Categorieën
symptoom van een stoornis video

Ontbreekt je partner empathie? Emotionele betekenis? Deel 1 video

Gebrek aan empathie bij de narcist is een belangrijk kenmerk. Naar welke aspecten die je te kijken?

Is jouw partner niet in staat zich in te leven in een ander?

Het mankeert je partner empathie. Echtgenoten met NPD hebben het algemene kenmerk van het missen van een partner empathie “schap”. Jouw partner kan heel weinig empathie voor je voelen. Hij of zij heeft grote moeite om de gevoelens en behoeften van anderen te waarderen. Hij of zij vertoont bijna geen empathie over hoe erg zijn familie gekwetst is.

De narcist is volkomen ongevoelig voor de gevoelens van anderen.

Zelfs voor zijn zogenaamde geliefden is hij of zij ongevoelig. Hij kan zeggen: “Ik mis je, of ik hou van je zonder daar een emotionele betekenis aan te geven”. Je denkt dat hij aan jouw kant staat, maar al gauw zal je leren dat het hem niets kan schelen of hij iets heeft gedaan om je pijn te doen of niet.

Hij is niet bereid om de gevoelens en behoeften van anderen te herkennen of te identificeren. Hij mist als partner empathie.

In je relatie kun je het gevoel hebben dat discussies helemaal gefocust zijn op de gevoelens van je partner empathie, maar er is heel weinig of geen erkenning van je eigen gevoelens.

Wat hen ontbreekt, is beslissingen te treffen voor verandering als ze merken dat hun gedrag pijn veroorzaakt.

Ze kunnen wel de empathische vaardigheid ontwikkelen, maar de complete attitude ontbreekt die bij die vaardigheid hoort. Namelijk dat als je pijn veroorzaakt dat je er dan mee stopt, is puur niet narcistisch.

Met andere woorden, ze missen echte compassie voor de situatie van iemand anders die tot een gedragsverandering zou kunnen lijden. Ze missen dit soort inlevingsvermogen in de emotionele pijn van iemand anders om hen te helpen.

https://videos.files.wordpress.com/vfRjjuBV/over-neuropsychologie-van-empathie-en-spiegelneuronen.mp4

Een gebrek aan oprechte compassie is “praktisch” wanneer de narcistische man zelf pijn oploopt als gevolg van hun zelfzuchtige gedrag.

Als je man of vrouw dit soort gedrag vertoont, heb je te maken met iemand die emotioneel en psychologisch grof is. Als ze iets voelen dan nog leidt dat niet tot het nemen van een andere beslissing.

Terwijl je met een narcist getrouwd bent, ben je herhaaldelijk geschokt en verontwaardigd over de opmerkingen die hij maakt over andere mensen die iets vreselijks hebben overkomen of een verkeerde keuze hebben gemaakt.

Hij zet voortdurend “dikke” mensen neer, “stomme” mensen. Hij devalueert iedereen die zijn aandacht trekt omdat zij minder is dan hemzelf.

Het nieuws bekeken door een narcist.

Het kijken naar het nieuws is meestal behoorlijk walgelijk, vanwege zijn opmerkingen.

Hij kan zich zelfs niet enigszins voorstellen hoe hij zich in die situatie zou kunnen voelen. Er is geen empathie voor iemand, noch vreemden, noch familie, noch partner empathie. Er is ook geen empathie voor de kinderen.

Daarom genoeg over de narcist, nu is het aan jou. Hoe ga jij deze situatie loslaten en je leven opbouwen? Maar eerst ga je moeten stoppen met te vallen voor narcisten.

Heb je nog meer vragen over empathie?

Ontbreekt je partner empathie? Zonder emotionele betekenis? d2

Kwaliteiten die narcisten gebruiken; samenwerking, empathie en tolerantie

Een gebrek aan empathie.

Empaten en HSP

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren