Weinig contact een alternatief voor geen contact met narcistische ouder.

 

 

Verschillende houdingen in het contact met de ouders na narcistisch misbruik.

Gepersonaliseerde oplossing zoeken.

Sommigen vergeten dat ze als slachtoffer van een narcist allerhande houdingen kunnen aannemen tussen de narcistische moeder/vader en de vader/moeder of tussen hun moeder en hun narcistische vader, of broers en zusters.

Het is best mogelijk om toch contact te onderhouden met de vader/moeder, terwijl je geen contact onderhoudt met de narcistische moeder/vader. Je kunt ook omwille van de toestand ervoor kiezen om weinig contact te hebben in plaats van over te gaan naar “geen contact” met één van hen of beiden.

Nu voor dat je beslissingen neemt wat je gaat doen, “geen contact” of “weinig contact” is het belangrijk dat je het concept ‘geen contact’ goed begrijpt.

Ik pretendeer niet de beste tekst daarover te hebben.

Wel heb ik er de ervaringen in verwerkt van de gesprekken die ik heb gehad met volwassen kinderen van narcisten in Messenger. Meer nog dan een louter concept kunnen die ervaringen je aan het werk zetten om geïnspireerd je opties te bekijken en toe te passen.

Je mag daarin niet dogmatisch zijn. Vandaar dat ook steeds de vraag om aan mij jouw ervaringen te vertellen, of ze in de commentaren te verduidelijken. Voor sommigen helpt een synthese, anderen verkrijgen inspiratie door verhalen.

De combinatie van jouw kenniservaringen met de mijne geeft een veel breder, nauwkeuriger beeld van narcisme. Hoe beïnvloedt narcisme ons? Wat kunnen we eraan doen?

Vandaar dat ik niet zeg dat ik een expert ben of dat jij het moet worden. Maar je dient te zoeken naar deskundigen die in een gelijklopende ervaring hebben gestaan waarin jij je nu bevindt, en die er in geslaagd zijn, hun doel te bereiken.

Weinig contact met een narcist blijft moeilijk. Immers elk contact triggert jouw kwetsbaarheid.

 

Het kan weer een paar dagen duren vooraleer je in je normale doen bent.

Sommige zullen beslissen om wel email of briefwisseling toe te laten van de ene persoon maar niet van de narcistische ouder.

Vooral als de ouders gescheiden zijn is een differentiatie in het contact mogelijk. Dit is geen aanbeveling voor ouderverstoting. Maar het is best wel mogelijk dat de ouders gescheiden zijn omdat één van de partners een narcistische stoornis heeft.

Bijvoorbeeld kan een narcistische ouder seksueel misbruik gepleegd hebben, waarna een scheiding is gevolgd.

Het lijkt me logisch dat sommige kinderen er dan voor kiezen om geen contact meer te hebben met die ouder.

Hoe dan ook sommigen zullen door ‘weinig contact’ toe te passen die positie vergelijken alsof ze nog met één been in de val zitten.

De niet-narcistische ouder kan ook gecompliceerde periodes doormaken, maar er kunnen ook meer goede momenten zijn. ‘t Is ook niet dat ik alleen contact aanraad met een niet-narcistische ouder als die supergelukkig is.

De niet narcistische moeder/vader zal ook aan haar/zijn veerkracht dienen te werken om te kunnen herstellen van het misbruik.

Indien de ouders niet gescheiden zijn hangt de mate van contact met één van de ouders of allebei af van hoe coöperatief ze zijn met jou.

Als jezelf veel daadkracht dient te stoppen in je beterschap kan weinig contact met de niet-narcistische ouder nog heel complex blijken. Maar dan is het wel aardig als je de niet narcistische ouder verwittigt van de tijdelijke time-out.

Pas als de narcist vertikt om jouw grenzen te eerbiedigen bij “weinig contact” ga je over naar “geen contact”. Wees indachtig dat wat goed doet voor jouw situatie belangrijk is en niet de mening of speculaties van anderen.

Kun je eerst uittesten of weinig contact werkt vooraleer je overgaat tot geen contact?

Als “weinig contact” wel goed werkt is er geen reden om over te gaan tot “geen contact”.

Echter nog belangrijker dan je besluit over geen of weinig contact is je grenzen te kennen. Bijvoorbeeld als je jaren geen contact hebt gehad met je narcistische ouder en plots staat die voor je deur, laat je hem dan binnen?

Wanneer je die grens niet hebt bepaald op zo’n moment dan kun je overweldigd zijn.

Indien je plots bloemen worden gestuurd, aanvaard je die dan? Als je een brief krijgt, wat ga je er mee doen? Wat is je grens als je die persoon tegenkomt in een winkel?

Ga je dan goedendag zeggen? Verdwijn je dan plots? Als je “geen contact” wilt en je doorknipt niet al die communicatie – middelen dan kun je plots verbrand zijn.

Een plotselinge actie zou je moeten attent maken dat je in de gevarenzone bent. Zo’n plotselinge gebeurtenis zou je doen herinneren aan de beslissing die je daarover met jezelf gemaakt hebt.

Ze stofzuigen je in hun shit, want je kunt haast niet bedenken hoe onuitputtelijk en schaamteloos hun communicatie is.

Grenzen is een groot onderwerp waar ik al een aantal blogs heb over geschreven, die zeker kunnen aangevuld worden met jouw ervaringen.

Er zijn echter wel een aantal toestanden waar je sowieso volgens mij geen contact meer wilt hebben zoals met een narcistische ouder met een obsessieve psychopathie die gewelddadig is geweest in het verleden.

Je hebt nu een aantal mogelijkheden verkend van “Geen Contact” en zijn pro’s en contra’s.

narcistische ouder narcistische moeder narcistische vader weinig contact geen contact

De respons van de narcistische ouder.

De verwachte terugslag van de narcistische ouder kan intimiderend zijn en kan ertoe leiden dat sommige mensen te verlegen zijn om die weg te volgen. Anderen kunnen vinden dat “Geen Contact” onwerkbaar is in hun persoonlijke situatie.

Ziekelijke familieleden.

Ze kunnen ziekelijk familieleden hebben en vinden dat ze moeten in contact blijven met hen.

Als die persoon dan inwonend is met de narcist (e) kan je niet zeggen dat er contact is  zonder dat de narcistische ouder daarbij betrokken wordt.

Financiële afhankelijkheid.

Die persoon kan nog thuis wonen als gevolg van de jeugd of economische druk. Als je niet financieel onafhankelijk bent kun je in het huis wonen van de narcistische moeder/vader. Anderzijds kun je ook een aantal financiële banden hebben met de narcistische moeder/vader die nog niet kan worden gebroken.

Ecologie van jouw beslissing.

Er zijn verscheidene redenen waarom ‘geen contact’ niet kan toegepast worden, net zo gevarieerd als er mensen zijn. Je dient immers ook de ecologie van je beslissing in kaart te brengen. Overhaaste beslissingen nemen is uit den boze omdat je dan meestal verborgen gevolgen hebt..

Maar er is een gezegde dat de definitie van krankzinnigheid is om te blijven hetzelfde te doen, opnieuw en opnieuw, in de verwachting om een ander resultaat te verkrijgen. Als je iets veranderen wilt, dan moet je iets veranderen.

Dit principe geldt dubbel als je te maken hebt met een narcistische moeder/vader. Dus als je niet kunt gaan naar ‘Geen contact’ om welke reden dan ook motiveer jezelf dan om ‘Weinig contact’ toe te passen.

De meeste slachtoffers van een narcist (e) gaan zonder dat ze het beseffen naar weinig contact zelfs als ze nog een kind waren.

Ze doen wat ze moeten doen, maar proberen om onzichtbaar te zijn. Als de klusjes gedaan waren verdwijnen ze naar hun kamer om te ontsnappen aan de tirades van de narcistische moeder/vader.

Je kunt manieren vinden om de narcistische moeder/vader bereid te maken om je alleen te laten door te reflecteren op wat je hebt gezegd en gedaan, en uit te testen of dat werkt. Je kunt ontdekken wat je kan zeggen waardoor je haar/hem ruimte geeft en ze je niet meer lastig vallen, zoals zeggen dat je je huiswerk gaat maken.

Zolang je presteert zullen narcistische ouders je in bepaalde mate met rust laten. Maar sommigen ook als je zegt dat je gaat slapen of rusten.

Dus blijven sommige kinderen in het weekend heel lang slapen, zelfs als ze er geen zin in hebben, alleen maar om het contact te minimaliseren.

Als je ontdekt waarvoor je narcistische ouder respect heeft zoals naar de bibliotheek gaan, of materiaal moet verzamelen in de natuur kun je veel rustige uren verkrijgen. Ook het doen van een studente job kan betekenen dat de narcistische ouders je met rust laten.

Met narcistische ouders leer je al vroeg dat uit het oog uit het hart is.

Als je schaars aanwezig bent zal er ook weinig plaats zijn in haar/zijn hoofd. Als u aanwezig bent kunnen ze je horen of zien. Dat kan leiden tot je claimen voor haar/zijn kleine klachten, haar aanzetten om werk voor je te vinden.

Een narcistische moeder/vader kan je ambeteren voor de puisten op je gezicht, echte of vermeende fouten, voor de stijl van je haar enz.

Als je veel thuis bent zal je gedwongen worden om te luisteren naar haar/zijn lezingen over jouw ontoereikendheid als kind, of als huishoudelijke hulp. Immers voor een narcist is niets wat je doet ooit goed genoeg. Ze moeten overal mee bewijzen dat ze superieur zijn door jouw te vernederen.

Het niet goed genoeg zijn voor haar /hem leidt dan tot je straffen of veroordeeld worden om extra werk te doen of regelrecht misbruik.

Ik ken een geval waar het kind drugs diende over te brengen om aan haar eisen te voldoen. Anderen zetten hun kind aan om mee te drinken. Daardoor gaan veel kinderen van een narcist(e)  zich verbergen.

Veeleisende en aandacht vragende moeders/vaders moeten misschien anders behandeld worden.

Maar ik denk dat ook daar negeren werkt, wil je niet verstrengeld worden. Door zich steeds te moeten verstoppen wordt onze positie in het gezin als kind ernstig beperkt.

Dat kan zelfs betekenen dat we daardoor niet echt door hebben hoe ongezond hun gedrag voor jou was.

Met een negerende moeder/vader kan je verdwijnen voor langere tijd zonder voorafgaande kennisgeving, of u nu een kind of een volwassene bent. Met een aandacht vragende narcistische moeder/vader, vermoed  ik kan je dat niet zonder haar/hem door het lint te jagen en zonder haar/zijn dwingen tot contact.

Veel dochters van narcistische moeders/vaders zijn verstrikt in de mate dat ze niet weten wat ze willen.

Ze weten niet hoe ze zich voelen, want ze zijn spiegels of echo’s van hun narcistische moeder/vader. Daarbij hebben ze nooit de kans gehad om zich tot een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Als dan die gouden dochter/zoon geconfronteerd wordt met de aftakeling van de moeder/vader ontstaat dan een ambiguë gevoel. Dikwijls ontwikkelen ze dan ook een langdurige zware depressie als de moeder/vader komt te sterven.

Andere kinderen moeten echt in opstand komen om zich tot een individu te kunnen ontwikkelen. De gevolgen van een rebellie op jonge leeftijd kan nog lang nawerken in de toekomst van zo’n kind.

Ze kunnen grijpen naar drugs en alcohol en daarmee hun gezondheid schaden.

Andere kinderen gaan spijbelen of kunnen zich niet concentreren waardoor ze hun studies verwaarlozen.

Sommige jongvolwassen gaan zelfstandig gaan leven en passen “geen contact” toe, maar een kleine toegift door naar een familie-evenement te komen kan een aanleiding zijn om een groot drama te veroorzaken.

Weinig contact is waarschijnlijk makkelijker te onderhouden met een negerende van de moeder/vader dan met een aandacht vragende en slachtoffer spelende narcistische moeder/vader.

Maar het proces en de regels zijn hetzelfde, ongeacht het type kan het gewoon meer inspanning van uw kant vereisen om vast te stellen en te onderhouden als je een aandacht vragende slachtoffer spelende narcistische moeder/vader hebt.

Hoe ga je te werk om ‘weinig contact’ te installeren in je relatie met je narcistische ouder?

Allereerst is het niet nodig om een ‘weinig contact’ brief naar je narcistische moeder/vader te overwegen.  Je hoeft er geen te schrijven tenzij voor jezelf om u te herinneren aan wat je doet en waarom. Doe het gewoon zonder aankondiging als je overgaat naar ‘weinig contact’.

Uw narcistische moeder/vader kan beginnen vragen waarom je het ineens te druk  hebt. Maar je hoeft haar/hem geen uitleg te geven. Dat is de eerste belangrijk stap in weinig contact. Je bent haar niets verschuldigd. Geen uitleg, geen excuses, geen van uw tijd of je aandacht of je ziel.

U hoeft haar niet met iets te danken zoals jouw aanwezigheid of uitleg. U kunt haar zo veel of zo weinig tijd geven als u wilt geven.

 

Dit is enorm belangrijk want het is de kern van weinig contact. Alleen als je geen uitleg, excuses enz heeft krijgt u terug controle over de relatie. Zo alleen komt ze terug op basis van uw wensen.

Het hangt terug van uw eigen af hoeveel tijd je bereid bent om tijd door te brengen met uw narcistische moeder/vader zowel de duur als het tijdstip van de telefoontjes, e-mails, teksten, brieven, bezoeken, lunches, winkelen expedities en andere vormen van contact. Ook op sociale media kan het belangrijk zijn om hen te blokkeren.

Het betekent dat jij de controle over die contacten neemt, in plaats van haar/hem in staat stelt om in te vallen en je leven te verstoren volgens haar/zijn gril.

Hoe doe je het weinig contact toepassen?

Je begint met het besef dat ze het niet leuk gaan vinden, het maakt niet uit welke methode u gebruikt en je jezelf voorbereidt tegen de potentiële acties van een narcistische ouder.

Afhankelijk van het type van de narcistische moeder/vader kunt u iets van driftbuien en bedreigingen voor het zielige zelfmedelijden als een reactie krijgen.

Je weet hoe je narcistische ouder beter dan iemand anders gaat reageren, wat ze/hij het meest waarschijnlijk gaat doen als je haar/hem ‘nee’ gaat vertellen.

Bereid je voor want ze kan een hartstilstand veroorzaken door een mix van medicatie en alcohol. Ze kan een zelfmoordpoging ondernemen. Plots verdwijnen in de nacht zodat iedereen gealarmeerd is. Zal ze een mes grijpen?

Ze kan van het terras springen. Het is best wel mogelijk, want ik heb het meegemaakt. Bereid je voor want het kan heftig worden. Je hoeft je echt niet schuldig te voelen. Ze/hij manipuleert ook al loopt het verkeerd af voor hem/haar.

De volgende stap is voor u om erachter te komen wat een aanvaardbare inspanning en vorm van contact dat je nog wenst.

Stel dat uw narcistische ouder vier keer per dag belt voor kleine redenen en u stopt met de telefoon op te nemen. Gaat u toelaten dat zo’n gesprek een half uur duurt elke keer? Dat is twee uur per dag dat ze het leven uit je leven zuigt. Dat is twee uur die je waarschijnlijk moet besteden aan andere dingen.

Dus als ze/hij je belt hoef je niet langer te wachten tot ze is uitgepraat en moe is. Je kunt haar direct zeggen: “ Mam/ Pap ik kan nu niet praten. Kun je me terugbellen om…Ik denk dat ik dan 10 minuten voor je kan sparen.”

narcistische ouder narcistische moeder narcistische vader weinig contact geen contact

Ze/hij zal dat niet leuk vinden. Negeer dat.

Je gaat het dienen te negeren als ze/hij een woordenvloed op je loslaat. Ze/hij kan dan alle bombastische uitdrukkingen gebruiken om je schuldig, angstig of verplichtend te laten voelen.

Negeer dat. Het een aantal keren negeren heeft voor de meesten van ons heel goed gewerkt.

Ze/hij kan zeurderig worden. Ze/hij kan vertellen dat dat voor haar/hem iets om 11 kan. Negeer het.

Ze/hij is in onderhandeling met u en u bent niet van plan om te onderhandelen met de narcistische ouder.

Onderbreek haar/hem … ja,  onderbreek haar/hem … en  vertel haar/hem : “Mam, Pap ik moet nu ophangen. Bel me op 11,”en dan leg je de telefoon neer. Op druk je jouw smartphone af.

Als de narcistische moeder terugbelt, neem dan niet op. Indien je op je werk bent, ze je telefoon op onhold  zonder zelfs te zeggen “hallo.” Niet te beantwoorden totdat ze/hij belt om 11.

Als ze/hij belt op het aangewezen moment, wees voorbereid op een tirade. Onderbreek haar/hem en zeg: “Ik zei toch dat ik niet kon praten toen en ik heb maar 10 minuten nu … waar gaat je telefoon over?”

Als de tien minuten voorbij zijn, vertel haar/hem stevig: “ik moet nu gaan, mam/pap. ‘k Praat met je morgen verder. ”Dan hang je op of druk je af. Aanvaard geen telefoontjes van haar/hem meer die eerste dag.

Op de volgende dag, zal ze/hij je bellen en woedend zijn of, afhankelijk van de persoonlijkheid, de pijn en verbijsterd en schuld-inducerend.

Nu is het tijd om duidelijk uw grens te stellen.

Zeg dan op besliste toon “Ik heb gewoon geen tijd meer voor al die ontspannen chats. Ik kan ongeveer 10 minuten voorbehouden in de ochtend voor u rond 11, maar dat is het.”

”Laat haar/hem maar onderhandelen over een tijd die beter is voor haar/hem als het werkt voor u, maar laat haar/hem niet onderhandelen over meer tijd. Verwacht dat ze/hij meerdere telefoontjes wil, verwacht dat ze/hij meer tijd wil, verwacht dat ze de leiding wil.

Maar, net zoals het omgaan met een gulzige peuter, moet je ‘nee’ zeggen en je moet het afdwingen.

Als ze/hij begint te sms’en in plaats van te telefoneren, stuur haar/hem dan een bericht dat haar/zijn teksten beperkt: vertel haar/hem dat je haar/zijn eerste tekst van de dag zult lezen en als je tijd hebt, zul je hierop reageren, maar volgende teksten zul je verwijderen zonder te lezen.

Doe dat dan en beëindig uw enige antwoord met “Geen sms’jes of telefoontjes meer vandaag, mam … ik heb te veel aan de hand.”

Op een gegeven moment zal ze/hij willen weten waarom je het ineens zo druk hebt dat je geen tijd hebt voor haar/hem. Hoe eerlijk u reageert zal moeten afhangen van wat voor soort reactie je realistisch kan verwachten van haar/hem.

Sommige narcistische moeders/vaders zullen tevreden zijn met  “Ik heb geen tijd voor praatjes aan de telefoon en het onderhoud van het huis bij te houden en de kinderen en het werk …” Nou, anderen zullen zich beledigd voelen dat de afwas en het veranderen van de kattenbak belangrijker is dan zij zijn.

Je moet je antwoord aanpassen aan de aard van de reactie die je verwacht te krijgen.

Gewoon geen flagrante leugen dat ze/hij kan nagaan, want dat zal uiteindelijk worden verspreid over de hele familie en vriendenkring.

Als ze/hij lang genoeg dat verhaaltje herhaalt zal het uiteindelijk bij velen inzinken, waardoor je de reputatie krijgt van onbetrouwbaarheid want je bent een leugenaar.

Narcistische ouders zullen onverwacht en onaangekondigd binnen vallen in je huis.

Je moet dezelfde tactiek  gebruiken: “Ik heb geen tijd voor je bezoek vandaag, mam/pap. Kun je eerst bellen, zodat u dan niet meer voor niets komt? ”Natuurlijk, als ze/hij belt, zult u in staat zijn om haar/jeù tegemoet te komen.

Om dit te laten werken, moet je eigenlijk haar/hem uitnodigen om de paar weken of zo. Je heeft haar/hem dan de tijd om haar/hem te vermaken voor een korte tijd.

Als je haar/hem uitnodigt, verwacht dat ze/hij je niet zal willen verlaten, dus probeer het later op de dag, zodat ze met haar/zijn bezoek niet je hele dag kan toe-eigenen. Doe gewoon  een uitnodiging voor een kopje koffie in een openbare plaats waar je niet voor te lang kunt rondhangen.

Sommige narcisten proberen een andere tactiek:

Een vriend van mij vond haar narcistische vader vermoeden dat hij kon blijven in zijn huis, terwijl hij in de stad was op een zakenreis. Hij verwachte het huis van mijn vriend te gebruiken als een gratis hotel.

Een andere vriendin vond haar aandachttrekkende moeder bij het plannen van een buitenlandse reis voor hen beiden zonder mede weten van haar, terwijl ze volledig het feit negeerde dat mijn vriendin een man en twee jonge kinderen heeft, en haar eigen bedrijf.

Narcistische moeders/vaders zullen proberen om manieren te vinden om zichzelf een onschuldige blik op te zetten, zichzelf gul vinden waardoor je egoïstisch of hatelijk lijkt als je blijft te weigeren.

Wat als de narcistische moeder om een geheel verzorgde reis naar Disney World of een ander dergelijk kind-magneet op te zetten waarvan ze deel zou gaan uitmaken?

Wie zal zich niet schuldig gaan voelen als je dat gaat weigeren? Maar gedurende die tijd die prettig zou moeten zijn, zal ze er een hel van maken, en het centrale punt zijn.

Uw kinderen zouden worden verstoord, uw vrienden zouden worden ontzet, als je het afwees, ook al weet je het gewoon dat dit één van haar verraderlijke manieren om meer aandacht en tijd en contact met u en uw kinderen af te dwingen.

Wees bereid om limieten voor alles en nog wat in te stellen, want als een ding werkt, zal ze het herhalen in de toekomst.

Als Disneyland heeft gewerkt, dan kaartjes voor een concert, Circ du Soleil, een Broadway musical-wat zij denkt dat je niet zal weigeren zal het volgende zijn.

Ze zal weigeren te begrijpen dan je gewoon minder tijd met haar en nog veel meer nodig hebt voor jezelf. De weigering dat je moet in staat zijn om je tijd te plannen zonder haar en het grijpen van de controle over jouw leven zal ze niet aanvaarden. Zeg dan Fuck it!

“Weinig contact heeft één ding als reden”: zet  jezelf  in de controle van de relatie in plaats van haar/hem.

Als vader van volwassen zonen, nodigde ik mijn kinderen uit voor vakanties en verjaardagen en ik wachtte voor uitnodigingen om hen te bezoeken.

Ik ben opgegroeid in de oude dagen dat het onbeleefd was om zomaar onaangekondigd binnen te vallen bij iemand en onverwachts werd beschouwd, en het waren slechte manieren om bij een bezoek te lang te blijven.

Aangezien deze specifieke punten van etiquette lijken te zijn weggevallen in de huidige maatschappij, ga je je moeten inzetten om die etiquette te doen herleven voor mensen die uw leven verstoren en beslag leggen op uw tijd, met inbegrip van uw eigen narcistische moeder of narcistische vader.

Je  moet een beslissing over hoeveel contact u bereid met uw narcistische moeder/vader te hebben en grenzen stellen. Vervolgens deze grenzen afdwingen. Ik denk dat de meeste van hen zullen, althans in het begin, zich verzetten omdat ze niet graag hun macht ontnomen worden.

Narcisten fungeren als verwende, gedachteloze kinderen.

Ze denken dat ze hun wil kunnen opleggen op je leven zonder te denken van wat je op je bord hebt. Narcistische ouders nemen je kwalijk als je beperkingen en grenzen oplegt, met name door u.

Immers  zij beschouwen jou als hun ondergeschikten … Ze hebben die superieure rol die ze denken te hebben nooit losgelaten. Dat was toen als ouder wel legitiem om de leiding te nemen.

Zoveel jaar later word je nog verplicht om je aan hun heerschappij te onderwerpen. En zij zullen het niet laten om dit aan u op te dringen.

Weinig Contact, naar mijn mening, is moeilijker om uit te voeren dan geen contact om twee redenen:

1. je in contact met uw narcist moeten blijven, zodat je voortdurend herinnerd aan de moeilijkheden die ze opleggen aan u of het misbruik dat ze hebben gepleegd.

2. omdat als je bij sommige narcisten in contact blijft, zal ze altijd doen wat ze kan om te saboteren en uw pogingen om dat contact te controleren verstoren.

Geen contact is moeilijk, vooral in het begin, maar uiteindelijk is het gemakkelijk voor alle partijen als ze gewend worden aan het gebrek aan contact, maar weinig contact is een strijd die je blijvend dient te voeren.

Voor sommigen van ons, echter, is “weinig contact” de enige manier waarop we kunnen gaan als we in contact met onze dementie lijdende vader/moeder willen blijven of willen omgaan met broers en zussen, neven en nichten , deel te nemen aan familietradities en blijven deel uitmaken van de familie.

Voor sommigen van ons, is het de moeite waard … voor anderen van ons is het niet de moeite waard.

Alleen   kunt beslissen welke voor u de geschikte hoeveel contact is.

Ik hoop dat je met deze blog je nodige emotionele steun ontvangt voor een goed afgewogen beslissing rond de contact name met een ouder, omdat het een zware emotionele beslissing is.

Er zijn evenwel situaties waar sowieso geen contact voorspelbaar is zoals met een ouder die een obsessieve psychopathie heeft en die gewelddadig is geweest in het verleden.

We dienen echter blijven te zoeken naar nuttige coping -en leermiddelen, zodat we elkaar kunnen inspireren met de beste scenario’s, want ook daarin mag er geen schaarste bewustzijn zijn.

We kunnen niet denken dat er maar één optie is en dat dat ‘Geen contact’ is.

Geen contact kan in sommige situaties noodzakelijk zijn. Maar in sommige situaties kan het heel slecht aanvoelen, dan is het mogelijk dat het zelfs niet wenselijk is. Zelfs al is het niet heel duidelijk, dan nog weet je dat je eens je geen contact toepast, daar moet bijblijven anders krijgt het een intermitterende versterking, waar je een intensere dynamiek mee opzet.

Je kunt immers ook moeilijk zeggen vooraf dat weinig contact met de narcistische ouder zal werken. Zelfs na jaren weinig contact met een narcistische ouder is het mogelijk dat er naarmate die veroudert er een terugval is naar erger narcistisch gedrag.

Je kunt het dus niet licht invoeren want zodra je geen contact doorvoert, moet je daar bij blijven. Ze kunnen het alleen gaan respecteren als je het lang genoeg toepast, maar de duur kun je niet voorspellen voor ze het respecteren.

Als je na een aantal maanden, aantal jaren een eerste keer, of een tweede keer die contactregel breekt, dan zal de narcist snel denken dat ze toch nog naar een normale (hun narcistische) situatie kunnen overstappen.

Weinig contact aan de andere kant, hoeft niet zo draconisch te zijn.

Afhankelijk van hoe goed de narcistische ouder reageert op de grenzen, kan het bijna transparant zijn. U kunt beschikbaar zijn voor familiefeesten en evenementen.

De controle van de relatie ligt bij jou.

Misschien kunt u relaties onderhouden met andere leden van de familie. Soms ga je zo ver dat het bijna geen contact meer is of veel contact net zoals een relatie met een niet narcist. Dan ziet het er naar uit alsof het geen weinig contact is.

Het voornaamste is dat de controle bij jezelf blijft en niet bij de narcistische ouder.

Ja, kan het moeilijk zijn in het begin, maar het is zeker het proberen waard want als de narciste ouder niet meewerkt dan is er nog altijd de optie “geen contact”. Het draait allemaal om het instellen en handhaven van die grenzen.

Het kan belangrijk zijn dat je de niet-narcistische ouder tevreden houdt, zodat ze voelt dat je respectvol bent als kind. Dan stuur je een sms met verjaardag of zend een verjaardagskaart zelfs naar de narcistische vader/moeder.

Schrik niet dat je dan weer hetzelfde kaartje terugkrijgt als altijd, of als er weer een niet passende opmerking bijstaat, zoals heb je misschien schrik om te komen.

Oleksandr Pidvalnyi

Sociale media stop.

Nu niet alle kinderen van de huidige generatie zijn bereid om verder op de sociale media met een narcistische ouder of niet-narcistische ouder contact te houden. Meer en meer zie je ook dat ze hun privacy heel scherp in de gaten houden.

Maar dat betekent dan niet dat ze teruggrijpen naar de traditionele middelen zoals brief of kaart. Dus kinderen van 21 jaar met narcistische ouders van bijvoorbeeld 45 jaar, ik weet niet wat voorspelbaar is voor weinig contact.

Betekent dit dat je weinig contact kunt houden met een maandelijkse sms? Of een telefoon? Of een persoonlijk bericht op Messenger? Soms gebruiken ze een private groep waarin ze posten, waar je al dan niet toegang verkrijgt.

Cheyenne dient te presteren.

Bijvoorbeeld Cheyenne kan haar narcistische moeder tevreden houden als ze haar prestaties regelmatig verstuurt per sms, zodat ze kan opscheppen. Doordat het met sms kan gebracht worden is er een fysiek afstand en toch laat haar moeder haar met rust.

Ze laat haar studeren. Maar dat betekent wel dat ze activiteiten dient te doen waar presteren belangrijk is. Dus haar moeder laat de week waar ze op museum bezoek gaat Cheyenne niet gerust.

Dan wil ze mee naar dat museum omdat ze daarvoor interesse heeft, en niet voor sport. Cheyenne laat toe dat ze 1 x per week belt.

Catharina bespaart voor investeringen.

Catharina verhuisde naar een ander land en begon daar een bedrijf. Ze gebruikte de besparingen die nodig waren om investeringen te kunnen doen om haar moeder maar om de 2 weken te bellen. Als ze tijdens de werkuren belt neemt ze niet op.

Blijkt dus dat zakendoen ook niet erg hoog op het verlanglijstje staat van haar narcistische moeder. Over bepaalde onderwerpen praat ze sowieso niet en kan ze dat afwimpelen zodat ze kan zeggen dat dat bedrijfsgebonden is.

Kortom het is belangrijk om greep te krijgen op je specifieke situatie zoals Cheyenne en Catharina dat gedaan hebben. Beiden weten ondanks het weinig contact dat ze hebben het complexe onderwerp van grenzen te trekken uit te voeren.

Wat ook de ongelukkige ervaringen zijn die je hebt opgedaan ze zullen een heleboel mensen helpen, want breken met je familie of een deel ervan blijkt nog steeds een groot taboe.

Kaatjes professionele collega behandeling.

Kaatje besliste om weinig contact te onderhouden met haar narcistische zus ten gevolge van haar moeder, die nu 86 jaar is. Ze behandelt haar zus als een professionele collega, met beleefde voorwaarden, zo vertelt ze geen persoonlijke verhalen over haar leven, noch heeft ze uitleg waarom ze iets heeft gedaan.

Zo heeft ze zoveel meer gemoedsrust. Maar de love-bombing die haar narcistische zus nu doet is omdat ze die collegiale houding zou verlaten. Daar gaat ze zich deze keer wel aan houden.

Het zou dwaas zijn het contact te vermeerderen, in tegendeel een schande, die haar narcistische handelingen tegenover Kaatje en haar kinderen zou versterken. Ze geeft haar teveel voor de gek gehouden in het verleden.

Er is een oud gezegde dat blijven hetzelfde doen, keer op keer, en verschillende resultaten verwachten dat dat de definitie van krankzinnigheid is.

Als u de dynamiek tussen u en een andere narcistische persoon verandert wilt zien, dan ga je veranderingen moeten door voeren.

Het is mijn observatie dat mensen die slachtoffer zijn geworden door narcisten vaak niet het initiatief nemen, maar wachten tot de narcist  “realiseert” de mate van schade en pijn hij / zij veroorzaakt heeft om te veranderen als gevolg van een aanval van het geweten.

Maar dat geweten hebben ze niet. Dus je kunt blijven wachten op zo’n verandering.

Omdat niet – narcisten zo zouden doen, verwachten we dat anderen dat doen. Maar narcisten hebben geen geweten. Soms doen ze alsof ze luisteren en wel een geweten hebben.

Uiteindelijk blijkt dan na een tijdje dat  ze meesters zijn in het weg rationaliseren van je eisen en dus tenzij we de stap nemen om te veranderen hoe we omgaan met hen, verandert er niets.

Zoals je hebt ontdekt, narcisten reageren vaak door het onvoorspelbaar veranderen van hoe ze omgaan met ons. Maar je bent verstandig genoeg om niet te worden meegezogen in … de verandering die  zo oppervlakkig als de narcist zelf is … en zodra ze je kwetsbaarheid ruiken, zullen ze terug bij u zijn.

Wat je Kaatjes narcistische zuster haar aandoet zou kunnen onder gebracht worden in de categorie van “stofzuigen” (zie de verklarende woordenlijst), waar ze probeert om Kaatje terug in een positie te brengen om terug ondersteuning van Kaatje te verkrijgen.

Het is triest als jouw eigen familieleden roofdieren zijn en je zien als hun prooi.

Dat de manier waarop we worden behandeld door het leven waarvoor we niet gekozen hebben als we het laten gebeuren en geen initiatief nemen. Het is dat leven dat we hebben om te spelen of het te laten verknallen door anderen.

Je zult blij zijn als je hebt duidelijkheid bereikt met je narcistische moeder/vader.

Nu kan je jezelf beschermen.

Het is misschien niet de meest wenselijke en gedroomde toestand om in te zijn, maar het is zeker de gezondste! En het maakt ruimte om aan jouw dromen te werken en dus levensvreugde te verkrijgen.

Zorgen in de eerste plaats voor je eigen geestelijke gezondheid is een must, ook al ben je heel empathisch en hoog sensitief voor andermans noden. Jouw leven is jouw verantwoordelijkheid en de 51 procent regel lijkt me de beste om uit te drukken hoe je jezelf dient te monitoren om daarin niet te overdrijven en jezelf te verliezen.

Ik faal daar nog in omdat als die kern van eigenwaarde nooit of weinig werd gespiegeld in je kinderjaren het moeilijk is om dat te laten inzinken op later leeftijd. Maar het is de enige optie die je hebt wil je niet opnieuw ten prooi vallen.

Sadistisch gedrag.

Het afwisselend overweldigen en negeren van een narcistische ouder is voor de meesten van ons altijd sadistisch geweest. Naarmate de narcist ouder wordt, begint hij/zij meer te beseffen dat ze ook sterfelijke wezens zijn, maar dan worden ze ook exponentieel gevaarlijker.

Camille en haar moeder.

Voor Camille versnelde het narcisme van haar moeder na de dood van haar vader. Maar moeder  probeerde haar zus te weerhouden van een levensreddende hysterectomie, toen ze baarmoederhalskanker had.

Toen Camille een openhartig gesprek had met de artsen van haar moeder na een beroerte, dacht ze dat haar waardigheid werd aangetast. Ook nadat Camille haar hondentrainer had verteld dat haar moeder haar zicht was achteruitgegaan was ze ontzettend boos.

Nadat haar moeder een aantal auto’s had geramd bij een supermarkt op de parking moest Camille haar excuses wel aanbieden en de politie verwittigen want zij pleegde een vluchtmisdrijf. Toen probeerde haar moeder Camilles kinderen te vermoorden.

Naarmate ze de controle verliezen zullen ze proberen iemand de schuld te geven van de sadistische pijn die ze veroorzaken.

Daaruit blijkt dat als je echt met een kwaadaardige narcist te maken hebt dat het vrijwel onmogelijk is om weinig contact te houden.

Wat is je eigenwaarde en zelfbeeld?

Het is en blijft steeds opnieuw belangrijk om te kunnen herstellen van de schade die deze laaghartige egocentrische moeders/vader hebben aangericht.

Als je niet werkt aan je herstel doet het pijn om je narcistische ouder te moeten fysiek en emotioneel te negeren.

Maar ook in pogingen om tot contact te komen met redelijke familieleden kan het niet lukken om contact te krijgen. Als je het verhaal verteld over wat er gebeurd is, dan denken ze dat je overdrijft.

Ze zeggen dat je vergevingsgezind moet zijn omdat niemand perfect is.

Voor hen ben je immers ook een zondebok. Dat herstel kan dan wel een verbeterd gevoel geven doordat je het zelfbeeld hebt afgebroken dat je niet meer een vreselijk persoon bent.

Toch van tijd tot tijd kun je je nog steeds waardeloos voelen. Als je je nog steeds leeg voelt zelfs al pas je op consistente basis de verschillende tips toe, begin dan zeker therapie.

Je hoeft geen angst te hebben dat mensen zullen denken dat er iets mis is met jou als je breekt met een narcistische ouder. Maar het is nog steeds een cultureel taboe, vooral met de feestdagen, met Moederdag en vaderdag.

Sommige zullen zeggen dat je toch beter contact houdt omdat je misschien anders je erfenis misloopt en dat anderen in de familie daarvan zullen profiteren. Maar kun je narcistische patronen in relaties blijven herhalen wetende dat ook je kinderen toezien en zich er vragen kunnen bijstellen.

Integriteit is belangrijk.

Als je je fysiek verwijdert zullen sommigen er beter in slagen om een eigen nieuwe familiewereld te scheppen die gelukkig maakt.

Natuurlijk weet je dat ze verder slachtoffers zullen maken bij anderen nu ze het niet meer bij jou kunnen. Daardoor kun je je zorgen maken over wie ze kwetsen. En ja, dan zal het weer te laat zijn. Maar als je hen gewaarschuwd hebt en ze willen niet luisteren wat kun je dan nog meer doen? Je werd waarschijnlijk al verschillende malen onrechtvaardig behandeld.

Toch zijn er wel mensen die begrijpen dat als iemand ernstig gewond is, dat het belangrijk is dat je jezelf beschermt van je narcistische ouder.

Die narcistische ouder zal een zorgvuldig imago opgezet hebben en een grove smaadcampagne gevoerd hebben. Dus sommigen zullen begrijpen dat je niet omkoopbaar bent zoals anderen in de familie.

Sommigen zullen inzien dat je maar een tweede of derderangs-familie-lid was.  Als je mensen vindt met een grote sociale verantwoordelijkheid zullen ze je niet isoleren omdat je geen contact meer hebt met je narcistische ouder.

narcistische ouder narcistische moeder narcistische vader weinig contact geen contact

Nu hoef je niet bang te zijn van beoordeeld te worden. Fuck it ! Ze kennen er niets van.

Toch kan ik je verzekeren dat het zal gebeuren hard en zeer negatief. Mijn vrouw werd verweten dat ze een hoer was door haar gouden zusje hoewel het slechts haar 4 de relaties was, vals huwelijk inbegrepen.

Maar ook anderen kunnen vrij negatief zijn omdat ze het nog nooit hebben meegemaakt. Ze hebben geen idee wat narcisme is en waarom geen contact van essentieel belang is om het trauma te kunnen verwerken en met je eigen leven te kunnen doorgaan.

Mensen maken opmerkingen over vergeven.

Zelfs de “dader” van mijn vrouw zei dat ze moest vergeven omdat ze toch christelijk was, zonder te specifiëren wat hij had misdaan, waar hij prompt terug leugens vertelde aan de familie, de kerkelijke rechtbank, de kinderen en het gerecht.

Het is gemeengoed om het slachtoffer van misbruik onderdruk te zetten door haar aan te manen om de dader te vergeven. Die druk is verkeerd. Of je nu christelijk bent of niet, mensen zeggen dat het goed is om een dader te vergeven. Maar klopt dat?

Mijn inziens zijn ze volledig verkeerd. Welke God ook, zonder erkenning van de zonden, zonder het tonen van oprecht berouw, en boete van de kant van de dader kan er geen vergeving zijn.

Als er geen God is die dat oplegt, waarom zou je dat dan doen? De burgerlijke rechtbank erkent toch ook straf en schadevergoeding. Je moet ontlast worden van een deel van de schuld die jaren door de narcist en de cultuur is opgelegd rond huwelijk, relaties, ouders.

Als je advies aanvaardt van mensen die nooit in je schoenen hebben gestaan kun je nog een trauma erbij ontwikkelen.

Definities van misbruik die niet uitgaan van de ervaringen van de slachtoffers vertellen een volledig ander verhaal. In het beste geval kunnen ze alleen maar speculeren hoe het is om de dochter van een narcistische moeder/vader te zijn … en weinig mensen zullen zelfs proberen om dat te doen.

Ze nemen gewoon aan dat je bekrompen en wraakzuchtig bent, dat de narcistische moeder/vader toch van je houdt, want ze is je moeder, je vader, je broer, je zus kortom familie is voor hen heilig.

Je moet haar/hem vergeven vanwege het feit dat ze je op de wereld heeft gezet. Hebben ze een tijd met je samengewoond? Zat je onder één dak ? Of omdat je gedeeltelijk hetzelfde bloed hebt. Mijn antwoord op die manier van denken? Bullshit!

Advies van mensen die geen ervaringen hebben met narcistisch trauma door een ouder moet heel lichtvaardig worden genomen. Meestal betreft het dan ook een complex trauma en mag het slachtoffer blij zijn dat de jaren lange kwetsuur zich ontwikkelt tot een litteken.

Voor sommigen duurt het 5 jaar voordat ze volledig in staat zijn te functioneren zonder schuldgevoel en schaamte. Voor anderen die in een diepe put geraakt zijn van depressie en zelfhaat kan een langdurige therapie er voor zorgen dat de kwetsbaarheid voor de narcistische moeder/vader wond herstelt.

Op een bepaald moment ontdek je dat het niet alleen om één narcist in je leven gaat maar een gehele kring van ratten die de narcistische vader/moeder heeft gerekruteerd.

Je kent er een paar maar dan mag je aannemen dat er nog tientallen zijn die verscholen zitten. Ze liggen op de loer en je hebt ze niet gezien.

Gelukkig ook doen sommige slachtoffers van narcistisch misbruik een korte tijd over om hun veerkracht te ontwikkelen en hun leven een nieuwe wending te geven.

Alles hangt natuurlijk ook gedeeltelijk af van de middelen die nog overblijven en je gezondheid. Als je je kunt permitteren om te rusten zal je sneller in herstel gaan.

Als je financieel sterk staat kun je je een goede therapeut gedurende een lange periode frequenteren. Anderen zijn ook socialer aangelegd en kunnen gemakkelijker een goed netwerk opbouwen.

Vergeving van de dader en zijn handlangers is geen noodzaak.

Voor mij is het duidelijk dat diegene die slachtoffers van misbruik proberen te beschuldigen van onchristelijkheid wegens niet vergevensgezind, dat ze zich superieur voelen.  Zo’n christenen zijn zelfs bereid je uit een christelijke organisatie uit te sluiten. Zijn dit niet zelf narcisten of ondersteuners van narcisten?

Het kan natuurlijk ook een bedrijf, of een andere organisatie zijn waar je uitgesloten wordt door een smaadcampagne van de narcistische bende.

We mogen niet vergeten dat niets meer dan blootstelling aan de waarheid de narcist bedreigt.

Ze zullen zelfs je therapeut aanvallen. Dus laat je niet door de nieuwe omstandigheden die tot stand komen naarmate je afstand neemt je afschrikken. Omstandigheden kunnen zelfs verslechteren want wanneer ze worden blootgesteld voor wat ze werkelijk zijn, dan kan je therapie hen zelfs nerveus maken over de waarheid die naar boven komt.

Verwacht niet dat ze zich zullen verontschuldigen voor de waarheid. Ervaren leugenaars.

Verwacht eerder dat ze zullen proberen om de therapeut te manipuleren. Je moet met je leven verder of ze het ermee eens zijn of niet.

Vergeving kan zeer nuttig zijn voor het slachtoffer wanneer het vrijwillig zonder druk wordt gegeven door een berouwvolle dader. Maar een narcist berouwvol?

Dus in veel omstandigheden is het niet echt en doet het meer kwaad dan goed. Niemand heeft het recht om druk of schuld uit te oefenen omdat je zou vergeven.

Je hebt het recht om te zeggen dat je niet wenst te vergeven. Vergeving moet uit het hart komen. Zo ook heb je recht op welke mate dan ook met je familie, van geen tot weinig contact.

Narcistisch misbruik geen akkefietje.

Als de dader zijn/haar overtreding niet erkent en er geen echt berouw toont, en eigenlijk zijn straf wilt ontlopen, dan zal vergiffenis zo geïnterpreteerd worden als toestemming of gecommuniceerd worden als een akkefietje.

Diegenen die zich vaak inzetten om vergeving te bekomen bij het slachtoffer zijn dikwijls personen die ingeschakeld worden door de narcist. Hoe pijnlijk ook die waarheid is, er is veel te zeggen over eerlijkheid.

Diegenen die zich binnen de familie ingezet hebben om een kerkelijke vernietiging van het huwelijk met de pedofiele ex narcist van mijn vrouw, blijken dezelfde die gebruik maakten van de karweitjes dienst van die ex. Dus er is geen noodzakelijke vergiffenis om de weg van de helende reis, wel het snoeien in die hypocriete contacten.

Misschien is het wel effectief om een brief te schrijven aan je narcistische ouder om al je grenzen te stellen.

Zodat je alle contact kunt afsnijden als ze niet worden gerespecteerd. Als je nog steeds angstig bent voor een brief, email, telefoon of sms van je narcistische moeder/vader/broer/zus, kan een brief nuttig zijn, zodat je weet wat je daarna zal doen.

Of de narcist je gelooft of niet valt nog af te wachten. Sommigen zullen niet ophouden met te zoeken naar nieuwe manieren om te rationaliseren wat ze precies willen doen.

Ze zullen willen dat je het misbruik toedekt.

Anderen zullen uw brief zien als een uitdaging of een belediging. Ze zullen je zeggen “of je wel weet tegen wie je het hebt”. Of ze zullen zeggen “Wie denk je dat je wel bent.”, om te vertellen wat je wel of niet kan doen.

Wat ook kan is dat ze je terugschrijven “of je vergeten bent wie je moeder/vader is”. Enkelen zullen je grenzen die je aangeeft respecteren . Dat soort is zeldzaam maar misschien heb je wel meer geluk dan velen van ons, dat ze toch een soort open communicatie willen aanhouden.

Catherine wordt nog steeds gebruikt en is er boos om.

Catherine heeft een rancuneuze en leugenachtig narcistische moeder van 86. Ze gebruikte Catherine als haar woordvoerder. Ze vertrouwde en geloofde de leugens en ze wist niet hoe narcistisch haar moeder was.

Maar het kwam uit nadat haar vader stierf. Een van de middelen om haar nu te gebruiken is dat ze een volmacht heeft en dat haar moeder in begeleid wonen leeft met fulltime hulp. Dus heeft ze beslist om weinig contact te hebben.

Haar moeder heeft een oudere broer van haar genegeerd, waardoor hij volledig het contact heeft verbroken. Ze liet Catherine geloven dat hij kwaad over haar sprak. Terwijl was ze in werkelijkheid achter te schermen aan het pogen haar gezin te vernietigen.

Toen ze de omvang van haar afgunst en liegen begon te beseffen, voelde ze haar bedrogen en gebruikt. Daarom antwoordt ze niet meer altijd als haar moeder telefoneert.

Ze gaat ook niet meer springen voor al haar verzoeken. Ze heeft er voor gezorgd dat de rest van de familie nu ook Catherine haat. Niemand van de familie neemt nog de telefoon op als zij hen belt.

Dus als haar moeder dood gaat zal ze het waarschijnlijk hen niet kunnen laten weten. Gelukkig heeft Catherine een gelukkig gezin met een zoon.

Misschien moet ze uit de gevangenis van de zorg voor haar moeder treden door het over te brengen naar haar broers.

Misschien gaat dan ook de boosheid ten gevolge van de hulpeloosheid verdwijnen. Zij kan juridisch stappen ondernemen om niet alleen verantwoordelijk te zijn.

Door de boosheid heeft haar narcistische moeder nog een zekere controle over Catherines emoties. Wellicht zal ook het bezoek aan een therapeute helpen die ervaring heeft met mensen te helpen die uit misbruik families komen om de woede te erkennen, te voelen en te laten gaan.

Dat zou zowel een fysieke als emotionele genezing voor Catherine kunnen betekenen.

Sommige kinderen uit misbruik families hebben borderline-stoornis, klinische depressie en PTSS ontwikkeld door het gebrek aan hechting met de narcistische moeder.

Hun moeder had nooit de moeite genomen om te bellen of om een bezoek te brengen. Door weinig contact te hebben laten ze zich niet meer beïnvloeden.  Die kinderen hebben hun hele leven gevochten om een normaal leven te hebben. Na een tijdje zullen hun kwetsende woorden niets meer betekenen. En hun eigen stoornis onder controle kunnen houden.

Heidi heeft weinig contact.

De narcistische vader van Heidi wisselden appartementen op een mondelinge overeenkomst, op haar verzoek, voordat ze precies wist wat er mis was met hem. Dus leeft ze nu in een appartement in handen van hem, na het investeren van veel geld in het maken van een perfect huis voor haar familie.

Haar vader respecteert geen grenzen, hij negeert ze.  De grenzen die zij opgelegt betreffen onderwerpen van gesprek die zij niet bereid is om met hem te delen zoals de opvoeding die zij geven aan hun kinderen en de beslissingen die zij als gezin nemen.

Dit maakte effectief dat zijn telefoongesprekken veel zeldzamer en korter werden. Er is geen echte relatie meer met hem, maar ook geen misbruik of iets, maar basic beleefdheden tussen hen.

Heidi heeft in principe contact met hem alleen wanneer hij iets praktische nodig heeft.

2 uur per week gebruikt hij hun appartement  als een wachtruimte. Haar man is er dan de hele tijd, dus toont hij zijn beste gedrag.

Uit een gevoel van verplichting voert hij met Heidi 1 x per week een telefoongesprek van ongeveer één minuut.  6 maanden per jaar is hij in het buitenland en dan wisselen ze een paar brieven.

Heidi vindt het in haar situatie het niet nodig om het contact volledig te verbreken. Zoals het nu is lijkt het voor haar dat de veiligste en eenvoudigste oplossing voor de communicatie met haar narcistische vader.

Het zou als kind veel erger geweest zijn voor haar om op te groeien met een narcistische vader die constant om aandacht vroeg.

Het is moeilijk om ‘weinig contact’ toe te passen met de narcistische ouders als je kleinkinderen hebt.

Je wordt verscheurd tussen het contact volledig willen verbreken en de pijn die dat zou veroorzaken bij de kinderen. Laat jouw kinderen geen tijd alleen met de narcistische grootouders en houd de bezoeken kort. Een narcistische moeder/vader is niet in staat om een persoonlijke relatie met een ander mens te hebben en soms zullen kinderen dat aanvoelen.

De meeste narcistische ouders zullen hun interesse in de kinderen verliezen binnen 5 minuten van hun bezoek.

Echter, als je dat ziet aankomen, is het tijd om te vertrekken. Heb geen telefoongesprekken met de narcistische ouder, en laat ze niet toe in uw huis, indien mogelijk.

Ze kunnen een nare gewoonte hebben van het lezen van de briefwisseling. Ze neuzen rond in het huis om zo veel mogelijk persoonlijke informatie te vinden over jou en je partner.

Ik ken een narcistische grootouder die haar kinderen dwingt om items uit de supermarkt te stelen. Het is dus aan te raden om niet met zo iemand te gaan winkelen. Je dient de triggers te leren onderscheiden bij deze volwassen peuters en ze dan ook vermijden.

narcistische ouder narcistische moeder narcistische vader weinig contact geen contact

Flippende narcisten bij ‘Geen Contact’ toepassing schering en inslag.

Een narcistische ouder kan woedend worden als je aankondigt dat je wat meer ruimte nodig hebt. Ze kunnen flippen. Ze/hij kan beginnen met een smaadcampagne waarin ze het slachtoffer speelt. Iemand vertelde me dat haar narcistische moeder zo kwaad was dat ze haar dochter achtervolgde tot in een eetcafé en daar een drank over haar gooide.

Als je een narcistische ouder hebt die constante aandacht nodig heeft is het haast onmogelijk om daar weinig contact mee te hebben.

Zelfs als je een paar maand geen contact meer hebt zal ze/hij wanneer je haar/hem toelaat alles proberen om weer je grenzen te verleggen of er door te breken. Uiteraard zal je je daar soms bij schuldig voelen, want ze zal zeggen dat je niet genoeg tijd aan haar/hem besteedt zelfs al is dat volgens redelijke maatstaven.

Het wordt dan een eindeloze cyclus, die tijdrovend en vermoeiend is. Je moet hen haast behandelen als een kind en niet als een normaal persoon. Dat kan behoorlijk verdrietig maken.

Veel moeders vrezen de bezoekdagen van hun kinderen bij hun narcistische vader als ze gescheiden zijn.

Bij het terugkeren is het klaar dat je de schade ziet en het effect op je kind. Als 9 jarige dochter en 11 jarige dochters stuurde de narcistische vader van de kinderen van mijn vrouw hen naar de nachtwinkel om drank ‘s avonds laat.

Nooit was hun huiswerk of studie gedaan op het einde van de zondag. Hij liep er dikwijls naakt rond. Lag met zijn vriend te vrijen zonder de deuren te sluiten. ‘s Zondags middags was hij rond 14 u al strontzat en hing dan slapen tot 17 u.

Waarna er door de dochters niet anders opzat dan voortdurend televisie kijken. Uiteraard mochten ze daar niets van vertellen. Als je vroeg wat ze hadden gedaan in het weekend dan was het antwoord “gewoon”.

Hanna en haar kwaadaardige broer.

Hanna had een kwaadaardige narcist in haar jeugd doorzeefd met emotionele verwaarlozing, chaos en instabiliteit. Haar broer was gewelddadig tegen haar jaren geleden (we zijn dan in de  vroege jaren ’50).

Afgelopen kerstperiode zocht ze weer contact met haar familie. Maar het was opnieuw het zelfde. Haar broer bedreigde haar opnieuw. Haar ouders kwamen er niet tussen en sindsdien heeft Hanna weinig contact met beide ouders.

Ze zal haar moeder 1 x per week een telefoon of een email sturen. Nooit heeft ze al geantwoord behalve deze week om haar te zeggen dat haar broer een spoedoperatie heeft gehad.

En te vragen om hard voor hem te bidden want het is zeer ernstig. Hanna vraagt zich af of het normaal is dat ze zich zou bezig houden met de gezondheid van iemand die haar heeft aangevallen?

Maaike.

Zij begon therapie 7 maanden geleden. Ze begreep niet waarom ze haar zo slecht voelde over haarzelf.  Zij stopte met haar yogales want ze kreeg veel pijn in haar nek. Daarom stopte haar moeder met te praten tegen haar.

Toen ze 4 jaar oud was verliet haar moeder haar en haar twee zussen. Ze had een nieuwe relatie. Maaike huilde haarzelf toen in slaap, want ze dacht dat haar moeder dood was.

Ze kwam echter terug en alles ging weer terug in de normale modus alsof er niets gebeurd was. Ze heeft ondertussen 3 zussen en de jongste is nog niet geboren.

Haar narcistische moeder verliet opnieuw haar vader voor een andere affaire toen Maaike 11 jaar oud was. Ze ging wonen bij haar papa, want ze was woedend op haar moeder. Ze wist niet dat haar moeder affaires had totdat ze ouder was.

Uiteindelijk nam haar vader haar moeder terug binnen. Ze zijn nog steeds bij elkaar.

Grensoverschrijdend gedrag.

Haar moeder begon echter te praten over haar vriendjes met Maaike alsof ze haar vriendin was. Maaike luisterde naar haar want ze dacht dat ze daarom misschien zou beginnen van haar te houden.

Het deed innerlijk veel emotionele pijn om te horen waarvoor zij haar had verlaten. Maaike voelde haar diep gekwetst. Sinds Maaike in therapie is geweest is ze beginnen te beseffen dat haar moeder een NPD is.  Het is zwaar voor Maaike sinds ze in therapie is.

Ze zegt ook een andere zus te hebben die of wel ook Borderline of narciste is. Haar zus veracht haar. Ze is het gouden kind. In principe heeft ze een zeer laag contact met haar moeder.

Ze zette haar jongste zusje tegen Maaike op in het verleden. Maaike heeft wel veel contact met de twee kinderen van haar zus. Maaike is 41 jaar en heeft geen kinderen. Ze voelt zich de zondebok.

Ze hebben een zeer grote familie aan moeders kant. Als ze geen contact meer zou hebben voelt ze haar slecht omdat dan zoveel kinderen zonder rolmodel zullen zijn.

Hendrika wil geen ongecontroleerde toegang.

Voor Hendrika werkt weinig contact goed. Haar moeder is een narciste en haar vader is haar handlanger. Ze negeren haar. Ze wonen in de buurt. De contacten gingen meer en meer achteruit ook met kerstmis, verjaardagen en speciale aangelegenheden.

Ze maakt haar zorgen over haar 2 jaar oude kind. Hendrika staat niet toe dat haar moeder ongecontroleerde toegang krijgt . Ze vreest dat haar moeder de kleinkinderen als een hulpmiddel zal gebruiken. Toch is dit weinig contact ook een risico.

Mijn moeder gebruikt haar positie, intelligentie en financiën om controle te bekomen. Vroeger zou Hendrika haar geld aannemen, maar om haar zelfrespect terug te krijgen, begon zij elke vorm van hulp af te wijzen.

Hendrika weigerde haar aanbod van betaling voor haar bruiloft en andere financiële hulp die werd aangeboden .

Haar moeder reageerde door financiële hulp te bieden aan een lid van het gezin van haar man, zodat er ergens anders controle mogelijk was.

Daar vertelde ze dat Hendrika van haar een leugenaar maakt. Ze trappen daar in doordat haar moeder ‘aardig’ is voor hen.

Hendrika kan haarzelf niet zijn in de omgeving van haar moeder. Zij onthult geen persoonlijke informatie. Ze zet haar emoties uit om niet gewond te raken. Zij zegt zo niet te zijn met iemand anders.

Dit was de manier voor haar om te kunnen overleven als een kind onder haar dak. Alles dat ze kan grijpen gebruikte haar moeder tegen haar.

Als ze naar evenementen gaat waar haar ouders ook zijn kan ze zich niet grondig amuseren.

Ze vindt dat ze haar kind moet beschermen tegen haar narcistische moeder. Ze krijgt veel emotionele steun van haar gezin en van haar vrienden. Als het verder uit de hand zou lopen overweegt ze om toch nog ‘geen contact toe te passen.

Ester en een slepende woede over haar narcistische moeder.

Ester heeft geen contact met haar vader. Haar vader was destijds de baas van mijn moeder. Ze hadden een verhouding op het werk. Ze is het enige kind van een alleenstaande narcistische moeder. Haar moeder vroeg veel aandacht en Ester wilde als reactie daarop meer ruimte.

Na haar colleges keerde ze terug naar haar geboorteplaats met haar vriend. Ze wonen al 6 jaar samen en hebben een 2 jaar oud kind. De kwestie van de frequentie van contact met haar moeder is dus daardoor wel centraal komen te staan omdat haar moeder haar regels en grenzen veronachtzaamt.

Ze wil verhuizen in een andere buurt. Ester blijft een slepende woede voelen tegen haar moeder. Ze werkt daaraan met therapie.

Lezen van artikels over narcisme helpen haar om haar gefocust te houden op die persoonlijke groei.  Als je woont in dezelfde omgeving is het toch vervelend en blijf je alert dat je elkaar onverwacht kunt ontmoeten.

Hoe vaak heb jij contact met je ex-narcist, of narcistische familieleden? Hoe kwam je tot een modus waarbij je je goed genoeg voelt? Laat het ons weten, elke nuance kan voor iemand een lichtpunt zijn.

Johan Persyn.

Aanverwante teksten.

En ik dan? ik dan?

 

 

 

Kind van de onderwereld Mijn Waargebeurde VerhaalKind van de onderwereld Mijn Waargebeurde Verhaal

Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind - narcisme De invloed van de narcistische ouder op het kind

Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind – narcisme De invloed van de narcistische ouder op het kind

Mijn vader is een vliegtuigMijn vader is een vliegtuig.

De schaduw van mijn vaderDe schaduw van mijn vader E-BOOK.

1 Feedback on “Weinig contact een alternatief voor geen contact met narcistische ouder.”