Het Bedriegen door een narcist.

Toen mijn vriendin eindelijk genoeg moed had verzameld om haar huwelijk van 11 jaar te beëindigen,  leed ze aan alle symptomen van een slachtoffer van huiselijk geweld.

Ze had paniekaanvallen, was in een staat van depressie. Haar gevoel van eigenwaarde was in de goot. Haar realiteitszin werd vervormd en haar haar viel uit. In het begin zou ze de spot drijven met het idee dat ze een slachtoffer van huiselijk geweld was geweest. Immers, “hij had haar alleen bedrogen”.  Bovendien was hij blijkbaar homo. Daarenboven  had hij volgens hem een relatie gehad met een 12 jarige jongen. Het duurt een tijdje door misbruik amnesie dat de werkelijkheid volledig doordringt bij een slachtoffer van huiselijk geweld.

Wel had hij haar gedwongen tot sex. Vooral had hij weten haar zelfvertrouwen te ondermijnen en verminderen door uren ’s avonds naar homo porno te kijken. Mijn vriendin had gedaan wat vele slachtoffers van ontrouw doen.

Ze had nagelaten om te beseffen dat in een poging om haar huwelijk te redden, ze niet wilde erkennen dat ze zo emotioneel kwetsbaar was en dat ze als persoon werd vernietigd.

Waarom geloof ik dat ontrouw een vorm is van huiselijk geweld ?

Omdat ontrouw even verwoestend is als een fysieke aanval kan worden. Ontrouw vernedert een echtgenoot, kwetst, en maakt hulpeloos. Uiteindelijk is het ervaren van ontrouw als een ernstig verlies, de dood van vertrouwen. Wanneer een man bedriegt, valt hij direct zijn vrouw haar gevoel van eigenwaarde aan.

Ik heb hier een aantal gemeenschappelijke kenmerken met slachtoffers van huiselijk geweld gevonden:

• Beide kunnen een doorlopend aspect van het huwelijk worden. Er is een terugkerende cyclus waar na het misbruik of bedrog de man berouw heeft en de echtelijke relatie eventjes goed functioneert. Daarna volgt een nieuwe episode van misbruik of ontrouw.

• De mannen kunnen korte periodes van schuld of berouw tonen, maar meestal lijken ze ongevoelig voor de pijn die ze hebben veroorzaakt. De meesten zullen zich niet verantwoordelijk voelen voor het lijden dat ze veroorzaken.

slachtoffer van huiselijk geweld : ontrouw vernedert een echtgenoot, kwetst en maakt hulpeloos

• Het slachtoffer heeft last van een laag zelfbeeld, een gevoel van waardeloosheid, een gebrek aan controle over haar leven. Ze voelt zich afhankelijkheid van haar man, en een verstoorde beleving van de werkelijkheid waarin ze gelooft dat wat er gebeurt haar schuld is.

Als je jezelf in dezelfde situatie bevindt als mijn vriendin toen wordt het dan niet tijd om de cyclus te doorbreken?

Mijn vriendin haar ex-man stelde voor dat ze zich meer zou gedragen als een man.  Haar haarsnit moet kort geknipt zodat hij zijn homo-seksuele driften op haar kon botvieren.

Waarom jezelf niet confronteren met het simpele feit dat de ontrouw van uw man zijn keuze is en dat die keuze misbruik is van jou?

Zijn keuzes kunt u enkel beantwoorden met geen enkele andere keuze dan het huwelijk te beëindigen. Toch opnieuw beginnen na herhaaldelijke ontrouw lijkt een te moeilijke taak en vaak voelt het slachtoffer alsof ze niet zonder haar ware andere kan leven (die ze nog niet heeft gevonden.) Ontrouw verbrijzelt haar aannames en droom van wat haar leven ooit betekende.

Degene die haar veiligheid was is nu haar bron van gevaar.

Als je man vreemd gaat, onderneem actie. Zeg hem dat zijn gedrag onaanvaardbaar is. Stel grenzen en blijf op deze grenzen staan. Laat afhankelijkheid niet toe dat u een ongezond huwelijk in stand houdt.  Letterlijk, ontrouw houdt een gezondheidsriciso in, niet alleen voor uw geestelijke gezondheid. Laat uw vermogen niet afbreken om te leven op uw eigen voorwaarden en vrij van misbruik leven. Je kunt je huwelijk niet redden door jezelf te verloochenen. Als de ontrouw een kenmerk is van zijn narcisme, bereidt u voor om er zo snel mogelijk een einde aan deze relatie te maken.

Johan Persyn

PS : Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, een goed idee want dan kan ik voor meer van dit zorgen.

 

Lees meer aanverwante teksten.

Weet je wel echt wie je bent nadat je dit misbruik heeft meegemaakt?

partnergeweld & misbruik in een Noodsituatie of Crisis als slachtoffer of hulpverlener?

Patronen van bedrog

Voorbij het narcisme in je relaties, familie en werk

Destructieve relaties op de schop Psychopathie herkennen en hanteren

Weggegomd is niet verdwenen Over mijn zoektocht naar geluk na ouderverstoting

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.