De schuld van Abigaïl. Nabal’s partnergeweld.

De schuld van Abigaïl. Nabal’s partnergeweld.

Er was een man in Maon die deed zaken in Carmel. Hij was een zeer belangrijke man en had een eigendom van drie duizend schapen en duizenden geiten. De man heette Nabal, en zijn vrouw heette Abigail. Ze was een intelligent en aantrekkelijke vrouw, maar haar man was een harde man die kwade dingen deed . 1 Samuel 25:2-3

Het boek 1 van Samuel vers 25 vertelt het verhaal van Abigaïl en Nabal.

ABIGAIL WAS EEN AANTREKKELIJKE, INTELLIGENTE VROUW, DIE WAS GETROUWD MET EEN WREDE MAN.

Het verhaal begint zich te ontvouwen als we verder lezen in het hoofdstuk. David en zijn mannen waren op de vlucht voor koning Saul die probeerde om hen te doden. In de loop van hun reizen hadden de mannen van David opgetreden als de dienaren van Nabal.
David’s mannen hadden uitgebreid een speciale vriendelijkheid getoond voor de knechten van Nabal, hadden hun bescherming geboden en ook hun kudden, om ervoor gezorgd dat niets ooit ontbrekende was.

Toen David en zijn troepen zich naar Carmel verplaatsten, besloten ze om aan Nabal te vragen om enige vriendelijkheid terug te geven die ze had aangetoond aan zijn mannen. Ze vroegen om wat voedsel en voorraden.

Maar Nabal antwoordde David’s personeelsleden… “Waarom moet ik mijn brood, mijn water en het vlees dat ik heb geslacht geven voordat mijn scheerders er hebben van gegeten aan mensen geven van ergens anders hier vandaan?”
1 Samuel 25:10-11

Abigaïl Nabal David

Nabal had een inhalige, ‘me first’ houding.

Hij was bezig met één persoon: zichzelf. Hij was op zoek naar zijn #1 prioriteit.

Nabal’s personeelsleden waren geschokt door zijn antwoord! Ze gingen snel naar Abigail, en vroegen haar om in te grijpen. Zij wisten dat David en zijn mannen machtige krijgers waren en dat hun levens in gevaar waren. Op een of andere manier vonden ze het nodig om David’s woede te kalmeren, om op een of andere manier Nabal ‘s zelf-centeredness te doorbreken.

Toen Abigail hoorde wat haar echtgenoot had gedaan, vloog ze in actie.

Ze begon met bakken van gebak en brood, en het verzamelen van schapen en wijn. Daarna bereidde ze een feest en laadde het allemaal op ezels. Vervolgens vertrok ze naar David en zijn mannen. Maar ze had  Nabal niet verteld wat ze aan het doen was.

Tot slot, Abigail ontmoet David. Ze springt uit haar ezel en valt aan zijn voeten.

“Zet de schuld op mij, mijn meester! … Hier is een gift, die uw dienstknecht heeft geleid tot mijn meester. … Vergeef elke overtreding door uw dienstknecht. Wanneer de heer goede dingen voor mijn meester heeft gedaan, vergeet niet uw dienaar.” 1 Samuel 25:24-31

Abigail is bereid de schuld op zich te nemen voor haar mans zonden, voor zijn kwaad, voor zijn falen om te voldoen aan de basisbehoeften van een ander. Ze neemt de schuld op zich voor de acties zonder zich volledig bewust te zijn welke die zouden hebben voor haar en haar hele huishouden.

David zei tegen Abigail, “Gezegend de Here God van Israël, die u aan mij vandaag heeft gestuurd! En zegene u en uw gezond verstand ter voorkoming van het vergieten van bloed en het wraak nemen in mijn eigen handen vandaag! … David aanvaardde dan alles wat ze had gebracht voor hem. “Keer huiswaards in vrede,” vertelde hij haar. “Wees ervan verzekerd dat ik uw verzoek heb gehoord en ermee heb ingestemd .” 1 Samuel 25:32-35

Hoe meer ik schrijf, hoe meer Abigail en Nabal persoonlijkheden ik tegenkom.

Zoveel huwelijksparen steunen op een vriendelijk, intelligent persoon met een echtgenoot die moeilijk is en slechte dingen doet. De “Abigail” kunnen de man of de vrouw zijn. De “Nabal” kan mannelijk of vrouwelijk zijn.

Haar vriendelijkheid wordt vaak gebruikt om de fouten toe te dekken van de gewraakte echtgenoot, om ervoor te zorgen dat de reputatie van de familie wordt beschermd. De Nabal is vaak controlerend, dominant, manipulatief. Hij vindt snel fouten bij  Abigail, en vaak wijt hij elk probleem aan haar. Hij is betrokken met zichzelf… en weinig anders.

… een ongezonde situatie. Wat een disfunctionele relatie. Het is misbruik van het huwelijk.

Abigail  herkent niet de buitengewone disfunctie. Misschien herkent  ze niet het gedrag van Nabal als misbruik, omdat er geen fysieke mishandeling is. Ze begonnen te geloven dat het allemaal haar schuld, dat ze het probleem in het huwelijk. Misschien denkt Nabal en overtuigt hij Abigail met Efeziërs 5:22 door er haar aan te herinneren dat hij de koning is en dat ze zich aan hem onderwerpen moet.

De Nabal is vaak een expert in uiterlijke verschijning.

Hij onderhoudt een sterke reputatie in de Gemeenschap. Hij behandelt zijn Abigail goed… in het openbaar. Maar, alleen Abigail weet wat Nabal is achter gesloten deuren.

De bedoeling van God is nooit geweest omdat het huwelijk zo zou worden zoals dat van de Nabal’s en Abigails van deze wereld. In feite, in de tijd van het Oude Testament waren de vrouwen een stuk eigendom.

Ze kunnen worden gekocht en verkocht. Echter, Christus kwam en verhoogde de vrouwen tot een gelijke, en vereiste, dat mannen een reden hadden voor echtscheiding (ontrouw), niet alleen omdat ze niet tevreden zijn met hun vrouwen.

In Galaten 3 maakt Paulus vrouwen gelijk met mannen door te verklaren dat er geen mannelijk noch vrouwelijk is. Het hele punt van deze passages is het verheffen van vrouwen tot meer dan tweederangs burgers.

Helaas, de Nabal’s van deze wereld willen blijven bepalen wat hun Abigails mogen doen en zijn.

Wat kunnen we leren uit het verhaal van Abigaïl en Nabal?

Abigail’s reputatie was gescheiden van haar echtgenoot. Een van de eerste gedachten die mensen hebben als ze horen dat hun echtgenoot de echtscheiding vraagt, is dat op een of andere manier mensen zou kunnen denken dat zij hem heeft bedrogen.

Uiteindelijk leren de meeste vrouwen dat ze geen schuld hebben en dat hun reputatie de slechte keuzes van hun man kan weerstaan. Dat is echter niet altijd zo. In zeer conservatieve gezinnen dient alles met de mantel der liefde toegedekt te worden, zelfs de misdaden en wordt een huwelijk gezien in goede en slechte dagen, ook als het huwelijk op puur bedrog steunt.

Al was het maar om de naam van de familie te behouden, of een aanleiding om het familielid in kwestie uit te stoten en met de voordelen weg te lopen. Sommige families hangen zo slecht aan elkaar dat ze een zondebok nodig hebben.

Bent u een Abigaïl of zien mensen je los van Nabal?

Zij erkennen uw schoonheid, je hart. Zij erkennen dat u niet verantwoordelijk bent voor de keuzes van Nabal. Belast jezelf niet met schaamte en schuld en aanvaardt niet dat anderen je de schuld geven voor het gedrag van uw echtgenoot.

DE ABIGAILS WORDEN GECONDITIONEERD OM DE SCHULD OP ZICH TE NEMEN.

Toen Abigail David benaderde, nam ze onmiddellijk de schuld van Nabal op zichzelf. Ik weet niet als ze probeerde hem te beschermen. Ik weet dat ze maatregelen nam ter bescherming van zichzelf en haar hele huishouden. Ze ging automatisch in survival-modus. Nabal’s neiging om haar al de schuld te geven van hun problemen is gekend bij haar. Zelden nemen narcisten persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun daden.

Ik begrijp volledig Abigail’s reactie. Haar kroost is haar zeer belangrijk. Ze doet dan ook alles om die te beschermen.

Een crimineel zal dan ook uitzien naar een vrouw die gek is op kinderen, en haar daar ten gronde mee te kunnen chanteren. Als een Abigail type vrouw haar kinderen verliest, is dit voor haar een zeer moeilijk te aanvaarden situatie.

Op die manier heeft de psychopaat haar in zijn macht.

Tot op de dag, is het falen van het ex- huwelijk van mijn vrouw (het trouwens geannuleerd door de Katholieke kerk) allemaal de schuld van haar volgens haar ex-man en familie.

Het is net een verhaal alsof zij op een ochtend wakker wordt en besluit dat ze niet langer meer hield van hem. Dat ze zijn zijn geaardheid vergeten en zijn criminele daden. (verkrachting van een 12-jarige) dat ze herhaaldelijk werd verkracht.
Hoe ze daar de koude met de kinderen naar school moest. Hoe hij haar geld verkwanselde. Welke berichten hij stuurde “over zijn sex in homo-bars”, dat hij elke avond porno zat te bekijken.

Alles wat er mis ging in haar 12-jarig huwelijk was een of andere manier haar schuld.

Het was totdat ik uit de buurt bleef van hen dat zij duidelijkheid kreeg en begon te begrijpen dat
1) het niet haar schuld was en
2) dat ze begreep dat ze vaak in survival-modus was, ze vochten om haar hele huishouden te beschermen.

God beschermde Abigaïl ondanks haar echtgenoot.

David had niet alleen Abigail’s cadeau geaccepteerd, maar hij had haar gezegend. Toen ze terug naar huis ging, wachtte ze tot dat het de juiste tijd was om aan Nabal te vertellen wat ze gedaan had. Toen ze hem over haar ontmoeting met David vertelde, hij stortte in en stierf aan hartfalen (1 Samuel 25:37).

Maar, Abigail bleef niet alleen. U ziet, David trouwde met de mooie jonge weduwe, om haar toekomst als vrouw van de koning te garanderen.

Hoeveel keer heb ik Gods beschermende hand? En heb ik zijn voorziening gehad op ongelooflijke manieren? Het aantal keer dat Hij haar verdedigt?

God heeft haar altijd beschermd ondanks wat haar ex – man. Hij heeft haar beloningen gegeven  groter dan ze ooit had gedroomd, zegende haar veel meer dan wat ze ooit kon vragen.

Uit respect voor Christus dienen we eerbiedig te zijn voor elkaar.

Vrouwen, begrijpen en steunen hun echtgenoten op manieren die aantonen dat zij gesteund worden door Christus. De echtgenoot biedt leiderschap aan zijn gezin op de manier waarop Christus dat doet voor zijn kerk, niet door dominant maar door te koesteren.
Wie de leider wil zijn dient het vuilste en laagste werk te doen.
Wie de leider wil zijn dient het moeilijkst werk te doen. En het meest nederig te blijven.
Dus net als in de kerk dient de vrouw in de toekomst aan Christus het leiderschap over te laten.
Maar die rol is niet exclusief mannelijk of vrouwelijk. Het kan best dat de vrouw het leiderschap in het gezin op zich neemt, doordat ze meer die capaciteit in zich heeft. Of door dat psychische of fysische omstandigheden dit vereisen.

Goede echtgenote(n) gaan allemaal uit in hun liefde voor elkaar, precies zoals Christus deed voor de kerk — een liefde gemarkeerd door te geven, niet door te krijgen.

De liefde van Christus maakt de kerk heel. Zijn woorden roepen op tot haar schoonheid. Alles wat hij doet en zegt, is ontworpen om het beste uit haar te halen, haar klederen zijn van schitterende witte zijde, stralend van heiligheid. En dat is hoe echtgenoten moeten houden van hun echtgenotes. Ze doen zich echt een plezier — omdat ze al “één” zijn in het huwelijk. Efeziërs 5:21-28

Zoals ik lees deze passage lees, zie ik heel veel Abigails. Nochtans, vind ik niet over Nabal’s.
God heeft nooit in een bestemming voorzien dat één van de echtgenoten de koning is over de ander. Een huwelijk moet beide echtgenoten beter, sterker maken. Het huwelijk moet het beste in beide mensen naar boven brengen.

Leeft u met een Nabal?

U hoeft niet zijn wrede behandeling te aanvaarden. U hebt het recht – zelfs de verantwoordelijkheid om op te staan tegen Nabal.

Uw woorden, uw acties, kunnen precies voor zorgen dat u de eerbied en respect ontvangt.

God zal misschien daardoor greep krijgen op uw Nabal en hem aanzetten om uw huwelijk te herstellen.

Ongeacht wat het resultaat is, één ding is zeker: God zal je beschermen, en het opnemen voor je.

Hij zal uw leven herstellen.

Hij zal u duidelijkheid schenken om dingen te zien en doen vanuit zijn perspectief.

Als je Hem tot prioriteit maakt, zal Hij je zegenen op een manier die in uw mooiste droom onmogelijk was.

Misschien bent u getrouwd met een Nabal en neemt u nog steeds de verantwoordelijkheid voor zijn daden.

Erken dat het niet jouw schuld is!

Wat ook sommige familieleden daar ook over mogen beweren. Jij bent niet verantwoordelijk voor de daden van een ander.

Uw narcist was verantwoordelijk voor zijn daden.

Jouw partner was controlerend, beledigend en gewelddadig.

Nabal sloeg u tot onderwerping doordat u bang was, u zich isoleerde van vrienden en geloofsgenoten.

Vergeef jezelf. Overspoel je met de liefde van Jezus, neem een voorbeeld aan hem.

Erken de waarheid omdat de waarheid u zal bevrijden! (John 8:32)

De onderwerping van een partner is dikwijls het gevolg van het model waarvoor ze hebben gestaan in het ouderlijk huis.
En een ouderlijk huis dat verscheurd is, zoekt een zondebok.
Dat is de waarheid.

Lees meer

Verkeer je in crisis als gevolg van huiselijk en/of partnergeweld?