Categorieën
Begrippen Narcisme Nederland België Nederlandstalig partnergeweld Recent video Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Het grote gevaar van bedreiging en intimidatie bij narcisme. video

Definitie van intimidatie:

Bedreigingen zijn ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

Beschrijving van intimidatie:

Schriftelijke of mondelinge waarschuwingen voor opzettelijke, ongepaste, destructieve acties of consequenties.

Beloften. Er zal heel wat zijn om te betalen.

Soms zijn bedreigingen specifiek en gedetailleerd. Soms zijn ze vaag en algemeen. Sommige narcistische bedreigingen zijn opzettelijk vaag en toch suggestief genoeg om het slachtoffer uit te nodigen zich een reeks mogelijke negatieve uitkomsten voor te stellen.

De belangrijkste reden waarom iemand een bedreiging gebruikt, is dat ze een reactie van iemand willen uitlokken.

Bedreigingen zijn vaak situaties zonder winstoogmerk, die een slachtoffer zonder macht laten om het beschreven of vermeende probleem op te lossen.

Soms is het probleem een ​​probleem waar alleen de dader mee om kan gaan. Andere keren is het probleem een ​​historische gebeurtenis die niet kan worden veranderd, of zelfs iets wat alleen echt is in de geest van de persoon die de dreiging vormt.

Bedreigingen zijn niet exclusief voor mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen.

Soms probeert de niet narcist bedreigingen te gebruiken om controle te krijgen. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat niet narcisten dreigen te vertrekken.

Hoe intimidatie eruit ziet?

Als je me verlaat, pleeg ik zelfmoord.
Iedereen zal leren wat een schande je bent.
Ik verlaat je. Dat zei hij terwijl hij niet wegging.
Zou je leven beter zijn als ik er gewoon niet meer was?
Je zult spijt hebben.
Ik zal je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan.

Het verschil tussen dreigingen en grenzen?

Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen dreigingen en grenzen:

Bedreigingen zijn vaak pochen

Grenzen zijn toezeggingen – een belofte om zichzelf te beschermen die moet worden bewaard, zelfs wanneer het pijnlijk is.
Bedreigingen zijn vaak tijdelijk en op dat moment opgemaakt als reactie op een situatie.

Grenzen zijn vooraf doordacht, zijn langdurig en veranderen zelden.
Bedreigingen zijn ongepast en destructief.

Grenzen zijn passend en opbouwend.
Bedreigingen proberen de keuzes van een ander over te nemen.

Grenzen gaan over het beheersen van de eigen keuzes.
Grenzen streven naar de beste belangen en de meest positieve uitkomst voor alle betrokken partijen.

Bedreigingen dienen de belangen van de ene partij ten koste van anderen.

Hoe intimidatie aanvoelt?

Bedreigingen zijn vaak ontworpen om gevoelens te produceren — angst, verplichting en schuld:

Angst — uw veiligheid is in handen van iemand die bereid is om destructief te handelen.

Verplichting — als je deze persoon niet geeft wat ze willen, is er de hel om te betalen.

Schuldgevoel — u bent verantwoordelijk voor het niet hebben van het probleem van deze persoon, het maakt niet uit wie of wat de schuldige is.

Hoe om te gaan met intimidatie?

Je kunt niet zeggen of een dreiging echt of leeg is, omdat er geen betrouwbare manier is om te vertellen wat er in de geest van een ander gebeurt. Dit geldt nog meer voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Narcistisch gestoorde personen ervaren vaak snelle veranderingen in stemming en gevoelens en zullen soms handelen naar deze gevoelens. Het maakt niet dus uit wat voor jou voorspelbaar of logisch lijkt.

Bovendien is elke poging om in hun hoofd te kruipen een vorm van gedachtepolitie en zal waarschijnlijk een averechts effect hebben.

Daarom is de enige effectieve manier om met een dreiging om te gaan, om ze elke keer weer serieus te nemen.

Bel de politie:

Als iemand met geweld dreigt, bel de politie.
Dreigen om zichzelf te vermoorden of de kinderen te ontvoeren, bel dan de politie.
Bij dreiging het gezinsbudget verkeerd te besteden, verplaats het geld dan naar een privé-account.

Als iemand je dreigt te schelden, verwijder jezelf dan van hun omgeving.
Bij dreiging met de scheiding: bel je vrienden en familie. Begin aan je leven als een alleenstaande zonder hen.

Het serieus nemen van bedreigingen, ongeacht of ze echt of leeg zijn, heeft de volgende positieve effecten:

Het ernstig nemen van een bedreiging beschermt het slachtoffer tegen mogelijke schade en introduceert onmiddellijk externe hulp en ondersteuning.

Ook beschermt het de kinderen en omstaanders.

Het informeert externe autoriteiten snel, waardoor de kans op verdere escalatie of tragedie kleiner wordt.

Daarbij laat het aan de persoon die het dreigement doet zien dat je hun woorden serieus neemt. Ook dat je ze verantwoordelijk houdt voor wat ze zeggen.

Beëindig de discussie.

Wat je niet moet doen als je geïntimideerd wordt?

Als iemand jou, zichzelf of anderen bedreigt:

Negeer een dreiging niet of praat de dreiging niet weg. Neem het serieus.

Geen ruzie maken of vergelden.

Probeer de politie niet te bedriegen of te fantaseren. Vertel enkel de feiten.

Zet de discussie niet voort.

Leg jouw acties niet uit en verantwoordt jouw reactie niet. Er zal voldoende gelegenheid zijn om dat op een geschikter, veiliger tijdstip te doen.

Blijf niet in dezelfde kamer.

Maak je geen zorgen of neem aan dat mensen zullen denken dat je te snel reageert. Je kunt het later analyseren.

Wat kun je doen als je intimidatie ervaart?

Na het horen van een bedreiging of het ontvangen van een bedreiging per sms, e-mail, post of op een andere manier:

Neem het serieus.

Beëindig de discussie in het geval van verbale bedreigingen en reageer niet op schriftelijke bedreigingen.

Neem contact op met lokale autoriteiten als geweld of schade is bedreigd.

Verwijder jezelf en alle kinderen uit de kamer of het huis.

Heb je nog tips om om te gaan met bedreigingen? Vragen? We antwoorden graag.

Lees Meer.

Partnergeweld screening en risicotaxatie.

 

Politiewetenschap 50 – Leven met bedreiging.

Een groeiend aantal gevallen van bedreiging van burgers is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de toename van het aantal – geregistreerde – geweldsmisdrijven in Nederland. Dat maakt nieuwsgierig naar het achterliggende fenomeen, waar in Nederland nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan.

In deze studie wordt ingezoomd op verschillende aspecten van bedreiging die een rol spelen bij zowel de beslissing aangifte te doen als de opname en afhandeling van aangiften.

Context

Te denken valt aan de context waarin bedreigingen zijn geuit, kenmerken van slachtoffers en bedreigers, de voorgeschiedenis en het interactieproces van de bedreiging (vaak gaat aan aangiftes een lange voorgeschiedenis vooraf), wat het bedreigende karakter is van bedreigingen, de redenen van slachtoffers om aangifte te doen, en de bedoelde en daadwerkelijke gevolgen van het doen van aangifte.

In de politieregio’s Groningen en Rotterdam-Rijnmond is een steekproef getrokken uit aangiften van bedreigingen, zijn interviews gehouden met slachtoffers en werden groepsgesprekken gevoerd met professionals die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van slachtoffers of bij de bestrijding en voorkoming van bedreiging.

Huiselijke kring

Hoewel slachtofferenquêtes anders suggereren, komen de meeste bedreigingen niet voor in de publieke ruimte, maar in huiselijke kring, gevolgd door werkomgeving, buurt en kennissenkring. De daders zijn meestal mannen, slachtoffers in gelijke mate vrouwen en mannen. De meeste bedreigingen zijn verbaal en worden “face to face” geuit.

De perceptie dat de dader het serieus meent en zijn bedreiging in daden kan omzetten, is een van de belangrijke factoren bij het doen van aangifte. Daarnaast blijkt dat slachtoffers bij het doen van aangifte hoge verwachtingen hebben.

Quantum Healing Starter Pack

Daarin worden zij vaak teleurgesteld vanwege de geringe mate van opvolging door politie en justitie. Professionals hebben hier een veel positiever beeld over dan de ervaringen van slachtoffers rechtvaardigen. Hier schort het kennelijk aan een effectief ‘management van verwachtingen’.

De onderzoekers concluderen dat vooral de opname en afhandeling
van bedreiging in andere contexten dan die van huiselijk geweld voor verbetering vatbaar lijken te zijn.

Door johanpersyn

Het is niet genoeg om klinische beschrijvingen en wetenschappelijke proefschriften te vinden over aandoeningen en hun symptomen. Ook is het niet nuttig om alleen over het verdriet van de slachtoffers te schrijven. Soms hebben we voorbeelden nodig - voorbeelden van het leven - van het gedrag dat deze mensen vertonen en een vertaling van wat echt is, echt aan de hand, voordat we het kunnen internaliseren en de informatie toepassen in ons eigen leven. Maar dikwijls hebben we ook iemand nodig om te luisteren naar onze reactie op die verhalen en gebeurtenissen in ons leven. Daar wil ik mijn ervaring met u delen om samen te groeien in kwalitatievere opvoeding en beleving.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren