Er willen zijn voor de andere is het tegengif voor narcisme.

Er willen zijn voor de andere is het tegengif voor narcisme.

Bijbelse beleving Persoonlijk geloof ik dat een bijbelse beleving van het evangelie kan bijdragen aan het herstel van uw kwetsuren. Als er niemand meer is die van je houdt, dan is daar Jahweh/de Onnoembare/ die volgens de bijbel reeds sinds de conceptie van je hield. Wetend dat er toch iemand is – niet de Almachtige Vader – want wellicht heb je met vaders geen zo’n goede band maar de lijdende dienaar Jezus die een zo’n unieke band had met ‘Hij zal er zijn’, dat we Hem de zoon van God noemen. Daarnaast zijn er de rituelen van brood te zijn…

Advertisements
“Door oneindige liefde krijg jij je waarde terug.”

“Door oneindige liefde krijg jij je waarde terug.”

Gaat het hier om een religieus product of service? Het besef van oneindige liefde. In deze tijd van marketing en reclame, hebben we geleerd om mooie beloften te wantrouwen. Ik schrijf een aantal artikels over narcisme dat ik bestudeer en plaats daarbij ook boeken CD en DVD’s die relevant zijn in die context. Daarnaast kun je me bevrienden op FB Messenger en kunnen we naar elkaar luisteren. Meer is het niet. Maar toch blijkbaar zeer relevant voor mijn doelgroep volwassen kinderen en slachtoffers van narcisten. Ieder wil immers een besef van oneindige liefde waar door ze hun waarde kunnen herkennen ondanks alle…

Tips voor branding van uw blog die we u ten zeerste aanraden.

Tips voor branding van uw blog die we u ten zeerste aanraden.

Beginnen met online netwerken om u terug te verbinden. Als je een tijd hebt geleefd met een narcist dan is de kans groot dat je in een isolement terecht gekomen bent. Werken aan je sociale re-integratie is werken aan elke vorm van gezondheid. In de eerste plaats ga je dan denken aan online netwerken. Eens je verlost bent van de narcist heb je ook de kans van je leven om je leven her op te bouwen zoals jij het droomt.  Voortaan werk je aan de onderwerpen die jij interessant vindt. Je verbindt je met de mensen die gemeenschappelijke interesses en…

Lytta Basset nieuwste boek over de gevolgen van de erfzonde.

Lytta Basset nieuwste boek over de gevolgen van de erfzonde.

Welkom op een vroegere gastblog van Patrick Perquy met als titel : “Lytta Basset : nieuwste boek “ . Zijn blog kan u een dieper inzicht in mens en de notitie erfzonde bezorgen. Het nastreven van Welwillendheid is de Nederlandse vertaling van de titel van haar boek. Lytta Basset over de erfzonde Ik heb het genoegen u het laatste boek van Lytta Basset voor te stellen “Oser la bienveillance (1)”. (Welwillendheid) Wie gelooft nog steeds in de erfzonde? De kerken zelf praten er niet meer over, en secularisatie heeft dit dogma in de voorhoede van moraliserende daden geplaatst. En toch!…

Ontstaan ​​van het verlangen volgens Jean-Michel Oughourlian.

Ontstaan ​​van het verlangen volgens Jean-Michel Oughourlian.

De Spiegelneuronen van de Andere. In 1996, na de ontdekking van de spiegelneuronen deed een wetenschappelijk team waartoe ook Jean-Michel Oughourlian behoorde een wetenschappelijke en experimentele verificatie van de mimetische mechanismen van René Girard. Die mimetische meachnismen waren dus voor 1996 slechts hypotheses. Nu zijn de spiegelneuronen mechanismen echte wetenschappelijke zekerheden. De aanwezigheid van spiegelneuronen in de hersenen bij iedereen bevestigen aldus de mimetische mechanismen. Daaruit volgt dus ook dat in elke therapeutische relatie, zoals ook in elke relatie die mimetisch mechanismen werkzaam zijn. In elke relatie zijn die spiegelneuronen patronen daarvan het gevolg. Wat betekent dat voor de weerbaarheid van de kwetsbare persoon? Wil de therapeut…

Communicatie Patronen in de Bergrede van Jezus !

Communicatie Patronen in de Bergrede van Jezus !

Wat deed Jezus toen hij een publieke figuur werd? Hij hield bijeenkomsten, soms met een zeer grote menigte. Maar ook soms voor ingewijden zoals bij de Bergrede. Hij probeerde het geloof te veranderen. Wanneer u wilt dat de overtuigingen van mensen veranderen kun je in toespraken communicatie patronen gebruiken. Eén van deze toespraken is de preek op de berg. Als je geïnteresseerd bent hoe linguïstische patronen werden gebruikt in de redevoeringen van Jezus en specifiek in de Bergrede dan is dit artikel voor jou. Wellicht kan een techniek die door Jezus gebruikt werd ook vruchten leveren bij jou. De Bergrede…

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Het testen van jezelf, is onderzoeken naar de waarheid over jezelf. Ben je een narcist? Ben je een vliegende aap? Heb je vlooien? Wat je precies gelooft en wat dit voor je betekent. Het betekent dat je soms jezelf moet bestuderen en controleren. Checken en nagaan of het klopt wat een christen is. Je slaat andere gelovigen gade, ook de heiligen, en in andere culturen en in andere omstandigheden. Je gaat op bezoek bij andere gemeenschappen, je pluist bepaalde christelijke teksten uit. Je gaat op bezoek in abdijen, ook in andere landen. Je zoekt naar de martelaren en de geschiedenis die…

De overrompelende kracht van Gods ontferming.

De overrompelende kracht van Gods ontferming.

Gelijkenis Thomas Naastepad “Het Talent” Mattheus 25,13-30 deel 4 Hieronder is de tekst uit het Mattheus evangelie waarna de verdere bespreking volgt door Thomas Naastepad : Waakt derhalve omdat gij niet weet de dag noch het uur. Want het is gelijk een mens die van zijn volk heenging en hij riep de eigen knechten en hij leverde hun zijn goederen over en aan de een gaf hij vijf talenten aan de ander twee en aan de andere één aan ieder naar het eigen kunnen en hij ging heen van zijn volk. Terstond ging uit hij die de vijf talenten ontving en hij…

Een weg naar verzoening : viering.

Een weg naar verzoening : viering.

Leidraad voor een viering rond verzoening.     Cyclus een weg naar verzoening : Inzingen liederen. Verwelkoming. Goeie morgen iedereen, Hartelijk welkom. Wie we ook zijn, we mogen hier zijn in de naam van hij die is Vader, Moeder, zoon en Geest. De paaskaars is het teken dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin. Mag ik dan ook  Annemie uitnodigen om het licht van de paaskaars aan te steken? Openingslied : dit ene weten wij pg 2 Liedboek Huub Oosterhuis Inleiding : Er is een woord dat eeuw lijk zal duren en wie het verstaat, die…