Kenmerk van narcistische moeders: inzicht voor het slachtoffer. Deel 2

Kenmerk van narcistische moeders: inzicht voor het slachtoffer. Deel 2

9. Ze is een leugenaar op een ontelbare manier.

Elke keer dat ze praat over iets wat emotionele betekenis heeft voor haar, is het een goede gok te denken dat ze liegt.

Liegen is een manier waarop ze conflict creëert in de relaties en het leven van de mensen om haar heen – ze zal liegen over wat andere mensen over hen hebben gezegd, wat ze gedaan hebben, of hoe ze zich voelen.

Ze zal liegen over haar relatie met hen over uw gedrag of over uw situatie om zichzelf op te blazen en om uw geloofwaardigheid te ondermijnen.

De narcist(e) is heel voorzichtig over hoe ze liegt.

Voor buitenstaanders zal ze precies en weloverwogen liegen, altijd op een manier die kan worden afgedekt als ze geconfronteerd wordt met haar leugen.

Ze spint nieuwe woorden over wat je gezegd hebt, zo maakt er iets groots van.

Ze zet oneerlijke interpretaties op dingen die je eigenlijk deed.

Als ze kortgeleden iets bijzonder flagrants heeft gedaan zou ze kunnen preventief liegen.

Ze liegt vooraf om te kunnen verdisconteren wat je zou kunnen zeggen voordat je het zegt.

Dan wanneer je praat over wat ze deed, zul je je worden afgesneden met “Ik weet er al alles over … je moeder vertelde me … (zelfrechtvaardiging en leugens).”

Omdat ze zo voorzichtig is over haar ontkenningen, kan het heel moeilijk zijn om haar te vangen in haar leugens en hoe meer goedgelovig haar vrienden zijn hoe meer kans dat ze nooit gaan beseffen hoe oneerlijk ze is.

Om u, zal ze schaamteloos liegen.

Haar vrienden zullen beweren dat de narcistische moeder niet in staat is om de slechte dingen te doen die ze heeft gedaan.

Zelfs al deed ze die kortgeleden en zelfs als het was iets zeer memorabel, ze zullen je niet geloven.

Natuurlijk, als je probeert hun geheugen op te frissen door hen te herinneren aan de omstandigheden zullen ze zeggen: “Je hebt een zeer levendige verbeelding” of “Dat was zo lang geleden. Waarom moet je oude koeien uit de sloot halen?”

Uw gesprekken met haar zijn vol van afleidingsmanoeuvres en leugens. Ze geeft, terwijl ze met je praat niet genoeg respect.

Zo zal ze beginnen met een ‘self-serving’ leugen: “Als ik je niet ten laste mag zetten voor mijn belastingen verlies ik drieduizend euro!”

Je weerlegt haar met een duidelijke waarheid: “Nee, drieduizend euro is het bedrag van de afhankelijke vrijstelling. Je zult alleen maar ongeveer  achthonderd euro verliezen. “

Haar antwoord:‘ Is dat niet wat ik zei:’Je bent nu in een spel met alleen maar één regel. Je kunt niet winnen.

In de zeldzame gevallen dat ze wordt gedwongen om enkele van haar slechte gedragingen te erkennen, zal ze toegeven dat ze “misschien” iets verkeerds heeft gedaan.

De overtreding wordt altijd zwaar uitgesponnen en bijgesneden om het beter te laten klinken. De woorden “Ik denk,” “misschien,” en “zou kunnen hebben” zijn op zich een leugen, omdat ze precies weet wat ze deed. Ze hoeft dus niet te raden of misschien te gebruiken.

Zo kan het gebeuren dat ter wille van de voordelen van de narcistische ouders, een kind wordt gedwongen om schriftvervalsing te doen, waarna ze alles ontkennen en het kind een gevangenisstraf oploopt.

10. De narcistische moeder moet de hele tijd het middelpunt van de aandacht zijn.

Deze behoefte is een beslissend kenmerk van narcisten en in het bijzonder van narcistische moeders voor wie hun kinderen bestaan ​​om bronnen van aandacht en aanbidding te zijn.

Narcistische moeders houden ervan als er op hen wordt gewacht.

Ze peperen hun kinderen er echter in dat ze niet te veel moeten vragen.

“Terwijl je van plan bent …” of het gelijkwaardige daarvan is een van hun favoriete zinnen.

Je kan niet zomaar een karwei worden toegewezen aan het begin van de week of van de dag.

In plaats daarvan, moest je er zelf om vragen,  bij voorkeur op een tijdstip dat lastig was  voor u, of je moest haar helpen met zaken voor haar te halen en te brengen.

Je moet volgens haar vragen om ondergeschikt werk, zodat je ondertussen haar kunt roemen met uw aandacht.

Een narcistische moeder zal vreemde gelegenheden uitkiezen waarbij zij het middelpunt van de aandacht kan zijn, zoals herdenkingen voor iemand die dicht bij haar was, maar die lang geleden gestorven is. Ze kan ook een grote viering creëren voor een kleine persoonlijke mijlpalen.

Ze kunnen ervan houden om te entertainen zodat ze kan leven van haar eigen feestje.

Zij zal proberen om in de schijnwerpers te komen.

Ze zal elke gelegenheid waar iemand anders in het middelpunt van de belangstelling staat, bijvoorbeeld het kind dat zij als zondebok hanteert, bederven.

Ze nodigt haarzelf vaak uit waar ze niet welkom is.

Als ze u bezoekt of je gaat haar bezoeken, bent u verplicht om al je tijd door te brengen met haar.

Zichzelf onderhouden is ondenkbaar. Ze gaat altijd mokken, manipuleren of woedend worden als je probeert om iets te doen zonder haar, haar niet wilde amuseren, weigerde op haar te wachten, haar plannen dwarsboomt voor een drama of haar anderszins berooft van aandacht.

Oudere narcistische moeders maken vaak gebruik van de natuurlijke beperkingen van het verouderen om te manipuleren, vaak door het verwaarlozen van hun gezondheid of door dingen  waarvan ze weten dat het hen zal ziek maken. Bijvoorbeeld door te veel wijn te drinken.

Directe aanwezigheid eisen.

Dit geeft hen de mogelijkheid om uw directe aanwezigheid te eisen door onnodig een ambulance te bellen, een buurman of het ziekenhuis naar u te laten bellen.

Je moet je haasten aan haar zijde,  haar hand vasthouden, wenen over haar pijn en sympathiek luisteren naar haar eindeloze klachten over hoe moeilijk en verschrikkelijk het leven is.

Het is bijna nooit het geval dat u daadwerkelijk iets nuttigs kan doen, en de oorzaken van haar handicap zouden helemaal kunnen vermeden worden, maar je bent in een uiterst moeilijke positie om dat ter sprake te brengen.

Als je niet mee doet met het publiek en haar de aandacht biedt die ze manipulerend wenst, ziet het er zeer slecht uit voor iedereen die zich tegen haar verzet en kun je zelfs de juridische schuld krijgen.

11. Ze manipuleert je emoties om zich te voeden met uw pijn als geestelijke mishandeling.

Dit uitzonderlijk ziek en bizar gedrag komt zo vaak voor bij narcistische moeders dat hun kinderen hen vaak  “emotionele vampiers.” noemen.

Dit emotionele vampirisme komt in de vorm van puur sadisme.

Ze doet en zegt dingen doodgewoon om te verwonden of zij houdt zich bezig met het kwellen en plagen.

Zij steekt naalden daar waar je gevoelig bent terwijl al die tijd een glimlach op haar lippen speelt.

Zij kan u hebben meegenomen om enge films te bekijken.

Ze kan u gruwelijke verhalen vertellen, je dan bespotten dat je een baby bent als je huilde.

U kunt het gelach horen in haar stem toen ze druk op u uitoefent of verontrustende dingen tegen je zegt.

Later zal ze glunderen als ze een grote mate ontdekt bij je dat je van streek bent.

Vrolijk zal ze andere mensen vertellen dat ze zoveel plezier heeft als ze je kan plagen.

Op die manier werft ze anderen om te delen in haar vermaak.

Ze geniet van haar wreedheden en doet geen moeite om dat te verhullen.

Ze wil dat je weet dat je pijn haar vermaakt.

Is dit emotioneel vampirisme?

Ze kunnen onderwerpen naar voorbrengen die pijnlijk zijn voor u en al die tijd goed naar je kijken. Dit is emotioneel vampirisme in zijn zuiverste vorm. Ze voedt haar aan de emotionele pijn van jou.

Een bijzondere vorm van dit emotionele vampirisme combineert ze met aandachtzoekend gedrag met de eis dat het publiek lijdt.

Narcistische moeders spelen vaak de martelaar in de vorm van hartverscheurende, zelfmedelijdende drama’s die ze precies produceert, waarin zij de ster performer is, vooral met feestdagen.

Ze snikt en jammert dat niemand van haar houdt en iedereen zo egoïstisch is, en ze wil niet meer leven, ze wil sterven! Ze wil sterven!

Het kan haar niet veel schelen hoeveel de manipulatie van hun emoties en haar zelfmedelijden andere mensen afstoot.

Een ander raar gedrag dat heel gebruikelijk is bij narcisten:

 

haar drama’s kunnen zich ook vormen met als centrum de tragedies van andere mensen, vaak in verband hoeveel ze zelf door associatie geleden heeft.

Ze probeert indruk te maken op haar beangstigende luisteraars, als ze huilt over de gruwelijke moord op iemand die ze niet zou herkennen als ze haar op straat voorbij kwam.

Als dit artikel nuttig was voor jou, dan is het dat ook hoogst waarschijnlijk voor jouw kennissen. Je doet goed als je dit artikel geef het dan een duim of een hartje, becommentarieert en deelt.

Dank je wel.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren. Ook niet als een gids voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren. Commentaar geven en delen is zeer goed.

Kenmerk van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer.

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 1

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 3

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 4


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees