Over de schade die de Obsessief Ex Syndroom misbruiker aanricht.

Voor een minderheid van onstabiele individuen verandert het wederzijdse verliefdheidsstadium na een 6 tal maanden in iets heel anders dan een volwassen liefdesverhouding. Zo’n relatie kan veranderen in een obsessief ex syndroom.

 

 

 

Dan wordt die relatie een eenzijdige obsessie waarin de ene partner steeds meer probeert de ander te vormen en  te vormen tot een voorwerp waarmee hij of zij hun fantasie kan uitspelen.

Personen die deze obsessieve interpersoonlijke relaties ontwikkelen, hebben vaak psychische problemen die de normale progressie van een romantische relatie verhinderen.

Cluster B Persoonlijkheidsstoornis.

Obsessieve Ex Syndrome wordt vaak ontwikkeld door mensen met een Cluster B persoonlijkheidsstoornis.

Ongetwijfeld is het een van de meest giftige vormen van intimidatie, schending van de privacy rechten en een extreme vorm van vendetta en stalking.

Hoe meer kwaadaardig de geobsedeerde persoon is, hoe meer misbruik hij/zij pleegt nadat de relatie is beëindigd.

Narcistische misbruik en huiselijk geweld handelingen nemen daadwerkelijk in ernst toe ook na verloop van tijd, lang nadat ze zelfs een nieuwe partner hebben, of lang nadat hun voormalig liefje hun narcistisch spel door had en hen verwijderd heeft of nadat er een einde kwam aan zijn/haar huwelijkskandidatuur.

Ze blijven zich weggegooid en verworpen voelen als vrijer door hun vroegere liefde.

Recht op privacy.

Terwijl in een normale echtscheiding het recht op privacy gerespecteerd wordt en dat recht inclusief is in elke relatie is de narcistische persoonlijkheid geobsedeerd en wraakzuchtig.

Ze kunnen niet toestaan dat hun ex weggaat, herstellend is, en door gaat met hun recht op een eigen leven uit te oefenen of dat ze genieten van een rustig leven.

Hoe eigenaardig ook, de narcist(e) met een obsessief ex syndroom is hier de boze en ook diegenen die het meest concurreert. Toch heeft hi/zij het moeilijk, diegene die hij/zij normaal als verliezer beschouwt te laten gaan, ook al is die persoon niet -concurrerend.

Straffen en kwellen.

Uit wraak wil de obsessieve ex dat de vertrekkende partner wordt gestraft of gekweld. Hij / zij meent dat die partner dat verdient voor het vermeende onrecht. Ze willen echter niet meer de ex-partner terug, de obsessie heeft alleen te maken met het proberen om voortdurend in het leven van de ex-partner schade aan te richten.

Ze zullen zelfs daden stellen uit wraak die hun eigen kinderen zullen schaden.

Als ze hun vreemde wraak agenda beschrijven is die niet meer op de werkelijkheid gebaseerd. Ze hebben immers van de situatie voldoende geprofiteerd.

Triangulatie bevorderen.

Geobsedeerde exen hebben de neiging om er alles aan te doen om triangulatie te bevorderen tussen hun voormalige relatie en anderen.

Ze zullen zoeken om nieuwe slachtoffers te maken als bron om wraak te plegen op hun ex, en ze zullen er voor zorgen dat dit nieuw slachtoffer wordt opgezet op lange termijn tegen de ex.

Een geobsedeerde ex zal streven naar een nieuwe partner die waanzinnig jaloers is op een ex.

Terwijl hij/zij zijn nieuwe partner zal ervan overtuigen welke verschrikkingen hij / zijmet zijn ex heeft meegemaakt. De laster campagne gaat niet over het breken van het vertrouwen, maar de geobsedeerde ex zal een andere uitleg geven.

Evenwel als ze weten dat de nieuwe partner erg schrik heeft om bedrogen te worden, omdat zij/hij het misschien al is geweest in het verleden, of trouw een uiterst belangrijke waarde vindt, dan zal de geobsedeerde uiteraard uitvinden dat de ex schuldig was aan het plegen van ontrouw tijdens het huwelijk.

Als de persoon met een obsessief ex syndroom iemand date en die heeft een zwak voor een persoon met weinig geluk in de liefde? Raad eens. De geobsedeerde zal er voor zorgen dat vrienden, of familieleden vertellen aan de date dat hij/zij daadwerkelijk werd berooid, bedrogen voor een andere, dat hij/zij een slachtoffer was.

Het is niet noodzakelijk dat daar iets van waar is.

Er worden sterke verhalen over de ex gemaakt. De narcist(eà die hem/haar afschilderen als een bijzonder wrede sadistische misbruiker. Hij is afgestemd om de ex zo veel mogelijk te kwetsen. De narcist wil zijn slachtoffer in verlegenheid brengen.

Bijvoorbeeld, als het slachtoffer er prat op gaat dat zij/hij liefdevol en trouw is, opnieuw, zal haar/zijn eerlijke natuur, haar vriendelijkheid, haar morele integriteit, en haar/zijn trouw zal worden in vraag gesteld door elke persoon die ze niet goed kent of door diegenen die worden misleid en de misbruiker geloven.

Indien een persoon angst heeft om te worden verlaten, zoals ten gevolge van de dood van een ouder te hebben meegemaakt, of de verdwijning van een familielid wanneer ze in hun kinderjaren waren, wat denk je hoe de misbruiker dit zal gebruiken?

Dan zal de persoon met een obsessief ex syndroom maanden of jaren besteden om bepaalde handelingen te doen verdwijnen om op die manier uit te lokken en te provoceren dat het slachtoffer PTSS flashbacks krijgt.

Als een persoon een angst heeft om onbemind te zijn?

Een emotionele angst of zorg uit haar jeugd om verlaten te worden? Als ze zich zorgen maakt dat haar familie er niet echt voor haar is, als ze angst heeft om te worden verraden, of een gevoel heeft dat ze onbelangrijk is, of dat ze zal achter gelaten worden als dood in een actuele sociale context wanneer er een persoonlijke noodsituatie of een maatschappelijke crisis is?

De dader zal er in slagen om hen te vertellen bij elke mogelijke gelegenheid dat ze niet waardig genoeg zijn om liefde te krijgen . De persoon met een obsessief ex syndroom zal vertellen dat ze het verdienen om biologisch te worden gemarteld door middel van bedreiging van sociale  verwaarlozing.

De narcist(e) doet dat  met de hulp, natuurlijk, van hun nieuwe liefde die dan optreedt als misbruiker bij volmacht (proxy) om er echt voor te zorgen dat de persoonlijkheid en het zelfvertrouwen van de geviseerde ex in het vuil terecht komt.

Een levende nachtmerrie.

Veel slachtoffers die seksueel zijn misbruikt of werden mishandeld of seksueel misbruikt tijdens de vroege kinderjaren hebben in vertrouwen hun partner daarover verteld.  Ze hebben dat gedaan vanuit een positie van eerlijke kwetsbaarheid. Vertrouwelijke informatie werd aan hun partner in vertrouwen verteld.

Het is dan ook een levende nachtmerrie als het slachtoffer dient te luisteren naar vrienden van de dader en diens nieuwe liefde als ze grappen over de ex maken.

Ze kunnen haar met betrekking tot die informatie ofwel haar als een leugenaar bestempelen. Dikwijls zeggen ze dat het slachtoffer dat misbruik heeft gefantaseerd. Soms zeggen die misbruikers dat het slachtoffer het heeft verdiend.

Geen grens is te laag voor een misbruiker om de confidentialiteit van vertrouwelijkheden te breken.

Verwacht van geobsedeerde misbruikers zaken als het vervaardigen van vervalste porno foto’s of video’s om aan iedereen te vertellen die wil luisteren naar de door hen vervormde feiten over het persoonlijk leven van het slachtoffer.

Dit gaat over intimiteiten die mensen alleen maar delen met een geliefde of met hun psychotherapeut en die de strengste confidentialiteit hebben en door hen op een aantal belachelijke beweringen worden onthaald of worden gelabeld zodat ze de geviseerde ex kunnen typeren als een van de meest afwijkende persoonlijkheidstype.

Misbruikers zullen beweren dat hun slachtoffers criminelen zijn, kinderverkrachters, pornografie sterren, sekswerkers, dieven, junkies, alcoholisten, drugsverslaafden, sex verslaafden, ketting bedriegers, gek, schizofreen, psychisch en emotioneel instabiel en vatbaar voor gewelddadig gedrag.

Verraad.

 

Wanneer een getraumatiseerde slachtoffer eindelijk wakker wordt en zich realiseert dat de persoon waarbij ze hebben gestreefd om een liefdevolle relatie te ontwikkelen hen verraadt door hun meest persoonlijk vertrouwen te schenden en het organiseren van een lastercampagne vaak zelfs jaren of 10 jaar voorafgaand aan een scheiding dan is dat een verpletterend inzicht.

Er is geen aardse manier om aan de toorn van een mens die is geobsedeerd met het veroorzaken van kwaad tegenover diegene die als “misdaad” had om van hen te houden te ontsnappen, om ten allen tijde respectvol te blijven,  en voor het beëindigen van een romantische gehechtheid.

Kijk uit.

Als je zegt: Ik hou van je! tegen een persoon met een verwarde psychologie – of erger … als je een relatie had met een gestoorde persoon die beweert dat jij een onroerend goed bent van hen, kijk uit.

Decennia later zullen zulke “gestoorde en vervreemde-mollen” waarschijnlijk nog steeds een diepgewortelde psychologische gehechtheid koesteren aan een positie van psychologische en emotionele macht over jou.

Bereid je al vroeg voor op hun pogingen om je mentaal te hooveren, te depersonaliseren.

Mensen die deze schadelijke band ontwikkeld hebben zijn erop uit om hun ex te schaden, sociaal te vernietigen of  te wissen omdat dit de roofdier aard is die hoogstwaarschijnlijk naar boven zal komen bij dergelijke personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Eigenlijk, hoe verder je als hun favoriete zondebok doelwit om te stalken en / of op te jagen er naar streeft om maatschappelijk weg te geraken van je folteraar, hoe meer kans je loopt dat ze blijven opduiken.

Wanneer een geviseerd slachtoffer naar voren komt om zich te verdedigen, zal alles dat ze zeggen tegen hen worden gebruikt door hun aanvaller.

Als het slachtoffer huilt en pleit om dat mensen de waarheid zouden geloven waarover de dader heeft gelogen, hoe meer de sadistische misbruiker achterover zal leunen, lachen, ontkennen en verloochenen.

Is je menselijke geest gestructureerd om een dergelijke massale leugen na te trekken?

Omdat heel weinig mensen literatuur geschreven hebben over het onderwerp vanuit een academisch perspectief zijn heel weinig mensen van het obsessief ex syndroom op de hoogte.

Het is  waarschijnlijk dat alleen de zeldzame 1% van de menselijke geest biologisch en chemisch gestructureerd zijn, om uit een dergelijke massale maatschappelijke leugen het onderwerp na te trekken over diegenen die ervan genieten van het zich te wreken over de denkbeeldige schade die ze hebben geleden.

Dat onderwerp van de obsessieve misbruikers heeft in de geestelijke gezondheidszorg veel te weinig publiciteit gekregen.

De 1 % van de bevolking.

 

1% van de bevolking heeft de neiging om narcistisch, machiavellistische, volledig verstoken van elke empathie of geweten te zijn als het gaat om het kwetsen van andere mensen, en handelt op een manier die de mens door de tijd heen in de literatuur heeft beschreven als in wezen het ultieme kwaad.

Zulke mensen hebben de neiging om narcistische rivaliteit en vendetta agenda’s snel uit te voeren zonder dat het geviseerde slachtoffer ooit hoef te weten wat er fout liep die de woede opwekte of wat de misbruiker ergerde.

Wanneer een dergelijke persoon in een nieuwe relatie komt met een co-narcist(e) of een andere psychopaat verwacht dan meer decennia van misbruik.

Koppels die elkaar ondersteunen en elkaars criminele levensstijl en agenda mogelijk maken om sociale schade toe te brengen aan mensen, denken op de duur niet meer dat ze elkaar nodig hebben. Het is die criminele band dat hen samenbindt op de lange termijn.

Zolang ze de schuld kunnen verschuiven van het ongelukkig zijn in hun eigen leven op andere mensen en hun  slachtoffer kunnen schaamte toebrengen, voelen ze zich gelukkig, sociaal verheven, en opgetogen.

Psychopaten gedijen op het maken en manipuleren van trauma banden, zodat ze kruiperig doen in verband met hun liefdesleven, gevolgd door het doen van alles wat in hun macht ligt om die banden te vernietigen en  tegelijkertijd brengen ze in persoonlijk en professionele relatie een cyclus van haat en liefde.

Zo’n verhouding wordt dan geïdealiseerd in een reality tv-show over dating of in een talkshow.

Genieten van het emotionele misbruik.

Wanneer deze paren een gevecht hebben of iets op hun weg dan zijn ze berucht voor het kiezen van nieuwe gevechten met mensen die ze beschouwen als narcistische rivalen om aandacht, macht, geld, roem of status te verkrijgen, alsmede dat ze met vroeger liefdesrelaties gaan knoeien omdat ze genieten van het sociale en emotionele misbruik.

Als zo’n paar zich verveelt vallen ze terug op hun beste doel, of de zondebok om hun emotionele folteringen toe te passen.

Ze hebben dus hun ex nodig als ze niets te doen hebben. Gezien ze een misbruik persoonlijkheidstype zijn moeten ze kunnen provoceren om hun streven te bereiken namelijk het creëren van chaos.

Onderzoek uw relaties op banden met een persoon met persoonlijkheidsstoornis.

Vrienden, familieleden, en sociale media-banden van een persoon die verdacht wordt van het hebben van een persoonlijkheidsstoornis zouden goed moeten onderzocht worden op tekenen van een geobsedeerde ex of de geobsedeerde nieuwe partner van de ex, om een georganiseerde lastercampagne tegen het geviseerde slachtoffer te vermijden.

Terwijl de geobsedeerde ex alles doet om alleen zijn sadistische genoegens te bevredigen omdat ze een boost aan aangename emoties zouden voelen door het leven van hun ex of dat van hun voormalige familie moeilijk of zuur te maken – zullen de romantische partners de neiging hebben om hun ex te viseren om anderen redenen.

Uit angst dat de dader in het geheim gevoelens van genegenheid of verlangens heeft om het hart terug te winnen van de ex die ze hebben afgewezen om hun verschrikkelijke gedrag,  voelt de nieuwe partner zich de dupe van de gefabriceerde triangulatie van de dader.

Zogenaamd diegene die alles doet om hem terug te winnen.

De geobsedeerde ex kan beweren dat die partij een straatverbod heeft ingediend, of streefde naar een no contact bevel, in de afgelopen periode alles heeft gedaan om te zorgen voor een echtscheiding.

Hij/zij zal beweren dat zij/hij  reeds een nieuw leven gecreëerd heeft zonder hem, dat zij heimelijk verliefd is op hem en alles er aan doet om te proberen hem terug te winnen.

Deze denkbeeldige bedreiging wordt vervolgens gedeeld met de nieuwe romantische partner van de narcist(e) om haar op te zetten tegen de voormalige relatie en de nieuwe partner de vrees aan te praten dat de oude partner er zal naar streven om haar man te stelen.

Zichzelf respecterende personen.

Geen enkele zichzelf respecterende persoon zal aan een nieuwe liefde vertellen dat een ex enorm verliefd is op hem en wanhopig alles probeert om hem terug te krijgen.

De productie van liefdes driehoeken is een spel van jeugdige denkers, en mensen die er naar streven om chaos te creëren en triangulaties behoren tot de donkerste persoonlijkheidstypes in de gehele bevolking.

Narcistisch misbruik : lastercampagne.

Het vertellen van de persoonlijke intimiteiten en vertrouwelijke informatie van een ex partner aan een andere partner is narcistisch misbruik.

Het mengen van halve waarheden, en de presentatie van diezelfde feiten in een georganiseerde lastercampagne ontworpen om  sociaal een voormalige liefdespartners  te vernederen is voorbij het inhumane en ongetwijfeld immoreel.

Personen met een obsessief ex syndroom vertellen over de details van de seksuele neigingen van een persoon. Ze roddelen hoe ze eruit zien naakt. Ook de vreselijk traumatiserende gebeurtenissen die zij alleen via privé gesprekken zijn te weten gekomen verspreidt de narcist(e).

Dat zijn dan allen feiten die iemand aan mensen vertelt die ze volledig vertrouwden zoals aan een therapeut, echtgenoot, of dichte persoon van belang. De persoon met een obsessief ex syndroom echter brengt ze rechtstreeks in het openbaar.

Doelgericht een slachtoffer vernietigen.

Slachtoffer shaming,  gaslighting van vrienden en familie, en het streven om zowel financieel als maatschappelijk doelgericht een slachtoffer te vernietigen is het gemeenschappelijke doel van mensen die handelen van uit hun machiavellistische plannen om iedereen te vernietigen waarvan zij het gevoel en het recht hebben om te omschrijven als de andere.

Als u het duidelijke doelwit in de afgelopen jaren bent geweest met als enige reden dan dat u misdaad was dat u een vriendelijk en liefdevolle persoon was, verzamel dan alle moed want het zal nodig zijn.

Als dit artikel resoneerde met jouw zou ik graag hebben dat je mijn nieuwsbrief volgt.

 

In het bijzonder zullen twee persoonlijkheidsprofielen na een breuk met ernstig of dodelijk geweld in aanraking komen.

 

De eerste is de PD met chronisch impulsief en agressief gedrag.

 

De over het algemeen gewelddadige, antisociale activiteit heeft de neiging om een ​​geschiedenis van impulsiviteit, drugsmisbruik en / of gewelddadig en crimineel gedrag binnen en buiten de relatie te hebben.

Deze persoon was waarschijnlijk misbruikend in de relatie. Maar tevens ook controlerend. Hij/zij gebruikte reeds geweld als een manier om een ​​partner op één lijn te houden. Maar ook na de relatie kan geweld dienen om de macht te herwinnen.

De getoonde obsessiviteit weerspiegelt een gevoel van eigenaarschap en recht op: Je bent van mij en ik heb het recht om je te vertellen wat je moet doen .

Dodelijk geweld is een uitbreiding van deze disfunctionele relatieovertuigingen: je hebt me niet gerespecteerd door weg te gaan, en dat kan ik niet toestaan.

Onvolwassen egocentrische persoon.

In tegenstelling tot de chronische geweldenaar, heeft het tweede type potentieel dodelijke ex nooit een vinger op een partner gelegd; in feite is de moord in 20 procent van de relatie-moorden de eerste daad van geweld.

Het persoonlijkheidsprofiel van deze obsessieve ex is een onvolwassen en egocentrische persoon. De narcist(e) in die relatie verlangt voortdurend naar aandacht. Hij/ zij eist genegenheid.

Emotionele chantage, huilen, bedreigingen van zelfbeschadiging , schuldindicatie  kan worden gebruikt om een ​​partner tijdens een relatie te controleren.

Pas wanneer deze methodes niet langer werken breekt het geweld als een nieuw optie los.

De narcist(e) gebruikt stalking en andere vormen van ongewenst najagen na een breuk. Dit doet hij/zij in een poging om de intieme relatie te behouden of te herstellen.

Tot het uiterste genomen, kan de obsessieve ex in een moorddadige woede exploderen. Dat kan omwille van de verkeerde indruk dat niet reageren de essentie van wie ze zijn psychologisch vernietigt.

Ze reageren om hun zelfbeeld in stand te houden want  als ze niet reageren op de situatie storten ze in elkaar.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist(e)?

Als je dat wenst laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Zorg ervoor dat uzelf daardoor geen gevaar loopt. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen.

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken. je krijgt die via de nieuwsbrief. Dat zal u helpen te vergeteren in het omgaan met misbruik door een narcist(e).

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Niemand kan precies voorspellen welk individu iemand zal vermoorden waar ze ooit hebben gehouden.

We kunnen echter de donkere wolken herkennen in een relatie die onweersbuien voorspelt na een breuk. Of het nu is uit onzekerheid en hulpbehoevendheid narcisten zijn geoefend in manipulatie.  Het kan ook uit een gevoel van recht en eigendom zijn dat ex-en die hun vorige partners vermoorden.

Een ding is zeker ze proberen de relatie te manipuleren en te beheersen lang voordat deze eindigt.

Een dergelijke relatie veilig beëindigen vereist planning, strategie en hulp. Doe dat niet alleen.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren. Commentaar geven en delen is een toegevoegde waarde voor bewustwording rond narcisme.

Johan Persyn.

 

PS :Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, een goed idee want dan kan ik voor meer van dit zorgen. Dank U wel.

 

1 Feedback on “Over de schade die de Obsessief Ex Syndroom misbruiker aanricht.”

  1. Heel goed omschreven de misselijkmakende acties van een narcist op degeen die zij als een bedreiging zien. Een ding mis ik in dit stuk. Maar misschien is mijn narcist een uitzondering. Wanneer ze na hun lastercampagne en treiterijen het voor elkaar hebben gekregen dat jij compleet geïsoleerd bent en dat iedereen overtuigd is van hun slachtofferschap en jouw aandeel hierin, nemen ze een andere strategie. Althans dat is mijn jarenlange ervaring. Dit is het vervolg: ze gaan jou, bij de mensen die ze met succes beinvloed hebben, een soort van verdedigen. De narcist neemt het jou eigenlijk niet kwaijk dat jij de narcist zo hebt getrijterd, belaagd enz. omdat jij er gewoon niks aan kan doen. Jij hebt last van jalousie en hebt ook best veel rotdingen in je leven meegemaakt. De narcist zou willen dat ze je kan helpen want ze heeft eigenlijk best veel medelijden met jou. Ik noem dit de bestendigheidsfase van de narcist. Ook dit geloven de omstanders en zullen je nog meer mijden of zeer meelijwekkend aankijken. De bedoeling is dat de narcist een heel verstandig, vergevingsgezind en empathisch persoon van zichzelf neerzet. Het is een rampzalig individu!

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.