Weinig contact alternatief voor geen contact met narcistische moeder. Deel 1

Weinig contact alternatief voor geen contact met narcistische moeder. Deel 1

Verschillende houdingen in het contact met de ouders na narcistisch misbruik.

Gepersonaliseerde oplossing zoeken.

Sommigen vergeten dat ze als slachtoffer van een narcist allerhande houdingen kunnen aannemen tussen de narcistische moeder of vader en de vader/moeder of tussen hun moeder en hun narcistische vader, of broers en zusters.

Het is best mogelijk om toch contact te onderhouden met de vader of moeder, terwijl je geen contact onderhoudt met de narcistische moeder of vader. Je kunt ook omwille van de toestand ervoor kiezen om weinig contact te hebben in plaats van over te gaan naar “geen contact” met één van hen of beiden.

Nu voor dat je beslissingen neemt wat je gaat doen, “geen contact” of “weinig contact” is het belangrijk dat je het concept ‘geen contact’ goed begrijpt.

narcistische moeder
Hoe in contact komen met je innerlijke zelf?

Ik pretendeer niet de beste tekst daarover te hebben.

Wel heb ik er de ervaringen in verwerkt van de gesprekken die ik heb gehad met volwassen kinderen van narcisten in Messenger. Meer nog dan een louter concept kunnen die ervaringen je aan het werk zetten om geïnspireerd je opties te bekijken en toe te passen.

Je mag daarin niet rechtlijnig zijn. Daarom dat ook steeds de vraag om aan mij je ervaringen te vertellen, of ze in de commentaren te verduidelijken. Voor sommigen helpt een synthese, anderen verkrijgen inspiratie door verhalen.

De combinatie van jouw kenniservaringen met de mijne geeft een veel breder, nauwkeuriger beeld van narcisme. Hoe beïnvloedt narcisme ons? Wat kunnen we eraan doen?

Daarom dat ik niet zeg dat ik een expert ben of dat jij het moet worden. Maar je moet zoeken naar deskundigen die in een gelijklopende ervaring hebben gestaan waarin jij je nu bevindt, en die er in geslaagd zijn, hun doel te bereiken.

Weinig contact met een narcist blijft moeilijk. Immers elk contact triggert jouw kwetsbaarheid.

Het kan weer een paar dagen duren voordat je in je normale doen bent.

Sommige zullen beslissen om wel e-mail of briefwisseling toe te laten van de ene persoon, maar niet van de narcistische ouder.

Vooral als de ouders gescheiden zijn is een differentiatie in het contact mogelijk. Dit is geen aanbeveling voor ouderverstoting. Maar het is best wel mogelijk dat de ouders gescheiden zijn, omdat één van de partners een narcistische stoornis heeft.

Bijvoorbeeld kan een narcistische ouder seksueel misbruik gepleegd hebben, waarna een scheiding is gevolgd.

Het lijkt me logisch dat sommige kinderen er dan voor kiezen om geen contact meer te hebben met die ouder.

Hoe dan ook sommigen zullen door ‘weinig contact’ toe te passen die positie vergelijken alsof ze nog met één been in de val zitten.

De niet-narcistische ouder kan ook gecompliceerde periodes doormaken, maar er kunnen ook meer goede momenten zijn. ‘t Is ook niet dat ik alleen contact aanraad met een niet-narcistische ouder als die supergelukkig is.

De niet narcistische moeder of vader zal ook aan haar of zijn veerkracht moeten werken om te kunnen herstellen van het misbruik.

Wanneer de ouders niet gescheiden zijn, hangt de mate van contact met één van de ouders of allebei af van hoe coöperatief ze zijn met jou.

Als jezelf veel daadkracht moet stoppen in je beterschap kan weinig contact met de niet-narcistische ouder nog heel complex blijken. Maar dan is het wel aardig als je de niet narcistische ouder verwittigt van de tijdelijke time-out.

Pas als de narcist vertikt om jouw grenzen te eerbiedigen bij “weinig contact” ga je over naar “geen contact”. Wees indachtig dat wat goed doet voor jouw situatie belangrijk is en niet de mening of speculaties van anderen.

narcistische moeder
Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer.

Kun je eerst uittesten of weinig contact werkt voordat je overgaat tot geen contact?

Als “weinig contact” wel goed werkt, is er geen reden om over te gaan tot “geen contact”.

Belangrijker dan je besluit over geen of weinig contact is je grenzen te kennen. Bijvoorbeeld als je jaren geen contact hebt gehad met je narcistische ouder en plots staat die voor je deur, laat je hem dan binnen?

Wanneer je die grens niet hebt bepaald op zo’n moment dan kun je overweldigd zijn.

Als je plots bloemen worden gestuurd, aanvaard je die dan? Als je een brief krijgt, wat ga je ermee doen? Wat is je grens als je die persoon tegenkomt in een winkel?

Ga je dan goedendag zeggen? Verdwijn je dan plots? Als je “geen contact” wilt en je doorknipt niet al die communicatie – middelen dan kun je plots verbrand zijn.

Een plotselinge actie zou je moeten attent maken dat je in de gevarenzone bent. Zo’n plotselinge gebeurtenis zou je doen herinneren aan de beslissing die je daarover met jezelf genomen hebt.

Ze stofzuigen je in hun problemen, want je kunt haast niet bedenken hoe onuitputtelijk en schaamteloos hun communicatie is.

Grenzen is een groot onderwerp waar ik al enkele blogs heb over geschreven, die zeker kunnen aangevuld worden met jouw ervaringen.

Er zijn echter wel enkele toestanden waar je sowieso volgens mij geen contact meer wilt hebben zoals met een narcistische ouder met een obsessieve psychopathie die gewelddadig is geweest in het verleden.

Je hebt nu enkele mogelijkheden verkend van “Geen Contact” en zijn pro’s en contra’s.

Het antwoord van de narcistische ouder.

De verwachte terugslag van de narcistische ouder kan intimiderend zijn. Dat kan ertoe leiden dat sommige mensen te verlegen zijn om die weg te volgen. Anderen kunnen vinden dat “Geen Contact” onwerkbaar is in hun persoonlijke situatie.

Ziekelijke familieleden.

Ze kunnen ziekelijk familieleden hebben en vinden dat ze moeten in contact blijven met hen.

Als die persoon dan inwonend is met de narcist (e) kun je niet zeggen dat er contact is zonder dat de narcistische ouder daarbij betrokken wordt.

Financiële afhankelijkheid.

Die persoon kan nog thuis wonen als gevolg van de jeugd of economische druk. Als je niet financieel onafhankelijk bent kun je in het huis wonen van de narcistische moeder of vader. Aan de andere kant kun je ook enkele financiële banden hebben met de narcistische moeder of vader die nog niet kan worden gebroken.

Ecologie van jouw beslissing.

Er zijn verscheidene redenen waarom ‘geen contact’ niet kan toegepast worden, net zo gevarieerd als er mensen zijn. Je dient immers ook de ecologie van je beslissing in kaart te brengen. Overhaaste beslissingen nemen is uit den boze, omdat je dan meestal verborgen gevolgen hebt.

Maar er is een gezegde dat de definitie van krankzinnigheid is om te blijven hetzelfde te doen, opnieuw en opnieuw, in de verwachting om een ander resultaat te verkrijgen. Als je iets veranderen wilt, dan moet je iets veranderen.

Dit uitgangspunt geldt dubbel als je te maken hebt met een narcistische moeder of vader. Dus als je niet kunt gaan naar ‘Geen contact’ om welke reden dan ook motiveer jezelf dan om ‘Weinig contact’ toe te passen.

De meeste slachtoffers van een narcist (e) gaan zonder dat ze het beseffen naar weinig contact zelfs als ze nog een kind waren.

Ze doen wat ze moeten doen, maar proberen om onzichtbaar te zijn. Als de klusjes gedaan waren verdwijnen ze naar hun kamer om te ontsnappen aan de tirades van de narcistische moeder of vader.

Je kunt manieren vinden om de narcistische moeder of vader bereid te maken om je alleen te laten door te reflecteren op wat je hebt gezegd en gedaan, en uit te testen of dat werkt. Je kunt ontdekken wat je kan zeggen waardoor je haar of hem ruimte geeft en ze je niet meer lastig vallen, zoals zeggen dat je je huiswerk gaat maken.

Zolang je presteert zullen narcistische ouders je in bepaalde mate met rust laten. Maar sommigen ook als je zegt dat je gaat slapen of rusten.

Dus blijven sommige kinderen in het weekeind heel lang slapen, zelfs als ze er geen zin in hebben, alleen maar om het contact te minimaliseren.

Als je ontdekt waarvoor je narcistische ouder respect heeft zoals naar de bibliotheek gaan, of materiaal moet verzamelen in de natuur kun je veel rustige uren verkrijgen. Ook het doen van een studente job kan betekenen dat de narcistische ouders je met rust laten.

Met narcistische ouders leer je al vroeg dat uit het oog uit het hart is.

Als je schaars aanwezig bent zal er ook weinig plaats zijn in haar of zijn hoofd. Als u aanwezig bent kunnen ze je horen of zien. Dat kan leiden tot je claimen voor haar of zijn kleine klachten, haar aanzetten om werk voor je te vinden.

Een narcistische moeder of vader kun je ambeteren voor de puisten op je gezicht, echte of vermeende fouten, voor de stijl van je haar enz.

Als je veel thuis bent zul je je gedwongen worden om te luisteren naar haar of zijn lezingen over jouw ontoereikendheid als kind, of als huishoudelijke hulp. Immers voor een narcist is niets wat je doet ooit goed genoeg. Ze moeten overal mee bewijzen dat ze superieur zijn door je te vernederen.

Het niet goed genoeg zijn voor haar of hem leidt dat tot je straffen of veroordeeld worden om extra werk te doen of regelrecht misbruik.

Ik ken een geval waar het kind drugs diende over te brengen om aan haar eisen te voldoen. Anderen zetten hun kind aan om mee te drinken. Daardoor gaan veel kinderen van een narcist(e)  zich verbergen.

Veeleisende en aandacht vragende moeders of vaders moeten misschien anders behandeld worden.

Maar ik denk dat ook daar negeren werkt, wil je niet verstrengeld worden. Door zich steeds te moeten verstoppen wordt onze positie in het gezin als kind ernstig beperkt.

Dat kan zelfs betekenen dat we daardoor niet echt door hebben hoe ongezond hun gedrag voor jou was.

Met een moeder of vader die je negeert, kun je verdwijnen voor langere tijd zonder voorafgaande kennisgeving, of je nu een kind of een volwassene bent. Met een aandacht vragende narcistische moeder of vader, vermoed ik kan je dat niet zonder haar of hem door het lint te jagen en zonder haar of hem te dwingen tot contact.

Veel dochters van narcistische moeders of vaders zijn verstrikt in de mate dat ze niet weten wat ze willen.

Ze weten niet hoe ze zich voelen, want ze zijn spiegels of echo’s van hun narcistische moeder of vader. Daarbij hebben ze nooit de kans gehad om zich tot een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Als dan die gouden dochter of zoon geconfronteerd wordt met de aftakeling van de moeder of vader ontstaat dan een ambigu gevoel. Dikwijls ontwikkelen ze dan ook een langdurige zware depressie als de moeder of vader komt te sterven.

Andere kinderen moeten echt in opstand komen om zich tot een individu te kunnen ontwikkelen. De gevolgen van een rebellie op jonge leeftijd kan nog lang nawerken in de toekomst van zo’n kind.

Ze kunnen grijpen naar drugs en alcohol en daarmee hun gezondheid schaden.

Andere kinderen gaan spijbelen of kunnen zich niet concentreren waardoor ze hun studies verwaarlozen.

Sommige jongvolwassen gaan zelfstandig gaan leven en passen “geen contact” toe, maar een kleine toegift door naar een familie-evenement te komen kan een aanleiding zijn om een groot drama te veroorzaken.

Weinig contact is waarschijnlijk makkelijker te onderhouden met een negerende van de moeder of vader dan met een aandacht vragende en slachtoffer spelende narcistische moeder of vader.

Maar het proces en de regels zijn hetzelfde. Ongeacht het type kan het gewoon meer inspanning van jouw kant vereisen om vast te stellen en te onderhouden als je een aandacht vragende slachtoffer spelende narcistische moeder of vader hebt.

Hoe ga je te werk om ‘weinig contact’ te installeren in je relatie met je narcistische ouder?

Allereerst is het niet nodig om een ‘weinig contact’ brief naar je narcistische moeder of vader te overwegen.  Je hoeft er geen te schrijven, maar niet als voor jezelf om je te herinneren aan wat je doet en waarom. Doe het gewoon zonder aankondiging als je overgaat naar ‘weinig contact’.

Jouw narcistische moeder of vader kan beginnen vragen waarom je het ineens te druk hebt. Maar je hoeft haar of hem geen uitleg te geven. Dat is de eerste belangrijk stap in weinig contact. Je bent haar niets verschuldigd. Geen uitleg, geen excuses, geen van jouw tijd of je aandacht of je ziel.

Je hoeft haar niet met iets te danken zoals jouw aanwezigheid of uitleg. Je kunt haar zo veel of zo weinig tijd geven als je wilt geven.

Dit is enorm belangrijk, want het is de kern van weinig contact. Alleen als je geen uitleg, excuses enz. heeft, krijgt u terug controle over de relatie. Zo alleen komt ze terug op basis van uw wensen.

Het hangt terug van jouw eigen af hoeveel tijd je bereid bent om tijd door te brengen met jouw narcistische moeder of vader zowel de duur als het tijdstip van de telefoontjes, e-mails, teksten, brieven, bezoeken, lunches, winkelen expedities en andere vormen van contact. Ook op sociale media kan het belangrijk zijn om hen te blokkeren.

Het betekent dat jij de controle over die contacten neemt. In plaats van haar of hem in staat stelt om in te vallen en je leven te verstoren volgens haar of zijn gril.

Hoe doe je het weinig contact toepassen?

Je begint met het besef dat ze het niet leuk gaan vinden. Het maakt niet uit welke methode je gebruikt en je jezelf voorbereidt tegen de potentiële acties van een narcistische ouder.

Afhankelijk van het type van de narcistische moeder of vader kun je iets van driftbuien en bedreigingen voor het zielige zelfmedelijden als een reactie krijgen.

Je weet hoe je narcistische ouder beter dan iemand anders gaat reageren, wat ze/hij het waarschijnlijkst gaat doen als je haar of hem ‘nee’ gaat vertellen.

Bereid je voor want ze kan een hartstilstand veroorzaken door een mix van medicatie en alcohol. Ze kan een zelfmoordpoging ondernemen. Plots verdwijnen in de nacht, zodat iedereen gealarmeerd is. Zal ze een mes grijpen?

Ze kan van het terras springen. Het is best wel mogelijk, want ik heb het meegemaakt. Bereid je voor want het kan heftig worden. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Ze/hij manipuleert ook al loopt het verkeerd af voor hem of haar.

De volgende stap is voor je om erachter te komen wat een aanvaardbare inspanning en vorm van contact dat je nog wenst.

Stel dat jouw narcistische ouder vier keer per dag belt voor kleine redenen en je stopt met de telefoon op te nemen. Ga je toelaten dat zo’n gesprek een half uur duurt elke keer? Dat is twee uur per dag dat ze het leven uit je leven zuigt. Dat is twee uur die je waarschijnlijk moet besteden aan andere dingen.

Dus als ze/hij je belt hoef je niet langer te wachten tot ze is uitgepraat en moe is. Je kunt haar direct zeggen: “Mam of Pap ik kan nu niet praten. Kun je me terugbellen om … Ik denk dat ik dan 10 minuten voor je kan sparen.”

Hoe vaak heb jij contact met je ex-narcist, of narcistische familieleden? Hoe kwam je tot een modus waarbij je je goed genoeg voelt? Laat het ons weten, elke nuance kan voor iemand een lichtpunt zijn.

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en je wenst je narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze privé-Support Group VKoN. Alle links vind je in het menu.

Lees eerst de info voordat jouw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn. Beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Zoals altijd laat me weten in de commentaren wat je denkt, wat je voelt en wat je ervaart terwijl je deze blog leest. Ik hou er aan van te zeggen dat ik je graag zie en ik hoop dat je goed voor jezelf zorgt, voor je geliefden en voor je innerlijk kind. Ik hoor hopelijk snel van je terug.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. Delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like. Dank je!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Deel 2

Deel 3

Deel 4

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees