Showing: 1 - 3 of 154 RESULTS
co-afhankelijkheid Nederland België Nederlandstalig Recent veerkracht Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Goede keuzes met een NPD maken na misbruik. dl4

Keuze met een NPD. Wat zijn de mogelijkheden die we hebben om dingen te veranderen?
Onze mogelijkheden om een keuze met een NPD te maken worden in hoofdzaak bepaald door twee factoren:
omstandigheden die buiten onze controle liggen
keuze met een NPD die onder onze controle vallen.