Dikwijls promoot de kerk misbruik zonder het te beseffen.

Dikwijls promoot de kerk misbruik zonder het te beseffen.

Ik hou er niet van om kritiek op de kerk te schrijven.

Zij is de bruid van Christus. Op die manier is de kerk heilig en apart gezet. En tegenwoordig is de kritiek op Christenen door andere Christenen vaak beledigend, veroordelend en lelijk. Dit specifieke probleem weegt echter op mijn hart en geest.

Ik breng het nederig naar voren. Daarbij kwalificeer ik mijn onderwerp met de wetenschap dat niet alle kerken of Christenen dit probleem hebben.

Sommige mannen en vrouwen komen vast te zitten in gewelddadige huwelijken met niet-berouwvolle echtgenoten. In sommige gevallen gaan de misbruikende echtgenoten regelmatig naar de kerk en spuiten voortdurend bijbelverzen.

Ik ken enkele gevallen waarin de gewelddadige echtgenoot spirituele conferenties bijwoont. Dagelijks besteedt hij tijd aan het bestuderen van de Bijbel.

Mijn eigen ex-man nam sporadisch een uiterlijke vorm van godsvrucht aan om indruk mee te maken op anderen. Maar aan de binnenkant van het huwelijk was het verbale geweld, het emotionele pesten en de algemene vernedering van het slachtoffer van de misbruiker onverminderd door.

Gelukkig kon ik dit huwelijk vernietigen door de Katholieke kerk, maar een evangelische kerk waar we ook regelmatig naar toegingen daar hadden sommigen het moeilijk mee. Eén van de leden noemde me zelfs een hoer.

Onderzoek naar de hersenen toont aan dat de traumatische schade die emotioneel of narcistisch misbruik veroorzaakt niet verschilt van fysiek geweld. PTSD ziet er hetzelfde uit, ongeacht de oorzaak.

Wanneer fysiek geweld niet aanwezig is, minimaliseert de kerk (en ook het parket en sommige rechters soms de ernst van intiem terrorisme). Niemand wil lichamelijk letsel goedkeuren, maar emotioneel misbruik in een andere categorie plaatsen doet precies dat.

promoot de kerk misbruik
klik hier voor meer info

De verwondingen zijn intern, maar medisch reëel.

In deze gevallen hebben predikanten, pastoors en mede-kerkgangers de neiging om het meer charismatische, het uiterlijk religieuze lid van het paar te belonen. Dit laat geen ruimte over voor het slachtoffer om het misbruik “veilig” te onthullen.

Helaas zijn er bij een aanzienlijk aantal van deze gevallen narcistische predikanten betrokken die hun gemeenten charmeren terwijl ze hun families in een emotionele gevangenis hielden. Een narcistische echtgenoot verlaten die pastor is, betekent een volledige ontworteling van iemands leven en verlies van elk ondersteuningsplatform. Het misbruik chanteert dan ook zijn slachtoffer met het teniet doen van “zijn” goede werken. Maar net als bij Judas, zijn de goede werken de werken van de Geest en de slechte werken deze van satan. Het is niet omdat de mede-kerkhangers (apostelen) de daden niet zien dat God (Jezus) dit niet weet.

In andere situaties is de gewelddadige echtgenoot een bekende met gedragsstoornissen. Hij of zij is een of andere soort verslaafde of staat bekend als ontrouw. Bij iemand die zelden naar de kerk gaat, erkent men hun wandaden in het algemeen. Men bidt voor die man of vrouw vaak oprecht in de kerk omdat deze persoon op het “juiste” pad zou komen. Soms verbinden kerken zich in gebed voor deze uitschieters. Ook behandelt men het slachtoffer van dit ongelukkige huwelijk als een heilige. Kortom, de hele focus van de gemeente richt zich op het veranderen van een persoon die geen verlangen heeft om te veranderen.

Codependency kan een hele kerk besmetten.

Dus hoe promoten sommige kerken misbruik?

Probeer eens na te denken over deze voorbeelden:

1: Sommige Christenen en kerkleiders verafgoden het huwelijk.

Voor sommige kerken is echtscheiding echt een onvergeeflijke zonde. Ik had decennia geleden een predikant die sprak over wat ik nu erken als ernstig misbruik binnen huwelijken. Hij vertelde dat deze specifieke vrouwen, wier echtgenoten hen in vreselijke slavernij hielden, droevig dat ze bij “deze ellendige mannen” moesten blijven.

Per slot van rekening mag men de huwelijksgelofte nooit verbreken, zelfs niet tegen vreselijke kosten voor de slachtoffers van misbruik. Omdat de kerk het huwelijk sluit dient het sowieso goed te zijn, zelfs erkende mijn ex-man zijn homoseksuele aard en pedofiele daden waarvan ik de eerste jaren van mijn huwelijk niets wist. Toen ik daarover sprak met mijn christelijke familie kon het niet dat dit was gebeurd, was ik aan het overdrijven, was het een “ziekte” en moest ik hem behandelen als een zieke en dus hem niet verlaten in moeilijke tijden. Vooral doen de Katholieke kerk mijn huwelijk na een strikte procedure vernietigde werd ik als bedrieger afgeschilderd en uitgestoten uit de familie.

Meestal voelt een kerk een diep medeleven met misbruikte vrouwen, maar bij mijn familie sloten ze zich als een burcht en werd ik buiten gejaagd want ik was geen heilige.

Maar net als bij de Farizeeërs legt wetticisme een zware last op misbruikte vrouwen, zelfs al erkende mijn ex zijn homoseksualiteit van bij het begin van onze relatie en gebruikte hij ons huwelijk als een dekmantel voor zijn aard en vooral voor zijn pedofiel misbruik.

2: Sommige kerken prijzen slachtofferschap en is hoe zo’n kerk misbruik promoot

De voordelen van wederzijdse afhankelijkheid zijn reëel in sommige kerken. Soms beschouwen kerken mannen en vrouwen die om welke reden dan ook in gewelddadige huwelijken blijven als heiligen. In een echte draai aan de realiteit ziet de kerk deze slachtoffers van misbruik vaak als verantwoordelijk voor de redding van hun echtgenoten.

Kerkgangers prijzen blijven bij de misbruiker als dapper wanneer het de echt moedige zet is om de dader verantwoordelijk te houden voor zijn of haar daden. Ik bleef uit angst een aantal jaren en vooral ook om mijn heel jonge kinderen te beschermen.

Weggaan van deze ex-man was het dapperste wat ik ooit heb gedaan. In een perverse kijk op het toekeren van de andere wang, moedigen sommige Christenen zich soms mannen en vrouwen aan die zich onderwerpen aan regelmatig misbruik om dit te blijven doen.

De redenering is, denk ik, dat men dit het beste vindt voor de kinderen, voor een echtgenoot om hun mentale en emotionele gezondheid op te offeren. Maar dikwijls heeft het ook te maken met de financiële positie van zo’n misbruikte vrouw en het ook niet de juiste raad krijgen om zich voor te bereiden op een scheiding.

Wat in plaats daarvan echt gebeurt, is dat de disfunctie in dat gezin van de ene generatie op de volgende kan worden overgedragen.

Jezus reactie op misbruik.

Jezus verdween uit de woedende menigte om te voorkomen dat hij gewond zou geraken tot het moment dat God hem aan het kruis riep.

Opkomen tegen onze misbruikers is de beste manier om goed met kwaad te vergelden. Door een misbruikcyclus voort te zetten of te vergoelijken, nemen we er net zo zeker aan deel als alle omstanders van de Holocaust. Onze kinderen zien zowel het misbruik als de co-dependentie in dat gezin, en krijgen ofwel overcompensatie, of wel medeslachtofferschap en krijgen ze niet de onvoorwaardelijke liefde waardoor kinderen gezond ontwikkelen.

3: Christenen kunnen naïef zijn.

In plaats van zo wijs te zijn als slangen, laten wij Christenen ons gemakkelijk voor de gek houden door uiterlijke handelingen. Ik denk dat dit gebeurt omdat een vertoon van geloof en aanbidding op zijn best kwetsbaar is. Judas kreeg een belangrijke functie in de eerste christelijke gemeenschap namelijk het financieel beheer en niemand kon, maar bedenken dat hij de verrader was. Narcistische misbruikers kunnen heel sterk hun ware bedoelingen verbergen, kunnen heel subtiel het misbruik toepassen zonder dat het slachtoffer op de hoogte is, en kunnen ook een volledig ander imago opzetten in de buitenwereld.

Omdat de gemiddelde persoon in een evangelische kerk moeite heeft met hardop bidden of zijn hand opsteken, vallen we voor mensen die dit wel doen in de kerk. In de katholieke kerk krijgen de ‘zangers’ meer aanzien.

Sommigen verkondigen luid hun gebeden en hebben zelfs berouw van verschillende zonden in het bijzijn van de gemeente en we staan ​​versteld van hun moed. Maar zowel mannen als vrouwen die regelmatig en verwoestend misbruik hebben ondergaan, vertellen regelmatig over hun narcistische echtgenoten die voor de gemeente optraden.

Mijn ex wilde wel trouwen voor de Katholieke kerk. Hij wou ook een heel groot feest houden. Op onze huwelijksnacht telde hij al het geld die we ontvangen hadden. Ronald Reagans meest wijze woorden zijn wat mij betreft “Vertrouwen met verificatie”.

Jezus beloonde de man die in zijn kast bad en nederig om vergeving vroeg en niet diegene die er mee in het openbaar staat te pronken. We moeten leren echte bekering en voortdurende bekering te onderscheiden van bedrogen worden. Acties tellen veel meer dan woorden.

4: De Christelijke kerken zijn dogmatisch toegewijd om vrouwen in bepaalde rollen te houden en aldus promoot de kerk misbruik.

Als een kerk veel tijd besteedt aan het benadrukken van de rol van vrouwen als stille, niet-stemgerechtigde partners in het huwelijk, kan er reden tot ongerustheid zijn. Persoonlijk heb ik nog nooit een kerk bezocht die de onderwerping van vrouwen benadrukte waar emotioneel misbruik geen bolwerk was.

Maar ik wil suggereren dat wanneer het ene geslacht alle macht van het andere grijpt en de Bijbel gebruikt om het te rechtvaardigen, dat dat geen liefde is.

En als de wereld wil weten dat we door onze liefde Christenen zijn, welk voorbeeld geven we dan als we effectief de monden van een hele sekse met ducttape dichtplakken?

Een kerk bij mij in de buurt neemt Paulus bevel zo serieus dat het de vrouwen verboden is om tijdens een dienst een woord uit te spreken.

Misbruik berust op de stilte van de slachtoffers.

In feite kan het niet zonder deze stilte. Sla me hier niet met je dogma. De eerste evangelist was een vrouw. Maria Magdalena moest eerst het goede nieuws verspreiden.

Vrouwen het zwijgen opleggen is niet het hart van Jezus. Hier zijn dus mijn suggesties voor Christenen en hun individuele kerken. Wees bereid om zonder oordeel te luisteren. En leer gevoelig te zijn voor de leiding van de Heilige Geest.

Geen enkel antwoord lost misbruik situaties op.

Sommige mannen en vrouwen roept men om te blijven. Sommigen worden uit hun verwoestende huwelijk geroepen. Hun beslissing om te blijven of te vertrekken is tussen hen en God. Elke situatie is complex en heel anders. Dit dient goed te worden voorbereid. Bekrachtiging van het slachtoffer is in alle gevallen een noodzaak en zeker geen isolatie. Zelfgenezingsstrategieën, maar ook therapie is meestal nodig.

Het is de taak van de kerk om het Evangelie te prediken, de handen op de zieken te leggen, “de doden” op te wekken en discipelen van alle mensen te maken en hen ten volle laten leven. Daarom dienen structuren die partnergeweld ondersteunen afgebroken te worden. We moeten het koninkrijk Gods verspreiden, de hemel op aarde brengen en niet optreden als rechter, jury en beul.

Ontwikkel uzelf over hoe misbruik in een huwelijk eruitziet, vooral als u een pastoor bent of pastorale begeleiding doet.

Hoe vaak moet God zeggen dat Hij voorbij de uiterlijke verschijning in het hart van een mens kan kijken?

Dat Hij ons telkens vergeeft en zelf in de positie van zondebok, het Lam, het slachtoffer, de gekruisigde staat.

We hebben allemaal onderscheidingsvermogen en zijn leiding nodig om onze rol te kennen bij het helpen van de rechteloze mannen en vrouwen in onze gemeenten.

De instelling van de sabbat was bedoeld voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Evenzo werd het huwelijk gesloten voor mensen, en niet de mensen om het huwelijk in te stellen.

Zowel mannen als vrouwen moeten zich aan God onderwerpen voordat ze zich aan elkaar kunnen onderwerpen.

Bezienswaardigheden in de Sint-Amanduskerk te Hooglede

In ‘God Forbid’ zijn Jerry en Becki Falwell de belichaming van evangelische hypocrisie

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? Deel 1

Is jouw man een narcist? Deel 1

Slachtofferschap een sterk gevoel gedurende de feestdagen.

Hoe omgaan met een “lieve” gewelddadige narcist?

alle teksten met een bijbelse visie

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees