Alle genieën zijn niet gek.

Kalm, geen paniek. Genie en waanzin zijn niet noodzakelijk gerelateerd.

Npd – mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoorni- zeggen dikwijls dat ze genieën zijn. Maar is dat zo?

In het algemeen echter hebben NPD’s altijd visioenen van zichzelf die fantastisch zijn in vergelijking met hoe ze zijn.

Als ze deze bereiken, worden hun dromen alleen maar fantastischer, dus tevredenheid wordt nooit bereikt.

Ze zullen God uitleven om het laatste woord te hebben. Nochtans bezitten ze wat psychologen die hoogbegaafdheid bestuderen in hoge mate intellektualiteit noemen.

Narcisten bezitten de arrogantie om echt te geloven dat voor hen niets onmogelijk is. Daarrom zullen ze de taken doen waar anderen nooit op denken. Ze verzetten zich tegen de theorie van de geest en hebben het moeilijk met waarheidsparadigma’s.

Narcisten zijn geobsedeerd door wanen van fantastische grootsheid en superioriteit.

Als gevolg hiervan zijn ze zeer concurrerend. Daarenboven zijn ze sterk gedwongen – waar anderen slechts gemotiveerd zijn. In het algemeen zijn ze heel gedreven, meedogenloos en onvermoeibaar. Ze geraken vaak naar de top.

Maar zelfs als ze dat niet doen .In de eerste plaats  streven en vechten en leren en klimmen en creëren en denken en bedenken en ontwerpen en samenzweren ze voor dat ze echt leven. Geconfronteerd met een uitdaging zullen ze het waarschijnlijk beter doen dan niet-narcisten.

Hoe verhouden genialiteit en waanzin zich tot elkaar?

Als je jezelf een genie van je generatie vindt dan ben je dat misschien wel.  Maar je bent niet per se gek. Genie en waanzin gaan niet altijd hand in hand. Toch is het waar dat er een zekere correlatie bestaat tussen beide psychologische constructies.

Het genie en waanzin zijn onder het toezicht van het onderzoek van Aristoteles .

De Griekse filosoof beschouwde genialiteit en waanzin als ‘ genetische ‘ aspecten.

Havelock Ellis & Hans Eysenck.

Maar in de twintigste eeuw heeft  de beroemde Britse psycholoog Havelock Ellis een studie gepubliceerd over het Britse Genie. 

Hierin beschrijft hij studies die aantonen dat psychotische patiënten een begaafde creativiteit manifesteren.

Het was niet tot het einde van de 20ste  eeuw tot Hans J. Eysenck deze oude onderzoeken herzag. Daarin kon hij concluderen dat eigenlijk wat  verband met genialiteit geen psychose (gekte) maar psychoticisme is.  Dat wil zeggen, een onderliggende psychologische aanleg om psychotische symptomen te ontwikkelen.

Er is een gemeenschappelijke genetische basis voor groot creatief potentieel en psychologische afwijkingen

Hans J. Eysenck.

Temperament

Eysenck was een bioloog en geen psycholoog, waardoor hij de mens bestudeerde in zijn meest temperamentvolle kant en niet onder de attributen van de persoonlijkheid die tot dan toe bestudeerd waren.

Het temperament legde hij uit met fysiologische factoren zoals Hippocrates of Galeano hem hadden voorgedaan.

Hippocrates legde de persoonlijkheid uit in termen van overmaat of tekort aan bepaalde lichaamsvloeistoffen. Galeano deed het echter door vier soorten temperament (bloeddorstig, boos, flegmatisch en melancholisch).

Eysenck ontwikkelde de theorie van Galeano en stelde een tweedimensionale maat voor, waarvan de eerste neuroticisme en de tweede extraversie / introversie was.

Wat zeggen de studies?

De studie van de persoonlijkheid heeft opmerkelijke vooruitgang gekend. Het genie als zodanig is niet psychologisch bepaald. Vanuit theoretisch oogpunt wordt iemand met een IQ hoger dan 165 als een genie opgevat .

Maar het is niet de enige vereiste, omdat het ook een bepaalde cognitieve structuur moet hebben. Ieder van ons die  geconfronteerd wordt met een probleem , probeert dat op te lossen op verschillende manieren. Er zijn twee manieren die het meest voorkomen in onze redenering, overinvullend / expansief of beperkt .

Hoe weet ik wat voor soort mentale zoekactie ik gebruik om oplossingen te vinden?

Om je type mentale zoektocht te bepalen, gaan we een heel basale oefening doen. Let wel, dit verduidelijkt je cognitieve mechanismen niet, want om met zekerheid te bepalen hoe goed je oplossingsvermogen werkt, moet je heel veel tijd investeren. Maar als je nieuwsgierig bent, laten we daar dan heen gaan.

Denk aan een woord of term gerelateerd aan ‘ voet ‘.

Als je het hebt, blijf lezen.

 

Veel mogelijkheden overwegen of niet?

Natuurlijk zeg je ” schoen “, ” schoenveter “, ” hand “, ” teen “, als dat zo is, gebruik je een uitgebreide redenering omdat je weinig mogelijkheden hebt overwogen.

Overwegende dat als u woorden of termen van het type ” soldaat te voet” , ” eeltknobbel onder grote teen “, ” eelt ” of ” op straat ” hebt gekozen, u een persoon bent die wordt beschouwd als weinig inclusief om te veel mogelijkheden te overwegen.

Eysenck toonde aan dat mensen met overinclusieve gedachten en die hoog scoorden op IQ als creatieve genieën konden worden beschouwd.  Maar ook deze mensen neigden naar psychoticisme.

Bovendien, in die met weinig inclusief denken en psychotische symptomen , konden psychose meer of minder ernstig verschijnen.

 

Kort gezegd er bestaat een relatie tussen creativiteit en persoonlijkheid.

De druk die nodig is om te transformeren van de creativiteit in prestatie is gebaseerd op het overinclusieve en psychotische temperament.

Om bijvoorbeeld de
5e symfonie van Beethoven te materialiseren,  is het hebben van een cognitief patroon gebaseerd op het overinclusismo en een psychotisch temperament een noodzaak.

In de psychologie bestaan ​​er geen onweerlegbare uitspraken, dus het kan niet gezegd worden dat alle genieën gek zijn. Ondanks het feit dat er bepaalde variabelen zijn die, als ze gecombineerd worden, die bevestiging kunnen bevestigen.

Daarom is er geen oorzakelijk verband tussen genialiteit en waanzin, hoewel beide een overinclusief cognitief functioneren delen.

Psychoticisme bij afwezigheid van psychose is het cruciale element om de creativiteit in een echte prestatie te materialiseren “

Hans J. Eysenck

Laat me weten of je dit interessant vond. Bedoeling was om je te laten na te denken over uitspraken en imago building van de narcist alsof hij/zij een genie is.

OVER Johan.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.