De manier waarop misbruikers hun slachtoffers manipuleren en behandelen is op dezelfde manier als hoe ze hun vliegende apen en supporters inschakelen.

Ze weten wat ze moeten zeggen en hoe ze mensen aan hun kant kunnen krijgen. 

Onthoud in de eerste plaats dat ze experts zijn in manipulatie en misleiding. Het verschilt niet veel van de manier waarop ze slachtoffers conditioneren om hun leugens te doen en te geloven door ze te gaslichten.

Meer over gaslichten door de zoekfunctie te gebruiken op narcisme.blog.

Ik weet dat je verdrietig bent, dus ik zal je niet vertellen om een ​​goede dag te hebben. In plaats daarvan raad ik je aan om gewoon een dag te hebben. Blijf in leven. Voed jezelf goed. Draag comfortabele kleding en geef jezelf nog niet op. Het wordt beter. Tot die tijd heb je een dag.

Het leven kan moeilijk zijn. De mensen met wie we ons omringen, zouden ons leven moeten verbeteren, niet de reden voor onze pijn. Narcisten maken alles erger, als een doorn aan uw kant zijn ze er altijd en maken alles moeilijker. Als u op een consistente basis met een of meer pathologische mensen omgaat, bevindt u zich waarschijnlijk in een staat van constante stress en dwang.

Dus wanneer de moeilijke tijden komen, in plaats van een huis en een plek te hebben om te vallen, zoals de relaties met een geliefde zouden moeten zijn, laat je ze alles erger maken en toevoegen aan je toch al moeilijke ervaring. Dit is hoe het is om een ​​relatie te hebben met een narcist. Je voelt je chronisch alleen of je wordt op de een of andere manier mishandeld, niet gerespecteerd of mishandeld. Hoe moeilijk het ook is om op die manier bij mensen weg te blijven, vanwege traumabanden en andere factoren, de schade op lange termijn om bij hen te blijven, is zoveel erger.

Narcisten willen geen eerlijke relaties, ze willen cheerleaders. Ze willen blinde loyaliteit en mensen die hen altijd gelijk geven. Ze willen onvoorwaardelijke acceptatie, wat ze ook doen. Zolang je niet vraagt ​​wat ze doen en ze het verkeerde geven, laten ze je misschien met rust. Als je het niet met hen eens bent of op een of andere manier tegen hen ingaat, zal er een hel uitbarsten zijn. In hun ogen is dit het diepste verraad en dat zal nooit ongestraft blijven. Narcisssisten zijn hatelijke en wraakzuchtige mensen.

Ik denk dat het een onvermogen van narcisten is om je te zien zoals je bent, of om je behoeften en wensen te beantwoorden, waardoor relaties met hen zo schadelijk zijn. Als een persoon je hele wezen ongeldig maakt, is dat buitengewoon schadelijk. Meer dan alles wat mensen willen is gezien, erkend worden en mensen  om hen heen hebben die om hen geven.

Mensen realiseren zich niet hoe extreem schadelijk het is om rond mensen te zijn met geen empathie of mensen die een lage empathie te hebben. 

Het is emotioneel verpletterend. Elke ziel wil gezien en gehoord worden. Mensen ongeldig maken is als ze vertellen dat ze niet waardevol of belangrijk zijn. Wat is er meer verpletterend dan dat. Het is dus geen mysterie waarom relaties met narcistische individuen zo schadelijk zijn.

Je kunt geen relatie hebben met een narcist en verwachten dat je op de een of andere manier niet wordt gekwetst of beschadigd. Daarom is “geen contact” of “emotioneel uitgeschakeld contact” de beste manier, of als het niets anders kan, houd het dan extreem beperkt.

De sleutel is …

Iemand die echt van je houdt, geeft om je geluk.

Ze geven om uw behoeften.

Ze willen je gelukkig maken.

Een giftig persoon is egoïstisch en ze willen je alleen in de mate dat je ze gelukkig maakt en in hun behoeften voorziet.

Niet iedereen die een gewelddadige relatie aangaat, is onzeker, verlegen en mist zelfrespect. Sommigen zijn sterke zelfverzekerde succesvolle mensen, die werden gemanipuleerd in relaties met slinkse mensen. Narcisten die gebruikmaakten van hun goedheid en ze werden zo slecht behandeld dat ze vergaten hoe ze van zichzelf moesten houden.

We zijn in quarantaine sinds Levy ons verlaten heeft.

Woensdagmiddag 12 uur. We hebben hem gevoerd naar de voorziening De Loods in Loker, zijn gerief afgegeven, vergadert met hem erbij en zijn mama erbij.

We hebben hem zien overgeven. Alles eruit, recht op de vloer.

We hebben hem zien reikhalzend vragen om hem te dragen.

Het was 12 uur dat “the lockdown” werd ingezet en we terug thuis waren.

Het was een griezelig mooie lentedag.

Het is nu 3 dagen geleden.

Het gemis en de bezorgdheid om Levy is groot.

We horen hem nu we stil in quarantaine zijn wenen, smeken zelfs en zijn handjes uitsteken met zoveel vragen naar ons die we niet kunnen beantwoorden in zijn taaltje.

We hebben een paar foto’s gekregen, een video-chat gedaan, maar dat was pijnlijk.

We leven nu wat geïsoleerd, buiten de video-call’s van VDAB, onze witte doeken actie om 8 uur ‘s avonds, waar we de buren zien, en een paar telefoontjes naar nauwe vrienden. En een afgifte van zelfgemaakte mondmaskers van een goede vriend.

We zijn geïsoleerd van de meerderheid, we moeten nog niet gaan winkelen, en dat is allemaal goed om te genezen van oorontsteking, griep en verkoudheden, maar vooral van de tol die de afgelopen 3 maanden op ons systeem gegeven heeft, het leven in onzekerheid, maar vooral de onrechtvaardige beslissing die er zat aan te komen. Een quarantaine dus op het juiste moment. Maar niet voor Levy.

Het is in tegenstrijd met je natuurlijk gevoel om kinderen te beschermen, en de band die je hebt gelegd, verdiept en tot ontwikkeling gebracht werd abrupt afgesneden, door pleegzorg die met Levy niets meer te maken wilde hebben, geen enkele moeite deed om zijn situatie te begrijpen, zijn welzijn te zien, hielden ze vast aan hun regeltjes, zonder hem onder ogen te komen.

We hebben het zo verstandig mogelijk “gespeeld”, met onze contacten, op gesprek met de jeugdconsulente, in onze berichten aan Levy zijn moeder. Wellicht hebben we het soms te hard gespeeld, en soms te zacht. Het was vermoeiend, omdat je steeds hetzelfde plaatje hoorde; je wist dat het maar voor korte duur was. Je weet je bent te oud. Je weet wat het rapport was in verband met een tweede plaatsing van 5 jaar geleden.

Daar is Levy zijn ontwikkeling niet meegediend, en je hoopt dat een organisatie die het monopolie heeft zich toch het belang van het kind centraal zal stellen. Ik heb weerstand geboden, door de misverstanden te herhalen, waar pleegzorg ontkent.

De brief van het paleis gaf ons even een triomferend gevoel. We worden eindelijk gehoord door een instantie, want je had verwacht dat een rechtbank onafhankelijk kan oordelen, maar nee, een oordeel vellen over beslissingen van pleegzorg was er niet bij.

Je had gedacht dat Bijzondere jeugdzorg zich niet zou terugtrekken nadat ze ons hadden gevraagd om de zorg voor Levy op te nemen, en we ja zegden.

Ik heb het dan hier ook niet over de persoonlijke interpretatie door pleegzorg, maar over het beleid van pleegzorg.

Met zoveel geloof, hoop en liefde waarmee we “Levy” hebben gedragen dachten we dat er niet anders kan dan een positieve uitkomst volgen.  ‘s Nachts hebben we uren wakker gebleven om na te denken, om te bidden, om alle opties te overlopen, om brieven te herschrijven.

Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we veel te weinig weten over pleegzorg doordat het een organisatie is die gesloten is, door de zelfcensuur van de pleegzorgers.

Niemand van de pleegzorgouders willen namelijk  repercussies tegenover hun pleegkind als ze kritiek uiten.

En dreigen dat hebben ze wel gedaan. Omdat  je onze expertise niet aanvaardt gaan we het dossier van Helena niet meer behandelen.  Of we mogen de plaatsing van Helena niet in gevaar brengen.

Illusies zijn er ook gebroken over personen en over structuren. Een voorziening kan zwart op wit zeggen dat die plaatsing van Levy tegen alle logica in gaat, toch wordt er niets meegedaan. Dit gaat in tegen de verklaring van de rechten van het kind, maar in België wordt deze op verschillende punten met de voeten getreden.

Ja, je kunt in zekere mate generaliseren of extrapoleren, hoe ongewoon ook, dit mechanisme dat we aanklagen ligt aan de basis van de integriteit van Levy te mishandelen. Zijn leefwereld van slechts 19 maand oud zoals die was, daar wordt geen rekening mee gehouden.

Ja, het doet pijn in het hart, en hoewel ik goed ben in rationaliseren, ontkennen kun je niet, want je ziet zijn speelgoed, zijn looppark, zijn eetgerief, zijn kleding, ja ik  heb gisteren  nog zijn laatste strijk gedaan.

Het is niet echt mogelijk om het normale werk te doen dat ik steeds deed. Ik besteed zelfs wat meer tijd aan de voorbereiding en het klaarmaken van het eten, omdat ik precies ook door dit verlies een hechtere band voel met ons gezinnetje.

We zijn ook niet echt gestopt met kaarsen branden, te bidden en te luisteren naar de inspirerende muziek. Er is geen ontgoocheling dat het ons niet gelukt is, we hebben echt alles gedaan wat verstandig en mogelijk was. Meer dan je best doen kun je niet, moet je zelfs niet, of het heeft een omgekeerd effect.

Maar het doet wel pijn, ja, dat is niet de hemel op aarde hier, er is nog zoveel te doen, maar ik kan niet anders, omdat mijn gevoel zegt dat we hem nu wel missen en hij ons, wat we niet willen en dat is wel een verlies voor hem in de eerste plaats.

Maar in het algemeen is het geen verlies, omdat we ook hebben geleerd hoe het nu komt dat er zoveel kinderen in instellingen terecht komen, en meestal levenslang. En met die realiteit kunnen we verder werken.

Er wordt niet gezocht naar pleeggezinnen, en diegene die zich aanbieden zijn volgens pleegzorg niet goed genoeg, en de jeugdrechtbank en jeugdzorg rechtvaardigen dit. Dit inzicht is geen verlies, het is de realiteit.

Maar de hoop hebben we niet verloren. We zijn niet overwonnen. Onze liefde voor Levy blijft heel. De liefde heeft ons niet verlaten. Alle herinneringen zijn immers mooi. Het lijkt gewoon een opgelegde ontvoering.

Ontgoocheling, angst, woede, ontkenning en dan opnieuw de spiraal van “rouwen”.  Wanneer komt die er aan? Leef ik in een soort dissociatie? Alsof dit niet echt realiteit is?

Er is geen twijfel dat God, Jezus dit niet gewild heeft, en ons zegt: geef niet op, zoek om het Levy lichter te maken, om zijn pijn weg te nemen, zend goede vibes.

Ik heb niet opgegeven, jij kunt dat ook als je Mijn voorbeeld volgt.Het leidt geen twijfel dat onze God op aarde wilt dat het wordt zoals het in de hemel is. God lijdt mee. De kleine Levy voelt zich gelijk aan de verlaten Jezus. Pijn overweldigd hem, geen besef van tijd, geen besef van plaats, geen woorden om het duidelijk te maken, en geheel de veilige context voorbij, plots.

Ik hoor het niet in mijn hart dat ik dit moet accepteren. Nee, de uitsluiting van kinderen zullen we niet accepteren. De macht van pleegzorg die niet gefocust is op het belang van het kind, maar op vastgeroeste gedragingen en ideeën toen men in de liefdadigheid werkte, daar gaat een einde aan komen.

Een organisatie zonder regelmatige audit, zonder onafhankelijke controle…. en zonder respect voor de klokkenluider… maar wel vol van manipulaties.

Ik heb van God niet gehoord dat ik niet aan de alarm bel mag trekken, dat er de beste oplossing in bestaat dat de ouders van Levy hun uiterste best doen om opnieuw een gezin te stichten en dat ze de veiligheid kunnen garanderen.

Daar zit de oplossing waar pleegzorg nog geen enkel moment in dit dossier zijn energie in gestoken heeft. Maar wij wel, en dan maar denken dat banden met de ouders zo belangrijk zijn.

Telkens probeer ik de pijn te verwerken, omdat het moet voor onze andere kinderen. Ik moet klaarstaan om het gemis te kunnen positioneren dat Helena en Febe zeker ook voelen.

Ik ga moeten kunnen luisteren, en niet verzwelgen in mijn eigen. Wanneer onze kinderen wenen ga ik hun gemis als echte liefde beschouwen. Ik kan een goede vader zijn, wat “men” er ook van denkt, maar de betere Vader is er ook.

Niet dat ik het gevoel heb dat Hij mij corrigeert. Meer het gevoel dat Hij met ons meegaat in deze vallei. Hij dwingt ons ook niet om snel dit af te handelen en tot een nieuw hoofdstuk over te gaan. Ik denk niet dat Jezus bang is dat we “dwaze” kuren zullen uithalen, of onze pijn gaan verdoven met oude of nieuwe verslavingen. En waarom zou het label dat we krijgen ons tot schaamte dwingen?

Het heeft zijn voordeel als je zo over Jezus denkt, dat Hij vooral aan de kant staat van de meest kwetsbare in deze. Hij luistert geduldig, vriendelijk, en is niet bang voor de waarheid. En als je met Hem bent, doe je dat ook.

Ik weet het, ik was naïef te denken dat pleegzorg vol zit met enthousiastelingen die het beste voorhebben (vroeger misschien wel) en waar beleid en gedragingen afgestemd zijn op de belangen van het kind. Uitgezonderd hier en daar een speltherapeute.

Zoiets als de bewondering dat je krijgt na een K3 show. Ik heb me vergist in hen, want ik had het nooit onderzocht, me bevraagd. Ik kan geloven dat er een andere manier is als ik hopeloos of angstig zou worden, een andere strategie om samen te werken met pleegzorg kan ik wellicht gaan vinden.

Hoe zou Jezus omgaan in deze? Jezus is niet diegene die met schrik zou vervuld zijn, maar zou alle gegevens grondig onderzoeken. We kunnen blijven geloven in de weg van Jezus, dat die een uitkomst zal bieden. En als daar zijn band met de Vader volledig in verweven is, zal dat ook hier zo zijn.

Nooit komen we nog tot het normale van vroeger, we zijn het verplicht aan Levy, aan zijn ouders, en de vele kleine kinderen die in  instellingen verblijven. We zijn het verplicht aan de Verklaring van de Rechten van het Kind, we zijn het verplicht aan het Vlaams Decreet, die stelt dat er prioritair dient gezocht naar een plaatsvervangend gezin. Wie is daar mee bezig nu?

Zijn inspiratie zal ons verder leiden, en zal alles nieuw maken, vroeg of laat. Ik weet nog niet hoe. Hij zal het doen, zijn geest zal het doen en wij zullen genoodzaakt zijn, geen andere keuze hebben dan De Geest te volgen.

Waarmee we ook geconfronteerd worden nu en in de toekomst, Hij blijft koning, Hij staat aan de kant van hoop, rechtvaardigheid en kwetsbaarheid.

Hij overwon voor ons als eerste de dood. We gaan op weg naar Pasen, maar niet zonder Levy. Hij doet de pijn verlichten van ons, van Levy.

We kunnen bij hem schuilen. Hij zal ons opnieuw doen vliegen. Hij maakt ons zacht, ons sterk en zonder angst. Dat we het mogen ontvangen en doorgeven. Zijn nabijheid die levengevend is in alle omstandigheden.

Er zijn enkele slachtoffers die helaas uit narcistische families komen.

Vanwege het misbruik dat ze hebben doorstaan, hebben ze voor narcistische partners of vrienden gekozen.

Deze mensen hebben niet de steun die ze verdienen.

Helaas heeft het gevolgen als je uit een familie van narcistische individuen komt.

Veel slachtoffers lijden aan CPTSS, depressie en angst door kindermishandeling.

Als gevolg hiervan hebben ze het moeilijk om door het leven te navigeren.

Ze eindigen onbewust met zichzelf te omringen met deze type individuen.

Ze proberen trauma’s uit hun kindertijd op te lossen of omdat ze dit als liefde ervaren.

We hebben de neiging om te gaan met wat bekend is, ongeacht wat voedsel voor ons is.

Slachtoffers moeten zich in hun leven van de narcisten scheiden, ook al voelen ze zich een tijdje eenzaam.

Ze moeten professionele hulp vinden en het genezingsproces starten.

Ze moeten ook lid worden van steungroepen en ondersteuning zoeken bij de juiste mensen.

Soms is de beste ondersteuning die we kunnen krijgen van andere mensen die ook last hebben gehad van dit soort misbruik.

Dit is voor niemand een gemakkelijk proces om te begrijpen.

Degenen die het meest zullen begrijpen, zijn degenen die dit ook hebben ervaren. Bij het vinden van veel banden zijn het de gebrokenen die de meest gebroken helpen.

Moet je narcisten vertellen dat je weet dat ze narcisten zijn?

Er zijn zoveel redenen waarom het misschien geen goed idee is om ze uit te roepen over hun narcisme.

Narcisten zijn oppervlakkig en zeer bezorgd over het beeld dat ze naar de wereld projecteren.

Door ze in een negatief daglicht te stellen, worden ze alleen maar geactiveerd.

Narcisten zijn zeer wraakzuchtige mensen en zullen er niet vriendelijk tegen zijn als u ze uitroept.

Ze kunnen geen enkele kritiek aan en als ze hen vertellen dat ze narcistisch zijn, worden ze alleen maar boos.

Het maakt niet uit of het waar is of niet.

Ze zullen je alleen als de vijand zien en dan alles in het werk stellen om je pijn te doen.

Ze kunnen mensen vertellen dat u de narcist bent of een lastercampagne opzetten voor het geval u besluit uw onthulling over hun narcisme te delen.

Ze zullen ook wraakzuchtig zijn en proberen je op elke mogelijke manier te vernietigen.

U bent niet zoals zij en zult niet tot het uiterste gaan om u pijn te doen.

Het zijn gevaarlijke mensen.

Het is het beste om “geen contact” te gaan, de “Grey Rock-methode” of “Emotioneel uitgeschakeld contact” te oefenen.

Je houdt het misbruik verborgen voor dierbaren.

Hoe meer je geïsoleerd bent, hoe meer je in trance bent, hoe meer je in de ban bent van de narcist en in een staat van verwarring, hoe meer je niet echt zeker weet wat er aan de hand is.

Je merkt dat je de misbruiker verdedigt tegen familie en vrienden,

Emotioneel en psychologisch misbruik samen met gaslighting en manipulatie beïnvloedt hoe je alles waarneemt en verblindt je voor het misbruik dat plaatsvindt.

U kunt zich ook schamen dat deze persoon van wie u houdt u zo behandelt.

De combinatie van al deze dingen zorgt ervoor dat u de wereld niet vertelt wat er werkelijk aan de hand is.

Een Rode vlag als je een narcist wil vermijden!

Je krijgt het etiket  “van de beste persoon die ze ooit hebben ontmoet”, tot “mogelijk de slechtste persoon die ze ooit hebben ontmoet” in de devalue-fase.

Niemand is perfect, dus in dit stadium beginnen ze je te devalueren of negeren ze je.

Alles om je onbelangrijk te laten voelen.

Als een persoon plotseling zonder reden verandert van houding tegenover jou, kan dit een aanwijzing zijn voor hun persoonlijkheid.

En als ze heen en weer gaan tussen aardig en gemeen zijn, dan is dat een nog grotere aanwijzing.

Wees op uw hoede voor dit inconsistente gedrag.

Beantwoord de oproep niet.

Verlies je ziel niet aan een narcist.

Net als je je eindelijk beter voelt. Je begint hoopvol te worden, je denkt steeds minder aan de narcist …

De oproep of sms komt. Geef er geen antwoord op. Reageer niet.

Ze willen zien of ze nog steeds controle over je hebben. Ze willen je weer in huis halen. Ze zijn niet veranderd, ze zullen je niet beter behandelen … en dat is niet om de juiste redenen. Het leidt alleen maar tot meer pijn en pijn.

Negeer het.

Dit is wat je moet kunnen zeggen om eerlijk te zijn en je waarheid te vertellen aan de mensen in je leven.

Natuurlijk moet je het op de meest diplomatieke manier doen, maar als je bang bent om je gevoelens te uiten, is dat een indicatie voor manipulatie en controle.

Ze hoeven het niet altijd met je eens te zijn, maar je zou jezelf moeten kunnen uiten zonder dat ze je het gevoel geven dat je een slecht persoon bent of alles wat je zegt naar hun hand zet.

In een goede relatie ben je in staat om je authentieke zelf te zijn.

Genezing van narcistisch misbruik.

  1. Ga “Geen contact” of “emotioneel uitgeschakeld contact”. Dit moet het doel zijn. Het is erg moeilijk om te genezen als je nog steeds wordt misbruikt. Zoek naar emotioneel afstandelijk contact op narcisme.blog en de grijze rock-methode als je je niet volledig kunt distantiëren van de misbruikers.
  2. zoek een heel goede therapeut die misbruiksituaties begrijpt. Dit is erg belangrijk. Als ze narcistisch misbruik niet begrijpen, kunnen ze soms meer kwaad dan goed doen.
  3. Word lid van steungroepen. Facebook heeft een aantal geweldige steungroepen. Dit is erg moeilijk om alleen te doen. Het is erg belangrijk dat je zoveel mogelijk steun vindt, spirituele voorkeuren zijn ook nuttig.
  4. Als je functionele problemen hebt is het belangrijk dat je kijkt naar traumatherapie. Veel slachtoffers van narcistisch misbruik lijden aan een complexe posttraumatische stressstoornis. Onderzoek EMDE, zeer nuttige techniek bij genezing van traumasituaties.
  5. Gun jezelf de tijd om te rouwen. Het is nog steeds een verlies, ook al was het niet echt voor hen, het was echt voor jou en dat is het enige dat telt.
  6. Vergeef jezelf, ze zijn extreem manipulatief. De slimste onder ons had voor de gek gehouden kunnen worden. Onthoud dat ze hun vak hun hele leven hebben gemanipuleerd en geperfectioneerd.
  7. Oefen extreme zelfzorg. Het wordt tijd dat je voor jezelf zorgt.

Misbruikers zoeken naar bepaalde kenmerken bij mensen.

Ze houden van meelevende empathische mensen die hun voortdurende overtredingen constant zullen begrijpen en overzien.

Ze houden van rijden of sterven individuen die hoe dan ook erg loyaal zijn.

Maar het is een misvatting dat alle slachtoffers geen vertrouwen hebben of een laag zelfbeeld hebben.

Pathologische mensen verzorgen slachtoffers en breken langzaam hun zelfgevoel af en verminderen hun eigenwaarde.

Het is niet altijd andersom.

Veel slachtoffers voelen vaak het verlies van hun eerdere zelfverzekerde zelf.

Narcistische mensen kennen zichzelf, ze weten dat ze egoïstisch zijn en recht hebben.

Ze weten dat ze het niet bij andere zelfzuchtige individuen zullen redden, dus zoeken ze mensen die het tegenovergestelde van zichzelf zijn en de moraal en waarden hebben die in hen ontbreken.

Narcisten zullen het doen totdat ze je droog laten bloeden. Ze zullen letterlijk duren totdat je niets meer te geven hebt.

Als je iets nodig hebt, zijn ze nergens te vinden.

Ze hebben altijd een reden waarom ze niet voor je kunnen doen.

Ze hebben overal excuses voor. 

En als God verhoede dat je er boos op wordt, vinden ze een manier om het om te draaien en jou de slechterik te maken.

Ze geven je gas en maken je ziek tot het punt waarop je nu slechter bent.

Meer uitgeput dan ooit.

Dus je hebt nog steeds het probleem waarmee je oorspronkelijk begon en je bent gebroken van hart dat je met zo weinig respect werd behandeld.

Als je het zelfs moeilijk hebt om te functioneren als gevolg van narcistisch misbruik, en gesprekstherapie lijkt niet genoeg te zijn.

Mogelijk lijdt u aan cptss.

Er is een enorme hoeveelheid gaslighting en trauma in deze relaties en ze veroorzaken een enorme hoeveelheid schade aan uw staat van welzijn, kijk alstublieft naar traumatherapie.

Dat blijkt het meest nuttig te zijn bij misbruiksituaties.

Verwacht geen loyaliteit van een narcist.

Ze zullen je niet steunen en ze zullen er zeker niet voor je zijn.

Narcisten raken alleen betrokken bij dingen die hen ten goede komen.

Ze kunnen zich weinig bekommeren om de zorgen of het welzijn van iemand anders.

De enige keer dat ze erbij betrokken raken, is omdat ze denken dat ze er op een of andere manier baat bij kunnen hebben.

Je zult nooit een teamspeler hebben en je zult je altijd alleen voelen.

Soms doen ze dingen voor mensen, zodat ze die kunnen gebruiken om ze onder controle te houden, bijvoorbeeld om een ​​persoon financiële steun te geven.

Uiteindelijk is alles wat ze doen het zelf ten goede komen.

Ze hebben zelfs aan liefdadigheid gegeven, niet zozeer als een oprecht zorgzaam gebaar, maar omdat ze er goed uitzien.

Een van de ergste onderdelen van narcistisch misbruik zijn de gaslighting en de mind-games.

Je zult hun bewijzen dat wat ze hebben gedaan verkeerd is en dat ze nog steeds hun onschuld belijden.

Ze zijn experts in het verwarren van mensen en het voeren van fietsgesprekken waar resolutie onmogelijk is.

Ze vinden manieren om de waarheid te verdraaien en tegen het einde van deze gesprekken draait je hoofd rond.

Je bent zo verbijsterd, je vraagt ​​je af of ze misschien hun eigen leugens geloven.

Ze zijn zo onvermurwbaar om gelijk te hebben dat je aan jezelf begint te twijfelen, zelfs als je de waarheid kent.

Dit is zeer misbruikend en tast de mentale gezondheid en de staat van het slachtoffer echt aan.

Als je een goed mens bent, zul je je af en toe een dwaas voelen.

Als je probeert het goede in mensen te zien, zul je in deze wereld uiteindelijk gekwetst worden.

Maar de mensen die gezegend zijn, zouden mensen zoals jij in hun leven moeten hebben, de mensen die het vermogen hebben om je grote schoonheid te waarderen.

Ze zouden je niet anders willen.

De mensen die in staat zijn om van je te houden, zullen oprecht en diep van je houden.

Ergens in een narcistisch leven leren ze dat beeld alles is.

Hoe je eruit ziet, is belangrijker dan wie je bent.

Ik heb gevallen gehoord waarin narcisten proberen iedereen te vernietigen die probeert ze er slecht uit te laten zien.

Of het echt is of niet, is niet relevant.

Ze kunnen je zoiets vreselijks aandoen, en als je ze probeert te corrigeren, of God verhoede, roep ze er dan op uit.

Het is alsof je iemand hebt vermoord.

Het is voor een narcist erg belangrijk dat ze een goed publiek imago uitstralen.

Iedereen die dat beeld probeert te vernietigen, krijgt te maken met een narcistische toorn.

Het moeilijkste aan het omgaan met een narcist is dat ze absoluut geen integriteit hebben, geen, nul.

Als een persoon niet integer is, maakt hij zich niet druk om het juiste te doen.

Er is geen echte loyaliteit, ze doen wat het beste voor ze is.

Er is geen vertrouwen, hoe zou je iemand kunnen vertrouwen die geen integriteit heeft.

Het komt erop neer dat je geen echte relatie kunt hebben met een pathologische persoon.

Empaten en al te meelevende mensen zullen het slachtoffer worden van narcisten omdat we niet zijn zoals zij, en dat weten ze.

We willen het beste in mensen geloven, we willen dat iedereen een kans krijgt.

Je moet je realiseren dat als je met gewetensloze mensen omgaat, je niet veilig bent.

Ze geven niets om verkeerd of goed.

Zoals een narcist die me schreef zei: ‘Eerlijk gezegd geef ik alleen om mezelf, dus als andere mensen gewond raken, schaadt het me echt niet.’

Het is zo simpel voor de man van hen.

Empaten moeten leren dat niet iedereen op hen lijkt en ze moeten leren zichzelf te beschermen.

Er zijn zoveel lagen van pijn en trauma waar je mee te maken krijgt als je het uitmaakt met een pathologisch persoon.

Ik ga me concentreren op één aspect dat naar mijn mening schadelijk is voor de menselijke geest.

De manier waarop ze je proberen te wissen.

Ze maken je als mens volledig ongeldig.

Ze conditioneren dat je er alles over maakt.

Je hele bestaan ​​zal rond hen, hun wensen en hun behoeften draaien.

En je zult langzaam het gevoel krijgen dat je niet meer weet wie je bent.

Dat komt omdat niets over jou gaat.

Je begint jezelf te verliezen in deze relaties.

Je brengt het grootste deel van je tijd door met lopen op eierschalen of een toestand van massale verwarring en pijn die je niet altijd begrijpt.

Ze breken letterlijk je geest.

Ze kunnen je vernietigen op spiritueel, mentaal en emotioneel niveau.

Daarom heb je vaak het gevoel dat je jezelf hebt verloren en dat je niet langer de persoon bent die je was voor de relatie.

Sommige dingen willen narcisten niet dat je het weet.

Narcisten zullen proberen de mensen te vernietigen die tegen hen argumenteren.

Je mag hen niet vertellen dat wat ze doen verkeerd is:

Je mag het niet met hen oneens zijn.

Je mag geen grenzen stellen.

Je mag geen zorg voor jezelf dragen. 

En niet alleen zijn ze tegen dat alles, maar ze proberen iedereen te vernietigen die weigert zich aan hun regels te houden.

Narcisten leren niet van hun fouten.

Ze hebben weinig zelfbewustzijn en richten zich alleen op wat voor hen belangrijk is.

Narcisten hebben moeite met het identificeren van gedragspatronen, dus blijven ze steeds weer dezelfde fouten maken.

Wanneer je je hele leven hebt besteed aan het uitkijken voor jezelf en leren manipuleren om te krijgen wat je wilt.

Je bent niet zo gefocust op hoe je gedrag de mensen om je heen beïnvloedt, tenzij je baat hebt bij dat gedrag.

Alles wat een narcist doet, is egocentrisch.

Ze kunnen niet voorbij hun eigen wensen en behoeften kijken.

Slachtoffers van psychologisch misbruik kozen er niet alleen voor om in deze beledigende situaties te blijven.

Dit type misbruik wordt berekend, langzaam uitgevoerd en stelt slachtoffers in staat misbruik te tolereren.

Stop met het opnieuw beschuldigen van slachtoffers omdat ze het niet eerder hebben erkend.

Slachtoffers bekrachtigen zichzelf uiteindelijk en komen uit deze gevaarlijke situaties.

Stop met het beschuldigen van de slachtoffers voor het misbruik en geef de schuld aan de dader waar het thuishoort.

Narcisten zijn de grootste hypocrieten. Ze voelen zich gerechtigd om te doen en te zeggen wat ze maar willen.

Ze spelen volgens verschillende regels.

Daarmee bedoel ik dat de ethische en morele regels die ze van ons allemaal verwachten niet van toepassing zijn.

Als ze de verkeerde dingen doen, verwachten ze compassie en begrip, de compassie en het begrip die ze nooit aan iemand geven.

Hoe verdrietig is het als je je best doet om iemand in je eigen nadeel te helpen, en als je dan niets meer te geven hebt, gooien diezelfde mensen je weg. Er zijn echt slechte mensen in deze wereld.

Hoe manipuleert een narcist?

Wanneer je iemand confronteert met wat ze verkeerd hebben gedaan, en ze willen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties, zullen ze je manipuleren door de focus weer op jou te leggen.

Ze zullen iets naar voren brengen dat je moet doen of hebben gedaan, en je onvolkomenheden gebruiken als een manier om de focus van hun acties af te leiden.

Ze vinden het eigenlijk leuk om je imperfecties te kennen, het geeft ze munitie.

En ze hebben iets boven je hoofd om tegen je te gebruiken.

Leg de focus weer op hen waar het thuishoort.

Intimidatie is ook misbruik.

Bekers door de kamer gooien, muren slaan, in je gezicht schreeuwen, je nabootsen, je beledigen, je vertellen dat ze het beter zouden kunnen doen, je vertellen dat je nutteloos en nergens goed voor bent, je voortdurend bespotten in een poging je dom, controlerend te laten voelen de financiën, je isoleren en bepalen met wie je omgaat …

Dit zijn allemaal verschillende voorbeelden van psychologisch misbruik en intimidatie.

Wat ik niet begrijp, is dat niets van dit alles nieuw is. 

Bij veel van de problemen waarover ik hoor, niet alleen op dit gebied natuurlijk, maar in mijn praktijk, of gewoon in het algemeen, gaat het om een ​​soort giftige persoon.

Ze zitten altijd midden in iets, veroorzaken een soort chaos en verpesten iemands leven. Waarom hadden we het niet eerder over narcisme?

Zo’n belangrijk en veel voorkomend gezondheidsprobleem en de meeste mensen weten niet eens dat het bestaat of begrijpen het zelfs.

Zolang we het negeren, zal het nooit beter worden.

We maken gewoon slecht gedrag mogelijk dat wordt voortgezet en wordt doorgegeven aan andere generaties.

Ieder van ons afzonderlijk kan een verschil maken, al is het maar met ons eigen leven.

Samen kunnen we dit verbeteren en hopelijk wat broodnodige vrede en liefde in het leven van mensen brengen.

Enorme rode vlag voor narcisme.

Gezonde relaties zijn consistent.

Als je altijd moet twijfelen wie een persoon is, hun oprechtheid, hun karakter, hoe echt ze zijn, dan is er een probleem.

Dit kan heel goed een rode vlag zijn.

Niemand is perfect en we maken allemaal fouten, maar als we constant de persoon met wie je bent ondervragen, dan is de kans groot dat er iets niet klopt.

Je moet naar al het andere kijken en binnen de context van de hele relatie, maar je moet op zijn minst redelijk zeker zijn met wie je bent.

Een relatie met een narcist is een enorme hersenkraker.

Is die persoon goed of slecht?

Is die persoon echt narcistisch of niet?

Diep van binnen houden ze van me of niet?

Is die persoon echt of niet?

Lieg die persoon tegen me of ben ik paranoïde?

Ben ik de gekke of is hij / zij?

Deze relatie maakt me gek.

Dat is precies hoe je je voelt bij een narcist.

Je voelt je verloren, onbeheerst, verward en alsof je gek wordt.

De gaslighting in deze relaties zou illegaal moeten zijn, ze verpesten echt ernstig met je gemoedstoestand en algeheel welzijn.

Giftige mensen nemen aanstoot aan elke negatieve opmerking, of het nu waar is of niet!

Ze denken dat je ze beledigt, terwijl je ze eigenlijk beschrijft, of wat ze verkeerd doen, hun kwetsbare ego kan de waarheid niet aan.

Soms doen slachtoffers dingen die manipulatief lijken en lijken alsof ze ook narcistisch zijn, maar als je te maken hebt met narcistische individuen, leren slachtoffers te overleven door dingen te doen waar ze niet trots op zijn.

Ze liegen omdat ze niet willen dat de narcist hen straft.

Ze manipuleren om de toorn van narcisten te vermijden, ze doen dingen die ze normaal gesproken nooit zouden doen met normale of redelijke mensen.

Slachtoffers leren die vluchtige atmosfeer te overleven door dingen te doen die ze onder normale omstandigheden niet zouden doen, helaas leren sommige slachtoffers aan zichzelf te twijfelen en zijn ze bang dat ze ook narcistisch kunnen zijn.

Die sfeer is zo schadelijk en ongezond dat het in iedereen het ergste naar boven haalt.

Sommige narcisten houden slachtoffers met opzet van hen afhankelijk, zodat ze ze kunnen beheersen en zodat slachtoffers ze niet zullen verlaten.

Dit soort narcisten zal de wenkbrauwen van de slachtoffers afkeuren omdat ze hun eigen geld verdienen of iets doen dat hen meer vrijheid geeft.

Ze willen volledige controle over hen hebben en dat doen ze met financiën en andere verantwoordelijkheden in het huishouden.

Ze willen dat je het gevoel hebt dat je het niet zonder hen kunt redden.

Je kunt narcisten niet vertrouwen. 

Je relatie met hen is oppervlakkig, wat betekent dat ze je op elk moment kunnen laten vallen als iemand hen vertelt dat je tegen hen bent, of iets tegen hen zegt of doet, een ego van narcisten is zo kwetsbaar dat het hun eerste neiging is om ze te geloven.

Iedereen kan alles tegen ze zeggen en vanwege hun gebrek aan gehechtheid en hun gebrek aan echte loyaliteit kunnen ze je op een dubbeltje tegenhouden.

Ze hebben niet de vaardigheden om op een gezonde manier te communiceren.

Ze praten er niet met je over, of proberen dingen goed te maken, ze rennen met wat ze horen en jij wordt de vijand.

Daarom is het bij hen nooit veilig, ze laten je nooit echt binnen, dat kunnen ze niet.

Ze vertrouwen zichzelf niet, hoe kunnen ze jou vertrouwen.

Op zoveel niveaus ben je gewoon niet veilig in een relatie met een pathologische persoon.

Narcisten geven je net genoeg om je vast te houden.

Als je ten einde raad bent, gooien ze je een bot, of liever wat kruimels.

Dit is hoe ze de traumaband aan de gang houden.

Ze geven je iets, zodat je wat verlichting krijgt van alle martelingen die ze je hebben aangedaan.

Ze verwarren je met hun kruimels.

Als je al zo lang geen respect en gewoon fatsoen meer krijgt, is een paar kruimels een welkome opluchting.

De traumaband en hun tijdelijke verandering in houding houden je vast, soms tientallen jaren.

Je moet het patroon realiseren.

Stop deze cyclus van misbruik.

Onthoud je waarde, neem geen genoegen met kruimels als je het hele brood verdient.

Zorgen is niet iets wat je zegt.

Het is iets wat je doet.

Zonder acties om het te ondersteunen, zijn het slechts woorden.

U wilt weten wie er echt om u geeft, kijk wie er voor u komt opdagen.

Wat slachtoffers van narcistisch misbruik zo verdrietig maakt, is dat ze zo getraumatiseerd zijn dat ze veel verwondingen aan de geestelijke gezondheid gaan oplopen.

Dit maakt ze niet zo functioneel als vroeger en dat belemmert hun dagelijkse taken lang met het vermogen om de relatie daadwerkelijk te verlaten of van plan te zijn om te verlaten.

Sommige slachtoffers voelen zich zo gebroken dat ze niet de kracht hebben.

Anderen hebben geen toegang tot de financiële middelen die nodig zijn om te vertrekken.

Hulp krijgen is een ander probleem.

Veel reguliere therapeuten zijn niet getraind in het begrijpen van narcistisch misbruik en trauma en soms in hun onwetendheid maken ze de dingen onbewust erger.!

Geen misbruik meer. Geen tolerantie meer. 

Dit is een vreselijk gezondheidsprobleem dat zeer vaak voorkomt en elke dag levens vernietigt.

Dit moet stoppen. Mensen zijn waardevol en waardig en verdienen het niet om op deze manier behandeld te worden.

Het is tijd dat we terugvechten.

Geen contact emotioneel uitgeschakeld contact.

Als we dit toestaan ​​om door te gaan, maken we het gewoon mogelijk en dit zal nooit iets beters maken.

Geen misbruik meer.

Reactief misbruik is de disfunctionele reactie op het indringen en aansporen van verraderlijk en flagrant misbruik.

Slachtoffers reageren op een beledigende manier wanneer ze chronisch worden misbruikt en tot het uiterste worden gedreven.

Voorbeeld van reactief misbruik.

Narcistische echtgenoot komt thuis van zijn werk en het eerste wat hij zegt is: ‘Waarom kan ik niet thuiskomen in een schoon huis?’

‘Wat heb je de hele dag gedaan?’

Vrouw komt de kamer binnen en probeert het onderwerp te veranderen en een gevecht te vermijden.

Vervolgens maakt hij een achterbakse belediging over haar joggingbroek.

Slachtoffer dat nog steeds haar tong vasthoudt, blijft proberen een gevecht te vermijden en vraagt ​​hoe het werk was.

De man vertelt zijn vrouw vervolgens over een nieuwe vrouwelijke werknemer: ‘Ze is buitengewoon intelligent, ik ben zo onder de indruk van haar. Ik kan niet geloven dat ze drie universitaire graden heeft.’

Hij zei dat hij heel goed wist dat het niet een goede opleiding is om bij haar te zijn.

Alsof dat nog niet genoeg is, zegt hij dat de nieuwe werknemer er geweldig uitziet voor haar leeftijd en vervolgens zijn vrouw vertelt dat ze weer moet gaan trainen.

Onnodig te zeggen dat na meer van deze prikken het slachtoffer eindelijk genoeg heeft gehad en begint te schreeuwen tegen haar man en gooit uit pure frustratie een tv-afstandsbediening door de kamer.

Hij noemt haar dan gek en zegt dat ze hulp nodig heeft.

Geen contact of emotioneel afstandelijk contact.

Geen contact of emotioneel afstandelijk contact is de enige bekende manier om met pathologische mensen om te gaan.

Narcistische individuen leven van jouw energie.

Ze hebben constant narcistische voorraad nodig.

Het is hun levenskracht.

Daarom voel je je helemaal leeg om hen heen.

Ze hebben je nodig, of ze het nu toegeven of niet.

Dit is waarom ze altijd een back-up hebben.

Of iemand die nieuw wacht in de coulissen.

Elk contact dat je met hen hebt, veroorzaakt een soort drama of ontbering.

Ze leven van de chaos.

Het is gewoon hoe ze in de wereld functioneren.

Houd je niet vast aan een fout, alleen omdat je er veel tijd in hebt gestoken.

Geef toe dat je fouten hebt gemaakt. Fouten maken ons menselijk. Maar laat uw fouten u er niet van weerhouden om in een betere verbeterde versie van uzelf te bloeien. Er is enorm veel moed voor nodig om tegen jezelf te zeggen ‘ik had het mis’, maar het geeft je kracht. Probeer het eens schat. Het is goed voor je.

Ziet u geen resultaten? Ik wil opgeven? Overweeg dit: het laatste dat op een fruitboom groeit … is de vrucht.

Als iemand die schade heeft geleden, zegt: ‘Ik heb hulp nodig’ en uw antwoord is ‘We hebben allemaal hulp nodig’ Dat helpt niet. Lees dat nog eens.

Genees zodat je nooit een sarcastische toon hoeft te geven aan opbeurende berichten.

Genees zodat je nooit iemand anders het object van je eigen frustratie hoeft te maken.

Genees, dus als iemand je vertelt dat ze van je houden, mag je jezelf toestaan ​​om ze te geloven.

Onthechting beoefenen gaat niet over het negeren van je gevoelens. Het gaat erom ervoor te zorgen.

Een meningsverschil met een giftige partner zal een argument worden, dat een groter probleem wordt.

Een meningsverschil met een goddelijke partner verandert in een gesprek, dat leidt tot veranderd gedrag of een oplossing.

Het is belangrijk dat je het verschil kent.

Onderschat nooit de positieve impact die u kunt hebben op de mensen om u heen door uzelf eenvoudig kwetsbaar te maken en hen een enorm compliment te geven dat ze zeker verdienen. Moderne cultuur straalt individualiteit uit en één vakmanschap. Wees in plaats daarvan het water dat andere mensen helpt bloeien.

Dit is een dankwoord aan al het water dat op mijn pad komt … je weet wie je bent

Dingen ondernemen om gewoon de vrede te bewaren, is eigenlijk een traumarespons. Wanneer je dit doet, respecteer je je grenzen. Nooit meer jezelf ongemakkelijk maken voor het comfort van anderen. Je hebt nu de controle. Jij bepaalt je leven. Neem ruimte in en gebruik je stem.

Angst kan ervoor zorgen dat we terugglijden in oude patronen en situaties die niet altijd gezond zijn, maar comfortabel voelen. Dit is niet waar verandering plaatsvindt.

Het kan eng zijn om niet te weten wat de volgende stap is, maar houd het geloof, houd jezelf verantwoordelijk voor voorwaartse beweging. Je baant je een weg.

Onderschat nooit een cyclusbreker. Ze hebben niet alleen jarenlang generatietrauma meegemaakt, maar ze stonden ook voor het trauma en vochten om te zeggen: “Dit eindigt bij mij.” Dit is dapper. Dit is krachtig. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Onderschat nooit een cyclusbreker.

Heb je enig idee hoeveel tirannen en dictators er zijn die angst hebben voor de mensen die ze uitbuiten? Allen realiseren zich dat op een dag, onder de verschillende slachtoffers die ze hebben, dat er dat zeker één zal bij zijn die opstaat en terug slaat.

Alleen omdat ik het allemaal zo goed draag, wil nog niet zeggen dat het niet zwaar is.

Depressie is geen grap. Het is vreselijk, maar wetende dat ik God heb die sterker en groter is dan de depressie zelf en die bij mij vecht, geeft me het gevoel dat ik niet alleen vecht. Soms wil ik te vaak de handdoek in de ring gooien en het leven zelf opgeven. Maar als ik erover nadenk, moet er een reden zijn waarom mijn hart nog steeds klopt en wat die reden ook is, alleen God weet het. Hij is degene die mij het leven heeft ingeblazen, dus ik zal gewoon op Hem vertrouwen en rusten. Hij ondersteunt me. En ik weet niet wat mijn doel op deze aarde is, maar ik ben bereid om te blijven ademen zo lang Hij wil dat ik hier ben en ontdek het doel dat God voor mijn leven heeft. Het leven is niet gemakkelijk, maar bij God is het de moeite waard om het te leven. Ik vertrouw op God. Hij is groter dan alles waarmee we in het leven worden geconfronteerd.

Je eigen familie zal over je praten als je bezig bent met het doorbreken van al hun generatievloeken. Deze shit is niet voor de zwakken.

Je eigen familie zal “shit” over je praten als je bezig bent met het doorbreken van al “hun” generatie problemen en taboes. Deze shit is niet voor de zwakken. Als je zwakt bent maak dan dat je eerst sterk wordt.

Je mag geen enkel gewicht geven aan hun opinie over jou omdat je heel goed hebt nagedacht over wie je bent.

Het is gemakkelijker om er over te dromen dan het uit te voeren, en het kost meer tijd dan je dacht om je innerlijk werk te doen. Het is hard werken aan jezelf, en heeft niets met geluk hebben te maken. Veel met geduld hebben en hard werken.

Er niet meer in geloven is het beste excuus. Je hoeft je absoluut niet te verontschuldigen voor wie je bent. Trouwens niemand van je familie geeft echt om jou. Ze eisen de perfectie om je onzeker te maken. Doe de voorbereiding, doe het innerlijke werk, informeer je voldoende, maak een plan. Buig je hoofd en werk eraan. Als je zover bent gekomen, voer het dan uit met snelheid. Snelheid is meer belangrijk dan de meeste denken. Stop dan met denken, stop dan met er over te praten. Ga het doen. Het moment dat je start met handelen zoals je werkelijk bent, dan veranderen de dingen zeer snel. Want in dit geval is de enige persoon die je dient toelating te geven, jijzelf. Er is geen enkele reden om de dingen verder te doen die je haat, en spijt dat je niet gedaan hebt wat je werkelijk van je leven wilde maken is als vergif.

Narcisten lichten je op door te zeggen dat je negatieve reactie op hun giftige gedrag giftig is.

Sommigen van jullie dragen nog steeds de wonden van mishandeling door ouders of partners. Ik hoop dat je weet dat niet iedereen geïrriteerd is over jou, niet iedereen boos is op jou, niet iedereen is er op uit dat jij faalt. Gun jezelf dezelfde vriendelijkheid die je aan anderen geeft.

Heb je enig idee hoeveel tirannen de mensen vrezen die zij uitbuiten?

𝖧𝖺𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗇𝗒 𝗂𝖽𝖾𝖺 𝗁𝗈𝗐 𝗆𝗎𝖼𝗁 𝗍𝗒𝗋𝖺𝗇𝗍𝗌 𝖿𝖾𝖺𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝗈𝗉𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌? 𝖠𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾𝗆 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾 𝗈𝗇𝖾, 𝗈𝗇𝖾 𝖽𝖺𝗒, 𝖺𝗆𝗈𝗇𝗀𝗌𝗍 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗆𝖺𝗇𝗒 𝗏𝗂𝖼𝗍𝗂𝗆𝗌, 𝗍𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗂𝗌 𝗌𝗎𝗋𝖾 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝗈𝗇𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗋𝗂𝗌𝖾𝗌 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇𝗌𝗍 𝗍𝗁𝖾𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗍𝗋𝗂𝗄𝖾𝗌 𝖻𝖺𝖼𝗄.

De eerste stap naar genezing is accepteren dat je gekwetst bent.

Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, hoe meer je doet alsof je in orde bent, hoe minder het met je gaat. Ik weet dat het makkelijker is om te doen alsof je in orde bent dan om je wonden te openen. Ik weet dat het gemakkelijker is om te doen alsof alles goed en fijn is, terwijl dat zeker niet het geval is. Ik weet dat het veel veiliger voelt om je pijn voor anderen te verbergen in plaats van ze in vertrouwen te nemen. Ik weet dat het eenvoudiger is om te zeggen dat je in orde bent als je daarom wordt gevraagd, dan dat je degene vertrouwt die om je kwetsbaarheid vraagt. Ik weet dit allemaal omdat ik hetzelfde boe doe. Maar dat is het giftige deel van ons dat we moeten loslaten . Je bent maar EEN betrouwbare vriend, weg van pijn tot genezing. Neem die sprong

Minder posten op sociale media geeft je geen verdomd diploma in volwassenheid.

Kunnen we alsjeblieft gewoon stoppen met het beoordelen van mensen? Periode. Als je iets niet wilt doen; niet doen. Maar wat je ook doet, vertel anderen niet hoe ze hun leven moeten leiden en heb ook niet de indruk dat je beter bent dan de volgende persoon.
.
.
PS. Sorry dat ik de laatste tijd MIA ben op dit account. Ik heb net met veel giftige negatieve energieën te maken gehad, maar ik ga proberen hier actiever op te zijn, want ja, ik hou ervan om online te posten en ik zal dat doen, of mensen het nu leuk vinden of niet. De blokfunctie komt vaak van pas . Hoe dan ook, hoop dat yawl het heeft overleefd wat positieve Badass-vibes op jouw manier stuurt

Je realiseert je pas hoe slecht je relaties in het verleden zijn als je bij iemand bent die je goed behandelt en je denkt dat ik niet mag huilen minstens drie keer per week?

Stop met het vasthouden aan mensen alleen omdat je samen geschiedenis hebt.

Ik weet niet wie dit moet horen, maar hier herinner ik jullie eraan om jezelf op de eerste plaats te zetten

Alleen omdat ik de shit niet aanpas, wil nog niet zeggen dat ik het niet weet. Sommige shit is de energie gewoon niet waard.

In het genezingsproces moeten we vaak dingen en mensen die ons niet meer dienen of niet meer verenigen met de persoon die we worden, loslaten. Ons netwerk kan afnemen of helemaal wegvallen. Dit kan het gevoel geven dat je alleen of eenzaam bent. We hebben nog geen contact kunnen maken met mensen die compatibel zijn met wie we worden, hoewel de mensen waarmee we contact maakten niet meer goed bij elkaar passen … en daarom ontstaat er een kloof.

Samen met deze afscheiding van verbinding met de buitenwereld is in de eerste plaats ook de afscheiding van de verbinding met ons oude zelf. We hebben oude patronen, overtuigingen, overlevingsmechanismen, gewoonten en gedrag losgelaten, maar we hebben nog niets nieuws kunnen invoeren. Onze oude identiteit brokkelt af en er is vaak een periode waarin we ons identiteitloos voelen omdat we nog geen verbinding met ons nieuwe zelf hebben gevormd.

Dit deel van het innerlijke werk wordt vaak ervaren als verwarrend, verbroken, alleen en eenzaam.

Al deze vormen van alleen en eenzaam voelen zijn eigenlijk prachtige edelstenen. Pijnlijk, maar mooi. Het zijn zachte uitnodigingen om verder naar binnen te keren en de verbinding die je met jezelf hebt op te bouwen, te versterken en te verdiepen. Hoe sterker deze verbinding met jezelf, hoe meer je één bent met jezelf, hoe sterker je uit het trauma zult komen.

Onze grootste en belangrijkste verbinding is die met onszelf. Het is de enige die we echt kunnen beïnvloeden op de manier die we willen. Het is de enige die altijd beschikbaar zal zijn. Het is de enige waar we altijd op kunnen vertrouwen en op kunnen vertrouwen. Werken aan deze relatie en deze verbinding met jezelf is daarom belangrijk en tijd en moeite goed besteed.

De eenzaamheid die vaak wordt gevoeld tijdens genezing, kan worden gezien en gebruikt als toegangspoort tot het creëren en versterken van deze belangrijkste verbinding

De manier waarop mensen met je omgaan is een statement over wie ze zijn als mens. Het gaat niet om jou.

Wees geen gevangene van je verleden. Dat deel van je leven is voorbij. De fouten die je hebt gemaakt, de slechte beslissingen, de onverstandige keuzes; ze maken allemaal deel uit van het leven. Blijf er niet bij stilstaan. Ze bepalen je toekomst niet. Je toekomst is een schone lei. Begin ermee te schrijven! Zorg ervoor dat je goed schrijft.

Een belangrijke les die ik heb geleerd, is dat je niet iedereen kunt plezieren. Verspil dus geen tijd aan het proberen jezelf te bewijzen aan andere mensen. Goede mensen met een goed hart blijven goed doen, ongeacht wat andere mensen denken. Sommige mensen raken beledigd door uw ervaringen en waarheden omdat ze denken dat alles daarmee verband houdt. Dat is het niet. Dus maak je zorgen over jezelf en stop met projecteren op andere mensen. Dit geldt voor iedereen.

Is het echter niet grappig hoe haters zo geobsedeerd zijn door je te haten en toch kunnen ze er ook geen genoeg van krijgen ?! Aaaaand omdat we het over dit onderwerp hebben, denken deze mensen echt dat hun nep-stalkingaccounts ons voor de gek houden

Heb je ooit gewoon een echt, oprecht gesprek met iemand willen hebben over waarom ze hebben gedaan wat ze je hebben aangedaan?

Zo ja, wat zou je zeggen?

Mensen geven er echt niet om wat je doormaakt, ze hopen gewoon dat je in orde bent om nog steeds voor ze door te komen wanneer ze je nodig hebben.

Reden te meer om EERST voor jezelf te zorgen. Niemand heeft je rug zoals je eigen rug so️ dus de volgende keer dat iemand je schuldig maakt omdat je jezelf op de eerste plaats zet; geef ze een vinger

We bevinden ons in een wereld waarin de overlevenden zich schuldig voelen omdat ze de waarheid hebben verteld.

Aan de overlevenden: wij zijn u een enorme moed verschuldigd.

Je kunt van jezelf houden en je toch eenzaam voelen. Sta niet toe dat mensen je beschamen over je verlangen naar verbinding.

Trauma verbreekt de verbinding. Genezing betekent dat we terugkeren naar onszelf, naar onze onbelaste, hele staat.
.
In het genezingsproces moeten we vaak dingen en mensen die ons niet meer dienen of niet meer verenigen met de persoon die we worden, loslaten. Ons netwerk kan afnemen of helemaal wegvallen. Dit kan het gevoel geven dat je alleen of eenzaam bent. We hebben nog geen contact kunnen maken met mensen die compatibel zijn met wie we worden, hoewel de mensen waarmee we contact maakten niet meer goed bij elkaar passen … en daarom ontstaat er een kloof.
.
Samen met deze afscheiding van verbinding in de buitenwereld is in de eerste plaats ook de afscheiding van de verbinding met ons oude zelf. We hebben oude patronen, overtuigingen, overlevingsmechanismen, gewoonten en gedrag losgelaten, maar we hebben nog niets nieuws kunnen invoeren. Onze oude identiteit brokkelt af en er is vaak een periode waarin we ons identiteitloos voelen omdat we nog geen verbinding met ons nieuwe zelf hebben gevormd.
.
Dit deel van het innerlijke werk wordt vaak ervaren als verwarrend, verbroken, alleen en eenzaam.
.
Al deze vormen van alleen en eenzaam voelen zijn eigenlijk prachtige edelstenen. Pijnlijk, maar mooi. Het zijn zachte uitnodigingen om verder naar binnen te gaan en om de verbinding die je met jezelf hebt op te bouwen, te versterken en te verdiepen. Hoe sterker deze verbinding met jezelf, hoe meer je één bent met jezelf, hoe sterker je uit het trauma zult komen.
.
Onze grootste en belangrijkste verbinding is die met onszelf. Het is de enige die we echt kunnen beïnvloeden op de manier die we willen. Het is de enige die altijd beschikbaar zal zijn. Het is de enige waar we altijd op kunnen vertrouwen en op kunnen vertrouwen. Werken aan deze relatie en deze verbinding met jezelf is daarom belangrijk en tijd en moeite goed besteed.
.
De eenzaamheid die vaak wordt gevoeld tijdens genezing, kan worden gezien en gebruikt als een toegangspoort tot het creëren en versterken van deze belangrijkste verbinding.

Giftig is wanneer ze je niet kunnen laten gaan, maar ze kunnen je ook niet goed behandelen.

Angst kan ervoor zorgen dat we terugglijden in oude patronen en situaties die niet altijd gezond zijn, maar comfortabel voelen. Dit is niet waar verandering plaatsvindt.

Het kan eng zijn om niet te weten wat de volgende stap is, maar houd het geloof, houd jezelf verantwoordelijk voor voorwaartse beweging. Je baant je een weg.

Laat alsjeblieft gewoon de liefde binnen. Vertel mensen hoe je je voelt en maak je geen zorgen dat je te veel bent. Wees teveel. Geef er te veel om. Laat mensen voor je opdagen. Laat mensen je eraan herinneren dat er goedheid is in deze wereld. Wees kwetsbaar, wees niet bang voor wat je voelt. Probeer de schoonheid te vinden bij elke inzinking, probeer vooruit te gaan en los te laten; probeer te leren en te geloven in een nieuw begin, ondanks wat je hebt meegemaakt. Kus de gezichten van je vrienden, omhels hun gebroken stukjes weer bij elkaar, lach luid en hoop luid en leef luid en wees zacht voor jezelf, wees zacht voor je genezing. Connect, connect, connect – met elke gram van wie je bent, met elke centimeter van je patchworkhart. Maak contact met de mensen die je een diep gevoel geven. Maak contact met de momenten die tranen in je ogen brengen. Verbind je met de dingen die je handen doen trillen, omarm de dingen die je bewust maken hoeveel geluk je hebt om te leven.

Het spijt me dat je zo onzeker bent over jezelf dat je je constant zorgen moet maken over elke beweging die ik doe.

Wanneer u uit een familiesysteem komt waar mensen u de schuld geven voor het communiceren en proberen uw problemen op te lossen, bent u geconditioneerd om te denken dat het uw schuld is.

Wat er met je is gebeurd, was niet jouw schuld. Het was niet iets waar je om vroeg, het was niet iets dat je verdiende. Wat er met je is gebeurd, was niet eerlijk. Je was slechts bijkomende schade op het oorlogspad van iemand anders, een onschuldige toeschouwer die uit de buurt raakte. We zijn allemaal getraumatiseerd door het leven, sommigen van ons door grove fouten, anderen door onverwerkte pijn en aan de kant gelaten emoties. Wat de bron ook is, we krijgen allemaal een kaartspel en soms zijn ze geen winnende hand. Maar wat we niet kunnen vergeten, is dat zelfs als we geen schuld hebben, genezing in de nasleep altijd op ons zal vallen – en in plaats van hierdoor te worden belast, kunnen we het eigenlijk leren zien als een zeldzaam geschenk. Genezing is onze verantwoordelijkheid, want als dat niet het geval is, wordt een oneerlijke omstandigheid een niet-geleefd leven. Genezing is onze verantwoordelijkheid omdat onverwerkte pijn wordt overgedragen op iedereen om ons heen, en we zullen niet toestaan ​​dat wat iemand anders ons heeft aangedaan, wordt wat we doen aan degenen van wie we houden. Genezing is onze verantwoordelijkheid omdat we dit ene leven hebben, dit ene schot om iets belangrijks te doen. Genezing is onze verantwoordelijkheid, want als we willen dat ons leven anders is, zal het niet echt veranderen als we wachten tot iemand anders dat doet. Het zal ons alleen afhankelijk en bitter maken. Genezing is onze verantwoordelijkheid omdat we de kracht hebben. Genezing is onze verantwoordelijkheid omdat ‘genezing’ eigenlijk niet terugkeert naar hoe en wie we daarvoor waren, het wordt iemand die we nooit zijn geweest – iemand sterker, iemand wijzer, iemand vriendelijker. Wanneer we genezen, stappen we in de mensen die we altijd al wilden zijn. We zijn niet alleen in staat om de pijn te metaboliseren, we zijn in staat om echte verandering in ons leven, in onze families en in onze gemeenschappen te beïnvloeden.

Je hoeft je nooit schuldig te voelen over het verwijderen van giftige mensen uit je leven. Het maakt niet uit of iemand een familielid, romantische interesse, werkgever, jeugdvriend of een nieuwe kennis is – je hoeft geen ruimte te maken voor mensen die je pijn bezorgen of je een waardeloos gevoel geven. Het is één ding als een persoon zijn gedrag bezit en moeite doet om te veranderen. Maar als een persoon je gevoelens negeert, je grenzen negeert en je op een schadelijke manier blijft behandelen, moeten ze gaan.

Je kunt voelen wanneer iemand niet echt met je is. Energie liegt nooit.

Ik ben het soort persoon dat alles voelt en veel te veel verdomme.

Je bent altijd één beslissing verwijderd van een totaal ander leven. Laat dat meer dan één overdenken.

Grootste flex is van jezelf houden zoals je zou willen dat ze deden. Wees je eigen verdomde upgrade.

Je hoeft je nooit schuldig te voelen over het verwijderen van giftige mensen uit je leven. Het maakt niet uit of iemand een relatieve, romantische interesse, werkgever, jeugdvriend of een nieuwe kennis is – je hoeft geen ruimte te maken voor mensen die je pijn bezorgen of je een waardeloos gevoel geven. Het is één ding als een persoon zijn gedrag bezit en moeite doet om te veranderen. Maar als een persoon je gevoelens negeert, je grenzen negeert en je op een schadelijke manier blijft behandelen, moeten ze gaan.

Je vindt je waarde niet in een persoon. Je vindt je waarde in jezelf en vindt dan een persoon die jou waard is. Onthoud dat.

hier is niemand die een perfect leven heeft, persoonlijk of spiritueel – hoe ‘goed’ of ‘sterk’ ze jou (of zichzelf) ook lijken. Als hun publieke persoonlijkheid je anders doet denken, zijn er drie mogelijkheden: (1) Ze verbergen deze strijd voor jou (zoals hun recht is). (2) Je bent zo gefixeerd op de delen van hun leven die je bewondert, dat je hun voor de hand liggende uitdagingen bagatelliseert, negeert of negeert. (3) Ze verbergen deze strijd voor zichzelf, waardoor het onmogelijk wordt om deze aan jou te openbaren. Dus ga door. Blijf het moeilijke, pijnlijke emotionele en spirituele werk doen. Er is niets mis met jou. Als je denkt van wel, dan is dat waarschijnlijk een teken dat je op weg naar zelfcorrectie streeft naar een gezond gevoel van zelfredzaamheid. Maar zelfs dat pad is beter betreden in eigenliefde dan zelfverwijt.Maar toch, iets “mis” zien met onszelf is veel beter en gezonder dan in zelfbedrog te leven, hoe volmaakt en heilig het masker dat we ook voor anderen dragen. Of onszelf. – @thekhandiary • • • “En zoek hulp in Sabr (geduldig volhardend in wat de ziel voedt) en de Salaah, en het is werkelijk buitengewoon zwaar en moeilijk behalve voor de Khaashi’oon (de nederig onderdanige).” —Qur’an (Al-Baqarah, 2:45)2:45)2:45)

dingen waar iedereen mee om moet gaan:

Geen reactie is een reactie.

Geen risico nemen, is het grootste risico.

Als ze dat echt wilden, zouden ze dat doen.

Als je alleen gelukkig bent, zul je samen gelukkiger zijn.

Veranderd gedrag is de enige echte verontschuldiging.

Als er meer tranen zijn dan glimlachen, ga dan weg. Als er meer gevechten zijn dan grappen, ga dan weg. Als het meer pijn doet dan goed voelt, ga dan weg. Ze hebben niet het recht om je te vernietigen alleen omdat je van ze houdt. En van ze houden betekent niet dat je moet blijven.

Respect voor iemand verliezen is altijd zo raar omdat je de persoon niet haat, je gewoon niet de behoefte voelt om ooit nog een keer met ze te praten of zelfs op dezelfde manier over ze te denken, je bent gewoon klaar.

Een belangrijke les die ik heb geleerd, is dat je niet iedereen kunt plezieren. Verspil dus geen tijd aan het proberen jezelf te bewijzen aan andere mensen. Goede mensen met een goed hart blijven goed doen, ongeacht wat andere mensen denken. Sommige mensen raken beledigd door uw ervaringen en waarheden omdat ze denken dat alles daarmee verband houdt. Dat is het niet. Dus maak je zorgen over jezelf en stop met projecteren op andere mensen. Dit geldt voor iedereen.

Mensen willen volledige toegang tot je licht, maar willen niet de tijd nemen om je duisternis te begrijpen. Half steppin ezels.

Je hoeft je nooit schuldig te voelen over het verwijderen van giftige mensen uit je leven. Het maakt niet uit of iemand een relatieve, romantische interesse, werkgever, jeugdvriend of een nieuwe kennis is – je hoeft geen ruimte te maken voor mensen die je pijn bezorgen of je een waardeloos gevoel geven. Het is één ding als een persoon zijn gedrag bezit en moeite doet om te veranderen. Maar als een persoon je gevoelens negeert, je grenzen negeert en je op een schadelijke manier blijft behandelen, moeten ze gaan.

Als je op zoek bent naar innerlijke rust, zul je die niet vinden door door instagram te bladeren en inspirerende citaten te lezen. Je moet oorlog voeren met jezelf en jezelf confronteren met je diepste trauma’s, onzekerheden, angsten en twijfels. Zorg ervoor dat je omhoog kijkt naar “schaduwwerk”.

Schaduwwerk is het proces van het verkennen van je innerlijke duisternis of “schaduw zelf”. Schaduwwerk onthult elk deel van jou dat verstoten, onderdrukt en afgewezen is. Het is een van de meest authentieke paden naar verlichting.

Misschien geneest u niet omdat u probeert te zijn wie u was vóór het trauma, die persoon bestaat niet meer, omdat er een nieuwe u probeert te worden geboren. Blaas die persoon tot leven.

Trauma verbreekt de verbinding. Genezing betekent dat we terugkeren naar onszelf, naar onze onbelaste, hele staat. . In het genezingsproces moeten we vaak dingen en mensen die ons niet meer dienen of niet meer verenigen met de persoon die we worden, loslaten. Ons netwerk kan afnemen of helemaal wegvallen. Dit kan het gevoel geven dat je alleen of eenzaam bent. We hebben nog geen contact kunnen maken met mensen die compatibel zijn met wie we worden, hoewel de mensen waarmee we contact maakten niet meer goed bij elkaar passen … en daarom ontstaat er een kloof. . Samen met deze afscheiding van verbinding in de buitenwereld is in de eerste plaats ook de afscheiding van de verbinding met ons oude zelf. We hebben oude patronen, overtuigingen, overlevingsmechanismen, gewoonten en gedrag losgelaten, maar we hebben nog niets nieuws kunnen invoeren. Onze oude identiteit brokkelt af en er is vaak een periode waarin we ons identiteitloos voelen omdat we nog geen verbinding met ons nieuwe zelf hebben gevormd. . Dit deel van het innerlijke werk wordt vaak ervaren als verwarrend, verbroken, alleen en eenzaam. . Al deze vormen van alleen en eenzaam voelen zijn eigenlijk prachtige edelstenen. Pijnlijk, maar mooi. Het zijn zachte uitnodigingen om verder naar binnen te gaan en om de verbinding die je met jezelf hebt op te bouwen, te versterken en te verdiepen. Hoe sterker deze verbinding met jezelf, hoe meer je één bent met jezelf, hoe sterker je uit het trauma zult komen. . Onze grootste en belangrijkste verbinding is die met onszelf. Het is de enige die we echt kunnen beïnvloeden op de manier die we willen. Het is de enige die altijd beschikbaar zal zijn. Het is de enige waar we altijd op kunnen vertrouwen en op kunnen vertrouwen. Werken aan deze relatie en deze verbinding met jezelf is daarom belangrijk en tijd en moeite goed besteed. . De eenzaamheid die vaak wordt gevoeld tijdens genezing, kan worden gezien en gebruikt als een toegangspoort tot het creëren en versterken van deze belangrijkste verbinding ♡

Ik weet dat je de drang hebt om hun sociale media te stalken, maar om te genezen moet je hen of familieleden niet stalken. Blokkeer ze en het hele gezin als het moet.

je hoeft je nooit schuldig te voelen over het verwijderen van giftige mensen uit je leven. Het maakt niet uit of iemand een relatieve, romantische interesse, werkgever, jeugdvriend of een nieuwe kennis is – je hoeft geen ruimte te maken voor mensen die je pijn bezorgen of je een waardeloos gevoel geven. Het is één ding als een persoon zijn gedrag bezit en moeite doet om te veranderen. Maar als een persoon je gevoelens negeert, je grenzen negeert en je op een schadelijke manier blijft behandelen, moeten ze gaan.

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!