shock therapie en weer anderen nemen  jaren zware antidepressiva om zich zogenaamd los te maken.

Het belangrijkste waarmee ik me moest confronteren en loslaten was mijn innerlijke, niet genezen en verstoten delen.

Immers die hadden me ertoe gebracht om betrokken te zijn bij een narcist, en zowel de vervolgde als de redder te zijn in zo’n duistere pathologische driehoek.

De blinde vlekken in ons zorgen ervoor dat we de blinde vlekken in anderen niet zien.

Niet intieme redders.

Redders kunnen ook mensen zijn die geen vroegere of huidige intieme partners zijn.

Andere mensen, gebruikt door de narcist tegen het doelwit van de narcist, kunnen een familielid lijdend aan een gebrek aan eigenwaarde zijn die probeert de waardigheid te verkrijgen via de goedkeuring van de narcist.

Evenzo kan een zakenpartner die te kampen heeft met een gebrek aan bekwaamheid geloven dat de narcist een kaartje is voor veiligheid en rijkdom, zichzelf voor de gek houden en de krachten bundelen met de narcist tegen het doelwit.

Vrienden van de narcist die lijden aan een gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect, die de beloning krijgen van de narcist in hun leven voor emotionele goedkeuring en gunsten, of die verslaafd en gemanipuleerd zijn met schuldgevoel, kunnen ook gemakkelijk rekruteringsdoelen zijn.

De narcist gebruikt ‘gerechtigheid’  als gevolg van het projecteren van zijn eigen verstoten innerlijke verwonding. De narcist hoeft maar een aantal leugens te vertellen over zijn slachtoffer om zelf het slachtoffer te lijken.

Leren over narcisme is de kenmerken zien van de veroordeelde.

Mijn lezers weten wat het is om onderaan de driehoek te zitten – onderworpen aan de lastercampagnes van de narcist, misbruik door proxy en in diskrediet gebracht door uw familie, vrienden, gemeenschap en medewerkers.

Als je hier verslaafd aan bent, heb je het moeilijk.

Narcisten zijn meesters in het uitspelen van pathologisch gedrag.

Zij zetten aan tot reacties en het omkeren van de werkelijkheid met: “Kijk naar hem/haar. DAT is de krankzinnige persoon “. Hoe meer overstuur en razend je wordt, hoe schuldiger je eruit ziet.

Ik heb ondertussen meer gesprekken gehad met slachtoffers over hun triangulatie ervaringen dan ik kan tellen – en heb het ook zelf ervaren.

Dit beloof ik je – zoveel te meer je probeert om je onschuld te bepleiten, de pathologie van de narcist te benadrukken en je naam te zuiveren, hoe slechter de situatie wordt.

Toch is de veiligheid van jou en je kinderen prioritair. Zeker dien je het nodige te doen om ouderverstoting te vermijden in het belang van jouw kinderen. Daarom moet je je goed voorbereiden hoe je het verder aanpakt met de opvoeding van de kinderen.

Des temeer verontrust, ontzet, boos en slachtoffer je bent, hoe meer je de narcistische levering overhandigt.

Hoe daardoor meer mensen zich bij de narcist aansluiten. Te meer je reputatie er zal onder lijden. Ook je relaties, zelfs degenen met mensen van wie je het meest houdt, je eigen gezondheid en het levensonderhoud zal lijden.

Het zelfvernietigende model van bewusteloosheid en wraak.

Je hebt het gevoel dat dit totaal oneerlijk is. Ik ook. Het is oneerlijk.

U kunt uitroepen “Ik heb het recht om verbolgen te zijn!” Hoewel je emoties hebt die je dient te verwerken is de relatie met de narcist niet van die aard dat jouw emoties meetellen.

En natuurlijk kun je dat pad volgen als je wilt… maar er zijn twee cruciale redenen waarom het zinloos is.

De eerste is dat je rechtstreeks in de handen van de narcist speelt.

Je zult niet bereiken dat je de narcist aan de kaak kunt stellen. In plaats daarvan gun je de narcist het ego-plezier om te weten dat hij of zij de macht heeft om je ernstig te beïnvloeden.

Dit is wraak en narcistische levering op zijn best.

De energie die je op de situatie richt, biedt aan elke narcistische persoonlijkheid met een hoog conflict compulsiviteit de mogelijkheid dat hij bloeit. Hij kan een gevecht aangaan waarbij je geen partij bent voor de waanzinnige, waanideeën die buiten jouw gedrag liggen.  Die andere ideeën daar is de narcist wel toe bekwaam.

Misschien ken je mensen in je kamp die je sympathie verlenen. Zij stemmen in  met je voortdurende ontzetting en inspanningen om de narcist bloot te leggen. Die zijn echter zeldzaam.

Het volgende kan een harde pil zijn om te slikken, maar het is de waarheid.

Ongeacht hoezeer deze persoon zich kan inleven in je pijn toch kan een gezonde, ware vriend je obsessie niet zien ten gevolge van wat je hebt meegemaakt. Heb je te maken met C-PTSS?

Wellicht heb je een trauma binding? Of heb je een verslaving ontwikkeld om al die tijd te kunnen omgaan met jouw situatie?

Dat zijn belangrijke aspecten van je situatie waar professionele hulp met ervaring nodig is.

Jij bent niet gek, maar je hebt een obsessie ontwikkeld met de narcist. Verder doen met die obsessie voor de narcist is zonder dat je het beseft ongezond.

In de plaats daarvan dien je je volop te focussen om zelf in balans te komen en je veerkracht te ontwikkelen, ook in het belang van ieder die je liefhebt.

Natuurlijk is verbonden zijn met vertrouwvolle vrienden ontzettend belangrijk. Natuurlijk is een goed luisterend oor, waar je ook je tranen kunt laten vloeien belangrijk.

Maar tezamen met die vriendschappen onderhouden is inzichtactiviteit om tot rust te komen, activiteit om je veerkracht te stimuleren en therapie nodig.

 

Nu tot rust komen is de beste optie. Time out.

Als deze vriendelijke mensen het met je compleet eens zijn maken ze je zelfvernietiging mogelijk. Zullen ze je kunnen duidelijk maken dat je een obsessie hebt gekweekt door de rollercoaster waarin je hebt geleefd?

Helaas mensen die zichzelf van misbruik niet hebben kunnen vrijmaken kunnen je niet begeleiden om tot die wijsheid te komen.

Er zijn mensen die hun eigen agenda hebben om je de waarheid niet te vertellen, of ze hebben extreem slechte grenzen, of/en hebben hun eigen onbewuste moeilijkheden om toe te laten hen te betrekken bij het voeden van het slachtofferschap.

Als deze mensen je niet vertellen wat je jezelf aandoet, zijn ze geen authentieke vrienden wat ook hun goede intentie is. Er is veel mythe vorming en er worden veel karikaturen gemaakt rond afscheid nemen van een narcist.

Deze mensen lijken erg op de ongezonde mensen die de narcist rekruteert als ‘de redder‘ die niets leren over narcisme.

Het is niet verrassend dat je ontdekt dat mensen zich van je verwijderen. Dit komt  omdat je te giftig en ongezond bent geworden om in de buurt te zijn.

Het beledigende slachtoffertraject.

Ik beloof je met heel mijn hart – ik heb niet gezien dat één persoon op het beledigende slachtoffertraject beter wordt, verlichting krijgt, geneest of bekwaam is om productief door te gaan met hun leven.

In alle geval dien je het legale pad te volgen en zoveel mogelijk een juiste communicatie te ontwikkelen.

Dit kan betekenen totaal geen contact of minimaal als er kinderen bij betrokken zijn. Je moet niet verwachten dat plots eerlijke communicatie over de kinderen mogelijk is. Wel een minimum aan regels en afspraken schriftelijk vastleggen.

Hoe kunnen ze herstellen wanneer elke dag vergiftigd wordt met de giftige energie van ‘wat de narcist heeft gedaan, doet of zal doen’.

De tweede reden, en wat mij betreft, de belangrijkste reden waarom je de woedende slachtofferhouding niet zou moeten nemen, is:

Als je dat doet, heb je je groei en ontwikkeling les gemist.

Wat betekent dat je gedoemd bent om het steeds weer opnieuw te herhalen. Zolang dat je je grenzen niet bewaakt, je eigenwaarde niet valideert. Totdat je het eindelijk DOET.

We gaan terug naar het begrip van wat onbewust zijn is.

Bewusteloosheid is het onvermogen tot zelfreflectie. Je kunt beseffen dat je in de kern de emotioneel energieke schepper bent van je eigen ervaring.

Bewusteloosheid is de machteloosheid om situaties buiten jezelf te controleren en te veranderen om je leven te verbeteren in plaats van jezelf te ontwikkelen.

Bewusteloosheid is de wortel van alle pijn, allemaal negatieve ervaringen, alle onvermogen om pijnlijke patronen in het leven en alle disfunctionele relaties en relaties te veranderen – inclusief de verwoesting van triangulatie.

We weten dat de narcist geen hoop heeft om bewust te worden, en dat is sowieso niet mogelijk dat wij die schenken.

Leren van narcisme is het model van bewustzijn toepassen.

Dus hoe word je bewust van je eigenwaarde?

Door onze aandacht in ons te richten. Te richten op ‘wat pijn doet’. Diep naar binnen te vallen om de oorspronkelijke wonde die ons in deze puinhoop hebben geleid te vinden en te helen.

Een aantal werktuigen in mijn blogs voor transformatie zijn zeer krachtige zelfreflectie- en helende hulpmiddelen voor triangulatie.

Door diep naar binnen in jezelf te kijken ontdekken we dingen over onze eigen schaduwen. Die schaduwen zorgden ervoor dat we driehoekig werden (als onze wake-up call).

Dat is precies waarom we in paniek raken, verbolgen zijn, verslaafd zijn en ons zo mishandeld en machteloos voelen. Er kunnen schaduwen zijn waar we ons niet meer van bewust zijn. Onze schaduwen spelen mede een rol spelen hoe we ons niet compleet voelen.

Waar gaan innerlijke verwondingen of schaduwen over?

Hier is een kleine lijst van de soorten innerlijke verwondingen. Die verwondingen brengen er ons toe om triangulatie aan te trekken en te worden vervolgd.

Geloven dat je het waard bent, is afhankelijk van de goedkeuring van anderen, in plaats van jezelf lief te hebben en goed te keuren.

Als een kind dat zondebok is, de schuld en het wantrouwen gekregen heeft, kan die ervaring van misbruik terug getriggerd worden.

Geloven dat je ‘sterft’ of je voelt alsof je ‘sterft’ omdat de persoon waarvan je dacht dat het de bron van je leven was, je demoniseert.

De jonge innerlijke wonden van de angst om gestraft te worden (of zelfs vernietigd) vanwege iets dat je hebt gedaan. (mogelijks een leugen erin gestampt door de narcistische ouder)

De jonge innerlijke wonden van terreur te hebben gedragen dat je dingen  of mensen die je dierbaar zijn verloren bent vanwege iets dat je hebt gedaan of nagelaten hebt te doen. Mogelijks een leugen die erin gestampt werd door een narcistische ouder.

Getriggerd worden met de intense jonge innerlijke paniek “Ik moet gekke mensen veranderen van gek zijn, zodat ik veilig kan zijn.” Dat kan als jij bijvoorbeeld een redder rol had in het ouderlijk gezin.

Een niet heel volwassen innerlijk centrum.

Ik beloof je, je angstige, gestoorde, panische reacties komen NIET uit een gezond volwassen innerlijk centrum. Hoe SLECHT de narcist zich ook gedraagt je kunt alleen jezelf in reactie tot de narcist veranderen.

Het zijn triggers van jonge, onderontwikkelde, niet genezende delen van jou.  Zij hebben deze wonden opgebouwd LANG voordat de narcist deze ondergedompelde wonden voor je naar de oppervlakte bracht.

Het zit in ons lichaam.

Een van de meest eenvoudige en diepgaande realisaties is dit: wanneer we onopgelost trauma hebben, zit het gevangen in ons lichaam. Het heeft dan ‘een eigen leven’.

Wat dit betekent is dat we de misbruiker en de onrechtmatige daden geïnternaliseerd hebben. Bovendien betekent  dat we aan hen gehecht blijven. We zullen dat misbruik keer op keer opnieuw creëren.

Welke wonden we in ons hebben die onbewust aanwezig blijven, presenteren we van buitenaf – van Het Veld des Levens. Dat valt ons te beurt om ze bewust te maken.

Tot ze genezen zijn…

Dat is WAAROM dit trauma moet worden benaderd en vrijgemaakt.

Het is van vitaal belang om te begrijpen dat de originele verwonding NIET de narcist is.

Hij of zij is de voortzetting van Het Veld dat al jouw onbewuste wonden brengt.

Daarom is het vruchteloos om te denken dat de veranderingen buiten jou kunnen plaatsvinden. Als je bewusteloos blijft dan zal jouw energie veld via de narcist gewoon harder worden. Je innerlijke wonden zullen je reacties blijven voeden.

Hoe zwaarder deze wonden zijn, hoe meer ze het absolute bewijs van hun bestaan gaan projecteren op anderen. Dan trekken ze je uit je kracht.

Geen enkele kwantiteit onbewust ‘doen’ corrigeert dit.

Kun je beschouwen wat er echt aan de hand is?

Als je uit een gezond centrum voor volwassenen zou komen, zou je onthechten en terugtrekken. Dan zou je je eigen stevigheid, waarheid en integriteit kennen. Als bloeiende persoon ben je niet afhankelijk van anderen.  Je kunt je eigen bevestiging creëren,  grenzen creëren, alles rustig en logisch afhandelen als dat nodig is.

Jij wilt stap voor stap beginnen met de opwekking van je eigen gezond leven dat GEEN pathologische waanzin omvat.

De echte waarheid van triangulatie is dat als je al genezen was kon triangulatie NIET in je leven zijn verschenen.

Dan had je niet meer deze blinde vlekken. Je zou zijn weggetrokken lang voordat de situatie op dit niveau kwam.

De waarheid is dat wanneer je deze delen heelt, je niet langer verslaafd en geobsedeerd zult zijn. Dan voel je je solide.  Je voelt je vastbesloten. Je kan je gezond losmaken. Je kan vrij zijn.

Niet alleen van deze toxische uitwisseling – maar ook van de mogelijkheid van toekomstige narcistische gebeurtenissen.

Dat was mijn persoonlijke waarheid.

Ik denk dat het ook die van jou is zoals van diegenen die zich bevrijd hebben.

Dit betreft geen schaamte noch verwijten.

De waarheid gaat over de toe-eigening van persoonlijke verantwoordelijkheid en de affirmatie van persoonlijke macht.

De waarheid is nooit beschamend, tenzij we ervoor kiezen onze schaduwen terug te vullen en dan schamen we ons natuurlijk.

In schril contrast is de waarheid het LICHT van uw persoonlijk bewustzijn dat deze schaduwen oplost en ons bevrijdt.

De ontwikkelde delen van onszelf weten dat het leven waarheid, integriteit en degelijkheid ondersteunt. Uiteindelijk hebben we niets te vrezen van een machteloos valse zelf.

Het zijn alleen onze jonge, angstige, onzekere, niet genezen delen die energie overdragen aan narcisten. Angst en onzekerheid zijn deze delen van onszelf die de brandstof voor narcisten leveren om te doen wat ze doen.

Zonder onze verwonding en bijbehorende angst en pijn hebben narcisten geen macht.

Dat is precies wat je zelf zult ervaren als je het geschenk van de les neemt en jezelf ontwikkelt.

Je zult stijgen zonder pijn, geen energie over dragen, geen obsessie of gedachten aan vuilnis. Bovendien zal je mensen ervaren die automatisch in jou geloven niet dat je identiteit dat vereist om ‘heel’ te voelen.

Daarbij zal je een groter niveau van bekrachtiging en emotionele vrijheid kennen dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Waarom kun je dit leren over narcisme ?

Omdat deze ervaringen met de narcist je ertoe heeft gebracht dat je innerlijke schaduwen moest genezen. Immers voorheen kende je niet deze schaduwen.

Het onbewuste werd bewust.

Je zult ook ervaren dat de narcist plat op zijn of haar gezicht valt. Niet dat je identiteit dat vereist om ‘heel’ te voelen. Omdat als je niet langer energie verschaft. Immers de narcist kan zelf geen energie produceren, alleen zijn leveranciers doen dat.

De waarheid is: narcisten zijn ‘levenloos’ en moeten energie stelen om ze te produceren.

De overwinning op de narcist op authentieke wijze door hem of haar van je energie te verlossen kan je eerste motivatie zijn om je bewust te worden.

Ik zou echter willen dat je de grootste krachtige waarheid begrijpt die je ooit zou kunnen kennen.

Eén waar je hele levenservaring van afhangt. De kracht ligt in je diepste droom, het besef waarom je hier bent.

Wanneer je volledig te maken hebt met toewijding om los te komen van wat andere mensen wel of niet doen, en stevig betrokken raakt bij het omhoog brengen van je eigen onbewuste delen, zal je de grootste vreugde, vrede, liefde en bloei kennen die je nog nooit hebt gekend.

Je zal je verbinden met je Ware Wezen en je Ware Leven. Je diepste droom. De reden waarom je hier bent.

Je creëert ook een wereld stap per stap met één persoon tegelijk, waarbij energie niet langer wordt gegeven aan narcisten.

Dan zullen ze alleen met zichzelf blijven, met slechts twee keuzes nog over…

Wees bewust of je bent dood.

Ik heb er geen spijt van dat ik me heb verzet tegen het misbruik en gerechtigheid heb geëist.

Mijn narcist(e) had wat ik dacht onze vriendschap verraden. Dus toen ik haar kon totaal uit mijn leven krijgen deed dit me wel een genoegen.  Maar ik ben het er volledig mee eens dat ik dan nog heel wat werk te doen had aan mezelf,  om gewoon gelukkig en succesvol te kunnen zijn.

Toen ik aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling begon te werken trok ik de juiste persoon aan in mijn leven. Ik ken een paar mensen die niet in staat waren om uit de boze pijnfase van een trauma te komen. Bovendien het vernietigt hun leven en wordt hun hele identiteit.

Natuurlijk was de narcist niet echt geraakt want verontschuldigingen kwamen er niet.

Je bent jezelf een levenslang geluk verschuldigd, vooral nadat je zo lang met een narcist hebt geleefd.

Houd je hoofd hoog, weet dat de beste wraak een gelukkig leven leiden is. Dus steek vooral je energie in je eigen veerkracht, waarvan de legale strijd slechts een klein onderdeel is.

Het is immers zo moeilijk om afscheid te nemen van een masker. Je voelt je een verschrikkelijk idioot. Dat is echter niet waar.  Er is een kinderwonde die ervoor zorgde dat je steeds weer terugging.

Die kinderwonde houdt dat laatste beetje “arme ik” pijn in stand. Zie dat je daaraan werkt. Die innerlijke stem dient te stoppen. Jouw eigenwaarde dient bevestigd te worden.

Dan kun je een volledig andere leven gaan leven.  Eindelijk ben je niet meer gehaakt aan een narcist.

 

Uiteraard ga je dan moeten leren over narcisme en niet enkel de populaire artikels lezen.

Ik hoop dat dit artikel voor sommige van mijn lezers juist op tijd komt.

Als je diep je innerlijk wil genezen ga je je tot een Hogere Macht dienen te wenden. Enkel door de energie van de bron kunnen we onze wonden opgeven.

Met hypnotische en visualisatietechnieken kunnen we ons onderbewustzijn activeren. Eens je uw zelfbeeld hebt veranderd zal je niet teruglopen naar een narcist.

Dat is geweldig.

Je gaat je tot een Hogere Macht wenden.

Weet je,  het opgeven van onze wonden en het binnenhalen van de Bron in jezelf daar is. Jouw persoonlijke droom.

Transformatie is precies dat proces, met specifieke visualisatietechnieken om je onderbewustzijn te activeren in de richting van complete genezing.

Je zult niet teruglopen wanneer je specifiek die ‘wond vindt die de narcist triggert.  Als je je daarvan bevrijdt ga je niet meer terug naar een relatie met een narcist.  Je moet dat’ gat ‘vinden en verbeteren … (en alle andere die je vatbaar maken) ..

Ik kijk uit naar uw opmerkingen en vragen

Johan Persyn.

Je merkt misschien dat je grondig wilt dat je trauma wegsmelt….

No One Left to Lie to The Triangulations of William Jefferson ClintonNo One Left to Lie to The Triangulations of William Jefferson Clinton.

De herontdekking van het ware zelf een zoektocht naar emotionele harmonieDe herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie.
De edele kunst van not giving a fuck [Nederlandstalig] de tegendraadse aanpak voor een goed levenDe edele kunst van not giving a fuck. De tegendraadse aanpak voor een goed leven (Nederlandstalig).

De logica van geluk ontdek de formuleDe logica van geluk. Ontdek de formule.
radical acceptance embrancing your life with the heart of a buddhaRadical Acceptance. Embracing Your Life with the Heart of a Buddha.

verlamd van agnst herstellen na seksueel misbruikVerlamd van angst. Herstellen na seksueel misbruik.
boek het miskende kind in onszelfHet Miskende Kind In Onszelf. Invloeden van de kindertijd op het latere leven.

Verlaten leven in een wereld van narcismeVerlaten leven in een wereld van narcisme.
afscheid zonder begrafenisAfscheid zonder begrafenis. Over rouwen voor de dood. Over narcisme en schizofrenie.

Mindfulness Med. Stress ReliefMindfulness Med. Stress Relief.
Mindfulnestichting gezondheid nederland mindfulnessss.

 

 

 

1 Feedback on “Veel voorbereiding en kennis nodig over narcisme om het misbruik te stoppen.”

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.