Waarom een narcist doet wat hij doet? Uit Het verdwenen zelf.

Mensen die lijden aan een onbehandelde persoonlijkheidsstoornis als narcisme, richten een slagveld aan in hun omgeving.

Ze zullen zelf zelden hulp zoeken. Met hen is toch niets mis. Ze drijven de mensen om hen heen tot wanhoop, noemen hen gestoord. Veel slachtoffers geloven dit.

De mensen die er heelhuids uitkomen, hebben moeite om nog mensen te vertrouwen. Het is logisch dat je niemand meer vertrouwt. Je hebt altijd gevoeld dat er iets niet deugde, terwijl er werd gedaan of je diegene was die niet deugde. Je vraagt je haast obsessief af: waarom een narcist doet wat hij doet? 

@zelfzorgHelp

Narcisten hebben een zeer gebrekkig inlevingsvermogen.

Daarnaast zijn bepaalde vaardigheden om met de realiteit om te kunnen gaan niet goed ontwikkeld.

Het gedrag, wat het gevolg is van deze ernstige pathologie, veroorzaakt enorme verwarring bij de mensen om hem heen. Het is heel moeilijk om grip te krijgen op wat er nu precies gebeurt.

Het is niet zo dat hij je gewoon een knal geeft. Als dat zo was, zou het duidelijk zijn dat dat fout is. Zijn gedrag is veel subtieler, maar minstens zo beschadigend.

Veel slachtoffers worden murw, omdat ze zich innerlijk een verwarde kluwen wol voelen. Het heeft geen zin de knoop te ontwarren, want door aan een draadje te trekken wordt die knoop juist strakker.

Het is onmogelijk om van binnenuit je van die kluwen te ontdoen.

Wat je nodig hebt, is afstand.  Pas dan kun je de logica zien in de waanzin. Waarom doet de narcist wat hij doet? Inzicht hierin maakt de kans op ontsnapping veel groter.

Ik heb ervoor gekozen niet met een test te komen, omdat het internet vol staat met testen die volgens mij niet allemaal even betrouwbaar zijn.

Bovendien zijn veel narcisten moeilijk te vangen in een test, omdat hun hele systeem er op gericht is niet als narcist ontmaskerd te worden.

Door zoveel mogelijk typerend gedrag te beschrijven, zul je vanzelf een gevoel krijgen of dit alles van toepassing is.

De informatie is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van Iris Koops met narcistische personen en talloze gerichte bronnen die ze geraadpleegd heeft.

waarom de narcist handelt zoals hij doet

De narcist is verliefd op zijn spiegelbeeld.

De narcist identificeert zich alleen met goede eigenschappen. Hij heeft het gevoel speciaal te zijn. Hij heeft ook het gevoel door niemand begrepen te worden.

Zijn slechte eigenschappen worden door hemzelf ontkend. Hij projecteert ze op omstanders, ze moeten deze slechtheid op zich nemen. Zo houdt hij zijn imago overeind.

Hij houdt zichzelf bij elkaar door in de spiegel iemand anders te zien dan wie hij werkelijk is.

De narcist wil dat spiegelbeeld in de reacties om hem heen weerkaatst zien. In essentie vraagt dus voortdurend om bevestiging.

In het algemeen doet hij dat op een indirecte manier. De narcistische persoonlijkheidsgestoorde ziet je als een verlengstuk van zichzelf. Je gevoelens en gedachten doen er alleen toe als ze bijdragen aan zijn realiteit.

De NPD verwacht bijvoorbeeld dat je steeds weet wat hij wil, zonder dat hij hier om hoeft te vragen.

Hij ziet zichzelf namelijk als een onafhankelijk en gevend persoon. Als de narcist ergens om zou vragen zou hij zijn behoeftigheid tonen. Dat strookt weer niet met zijn imago.

Je wordt dus gevangen in een web van manipulaties en onuitgesproken verwachtingen. Er wordt van je verwacht dat je voortdurend op hem gericht bent. De kern is, je een schuldgevoel geven. Het is alsof narcisten met de bedrading in je hoofd bezig zijn.

Je gaat alles vanuit hun perspectief bekijken, omdat je, als je dit niet doet, verwijten krijgt. Het blijkt precies de bedoeling te zijn om hun perspectief over te nemen. Je doet er niet toe; het gaat om hun behoeften.

De narcist is veeleisend en manipulatief.

De narcist heeft een duidelijke mening over anderen, maar bijna geen zelfkritiek. Hij is zeer veeleisend. Hij houdt zich ongenaakbaar en zet zichzelf buiten de ring. Met de ring bedoel ik het leven waar het gewone volk zijn gevecht voert. De narcist manipuleert en probeert je beleving over te nemen.

Hij hypnotiseert en gebruikt diverse subtiele psychologische tactieken om te krijgen wat hij wil. Deze hersenspoeling heeft diepgaande effecten op het slachtoffer.  zie ook dit artikel.

Wat krijg je als je een mens hebt zonder een daadwerkelijke verbinding met zichzelf, iemand die van binnen bijna dood is. Iemand die zich alleen levend kan voelen als hij van buitenaf de juiste shots toegediend krijgt?

Het betekent dat de narcist – als een junk – zichzelf moet verzekeren van een continue voorraad.

Dit wordt narcistische voorraad genoemd.

Dit kan hij alleen doen door te verleiden, door zijn omstanders als het ware te belonen voor hun verstrekking van deze voorraad. Deze voorraad betreft: henzelf.

De narcist bindt mensen door hen op te hemelen en te straffen als ze niet voldoende meewerken. Als de narcist zijn spotlights op je zet, dan ben je iemand.

Haalt hij ze weg, dan ben je niemand meer. Dit alles ontzielt je. Je moet heel sterk in je schoenen staan om niet overstag te gaan.

De verbinding met jezelf werd je al systematisch afgenomen.

Dat resulteert dat je alles zal doen om weer zijn goedkeuring te verkrijgen. Iris Koops laat later zien hoe dit precies in zijn werk gaat. Je zit nu in zijn web. Daarna gebruikt de narcist verschillende technieken om je afhankelijk te houden.

Dat is dus iets van hem, maar hij of zij zal altijd doen of het over jou gaat. Zodra je zijn realiteit niet bevestigt, vorm je de bron van het probleem.

Een narcist wil eigenlijk koste wat kost voorkomen dat hij of zij werkelijk bij zichzelf uitkomt. In feite gebruikt hij of zij zijn imago om zich tegen de onderliggende beleving – de depressie – te beschermen.

Dit vraagt van de mensen om hem heen een enorme toewijding. Ze zullen dat valse imago hoe dan ook moeten bevestigen.

Een narcist wil er niet bij stil staan hoeveel hij of zij vraagt aan anderen. Hij zal snel kritiek hebben wanneer hij iets niet krijgt. Die kritiek concentreert zich vaak rond waarden, doordat de narcist nauwelijks feiten tot zijn beschikking heeft.

Zijn omstanders plegen namelijk geen grote misdaden. Echter, wordt een klein misstapje door de narcist wel als zo ervaren.

De narcist valt aan als hij zich gekrenkt voelt.

De narcist is in alles gericht op zijn imago. Zodra hij of zij zich in dit geïdealiseerde zelfbeeld gekrenkt voelt, valt hij of zij hard aan om de ander te straffen en bij te sturen.

Het ideale imago wordt nooit behaald, en de narcist ontdekt niet dat het per definitie onhaalbaar is, maar wijt het aan de omstandigheden en de omstanders die hij of zij bevecht.

Dit maakt de situatie ook zo uitzichtloos; voor alle partijen. Hij of zij zit in een fantasie van allerlei prachtige eigenschappen (helpend, gevend etc.) en anderen moeten dit waar maken.

Hij wordt gedreven door wat hij zelf nodig heeft. De narcist beredeneert alles naar zichzelf toe. Zolang je hem steunt, lijkt er niet zo veel aan de hand te zijn.  tegelijkertijd worden de problemen vooral zichtbaar wanneer hij zich te kort gedaan voelt. Hij of zij opereert dan vanuit een heftigheid die grote schade aanricht.

De narcistische aanval.

De narcist is woedend omdat hij of zij naar de rand van zijn innerlijke afgrond werd gebracht, wat nooit had mogen gebeuren en waar de ander voor gestraft moet worden. Dit heet de narcistische aanval.

Deze aanval voelt als de beet van een slang.  En de beet is giftig. Je voelt je na die beet ongelooflijk slecht over jezelf. Voor de narcist is hijzelf echter weer het slachtoffer in deze interactie.

Je bedreigde namelijk zijn imago en de gapende leegte onder zijn grootheidswaan werd hierdoor voelbaar.

Ineens voelt de narcist zich naakt en de schaamte en het afgrijzen hierover zijn zo groot dat hij of zij anderen onmiddellijk voor deze beleving verantwoordelijk stelt.

Deze aanvallen zijn verschrikkelijk om mee te maken. Iris Koops gaat er in haar werkboek specifiek op in hoe je hiervan kunt herstellen.

De narcist heeft een groot gebrek aan empathie

De narcist eist voortdurend empathie op voor zichzelf, maar heeft nauwelijks empathie voor anderen. Hij heeft geen echte gevoelsverbinding en beoordeelt mensen en goederen naar de functie die ze kunnen hebben voor zijn imago.

Een narcist belooft je gouden bergen. Dat je eindelijk geliefd wordt, begrepen wordt. Maar het blijft bij een worst die je voorgehouden wordt. Uiteindelijk is er niets. Er is alleen een lege belofte, een fata morgana.

Als je in zijn systeem zit lijd je mee en voel je de woede en frustratie om wat wel gesuggereerd wordt maar wat nooit werkelijk waar kan worden.

Zijn belofte betreft een schijnrealiteit

In plaats van je te laten misleiden door de luchtspiegeling in de verte, is de enige ware kans op een leven: uit dit systeem stappen. Je eigen leven terugpakken. Veel slachtoffers komen niet tot deze stap, en blijven hopen op verbetering.

De grote valkuil in een relatie met een narcist, is denken dat je de relatie door je eigen gedrag kunt verbeteren. Dit wordt dan ook voortdurend door hem gesuggereerd.

Velen blijven jaren in deze valkuil hangen, maar de normale menselijke normen gelden hier niet. Terwijl je tegen de narcist zou willen zeggen; je hoeft jezelf niet zo’n onhaalbaar imago te stellen, je hoeft niet perfect te zijn, wordt alle menselijkheid in de relatie om zeep geholpen omdat je zogenaamd de schuldige bent, de dader, die veroordeeld moet worden.

De narcist is gericht op totale controle

Hij kan niet werkelijk ontvangen, maar heeft een rechtlijnig beeld van wat hij zou moeten krijgen. Zijn gestoorde persoonlijkheid is rigide en erg gericht op de vorm.

De narcist heeft een dwingend idee van hoe aangelegenheden horen te gaan en kan furieus worden als zijn script niet gevolgd wordt.

Waarom een narcist doet wat hij doet

Een narcist houd je gegijzeld, omdat je meer zou geven van wat hij zo dringend nodig heeft.

En wat dat is; jezelf. Met minder neemt hij geen genoegen. Hij wil degene zijn die het weet, je bent degene die het niet weet. Zo heeft hij de totale controle.

Misbruik van empathie en compassie

De narcist heeft er baat bij dat je je verantwoordelijk voelt. Ondertussen maakt hij dus misbruik van je empathie en compassie. Hij zal zelf zelden de verantwoordelijkheid nemen voor zijn pathologie.

Daarnaast projecteert hij of zij zijn fouten op jou. Je wordt puur gebruikt als bliksemafleider. Zodra je niet voldoende meewerkt, ben je te afstandelijk, egoïstisch, te weinig empathisch, etc.

Kritiek van een narcist is zelden feitelijk. Ben je een paar minuten te laat, dan is dit een bewijs dat je geen respect hebt.

Vergeet je te groeten, dan is dit een bewijs dat hij je koud laat. En ga zo maar door. Alle logica die in het normale menselijke verkeer geldt, wordt dus volledig op zijn kop gezet.

Het is bijvoorbeeld een volstrekt natuurlijke reactie om afstand te nemen van iemand die beschadigend gedrag vertoont en hier geen verantwoordelijkheid voor neemt.

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf maken

Ook hier ziet de narcist zichzelf als het enige slachtoffer.

Kan (of wil) de narcist zijn eigen beleving en motieven niet onderzoeken, hij heeft wel een hele analyse van de jouwe zonder dat hierin ook maar iets nagekeken wordt.

Waarom een narcist doet wat hij doet?

De narcist is eigenlijk heel afhankelijk van andere mensen. Hij of zij is niet in verbinding met zichzelf. Hij zou eerlijk zijn als hij zou toegeven wat hij van anderen nodig heeft. Dan hebben anderen de keus of ze dit willen geven of niet.

Maar de narcist verdraagt deze onzekerheid niet. Hij of zij moet en zal het krijgen. En om zich te verzekeren van voldoende voorraad is alles geoorloofd.

Narcistisch misbruik is vergelijkbaar met een computervirus en veroorzaakt disfunctionele programmering in de hersenen. Het is als een stukje slechte code… Die code vermenigvuldigt zichzelf en het systeem wordt effectief gecorrumpeerd. De gegevens die we gedurende ons hele leven over het leven en over onszelf hebben verworven worden vernietigd. 

Dit ‘misbruikprogramma’ wijzigt onze eigen psychologische programmering en voegt zijn eigen commando’s toe.

Het lijkt erg op een computerworm die naar binnen gaat en een bepaalde software   wegvreet, alleen in ons geval is het een hersenworm.

Dus, om de narcistische programmering te doorbreken die ons leven vernietigt, moeten we stoppen met ons bezig te houden met de processen die de verslavingen en de schadelijke neurologische bedrading in leven houden. 

1 – De eerste stap is het radicaal accepteren en erkennen van het probleem zoals dat is.

We moeten ophouden te doen wat we altijd hebben gedaan, zoals “iedereen het voordeel van de twijfel geven” of “ruimte geven aan anderen om mens te zijn”. We zien nu, heel duidelijk, hoe schadelijk die aangelegenheid zijn. Als je bijvoorbeeld in een gewelddadige relatie zit met een narcist, en je doet wat ze zeggen, zal dat uiteindelijk leiden tot je eigen ondergang.

2 – Vervolgens willen we onszelf in een vooruitstrevende groep of opbouwend programma krijgen.

Het doorbreken van dit soort emotionele verslaving, ook wel codependentie genoemd, is bijna onmogelijk om alleen te doen, je hebt de groeitaken nodig, iemand die je opvolgt zodat je je verantwoordelijkheid neemt voor je herstel en terugkoppeling van tochtgenoten.

3 – Stop dan met het verslavende gedrag: Stop met toegeven aan het hooveren.  delete het geloof dat we een effect kunnen hebben op de woorden of het gedrag van de narcist. Breek met geloven dat we een speciaal soort liefde hebben die de uitkomst van de relatie kan veranderen. Stop met het gebruik van empathische projectie om onszelf voor de gek te houden door te denken dat de narcist dezelfde emoties en motieven heeft als wij. Begin de realiteit te accepteren van de situatie in plaats van op een continu hamsterwiel te lopen.

Toch ligt de uitdaging hier. Als er niets verandert, verandert er ook niets. Dat houdt in dat je, als je een gezond leven voor jezelf wilt en je zelfbeeld wilt veranderen, iets anders moet doen dan wat je al deed. Misschien moet je wat kleine betrachtingen doen waar je blij mee bent, en ze dan dagelijks met discipline toepassen.

De groeitaken zullen je helpen je hogere zelf, diepere waarheden, onbenutte mogelijkheden en levensdoel naar voren te brengen.

Het mooie van de groeitaken die we in het menu hebben staan is dat je ze kunt afmaken, het maakt niet uit of je in het verleden giftige relaties hebt gehad.

Als je de leringen van de groeitaken in je leven opneemt, zul je beginnen te stoppen met het herbeleven van je teleurstellingen, verliezen, tegenslagen en mislukkingen.  je zult accepteren en internaliseren dat echte verandering niet kan worden bereikt door analyse, argumentatie of intellectualisering, maar door geïnspireerde actie. 

Bovendien zal je niet langer gedwongen voelen om vruchteloze conflicten aan te gaan met giftige mensen, omdat je klaar bent om nieuwe gewoonten te maken die je naar een genezen zelf zullen stuwen, een krachtig zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Je kunt zelfs een punt bereiken waarop je niet langer doodsbang bent voor het vooruitzicht om je giftige relatie (s) voorgoed te verlaten.

Stap voor stap kun je de groeitaken doen en kiezen wat je het meeste aanspreekt.

Lees meer

Boeken van Iris Koops

Als je open staat om meer te leren van Melanie ‘s nieuwe herstelprogramma, hetQuantum Healing Starter Pack,  The Empowered Self Course   enhet “Transforming Family of Origin Wounds-programma” klik dan op de links of probeer de gratis tools in het menu.

Hij/zij was de liefste...maar ook de ergste...
Klik op de foto

e-book.

foto cover book You can trive after narcissistic abuse
Klik op de foto

e-book.     luisterboek

Er willen zijn voor de andere is het tegengif voor narcisme.

alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees