De narcist in actie met ouderverstoting. Deel 1

Een narcist krijgt een kick van het misbruik dat hij kan toepassen op iemand die machteloos is.

Met dit artikel wil ik bewustzijn verscherpen en doen stijgen rond ouderverstoting. Specifiek rond de narcistische actie van een persoon hoe hij met medelijden en leugens  zijn kinderen hun moeder kon laten verstoten. Pittig detail was dat dit gebeurde toen het kind 18 jaar werd.

In mijn zoektocht om de verandering te begrijpen hoe een plotse ommekeer in de beleving  en het gedrag mogelijk is van een kind  om zijn moeder  anders te beoordelen in korte tijd, van een goede naar een slechte moeder over te gaan kwam ik het werk tegen van Dr. Childress.

In volgende video komt  Craig Childress aan het woord.

Aanpak van ouderverstoting door DR. Craig Childress.

Ik geloof dat hij een aanpak heeft die effectief is om uit het paradigma te kunnen stappen van een doel ouder (de zondebok) die door jaren van financiële en emotionele spanning het kind wordt vervreemd door de andere ouder.

Helaas kan dit dankzij de “ruïne in rechtbank zaken” dat in grote lijnen niet is uitgerust om om te gaan met wat er gaande is tussen een scheidend koppel waarvan een deel ouderverstoting toepast.

Ik geloof niet dat het onvermijdelijk is dat de ouder die wordt uitgestoten zal ten ondergaan in depressie of dat de lange weg die al is afgelegd aan pesterijen, bedreigingen en nu PAS ook de andere kinderen gaan aantasten want de manier van denken door Dr. Childress is een zeer beslissend uitgangspunt om juist te handelen.

Wat de afgelopen 21 jaar is gebeurd in mijn eigen leven en de gevolgen daarvan om de PAS-ouderverstoting kenmerken van kinderen te kunnen onderscheiden is niet zomaar een vaag syndroom waarover kan gediscussieerd worden.

Het is een cluster van zeer waarneembare en verifieerbare gedrag tentoongesteld door een kind dat wordt systematisch misbruikt om zijn of haar eigen natuurlijke instincten te ondermijnen om een band te hebben met beide ouders.

Het Juridisch systeem is niet opgewassen tegen ouderverstoting.

De geestelijke gezondheidszorg en juridische systeem is, op dit moment, niet uitgerust om om te gaan met wat er werkelijk gaande is en, de manier om uw eigen kind of kinderen te redden is door te helpen om alle kinderen te redden en daarom heb ik dit artikel geschreven.

Het bewustzijn rond deze problematiek dient zeker verhoogd te worden.

Ik zal regelmatig opnieuw artikels plaatsen over narcisme, pesterijen tegenover kinderen, psychopaten en gebruik maken van Childress inzichten die voor ieder beschikbaar zijn.

Gezien ik zelf zo laattijdig en haast toevallig door een Google Search op de inzichten van Childress kwam, blijkt toch dat de receptie tot nu toe beperkt is tot een klein publiek.

Dagelijks word ik met deze problematiek geconfronteerd.  Deze inzichten van Childress brengen enig soelaas. Ze brengen richting naast mijn christelijke meditatie en coaching.

Het voor mij vanzelfsprekend dat ikzelf deze inzichten zoveel mogelijk verspreidt, met uw hulp lieve lezer.

Gelukkig heeft hij ook een blog en enkele boeken geschreven

o.a. dat u kunt vinden op Amazon.

En wees gerust, dit is compleet veilig.

Zonder er veel magie in te vinden is 25 april mijn geboortedag en dat is ook Oudervervreemding bewustwordingsdag.

ouderverstoting, oudervervreemding
De narcist in actie met ouderverstoting dl2

De narcist kan niet stoppen:

Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis die hij uitbreidt met ouderverstoting.

Hij of zij zoekt dan ook een situatie te creëren waarin zijn prooi zwakker en zwakker wordt.

Gezien een narcist alleen om zichzelf geeft, geeft hij ook niet om zijn kinderen.

Kinderen zijn sowieso zwak in een periode van scheiding en het manipuleren van hen is dan ook een makkie.

Narcisten zijn er in alle sociale lagen van de bevolking.

Narcisten zijn er ook in alle categorieën van seksuele geaardheid.

En sommige situaties zullen daardoor niet voor de hand liggen om ze door te hebben.

Ouderverstoting is zo’n fenomeen, waardoor het narcistisch belang van een ouder voorrang heeft op het emotioneel en psychisch welzijn van het kind of de jongere.

Het moeten samen slapen met een ouder in één bed of in één kamer is wel een goede reden om het contact met een ouder te verminderen en bovendien ook overmatig alcohol gebruik en handtastelijkheden.

Maar de vage slechtheid van een ouder zonder een specifiek gedrag aan te duiden wijst op de manipulaties van een narcist.

Uiteraard als beweringen vaak genoeg gedramatiseerd worden krijgen ze in de bange hartjes van de kinderen een plaats.

Spiegelneuronen zorgen ervoor dat gedrag van die ouder ingang vindt.

Doordat de narcist op de fantasie van het kind inspeelt.

Als dit dan ook nog afgekocht wordt met ‘verleidingen’ zoals “als je me gelooft dan gaan we dat doen… of dan ga je dat….krijgen”.

Of als daar ook nog intimidatie aan te pas komt waardoor het kind vermijdt dat de vervreemder een bepaald gedrag zou kunnen vertonen.

De vervreemder kan dreigen met agressie of depressie of verstoting van het kind.

Of de medestanders (zoals familie) kunnen daarmee dreigen.

Ouderlijke vervreemding en ouderverstotingssyndroom

De nooit eindigende vechtscheiding

De verstoten ouder voelt zich machteloos en is ten einde raad; niet in staat het tij te keren, terwijl het voor hun ogen gebeurt.

Dit overkomt veel ouders die in een vechtscheiding zitten en het contact met hun kind(eren) dreigen te verliezen.

Maar niet alle ouders in een vechtscheiding zijn daarom narcisten.

Meestal na een periode van woede en jaloersheid tijdens en na de scheiding gaat na de verwerking ieder een nieuwe relaties starten en de kwetsuur open houden komt eindelijk in de vergeethoek.

Dit is natuurlijk niet zo bij de narcist.

Die stoornis wordt immers erger en maakt het precies zo moeilijk om een nieuwe relatie te starten.

Het vinden van een geschikt slachtoffer die volledig meegaat in het verhaal van de narcist is een hele klus.

De psychopathische narcist zonder grenzen tegenover zijn kinderen met ouderverstoting.

Maar wat als de ex een pedofiele – biseksuele verkrachter is, die is kunnen ontsnappen aan een veroordeling?

Zo’n narcist heeft geleerd dat hij of zij weg geraakt met zijn handelingen, en gaat dan ook alles in het werk zetten om de kinderen medestanders te maken, en de kinderen leren dat ze ongestraft met bedrog, leugen en diefstal weg komen.

Zo’n narcist kan ook om te vermijden dat zijn misbruik aan het licht komt eerst een onderlinge toestemmingsprocedure voorstellen.

En dan in latere fase, als de kinderen in de puberteit zijn,

nadat hij alles goed heeft voorbereid over gaan tot de ouderverstoting.

Langzaam maar zeker wordt de ouder die slachtoffer is van een narcist(e) door hun ex-partner op een subtiele, maar uiterst wrede manier buiten spel gezet en uit het leven van hun eigen kinderen gewerkt.

De trigger is dan ook dikwijls jaloersheid en de angst dat zijn crimineel gedrag en/of partnergeweld aan het licht komt door dat zijn slachtoffer sterker geworden is.

Het kind zelf wordt door de manipulatie van de ene ouder ‘partner in crime’ gemaakt en wil uiteindelijk niets meer met de andere ouder te maken hebben.

Er ontstaan bij het kind periodes van grote verwarring en concentratie stoornissen.

Het kind vervreemdt van zijn eigen gevoel en gaat aan concentratiestoornis leiden.

Sommige narcisten krijgen het zo ver om hun kinderen aan te zetten om tegen hun ouder te pleiten.  Dat pleiten van kinderen tegen hun eigen ouders laten rechters meestal niet toe.

Pas Parental Alienation Syndrome
5 signalen van PAs Ouderverstoting Oudervervreemding

Narcisten stellen zich altijd voor als slachtoffer en vertonen gedrag van zelfmedelijden.

Als deze boodschap honderden keren is ingeprent in het kind, slaagt hij er uiteindelijk het kind dat uiteraard gemakkelijk tot zelfmedelijden te bewegen is, als medestander te krijgen.

Dan wordt er wel dikwijls een schriftelijk ‘getuigenis’ gebruikt waar het kind de vage verwijten herhaalt.

De verstoten ouder krijgt nergens gehoor, niemand heeft begrip.

De meeste maatschappelijke en sociale werkers weten immers veel te weinig van het begrip psychopaat, borderline, narcist.

Sterker nog, deze ouder wordt gezien als de ‘slechte’ ouder, want – zo wordt gedacht – als je eigen kinderen geen contact meer met je willen, dan moet er wel wat met je aan de hand zijn!

Kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders en hun loyaliteit gaat ver.

Na een scheiding wil een kind dan ook maar een ding: zich vrij voelen om onbelemmerd contact te hebben met beide ouders.

Dat is normaal en van nature ingegeven; kinderen hebben beide ouders hard nodig om zich gezond en evenwichtig te kunnen ontwikkelen.

Maar wat als één ouder of beide ouders een zware persoonlijkheidsstoornis  hebben?

Symptomen van ouderverstoting worden niet (h)erkend.

… Wanneer je in een rechtbank komt aandraven met zulke verhalen zitten zij wel met open mond. Daar zitten ze vol ongeloof te luisteren en vegen dit zo van tafel.  Want zo’n monster kan geen één vader zijn.

Narcisten weten hun verhaal goed te brengen, zij zijn tenslotte God.

Je maakt geen schijn van kans uit hun klauwen te ontsnappen!

En wie is hiervan de dupe?

De kinderen die de rest van hun leven moeten gebukt gaan onder het juk van een psychiatrisch monster… .

Zij zijn zo bang en wat het ergste is: zij denken dat dit normaal is.

Compleet gehersenspoeld en niemand die het ziet of herkent!”…

Plotse verandering van houding en radicaliteit.

Gaan de alarmbellen rond ouderverstoting af als een kind na een scheiding of zelfs na 5 jaar na een scheiding, ineens ‘uit zichzelf’ zegt dat het de uitwonende ouder niet meer wil zien?

Dat kan een kind zelfs doen zonder goede reden.  Het kind kan ook aangeven dat die ouder niet meer gewenst is bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind. Meestal ook zonder goede reden.

Als meerdere alle alarmbellen als deze rinkelen dan moet toch de hulpverlening wakker schieten?

De schoolkeuze verandert zonder dat de ouder die het hoederecht heeft daarvan op de hoogte is.

Vaak eist het kind in zo’n situaties ook dat de (verstoten) ouder respect toont voor de wensen en grenzen die het kind aangeeft.

Dat is echt de omgekeerde wereld; het kind stelt zich ineens boven de ouder.

Professionele (jeugd)hulpverleners zouden dit gedrag direct moeten herkennen als een symptoom van ouderverstoting.

De Amerikaanse klinisch psycholoog dr. Craig Childress, gespecialiseerd in kinder- en familietherapie, is stellig: dit gedrag is abnormaal en tegennatuurlijk.

Volgens hem zal een ‘normaal’ kind nooit, maar dan ook nooit iets dergelijks tegen één van de ouders zeggen.

De goede en de foute ouder.

Maar het gros van de hulpverleners herkent dit gedrag niet als een mogelijk signaal van ouderverstoting. Meestal ziet het juist als een bevestiging dat de verstoten ouder inderdaad de ‘foute en slechte’ ouder is.

Als het kind het zelf keer op keer zo zelfverzekerd zegt dan moet het wel waar zijn, zo redeneren ze.

Zoiets verzint een kind niet, niet over de eigen ouder!

Dit bevestigt vervolgens de verzorgende ouder.

Tactiek van de vervreemder

Deze op het oog aardige, liefhebbende en betrokken ouder lijkt het allerbeste voor te hebben met het kind. Hij of zij zegt er alles aan te doen om het kind te bewegen naar de andere ouder te gaan.  Maar – zegt de ouder – het kind weigert en wil het echt zelf niet!

Deze ouder stelt zich tegenover de hulpverlening, instanties en rechtbank uiterst coöperatief op.

Als de trajecten uiteindelijk mislukken ligt het altijd aan de andere ouder; zie je wel dat dat de foute ouder is!

Die ‘aardige en liefhebbende’ ouder weet met succes een rookgordijn op te trekken. Daardoor kan hij of zij hulpverleners en andere betrokkenen afleiden van vooral… zichzelf.

Volgens dr. Childress wordt het gedrag van veel van deze ouders veroorzaakt door narcistische en borderline persoonlijkheidstrekken.


Reacties

2 reacties op “De narcist in actie met ouderverstoting. Deel 1”

  1. Bianca van woerekom avatar
    Bianca van woerekom

    Dit is mijn verhaal precies verwoord. De machteloosheid is erg zwaar om mee om te gaan.

  2. Antonieta avatar
    Antonieta

    Mijn toekomst ex man vertelt aan ons kind dat ik ons zoon wil vermoorden. Dat hij bang van me moet zijn. Mijn ex is militair en ik voel dat ik geen kans maak. Heeft gedurende 10 jaar van ons huwelijk ons kind tegen me opgezet. Nu ben van thuis weg omdat hij agressiever werd. Ik heb voor onze zoon al die 10 jaar verzorgd en plots ben ik een gevaar voor hem. Ik mag hem niet meer zien van mijn ex. Nu ben ik bezig mijn ouder rechten via een advocaat te eisen.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees