Tolereer geen uitschelden. Beëindig onmiddellijk het gesprek bij uitschelden.

Tolereer geen uitschelden. Beëindig onmiddellijk het gesprek bij uitschelden.

Uitschelden. Narcisten blazen preventief alles dat zij als een bedreiging voor hun superioriteit beschouwen buitensporig op. Dat kunnen ze zo goed omdat het één methode is van macht verwerven over een ander. Narcisten kunnen met schelden ook hun opgekropte woede of frustratie op jou loslaten. Narcisten gebruiken schelden om te kwetsen, te provoceren of te vernederen. Juridisch implicaties Aangezien schelden het beledigen van de medemens is valt dit onder de wetgeving die belediging strafbaar stelt. ‘Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in…

Advertisements
Seksuele objectivering : De narcist raakt je aan op een manier die niet comfortabel is.

Seksuele objectivering : De narcist raakt je aan op een manier die niet comfortabel is.

Definitie van seksuele objectivering: Het bekijken van een ander individu in termen van seksuele bruikbaarheid of aantrekkelijkheid in plaats van het nastreven of onderhouden van een kwalitatief goede interpersoonlijke relatie met hen. Beschrijving van seksuele objectivering: In essentie is seksuele objectivering  een specifiek type objectivering dat zich manifesteert op het gebied van seksuele relaties. De de-humanisatie van Amy Winehouse is een ander type objectivering. Het komt voor wanneer een persoon – inclusief mensen met persoonlijkheidsstoornissen – de gevoelens, persoonlijke behoeften of waardigheid van een ander negeert. In plaats daarvan gaan ze zich exclusief, ongepast of overdreven concentreren op hoe het…

Woorden als wapens : verbale mishandeling.

Woorden als wapens : verbale mishandeling.

Definitie van verbale mishandeling. Elke vorm van herhaald patroon van ongeschikte, denigrerende of dreigende spraak gericht op de ene persoon door de andere noemen we verbale mishandeling. Beschrijving van verbale mishandeling. Veel mensen die het slachtoffer zijn van mishandeling, wonen in een huis of omgeving waar ze zo gewend zijn geraakt aan de situatie.  Door die gewoonte vinden ze dat normaal. Het moet je dan ook niet veronderen dat velen zichzelf niet als slachtoffer van misbruik beschouwen. Verbaal geweld is een specifiek type emotioneel misbruik waarbij als keuze van het wapen woorden worden gebruikt . Voorbeelden van verbaal geweld. “Altijd”…

Negatieve gevoelens op een niet-assertieve, passieve manier uiten.

Negatieve gevoelens op een niet-assertieve, passieve manier uiten.

Passief-agressief gedrag: wanneer defensie een aanval wordt. Wanneer wrok en minachting op de loer liggen onder het oppervlak van een disfunctionele relatie, is passief-agressief gedrag als een residu dat naar de top stijgt. Het is een gedragsvorm waarbij boosheid niet openlijk wordt uitgedrukt, maar naar voren komt op soms subtiele manieren die rechtstreekse confrontatie vermijden. Het is gebruikelijk voor iemand die zich in een positie van relatieve machteloosheid voelt om zijn woede uit te drukken tegen de krachtiger persoon door passief-agressief gedrag. Waarom narcisten passief-agressief gedrag kunnen gebruiken? Narcisten kunnen zich minderwaardig voelen. Ook kunnen ze bang of zijn voor…

Hoe Solidariteit met Slachtoffers van Narcisme Ontwikkelen?

Hoe Solidariteit met Slachtoffers van Narcisme Ontwikkelen?

Waarom zij wel en ik niet?
Ik ben er al een paar jaar van overtuigd dat in die online ontmoetingen met mensen het leven niet louter een tijd is dat voorbijgaat.  In ontmoetingen met mensen die lijden, en ontstellende moeilijkheden trotseren, zoals de zorg voor hun kinderen in een gezin met misbruik en partnergeweld, op zoek naar een betere toekomst stel ik me vaak de vraag : “Waarom zij wel en ik niet?” Waarom heb ik me uiteindelijk kunnen losmaken en een gelukkige relatie opbouwen, en zij niet?