Drie manieren waarmee je als overlevende van misbruik jezelf kunt helpen.

Trauma fungeert als katalysator voor ons om te leren hoe we beter in zelfzorg kunnen voorzien .

Trauma introduceert ons naar eindeloze modaliteiten voor genezing en expressie. Daarmee kunnen we onze crisis in transformatie kanaliseren. Het belangrijkste is dat het ons toegang geeft om contact te maken met andere overlevenden die zijn geweest waar we zijn.

 

 

Daardoor zal je de gevolgen van een giftige relatie met de narcist(e) en zijn aanhangers overwinnen.

Jij kan ijveren voor jouw authentieke, glorieuze zelf.

1. Weet dat je onvervangbaar bent. Leer nu precies aandachtig waarom je kunt beginnen met jezelf te helpen.

Toxische partners doen er alles aan om ons het idee te geven dat we gemakkelijk vervangbaar zijn door een andere leverancier voor ondersteuning van een narcist(e).

Dit is de reden waarom overlevenden van narcistische mishandeling zo verwoest kunnen zijn nadat ze zijn misbruikt, gedevalueerd, weggegooid. Ook omdat ze niet te snel daarna, schijnbaar vervangen worden door een glimmend nieuw doelwit.

Ze denken opnieuw aan de manier waarop hun narcistische partner hen in de idealisatie-fase behandelde.

Evenzeer vragen slachtoffers zich af of de narcist de nieuwe persoon in het leven van de dader beter behandelt.

We weten allemaal dat narcisten elke partner door deze cyclus van mishandeling kan leiden. De narcist doet dit ongeacht wie die persoon is.

De fantasierelatie die ze weergeven op Facebook of in de openbare ruimte is een illusie. Dat weet je trouwens, omdat ze dezelfde fantasie met jou verzonnen.

Die fantasie bestaat uit heldere afbeeldingen op sociale media. Tevens scheppen ze op bij hun vrienden zelfs toen ze je achter je rug begonnen te bedriegen.

De narcist(e) zet het gebrek aan empathie en gevoel van recht verder in elke relatie.

Zelfs bij de persoon met wie ze uiteindelijk lijken te ‘settelen’ creëren ze een gebrek aan empathie en een gevoel van recht.

Laten we allemaal een collectief gebed voor deze persoon zeggen. Het slachtoffer heeft ideeën van schaamte, gecultiveerd door de schuldverwisseling die het slachtoffer ook op afstand teisteren.

Er is ook beschaming, projectie en gasverlichting die we gedurende de relatie hebben doorstaan dat het slachtoffer op een onbewust niveau kan verder teisteren in nachtmerries, reminiscenties en gedachteflitsen.

Onze misbruikers hebben immers ons in de loop van de tijd gehersenspoeld en geconditioneerd.

Daardoor geloven we dat wij het probleem waren. In essentie is dit een ingebakken geloofssysteem dat als je het in de kern aanpakt genezing zal bewerkstelligen.

Het is deze overtuiging die niet alleen ontstaat tijdens toxische triangulatie in de relatie, maar ook na het einde ervan. Je dient niet alleen traumabanden met de narcist te verbreken.

Daarnaast dienen we onze cognitieve vervormingen te vervangen door gezondere, realistische overtuigingen over de toxische aard van de narcistische ex-partner.

Ook de realiteit van het misbruik dat we hebben ervaren en de integriteit van onze identiteit die de misbruiker probeerde uit te roeien, te wissen en te verminderen dient tot ons door te dringen.

Zelfbewustzijn is waar de kracht van zelfwaardering en zelfbevestiging binnenkomt. Door bewustwording begin je jezelf te helpen.

Bestrijden van triangulatie vereist weten dat je echt onvervangbaar bent. Het is ook de bewustwording van weten waarom je onvervangbaar bent.

Ik weet zeker dat je het al vroeger hebt gehoord. Daar is het feit dat je niet in een specifieke “pakket” kan worden gerepliceerd. De dynamische combinatie van je unieke innerlijke en uiterlijke schoonheid, succes, talenten, vaardigheden, vind je nooit in een ander.

Onthoud ook dat narcisten hun slachtoffers als objecten zien. Narcisten zien je niet als individuele wezens. In feite kunnen ze de complexiteit van de verschillende identiteiten waaraan ze hard werken om te wissen, waarschijnlijk niet waarderen. Bovendien kunt u als persoon nooit worden ‘gekopieerd’.

Verrassingen.

Het is interessant om op te merken dat narcistische misbruikers hun slachtoffers ook kunnen trianguleren met doelen die op zijn zachtst gezegd “verrassend” zijn.

In feite kunnen dat mensen zijn waarvan de slachtoffers niet wisten dat de narcist er belang bij zou hebben. Kortom vanwege de zogenaamde “voorkeuren” van de narcist lijk je ook daar te zijn bedrogen. Zelfs de zogenaamde voorkeuren van de narcist waren dus bedrog.

Dit kan ons ertoe brengen om ons af te vragen of de narcist ons ‘type’ zelfs leuk vond. De waarheid is dat de voorkeuren van de narcist snel verdwijnen. Die voorkeuren veranderen omdat ze worden onderdrukt door de behoefte aan aanbod.

Het is alleen maar een bewijs dat narcisten niet discrimineren wanneer ze na het einde van een belangrijke relatie behoefte hebben aan bevoorradingsbronnen. Ze zullen aandacht, lof, bewondering en bevestiging krijgen van degene die het aan hen aanbiedt.

Ze reageren Niet als menselijke wezens.

Het feit dat de misbruiker schijnbaar ‘vervangen’ is, betekent alleen dat ze jou vervangen hebben door wie ze zien als nog een ander object om tegemoet te komen aan hun behoeften.

Ze vatten hun nieuwe bronnen van bevoorrading niet op als menselijke wezens.  Noch waarderen ze echt de fijne kneepjes van wie ze zijn buiten een oppervlakkige voorstelling.

De narcistische mishandeling is zo zelfverzekerd dat ze zelden de ware persoonlijkheden van hun slachtoffers ‘kennen’. Alleen de aspecten die ze kunnen gebruiken om hen en hun imago te dienen kennen ze.

Ze weten dat hun partner een getalenteerde, knappe muzikant is, maar kennen hun partner niet echt als persoon. Je zult ontdekken dat zelfs na een langdurige relatie, als je vraagt aan een narcist wat ze leuk vinden aan hun ex-partner, alleen verbijsterde blikken zal oproepen.

Zich richten op bruikbare eigenschappen.

Zelfs als je een narcist vraagt ​​wat hij/zij leuk vindt aan jou in de idealisatie-fase, zal dit alleen resulteren in oppervlakkige reacties.

Dat komt omdat de narcistische mishandeling zich gedurende de gehele misbruikcyclus richt op de eigenschappen van het slachtoffer die ze gebruiken om het ego van de narcist te ondersteunen.

De narcist richt zich niet op de diepere kwaliteiten die bepaalden wie ze waren.

Daarom is het tijdverspilling om je te vergelijken met de oude of nieuwe bevoorradingsbronnen van een narcist of zijn haremleden.

Dat zal de narcist wel voor je doen.

Dit kan moeilijk zijn om te accepteren als de narcist alle zeilen bijzet om een ​​helder publiek beeld te creëren van zijn of haar nieuwe of oude relatie. Immers vergeet niet dat de waardering van wat je maakt wie je bent kan fungeren als een tegengif voor hun giftige pogingen om jou te verminderen.

Hoe ideaal de nieuwe leverancier te stoppen?

Ongunstig vergelijken.

Wanneer een narcistische misbruiker zich op een nieuw doelwit richt, kunnen overlevenden het doel beginnen te ‘idealiseren’! Ze kunnen zichzelf ongunstig vergelijken met de nieuwe bron van levering, waarbij ze teniet doen wie ze zijn in het proces.

Ze vergeten dat ze nooit echt kunnen worden vervangen – met wie dan ook. Natuurlijk, narcistische Brad kan een nieuw doel Melissa vinden dat aantrekkelijk en sportief is,  maar ze kunnen je niet krijgen.

Je bent niet alleen aantrekkelijk, maar je bent ook intellectueel. Wellicht heb je een succesvolle carrière. Daarbij een passie voor dienstbaarheid aan anderen, een eigenzinnig gevoel voor humor.

Misschien heb je een voorliefde voor de creatie van de beste vuile moppen.

Je kunt een hoofdspeler zijn op de dansvloer. Ook kun je financieel stabiel zijn. Misschien zelfs diep spiritueel en een actieve levensstijl hebben. Wat zijn de coole en interessante dingen die je zelf bent vergeten?

Er zijn zoveel ongelooflijke aspecten over jou.

Echter je neigt je leven te vergeten of te minimaliseren. De reden waarom? Omdat je zo druk bezig bent je te concentreren op het nieuwe slachtoffer.

Je hebt allerlei eigenzinnige facetten op je identiteit die heerlijk bij elkaar passen. Eerlijk gezegd, niemand zou zelfs dat kunnen spiegelen als ze het probeerden. Misschien word ik aangetrokken door Cory met de six-pack en soepele pick-up-lijnen.

Evenwel aan het eind van de dag is het Zach met de lieve glimlach, die niet alleen stil is maar ook emotioneel valideert. Zach kan ook empathisch zijn. Misschien is hij ouder dan zijn jaren. Hij heeft een diepe stem die iemand op de lange termijn laat smelten.

Aantrekkelijkheid is niet ééndimensionaal: het is een caleidoscoop van factoren.

Het zijn niet één of twee kwaliteiten die ons definiëren. Wat maakt ons wenselijk voor mensen? Het is een spectrum van genuanceerde attributen.

Immers het zijn groter dan leven karakteristieken die sprankelen om het magische drankje te maken dat jouw essentie is.

Alles van je intelligentie, passies, hobby’s, interesses tot de twinkeling in je ogen zijn mooie eigenschappen. Vanzelfsprekend zijn dit eigenschappen die iedereen die geen narcist is, zeker zal koesteren over jou.

Dus vraag jezelf af: wat is de krachtige cocktail van kwaliteiten die je extra heerlijk en onvervangbaar maken?

Ik meen het. Er is iets lekkers aan je specifieke geest, lichaam en geest en je ziel.

Er zijn delen van ons die ons uniek maken op manieren die mensen niet zouden verwachten. Soms zijn dat zelfs kwaliteiten die we in plaats van in het daglicht te plaatsen voor de maatschappij verbergen.

Misschien is de manier waarop je lacht boeiend. Er kan iets zijn aan je energie die magnetisch is of je sterke stap die de aandacht van iedereen in de kamer trekt.

Mensen nemen die dingen over jou op omdat ze je met nieuwe ogen zien. Nu is het tijd voor jou om deze dingen ook in jezelf te waarderen.

Bedenk dat deze regel dat mensen veelzijdig zijn ook van toepassing is op je misbruiker, maar op een manier die overlevenden het voordeel geeft om vooruit te komen.

De ooit aansprekende en charmante narcist wordt op de lange duur behoorlijk saai.

Vooral als we rekening houden met de eigenschappen van hun ware zelf is hij saai en leeg. Hij is saai met zijn vlakke affect. Ook door zijn onvermogen om blij te zijn voor anderen is hij saai.

Zijn wreedheid, zijn pathologische jaloezie en andere ongewenste eigenschappen die steeds weer terugkeren maken hem vreselijk saai.

Wie zijn ze om jouw “badass” zelf met iemand te vergelijken of te trianguleren? Niemand. Ik wil dat je de tijd neemt om die delen van jezelf te erkennen. Zowel licht als donker.

Alle aspecten vormen de optelsom van de complexe, genuanceerde en multidimensionale mens die je bent.

Dat is de magische sleutel om de kluis te ontsluiten voor je gevoel van veiligheid. Weten wie je bent. Dit je dit alles bezit aan gaven heeft een veilig gevoel.

Dat is de reden waarom het helpt nadat we de wonden hebben aangepakt die we achterlaten door schuldverwisseling en beschaming, om onze sterke punten te cultiveren en versterken.

Wat niet helpt is onnodig de nadruk leggen op eventuele zwakheden, tekortkomingen of gebreken die de misbruiker ons heeft opgedrongen om zich te internaliseren.

Het is een verspilling van je mooie, goddelijke zelf om je kwaliteiten te verminderen of teniet te doen alleen vanwege de kruimelige en onvolwassen spellen die narcisten spelen.

Ik merk dat wanneer nabestaanden van narcistische mishandeling zich beginnen te vergelijken met nieuwe of oude doelen dat er iets heel typisch gebeurt.

Ze beginnen zich te voeden met het verlangen van de narcist om te zien dat hun overlevenden zichzelf saboteren.

Het is emotionele verkrachting en moord zonder een spoor achter te laten en het is klaar met je hand!

Hier zijn enkele ideeën over hoe we onze onvervangbaarheid kunnen omarmen en onszelf kunnen vieren: maak een epische “liefdeslijst” en refereer er dagelijks naar.

Dit zal je de gewoonte geven om ‘s ochtends wakker te worden met een houding van dankbaar zijn voor alles wat je bent. Ook wat je hebt, in plaats van je op één of andere manier tekort te doen.

Wat voor soort wonderen in je leven, in je persoonlijkheid en je capaciteiten zou je kunnen missen als je tijd verspilt aan het vergelijken van jezelf met een andere persoon?

Dit gaat allemaal over vooruitgaan met de vastberadenheid om je te concentreren op wat je goed doet. Ook om de aantrekkelijkste en meest wenselijke eigenschappen over jezelf te vieren. Huldig elke dag de kwaliteiten, eigenschappen en attributen waar je trots op bent. Zelfs als de narcist ze vernietigt.

Je riep de pathologische jaloezie van de narcist op.

Welke successen heb je geboekt? Herinner je liefdevol over jezelf. Je kunt weten dat de reden waarom je in de eerste plaats werd verminderd was dat je de pathologische jaloezie van de narcist opriep. 

Welke intellectuele, spirituele, emotionele en fysieke kenmerken vindt u dat mensen het meest opmerken over u en door geboeid zijn?

Je misbruiker heeft waarschijnlijk geprobeerd je door hen te idealiseren.  Alleen om je later te devalueren, zodat je niet zo zelfverzekerd over jezelf zou zijn. Bijvoorbeeld over je vermogen om een ​​betere partner te krijgen. Nu is het jouw beurt om deze kwaliteiten opnieuw te zien met frisse ogen.

Wat erken je bij jezelf dat speciaal en uniek is?

1. Maak een volledige lijst als dat nodig is, over de dingen die je leuk vindt aan jezelf en je leven.

2. Maak ook nog een lijst met je doelen, dromen en alles wat je in je leven wilt verbeteren. Vandaar dat ik je vraag om te brainstormen over de stappen om dit te doen. Misschien herken  je je bestaande financiële succes of goede gezondheid als essentieel.

3. Pak dingen aan die je nodig hebt om meer zelfvertrouwen te kweken. Gebruik waar de narcist je beledigt als motivatie of brandstof om het liefhebben van dat specifieke deel van jezelf te vieren of te verbeteren.

4. Als je onzekerheden hebt over je uiterlijk, doe je elke ochtend en nacht een paar spiegeloefeningen voordat je gaat slapen. Zoek vreugde in de verschillende kenmerken die je mooi maken.  Ontwikkel daarbij acceptatie voor alle waargenomen tekortkomingen.

Want je als een fout zou kunnen zien, zou een ander dat kunnen zien als een dierbaar onderdeel van jou. Als je deze oefening moeilijk vindt, begin dan met in de spiegel in je eigen ogen te kijken en te zeggen: “Ik hou van je, en ik geef om je, en verdomme, ik zal voor je vechten. Je bent DAT de moeite waard. “

5. Als je worstelt met schadelijke boodschappen over je lichaam, doe dan yoga om de waardering te vergroten voor wat je lichaam kan, in plaats van te oordelen over hoe het eruit ziet.

 

Focus op waardering.

Je zult merken dat wanneer je je concentreert op waardering en eren van je lichaam, je jouw lichaam ook aandachtiger gaat behandelen. Dan zal op een bepaald moment ook al het andere dat je wilt op natuurlijke wijze op zijn plaats valt.

Volgens onderzoek is yoga ook nuttig om trauma uit het lichaam vrij te maken. Het is een win en win activiteit.

Meer Lichaamsbeweging.

Misschien wilt u ook aan dagelijkse lichaamsbeweging doen om endorfines vrij te maken. Door endorfines krijg je een algeheel gevoel van vreugde en welzijn. De uitvoering  van uw fitnessdoelen zal de kers op de taart zijn.

Als je narcistische mishandeling je intuïtie of intelligentie heeft beledigd, wees dan opmerkzaam. Ga dan naar een meditatieworkshop om je opnieuw te verbinden met je goddelijke innerlijke leiding.

Je kunt ook mediteren om academische doelen na te streven die je op een laag pitje hebt gezet. Dat kunnen doelen zijn die je opnieuw verbinden met je genialiteit zonder dat ze in strijd zijn met het verbeteren van de wereld.

Dit zijn enkele ideeën voor het gebruik van de pestberichten van je misbruiker om je in een positieve richting te laten bewegen.

De innerlijke criticus observeren.

Jouw observatie van jezelf houdt niet op met de viering van jezelf. Zelfs als de stemmen van de samenleving, je misbruiker of je innerlijke criticus zich ermee bemoeit kun je zeggen “weg ermee”, ik hou van mezelf. Als je er voor terugdeinst om jezelf een compliment te geven, is het tijd om te hopen op een gezonde zelfwaardering en zelfrespect.

Als je iemand bent met een innerlijke stem die alles wat je doet of zegt kleineert of beoordeelt, is het tijd om een ​​stapje terug te doen. Dan dien je de innerlijke criticus te observeren. Dit doe je best zonder de negatieve zelf bespreking aan te gaan of  te voeden.

Je denkt dat ik je vraag om wat “narcistisch” te worden in het proces van jezelf liefhebben?

Maar maak je geen zorgen, dit gaat niet over zelfverzekerd, oppervlakkig of superieur te zijn zoals de narcist geneigd is te zijn. Het gaat over waardering voor jezelf.

De vergroting van je gevoel van zelf-efficiëntie, kracht en agentie is belangrijk op zich want net met die attitude kun je groeien en nieuwe vaardigheden aanleren. Wat een ander kan kan je ook, mits er voor het nodige werk te doen.

Het gaat over herkenning van je wenselijkheid van binnen en van buiten.  Voorafgaan had je de duistere stemmen van je misbruikers en bullebakken die het anders zeggen maar geen autoriteit meer krijgen van je.

Het gaat om het bezitten van je kracht en je bekwaamheid om te valideren wie je bent.  Je valideert niet om wat de misbruiker je probeerde te laten zijn en uiteraard maar tijdelijk voor werd gevalideerd.

De stem van je misbruiker zal nog regelmatig opkomen. Dit kan je ontluikende vertrouwen proberen te verpletteren. Leer dan hoe je die stem kunt onderscheiden van degenen die echt van je houden en om je geven.

Check in bij jezelf en zeg expliciet: “Dat is niet wat ik echt denk en voel. Dat is wat de misbruiker me probeerde te laten geloven in mezelf. “

Doe iets om het patroon van negatieve zelf bespreking te ‘onderbreken’.

Krijg jezelf (weer) in de gewoonte om jezelf te voeden met krachtige affirmaties. Denk aan de hyperkritische feedback van de narcist als kritiek van een boze, jaloerse peuter. Het is niet geldig, noch is het met de beste bedoelingen gegeven, noch is het valabel.

Zijn analyse is een pathologisch verdedigingsmechanisme . De uitspraken van de narcist hebben weinig te maken met je waarde.

Realiseer je dat feedback van geaarde, emotioneel stabiele individuen en je innerlijke stem de ankers en echte getuigenissen zijn van je karakter en potentieel. En dus niet van narcisten en trawanten.

Dit gaat allemaal over de verwijdering van de focus op de narcist naar de magie die in je is.

Trek wat goede externe feedback in als dat nodig is. Je zult het onderscheid vaststellen met de harde woorden van je misbruiker.

Bij deze oefeningen gaat het erom wat je leuk vindt in jezelf. Echter wees niet bang om ook positieve feedback van gezonde voorbije partners, vrienden, familieleden, collega’s en kennissen te verkrijgen.  Maar koester ook het positieve bij jezelf. Leer het te zien.

Houd een document op zak van complimenten die je in je leven hebt ontvangen en waar je naar kunt verwijzen wanneer je je uitzonderlijk laag voelt of als je jezelf in een ruimte van twijfel van jezelf bevindt.

Roei de onderbewuste wond uit die zegt dat je niet genoeg bent en cultiveer nieuwe zaden van eigenwaarde.

Veel (maar niet alle) overlevenden die in ongezonde, beledigende relaties op volwassen leeftijd zijn geweest, komen ook uit ongezonde gezinsdynamiek.

In de kindertijd leren overlevenden eerst hun licht te dimmen.

Overlevenden van kindermishandeling door narcistische ouders zijn mogelijk opgezet tegen een broer of zus of een groep broers en zussen terwijl ze opgroeiden.

Je ouders hebben geprobeerd je talenten te “begraven” omdat ze verkeerde narcisten waren en wilden  zien dat je faalde.  Ze kenden jouw potentieel, maar ze werkten er hard aan om het te verstikken om hun egoïstische agenda’s te bereiken.

Dat gezegd hebbende, er zijn verschillende omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een kind opgroeit in de overtuiging dat het niet de bedoeling is dat hij of zij schijnt.

Misschien had je altijd een sportieve broer of een “mooiere” zuster tenminste vanuit het perspectief van de maatschappij. Misschien had je een beste vriend die  in sociale kringen overstuur leek te zijn.

Het is mogelijk dat je gepest werd of dat je je onzichtbaar voelde door giftige leraren die aandacht besteedden aan hun favoriete studenten.

Je hebt mogelijk ook een complex trauma doorstaan ​​en bent het slachtoffer geworden van al deze scenario’s en meer.

2.  Verander overtuigingen over het niet goed genoeg zijn.

Wat je situatie ook was waarin je opgroeide, ook al was het een gezonde en gelukkige jeugd waarin je werd gevoed en ondersteund, er kunnen nog altijd overtuigingen zijn over het niet goed genoeg zijn.

Die overtuigen kunnen komen uit de invloed van de samenleving, de cultuur of de programmatie in je jeugd.

De identificatie van deze ervaringen en de bijbehorende ideeën die met hen zijn meegekomen, kunnen een lange weg betekenen in de herstelling van elke verwonding die wordt versterkt wanneer triangulatie wordt gebruikt als een methode om u te provoceren of verder een minderwaardig denken over jezelf te hebben.

Stel jezelf de vraag: op welke manieren ben ik door mijn leven “onzichtbaar” geworden? Op welke manier ben ik “minderwaardig” geworden? 

Weet dat wat je hebt meegemaakt niet in orde was. Geen kind verdient het om zich ongezien, ongehoord of ongewenst te voelen. En eerlijk gezegd is dat van toepassing op elke volwassene ook.

Je verdiende om zichtbaar te zijn. Je verdiende om te schitteren. Iedereen verdient het dat alle verbluffende kwaliteiten die opvallend zijn omarmd worden.

Nadat u hebt vastgesteld hoe u in het verleden bent neergehaald, stelt u uzelf de volgende vragen en onderzoekt u deze.

Op welke manieren kan ik mijn zichtbaarheid omarmen?

Is er bijvoorbeeld een droom die je hebt weten te weerstaan ​​om hem te bereiken als gevolg van twijfel aan jezelf of sabotage van je beledigende partner?

Dit is het moment om aan die droom te werken of deze opnieuw te bouwen om hem tot leven te brengen, groter en helderder dan ooit. Immers die droom vertegenwoordigt een authentiek verlangen dat je moet vervullen.

Als je ooit gevallen bent voor een narcist, dan was dat omdat hij/zij de belichaming was van je 'ondermaatse' dromen

Jouw droom.

Welke delen van mezelf en welke geschenken heb ik weerstaan ​​om te demonstreren als een manier om mezelf te verbergen zoals ik geleerd was door de narcist om mezelf te verbergen?

Ons werd getoond onze talenten en begeerlijke eigenschappen te minimaliseren. Dit was vanwege de pathologische jaloezie van de narcist en hun mislukkingen. Dit kan evenzo een programmering in de kindertijd geweest zijn.

Misschien bent u een ongelooflijke artiest en heeft uw misbruiker u negatieve dingen verteld over uw mogelijkheden om uw dromen waar te maken. Immers deze dromen zouden hem/haar uit de schijnwerpers gezet hebben.

Nu is het tijd om die weer te omhelzen en de geschenken te onthouden die ons gemaakt hebben wie we werkelijk waren vóór de gewelddadige relatie.

Op welke manieren heeft het onzichtbaar geweest zijn jou beschermd tegen wat jou is geleerd te vrezen zoals kritiek?

Hoe kan je het soort vertrouwen cultiveren dat jou in staat stelt die angsten te overwinnen?

Overlevenden van kindermishandeling kunnen leren bang te zijn voor het succes van welke aard dan ook, omdat ze worden gestraft voor het durven slagen door hun beledigende verzorgers.

Evenzo kunnen overlevenden van narcistische mishandeling op volwassen leeftijd leren dat met succes straf komt . Die les werd geleerd via de wrede gevolgen van hun intieme partners als ze iets waagden dat hen in staat stelde om onafhankelijk te worden van de narcist. Dit moet worden gedeprogrammeerd.

Je hebt een extreme angst ontwikkeld om te ‘tonen’ wie je bent als persoon en de dingen die je echt speciaal maken.

Onder deze angst ligt een onderliggende behoefte om jezelf te beschermen. Misschien is je vijfjarige zelf nog altijd bang om opgemerkt te worden door anderen omdat je beledigende moeder je heeft geleerd dat je het niet waard bent om erkend te worden.

Het kan ook dat ze een diepe angst in je heeft gebracht over de gevaren van te mooi of te slim te zijn. Of is je 5-jarige zelf nog altijd aan het bijkomen van die beledigende ex die je vertelde dat je ook ‘beschadigd’ was om iemand beter te vinden.

Dit is een voorkomende angst dat deze giftige types hun partners proberen te overtuigen hen tegen te houden gezondere relaties na te streven.

De onderdrukking van of handelen naar deze angsten kan een poging zijn geweest om je te helpen, maar nu is het tijd om deze angsten te ontrafelen en nieuwsgierigheid uit te lokken over waar ze je voor beschermen, en wat ze je beletten te verkrijgen.

Deze aanhoudende angsten kunnen komen met beschermende intenties.  Uiteindelijk houden ze je tegen van wat is bedoeld om in jou te bloeien.

Hoe kan ik uitstijgen boven de mensen die me probeerden te houden achter het gordijn, terwijl ik mijn kans ook in de schijnwerpers verdiende?

Als je bang bent voor kritiek of jaloezie van anderen als gevolg van de overschaduwing van hen, onthoudt dan dat iedereen erkenning verdient en dat er genoeg van is voor iedereen.

Anders dan roofzuchtige narcisten weten overlevenden van mishandeling diep van binnen dat ze nooit iemand anders van zijn licht hoeven te beroven om gezien te worden.

We kunnen de prestaties van anderen evenaren als de onze. In feite zijn we er bijzonder blij mee.

Dus waarom niet dezelfde beleefdheid schenken om gelukkig te zijn voor anderen als voor onszelf?

We hoeven ons niet te schamen. Noch schuldig te voelen als we  trots zijn op wie we zijn.

Wat zijn de manieren waarop je jezelf in de schijnwerpers kunt laten staan ​​en echt kunt genieten?

Bijvoorbeeld, je misbruiker heeft je gedwongen om stil te zijn in sociale groepen wanneer je bij hen was. De bedoeling was zodat je geen aandacht van iemand anders zou krijgen.

Nu is het perfecte moment om opnieuw te leren hoe je je moet uitspreken. Om het anders te zeggen, kun je nu jouw persoonlijkheid laten zien.

 

Hier is een waarheidsbom voor de mensen-enthousiasten die er zijn.

Eindelijk mag je de ruimte opnemen. Evenzo kan je die ruimte zonder excuses bezitten.

Opnieuw mag je je stem laten spreken.

Daarbij kan Je mooi of knap van binnen en van buiten zijn, briljant, waardig, waardevol, gezien en gehoord.

Het is toegelaten om succesvol te zijn en op een gezonde manier trots op jezelf zijn.

Accepteer vanaf nu complimenten.

Je hebt het vermogen jezelf te complimenteren.

Bovendien, mag je je stellen en “nee” zeggen als je nee bedoelt en “ja” zeggen tegen de dingen waar je hart en ziel “geheel ja” tegen zegt.

Realiseer je dat de narcistische mishandelaar die je door deze puinhoop heen heeft geleid, gewoon een ontsierde en disfunctionele mens is die niets te zeggen heeft over jouw waarde of capaciteiten.

Zie de nieuwe toevoerbron van de narcist als ook een andere gebrekkige mens die jouw tijd, energie of competitie niet waard is.

Ja, je hebt me gehoord. Je hoeft nooit met iemand te concurreren.

Een gezonde partner zou nooit iemand willen hebben van wie ze echt houden en koesteren om het gevoel te geven dat ze hoe dan ook met iemand concurreren.

Narcisten willen dat we strijden om hun liefde en aandacht, maar waar we voor worden aangezet om te vechten is uiteindelijk zinloos. Uiteindelijk kunnen narcisten zelfs niet op een gezonde manier van iemand houden.

Laat de nieuwe bron van levering de troostprijs krijgen: de beledigende narcist die hen ook met anderen zal laten concurreren. Ik stel voor dat je terwijl naar grotere en betere dingen gaat.

Je grootste prijs is jouw nieuwe leven van vrijheid. Dat wordt een pad terug naar je  authentieke zelf. Als je ernaar op zoek bent, een open ruimte voor echte, oprechte liefde om je leven te betreden met het soort empathie, mededogen, en respect dat je verdient.

Het soort dat zo heerlijk dankbaar is voor alles dat je zo mooi en waardig maakt.

3. Minimaliseer onnodige vergelijkingen en herprogrammeer negatieve zelfpraat.

Eén van de meest schadelijke leugens die we van narcistische ouders of partners kunnen leren, is dat we moeten concurreren met anderen om onze waarde te bewijzen.

Of het nu gaat om het gouden kind of de nieuwe bron van narcistische voorziening, slachtoffers van narcistische mishandeling voelen zich gebrekkig en waardeloos door de giftige, destructieve conditionering van de relatie.

Ze beginnen zichzelf te vergelijken met anderen als een vorm van zelf-sabotage, het zelf-misbruik voortzetten zelfs nadat de relatie is geëindigd.

Als we onze levens zouden doorbrengen om onszelf te vergelijken met elke persoon die we tegenkwamen, zouden we onszelf identificeerbaar gek maken.

 

Triangulatie en vergelijken.

Op dezelfde manier is het laatste dat we willen doen op onze reis naar genezing onnodige vergelijkingen maken met iemand waar een giftige persoon ons mee heeft getriggerd.

Narcistische misbruikers zijn meesters in triangulatie met mensen die anders kunnen zijn dan wij. Dit gebeurt opzettelijk om een ​​gevoel van onbehagen en zelfbevestiging uit te lokken over eigenschappen die we “missen”.

Wat u moet onthouden, is dat in de rij, je narcistische ex-partner zal beginnen hun nieuw aanbod met je te vergelijken.  Ze gaan onzin over hoe hun ex vertellen,   jij dus die dit of dat deed en je plotseling weer op het voetstuk zette.

In essentie discrimineren ze niet op wie ze kritiseren. Hun hoofddoel is zich te voeden met de emotionele reacties die ze krijgen met al hun bronnen van levering. Daarbij zullen ze dezelfde cyclus van triangulatie met hun nieuwe partners ook voortzetten.

De waarheid is dat het ons aan geen enkele vorm of manier ontbreekt.

We zijn ‘vol’ van de dingen die we nodig hebben. Daarenboven zijn we volledig voldoende in wat we nu hebben. Binnen die unieke mix van eigenaardigheden, gebreken, sterke punten precies is dat wie we zijn. Wie we moeten zijn.

In essentie zijn we al heel.  Vandaar dat we moeten werken aan de negatieve zelfpraat en innerlijke criticus die ons zou kunnen afleiden van onze heelheid. Er zijn manieren om deze negatieve stem in je hoofd te her-programmeren.

Sommige ideeën kunnen zijn:

Affirmaties.

Deelnemen aan een dagelijkse gewoonte van positieve affirmaties, aangepast aan uw behoeften en triggers. Dit is handig wanneer de stem van uw misbruiker opduikt.

Misschien wil je deze affirmaties opnemen met je eigen stem en ze afspelen of laat een vertrouwde, liefhebbende vriend dit voor je doen. Als je ernstige angsten hebt over affirmaties, begin dan klein. In het algemeen begin je niet met “Ik ben mooi”, maar begin met “In plaats daarvan heeft iedereen schoonheid en heb ik ook schoonheid in mij.”

Doe alles wat nodig is om de affirmatie geloofwaardig te maken voordat je naar grotere en betere bevestigingen van je waarde gaat.

Meditatieoefening.

Een wekelijkse meditatieoefening is het beste om dit te doen op een dag dat je het kwetsbaarst bent voor onbedwingbare trek om “Geen Contact” te verbreken om je te helpen luisteren en je gedachtestroom te observeren in plaats van opnieuw reactiever te worden.

Het op de juiste manier benaderen van deze hunkering of herkauwing kan helpen om de ‘verslavende’ aantrekkingskracht te verlichten die we ontwikkelen om een ​​beledigende ex bij te houden.

Deze verslaving wordt gevormd door de traumaband en heeft tijd, ruimte, inspanning en oefening nodig om te genezen.

Emotionele Vrijheid Techniek (EFT), EMDR en hypnotherapie.

EFT kan gebruikt worden om negatieve gedachtepatronen te verwijderen en onbewuste overtuigingen te traceren van het trauma waarvan we ons niet bewust zijn dat dit ons tegen houdt.

De driehoek doorbreken en heelheid integreren.

Je zult merken dat dit deel van de reis niet gaat over de liefdesdriehoek zelf, maar over wat de driehoek vertegenwoordigt, de kernwonden die het onthult op de weg naar diepere, rijkere eigenliefde.

Begrijp me niet verkeerd. Triangulatie doet pijn. Het doet er niet toe wat voor soort wonden je ook hebt. Ongeacht welke onzekerheden je hebt, triangulatie is nog altijd misbruik.

Het is een vorm van devaluatie van een giftige partner die niemand zou moeten doorstaan.

Narcistische mishandeling tast onze identiteit, ons zelfrespect aan. Dat dreigt de vervulling van onze dromen te vernietigen.

Terwijl overlevenden genezen, komt triangulatie naar voren als een standaard manier waarop je bent ontmenselijkt en getraumatiseerd.

Aan drie dingen is het belangrijk om aan te werken, aan kernwonden, zelfvernietigende overtuigingen en problemen met zelfvertrouwen. Doe je dat  in combinatie met Geen Contact   dan zul je merken dat je emotionele weerklank met de trucs van de narcist niet zo heftig is als voorheen.

Je kunt iets sneller vooruitgaan in plaats van jezelf te binden aan vergelijkingen. Je gaat snel vooruit als je nieuwe gedachten in je hoofd creeërt.

Op een bepaald niveau, zelfs onbewust, voelen we ons gevangen om in de toxische driehoek te blijven. Immers we zijn vergeten om onze heelheid te eren . Helaas zijn we nog steeds gehecht aan het obsessief denken aan de misbruiker door de traumatische binding.

Je kunt in verschillende contexten geconfronteerd worden met triangulatie. Evenwel ongeacht welke context is het belangrijk om die heelheid te onthouden en te eren.

Onszelf vergelijken is een schande voor de dingen die ons maken wie/wat we zijn.

Als je jezelf altijd moet vergelijken met de mensen waar je misbruiker je mee heeft geconfronteerd, waarom zou je jezelf dan niet vergelijken met wie je vroeger was voor de gewelddadige relatie.

Als je dan toch vergelijkt waarom niet met een gezond rolmodel dat je meer wilt laten lijken? Het beste is echter te stoppen met vergelijken.

Nu je het pad naar vrijheid hebt geplaveid, ben je waarschijnlijk sterker, veerkrachtiger en vastberaden om te slagen.

Je bent veel gegroeid sinds het misbruik. Je hebt de ergste momenten van je leven overleefd en bent nu op weg om te floreren.

Sta niet toe dat je wordt afgeleid. De narcist zal dat met zijn pogingen om je minder te laten voelen proberen. Door je te laten afleiden van de onafhankelijkheid  heb je geen groei voor jezelf. Vergeet niet hoe hard je aan je onafhankelijkheid hebt gewerkt.

De driehoeksverstoring of triangulatie na opsplitsing is bewust geënsceneerd om je van je reis naar vrijheid af te krijgen. Immers met triangulatie wil de narcist meteen dat je opnieuw in de valstrik trapt.

In plaats daarvan, “reverse-trianguleer” de narcist met een nieuw ondersteuningsnetwerk.  Als je een nieuw bloeiend leven begint en een nieuw gevoel van vertrouwen ontwikkelt is dat een grote overwinning die je na misbruik kunt bewerkstelligen. Kun je dat?

Het antwoord is … natuurlijk u kunt dat!

In feite is een van de verkeerde overtuigingen die we hebben, dat “het lang duurt om te veranderen“. Dit geloof is gebaseerd op de theorie dat het ons veel tijd kostte om onze huidige overtuigingen en gewoonten te ontwikkelen, dus het moet ook lang duren om ze te veranderen. En dat is gewoon niet waar.

Wij verwachten iets groots van jou.

Hoe ga je deze video reeks gebruiken in je leven? Kom naar mijn Facebook-pagina of maak contact met me op Instagram of op YouTube en deel uw mening!

Ik moedig je aan om de videos te bekijken en met anderen te delen. Samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.

Ik ben verheugd om deze video serie met je te delen en je te helpen een leven te leiden waar niets onmogelijk is!

Je hebt niets te verliezen en je grootheid kun je winnen … MAAR, als je geen actie onderneemt, hoe kun je dan verwachten dat je leven verandert?

Ik weet dat je leven kan veranderen niet alleen omdat zovelen voor u zich hebben losgemaakt van de narcist waarschijnlijk ook in een iets moeilijker situatie dan de uwe.

Je kunt dezelfde herhaling gebruiken die je onbewust hebt gebruikt om je huidige niveau van gelukkig te creëren.

Waarschijnlijk ben je hoog sensitief en daarom uiterst vatbaar voor suggesties. Maar daarom ook nogal selectief in je geheugen. Je bent op bepaalde momenten echt vergeten wie je bent door de triggering van de narcist.  Die narcist schijnt dan ook vergeten te zijn wat hij vroeger van je dacht, en wat je voor hem allemaal gedaan hebt. Vandaar dat je gaat twijfelen aan jezelf.

Daarbij heb je een fantastische empathie. Je gebruikt al een vergelijkbare emotionele toestand als je tegen jezelf praat.

Maar waarschijnlijk heb je veel negatieve uitspraken over jezelf gedaan nadat je de narcist geloofde.  Je hebt bewezen dat het werkt! Maar nu sta je misschien aan de rand van een depressie.

Door net de omgekeerde uitspraken te doen tegen jezelf dan deze van de narcist, want die zijn niet juist maar komend van een labiel persoon, krijg je eindelijk de resultaten die je wenst. Wil je daarover meer weten ga dan naar de nieuwsbrief van Melanie Tonia Evans op de zijbalk van onze website.

Het is niet genoeg om te weten over narcisme en wat het met je identiteit gedaan heeft.

Je moet je ware zelf voelen. Je vermogen om je identiteit te voelen is recht evenredig met je overtuigingen op het emotionele, niet op het intellectuele niveau.

Dat is waarom het emotionele niveau is waar EMT het veranderingswerk zal doen. Om je gedrag te veranderen, moet je de emotie achter het gedrag veranderen.

Daarom is de belangrijkste factor bij het opbouwen van je identiteit het verkrijgen van controle over je EMOTIONELE TOESTAND.

Wanneer u dit doet, verlaagt u automatisch uw niveau van angst en onzekerheid en bent u in staat om vertrouwen te hebben in het proces van persoonlijke groei.

Ieder van ons heeft een emotionele “punt” dat ons vasthoudt waar we zijn en zo laag mogelijk werd gebracht door de narcist. Als we ons Emotioneel “punt” voor eigen identiteit willen veranderen, moeten we ook naar het emotionele of energetische niveau gaan. Dat kun je met NARP.

De NARP is een Engelstalig programma van MTE (Melanie Tonia Evans) en is een combinatie van informatie en installatie.

De informatie die zij je geeft, is bedoeld om je te leren hoe je de gewoonten, attitudes, vaardigheden en strategieën van mensen die narcisme hebben overleeft en succesvol zijn geworden kunt modelleren.

Je leert niet alleen hoe je deze gewoonten, attitudes, vaardigheden en strategieën kunt modelleren, maar je krijgt ook een duidelijk beeld van hoe je jezelf tot nu toe onbewust hebt gesaboteerd en laten saboteren door het programma van de narcist.

Je hoeft het programma van MTE maar één keer te volgen, maar je zult het waarschijnlijk een paar keer willen bekijken omdat je het inspirerend, informatief en zeer motiverend vindt.

Zodra je Bewuste of logische geest tevreden is dat je deze vaardigheden en strategieën kunt “modelleren”, zal je de veranderingen op het Onderbewuste of emotionele niveau kunnen maken.

Het is een feit dat wanneer je zelfliefde hebt, je hele wereld zal veranderen. Je zult een interne kracht ontwikkelen om je leven onder controle te houden in de meeste situaties.

Wanneer je je onderbewustzijn programmeert met een onwrikbaar respect voor jezelf, is veel mogelijk. Je neemt onmiddellijke, massale, herhaalde actie en geeft nooit op totdat je jouw dromen hebt waargemaakt.

De eerste stap is natuurlijk je los te maken van de narcist.

Dat is precies waarom Melanie haar NARP-programma heeft samengesteld.

De krachtige waarheid is dat je die zelfliefde in je hebt. Melanie  gaat je laten zien hoe dat moet gebruiken. Dit programma is anders dan alles wat je eerder hebt gezien of meegemaakt.

De resultaten zijn zo snel dat je het niet gelooft. Je zult ONMIDDELLIJK een groei niveau van zelfliefde ervaren. Tot nu toe is er NIETS zoals dit.

NARP is TOTAAL gericht op het helpen verhogen van je leven zonder narcisme naar hogere en meetbare niveaus in een korte periode. Laten we eens kijken hoe het werkt. Het staat ook niet in de weg van andere geschikte therapie voor jou.

Werden je dromen gegijzeld door de narcist? Wat heeft je gestopt? Denk aan alle dingen die je nog niet hebt gedaan en stel jezelf de vraag: “Wat heeft me gestopt?”

Ik kan je bijna garanderen dat een gebrek aan zelfliefde de boosdoener is en je grootheid steelt … Ben je stiekem bang als je vraagt ​​wat je wilt, dat word je afgewezen?

Plaats je de mening van anderen boven die van jezelf? Heb je moeite om in jezelf te geloven?

Bemerk je dat het te mooi klinkt om waar te zijn wat je date of partner en toch laat je je meeslepen door mooie woorden?

Zijn er een aantal hiaten in het verhaal van je partner en toch durf je er niet op in te gaan?

Durf je daar tegen in gaan zelfs al is dat voor een grote groep mensen? Of zeg je of herinner je nog dat je dacht: “Ik wou dat ik dat kon, maar ik ben gewoon niet zo zelfverzekerd”.

Dan komt dat door een gebrek aan zelfliefde.

Misschien heeft dit te maken met je hoge sensitiviteit en grote empathie waardoor je enerzijds het verlangen van de andere voelt en anderzijds zijn ongelukkig zijn. Vind je dat jij die persoon hoeft te redden?

De kans van je leven denk je omdat hij zich presenteert als je wederhelft echter zonder enige verdienste, maar je bent gewoon om hier het voordeel van de twijfel te geven omdat je hoopt dat eindelijk die ware in je leven komt die je onvoorwaardelijk graag ziet. Door zijn verleiding tactieken ben je ook blind.

Dan weerhouden twijfel aan jezelf, angst en gebrek aan zelfvertrouwen je tegen het behalen van je doelen. Wat ons brengt naar …

De Top 3 Redenen waarom je niet het leven van je dromen leeft …

Reden 1: Je saboteert jezelf onbewust met de gewoonten, attitudes en strategieën van onsuccesvolle, ongelukkige mensen en narcistische mensen.

Reden 2: Je “emotionele punt” zit vast op een laag niveau doordat je de schuld accepteert die je krijgt van een narcist voor iets dat niet is gebeurd.

En de 3de en grootste reden is … Je bent geprogrammeerd met repetitieve, onbewuste, orders om je te gedragen volgens de middelmatigheid of narcistische karakteristieken van je ouders, zodat je je leven accepteert als het ‘beste dat je gaat krijgen’ in het leven.

Zo plaats je de mening van anderen boven die van jezelf?

Zelfliefde en het gebrek daaraan, is zo’n krachtige factor die zoveel mensendromen gijzelt dat je mentors vindt die een levenslange studie van zelfliefde hebben gedaan.  Je vindt dan ook verschillende boeken over dat onderwerp.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gebeurd naar narcisme, zelfliefde en kwetsbaarheid bij mensen uit alle lagen van de bevolking.

Het is verbazingwekkende dat ongeacht hun status, hoeveel geld ze verdienden of hoe succesvol ze waren, meer dan 95% van deze mensen worstelen met een gebrek aan zelfliefde op specifieke gebieden van hun leven.

Velen weten ook dat dat hen tegenhield van hun ware grootheid.

In feite is een gevoel van zelfverzekerdheid, zelfliefde of zelfrespect in specifieke situaties een veel voorkomend probleem.

Het verschil tussen iemand die resultaten haalt bij het bereiken van een doel en wie niet, hangt af van het hervinden van veerkracht en een stukje zelfliefde.

Daarom vind ik het programma van MTE Melanie Tonia Evans echt de moeite om te overwegen.

Je huidige gebrek aan zelfliefde … Is waarom je bevroren in je comfortzone bent, doodsbang om de verkeerde beslissingen te nemen  en opnieuw in het web van een narcist te vallen… Is dat waarom je hopeloos en hulpeloos bent zonder idee hoe je je dromen kunt redden …

Waarom jij worstelt om in jezelf te geloven en de mening, behoeften en behoeften van andere mensen je leven laten leiden?

Het hoeft niet zo te zijn. Talloze mensen werden geholpen om hun zelfvertrouwen volledig om te draaien. Het beste van NARP is dat dit systeem is gebouwd om snel verbetering tot stand te brengen, zodat je snel een meetbaar niveau van zelfliefde krijgt.

Je hebt zelfliefde en veerkracht in je, MTE zal je gewoon laten zien hoe je het nu moet gebruiken.

Heb je vragen over zelfliefde, eigenliefde en narcisme?  Over NARP ? Ik antwoord graag.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

 

OVER Johan.

johanpersyn.com avatar

Ik ben Johan Persyn.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk worden. Ondersteuning bij je zelfhulp of therapie. Daardoor kun je je interne BS en blokkades overwinnen.  Op  die manier kan je een ongelooflijk geweldig leven opbouwen!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

 

Sterke Suggesties om te lezen.

Ik hoop dat dit bericht, video en audio je behulpzaam zijn. Bovendien kijk ik ernaar uit je te ontmoeten in de reacties. Jouw commentaren zijn de raketbrandstof die me inspireert om dit werk voort te zetten.

Voel je vrij om dit artikel en video te delen en de liefde te verspreiden.

Je lijdt onder de pijn ten gevolge van blootstelling aan narcistische mishandeling. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen.

Johan en Annemie Persyn-Declercq.

Veel succes !

 

PS  Op zoek naar meer? Misschien wil je dit bericht ook lezen over hoe je je dromen kunt bevrijden. Dit bericht  over hoe je je denken kunt verbeteren is ook een harde noot om te kraken.

Boeken CD DVD suggesties als je je wilt verdiepen om actie te ondernemen na misbruik door een narcist.

 

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.