Hoe gaat een narcist te werk?

 

 

Jaren heb ik geleefd met een narcist. Desondanks na m’n echtscheiding intussen al 10 jaar manipuleert hij nu zelf m’n kinderen.

Hij stookt hij hen tegen me op.

Volgens hem ben ik de geestelijk gestoordedie het niet aankan om relaties op een gezonde manier aan te gaan. Alhoewel hij een jaar terug bekende voor de kerkelijke rechtbank een homo te zijn. Voor verschillende gelegenheden heeft hij verschillende versies.  Op verschillende  gelegenheden bekende hij ook zijn neef verkracht te hebben. Tegenover zijn kinderen noemde hij dat een relatie. Hij had dus met zijn neef een relatie. Zijn neef was toen 12 jaar. Dat is ook narcistisch misbruik.

 

Vooraleer ik het doorhad dat ik echt met een narcist te maken had, is er ook een hele tijd verstreken.

Sinds de relatie met m’n nieuwe man, is hij stikke jaloers en blijft hij verder doen om me te vernederen, te kwetsen.

 

Maar het lukt hem niet meer. Eindelijk geraakt hij z’n greep over mij kwijt. Bijgevolg maakt hem dat uiteraard nog woester.

Vandaar dat ik mensen toch wil waarschuwen !

Het duurt normaal wel een tijdje vooraleer je het goed en wel beseft dat ze (narcisten) bezig zijn met jou de grond in te boren.   Vroeg of laat denk je dat alles wat verkeerd loopt in die relatie, je eigen schuld en je eigen verantwoordelijkheid is.

Ga er van weg vooraleer het te laat is.

Het duurt trouwens wel een tijdje vooraleer je alles verwerkt hebt…

Als je plotseling denkt ook in zo’n situatie gezeten te hebben, en/of te zit, dan mag je me altijd contacteren.

Het verliezen van controle over een ander, is voor een narcist verschrikkelijk.

Uiteindelijk in zijn verwoede pogingen om controle te houden, neemt de narcist zijn toevlucht tot een groot aantal ongelooflijk inventieve strategieën en mechanismen.

 

Een opsomming van een aantal van zijn narcistische misbruik methodes.

 

1. Misbruik van informatie

Vanaf het eerste moment van een ontmoeting is de narcist uit op roof.

Hij verzamelt ondertussen informatie met de bedoeling om later tegen je te gebruiken.

Hoe meer hij weet over je hoe beter hij in staat is te dwingen, manipuleren, charmeren, afdwingen of confronteren.

De narcist aarzelt niet om misbruik te maken van de informatie die hij verzamelt, ongeacht de intieme aard of de omstandigheden waarin dit wordt verkregen.

Dit is een krachtig gereedschap in zijn arsenaal.

Manipulatie is een integraal en onafscheidelijk deel van de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De narcist idealiseert, devalueert vervolgens en ontdoet het slachtoffer van zijn eerste idealisering.

Deze abrupte, gewetenloze devaluatie is misbruik.

 

2. Alle narcisten idealiseren om vervolgens te devalueren.

Dit is in het kort de kern van narcistisch gedrag.

De narcist zuigt uit, liegt, bedriegt, beledigt, verlaagt, negeert, geef je de stilte behandeling, controleert etc…

Dit alles zijn vormen van manipulatie en mentaal misbruik.

De narcist is meester in heimelijke manipulatie.

Hij is een verborgen verslaafde. Je moet eigenlijk leven met een narcist om getuige te kunnen zijn van het misbruik.

 

3. De buitenproportionele reacties van een narcist.

In het algemeen zijn de handelingen van de narcist onvoorspelbaar, onberekenbaar, inconsistent en irrationeel.

Net zo dient die onvoorspelbaarheid om bij anderen hun zorgvuldige wereldbeeld te slopen.

In essentie wordt het slachtofffer afhankelijk van de volgende twist en draai van de narcist, zijn onverklaarbare grillen, zijn uitbarstingen, ontkenning of glimlachen.

Met andere woorden: de narcist zorgt ervoor dat HIJ de enige stabiele entiteit in het leven van anderen is door de rest van hun wereld te verpletteren met zijn schijnbaar krankzinnige gedrag.

 

4. Het destabiliseren door de narcist.

 

Hij garandeert zijn aanwezigheid in hun levens door hen te destabiliseren.

Op de lange termijn zal een dergelijke omgeving jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde aantasten.

Vaak worden de slachtoffers paranoïde of schizofreen en ze worden dan dus nog meer blootgesteld aan kritiek en oordeel.

De rollen worden dus omgedraaid:

Het slachtoffer wordt beschouwd als geestelijk gestoord en de narcist als de lijdende ziel.

 

5. Projecteren bij een narcist.

De narcist projecteert zijn gebreken, tekortkomingen, gedragingen enz.

op andere mensen om het hoofd te bieden aan zijn eigen ontoereikendheid en tekortkomingen.

Projectie wordt bereikt door schuld, kritiek en bewering.

Zodra je jezelf dit realiseert snap je dat iedere kritiek en bewering van de narcist over zichzelf gaat en eigenlijk een openbaring over zichzelf is.

Deze kennis kun je gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer er beschuldigingen van financiële of seksueel laakbaar gedrag zijn, is het waarschijnlijk dat de pester deze daden uitvoert. Dan is dat echt een waarschuwingssignaal.

Wanneer de narcist je beschuldigt van vreemdgaan, is het waarschijnlijk dat de narcist zelf overspel pleegt.

Als de narcist je beschuldigingen uit van, “lafheid” of een “negatieve houding” is het de narcist die een lafaard is of een negatieve houding heeft.

De waarheid is: HIJ IS NIET NORMAAL.

Maar voelt zich beter als hij kan manipuleren om de last van zijn stoornis en zijn gedrag te dragen.

 

6. De introjectie bij een narcist.

Een ander interessant aspect is ‘interjectie’.

Een narcist zal elke goede kwaliteit spiegelen die jij hebt.

Hij zal vast je voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.

Door dit te begrijpen, kunnen we inzicht krijgen in hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.

 

Dit wordt vaak aangeduid als “mirroring”.

Als hij deze ‘introjectie’ uitvoert, assimileert hij met onze plannen, filosofieën, dromen en doelen.

Inmiddels bootst hij jouw woorden en ideeën na.

Je denkt dat je de perfecte partner hebt ontmoet.

Helaas, het duurt alleen nooit lang.

De echte persoon, komt ooit naar voren en dat is de wrede ongeordende narcist.

Daarnaword je gestraft, meestal na een bijzonder geruststellende tijd samen, zal hij  je beledigen, of dreigen de relatie te verbreken.

Hij zal je vertellen dat hij het niet meer ziet zitten.

Want Je bent zo veeleisend.

Hij krijgt niet wat hij zegt nodig te hebben.

Je speelt psychologische spelletjes met hem. (Projectie).

 

7. Objectiveren door een narcist.

De meeste mensen hebben de behoefte om te geloven in empathische vaardigheden en een goed hart van anderen.

Door mensen te objectiveren valt de narcist de fundamenten van het sociale verdrag aan.

Dit is het merkwaardige aspect van de narcist.  Enerzijds kan hij een uitstekende imitatie van een volwaardige volwassene worden, maar anderzijds is hij emotioneel gestoord,of op zijn best, onvolwassen.

 

8. Pathologisch liegen

De narcist is een pathologische leugenaar.

Liegen kan dwangmatig zijn, al is het geen ziekte of zelfs een afwijking, liegen is een gewoonte in het gedrag.

Als deze gewoonte gunstig geweest is in het verleden zal het worden herhaald.

Na vele herhalingen zal het de standaard reactie worden.

De narcist liegt zelfs zichzelf voor. Ironisch genoeg is hij de eerste die in zijn eigen leugens trapt.

Dit is moeilijk te begrijpen en nog moeilijker te verklaren, maar bij een narcist zijn fantasie en realiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is deze rotsvaste overtuiging waardoor veel mensen misleid worden en gaan geloven in zijn eerlijkheid en oprechtheid.

In zekere zin is hij ook eerlijk, namelijk eerlijk in het geloven van zijn eigen leugens, maar hij is zich wel degelijk bewust van zijn onoprechtheid!

 

9. Uitputting door de narcist

Normaal gezien heeft de narcist zelf nogal rare slaap gewoonten en waag het niet hem daar bij te storen.

Een ander gunt hij daarentegen geen moment rust.

Ervaringsdeskundigen bevestigen dat de narcist zelfs slaap als een vorm van misbruik gebruiken!

Zo kan hij je met opzet wakker houden en bewust storen, als je net even ‘n minuutje voor jezelf neemt.

Juist als je moe bent, puur en alleen om je te verzwakken. Dit doet de narcist om je uit te putten etc.

Zodat hij met dit voornemen er voor zorgt dat je geen kracht meer hebt om weerstand te bieden!

10. Agressie en de narcist.

Van tijd tot tijd kan een narcist gevaarlijk zijn, omdat hij een onvoorspelbaar karakter heeft.

Hij wordt agressief als hij de situatie niet onder controle blijken te hebben en het gaat niet zoals hij had gedacht.

Dan gaat de narcist onberekenbaar worden, stalken, agressief, een specifiek soort narcistisch misbruik toepassen. Bij dit alles doet zichzelf nog het meest voor als het slachtoffer. Precies dat weet hij heel goed naar de buitenwereld over te dragen!

Op hetzelfde moment verspreidt hij roddels over mensen (ex-en) om zichzelf schoon te praten.

 

11. Narcistisch misbruik in relaties.

Als slachtoffers van narcistisch misbruik leren over narcisme zijn ze allemaal even overweldigd. Ze beseffen dat ze er niet alleen voor staan en dat zij niet gek zijn!

Het is alsof ze ontwaken uit een boze droom.

Dan beginnen ze hun situatie nader te onderzoeken.

Ze beginnen om de waarschuwingssignalen die ze zo lang negeerden te zien.

Soorten narcistisch misbruik.

Verbale mishandeling:

verbaal geweld omvat kleineren, pesten, beschuldigen, beschuldigen, schokken, veeleisend zijn, ordenen, bedreigen, bekritiseren, sarcasme, woeden, tegenwerken, ondermijnen, onderbreken, blokkeren en schelden.

Merk tegelijkertijd op dat veel mensen af ​​en toe eisen stellen. Ze kunnen zelfs sarcasme gebruiken en elkaar onderbreken. Mensen werken elkaar tegen en bekritiseren elkaar.

Ze geven elkaar de schuld of ze blokkeren je op sociale media. Onder die omstandigheden overweeg dan de context. Analyseer ook de boosaardigheid en de frequentie van het gedrag vooraleer je het als narcistisch misbruik behandelt.

Manipulatie:

Over het algemeen is manipulatie indirect van invloed op iemand die zich op een manier gedraagt ​​die de doelen van de manipulator bevordert. In dat geval is het vaak een verkapte vorm van agressie.

Denk aan een ‘wolf in schaapskleren’. Op het eerste gezicht lijken de woorden onschuldig. Ze lijken zelfs goedkoop. Ondertussen voel je je verootmoedigd. Wellicht voel je ook een vijandige intentie. Als je ervaart dat manipulatie opgroeit, zul je het misschien niet als zodanig herkennen.

Emotionele chantage:

Belangrijk om op te sommen bij emotionele chantage is dat het kan bedreigingen, woede, waarschuwingen, intimidatie of straf omvatten. Niettemin is het een vorm van manipulatie die twijfel in u oproept. Op hetzelfde moment voel je angst, verplichting en of schuldgevoelens.

Soms wordt dit narcistisch misbruik aangeduid als  Gaslichten.  Met het oog om er voor te zorgen dat je je mentaal incompetent voelt zal de narcist opzettelijk je wantrouwig maken aan je percepties van de realiteit.

Concurrentie:

Concurrerend om altijd bovenaan te staan bereikt de narcist dat door onethische middelen. Bijv. valsspelen in een spel.

Negatief contrasterend:

onnodig vergelijkingen maken om je in contrast te plaatsen met de narcist of andere mensen.

Sabotage:

De narcist zal op zijn minst een onverwijld storende inmenging in uw inspanningen of relaties doen. Daarbij heeft hij tot doel om wraak te nemen of om persoonlijk voordeel te behalen.

Exploitatie en objectivering:

De narcist maakt gebruik of profiteert van u voor persoonlijke doeleinden zonder rekening te houden met uw gevoelens of behoeften.

Liegen:

In het algemeen omvat liegen de aanhoudende misleiding om verantwoordelijkheid te vermijden. Eveneens liegt de narcist om de eigen doelen te bereiken.

Achterhouden:

Krijg je niet meer wat je nodig hebt? Dingen als geld, seks, communicatie of affectie worden die van u onthouden?

Verwaarlozing:

In werkelijkheid kan de narcist plotseling de behoeften negeren van een kind voor wie de dader verantwoordelijk is.

Omvat kinderbedreiging:

d.w.z. het plaatsen of verlaten van een kind in een gevaarlijke situatie.

Privacyinvasie:

De narcist zal te zijner tijd uw grenzen negeren door uw spullen te doorbladeren, te bellen en te mailen. Anderzijds kan de narcist ook je fysieke privacy ontkennen of stalken of je volgen. Hij zal de privacy negeren die u heeft aangevraagd. Je dient je duidelijk te realiseren dat je je digitale veiligheid extra zorgvuldig dient te behandelen.

Karaktermoord of laster:

Zolang als mogelijk zal de narcist roddels of leugens over jou aan andere mensen verspreiden.

Geweld:

In het kort omvat geweld het blokkeren van je beweging. Dat kan bijvoorbeeld door het trekken aan jouw haar, het gooien van dingen of het vernietigen van je eigendom.

Financieel misbruik:

Een ander belangrijk punt dat dikwijls over het hoofd gezien wordt is financieel misbruik. Het kan inhouden dat u door economische overheersing wordt beheerst.

Mogelijk is ook dat uw financiën worden beperkt door middel van afpersing, diefstal, manipulatie of gokken. Evenwel kan de narcist door schulden te maken op uw naam of door uw persoonlijke bezittingen te verkopen u in de macht houden.

Isolatie:

Vaak zal de narcist u isoleren van vrienden en familie. Dan ook kan hij je de toegang tot externe services verbieden. Dienovereenkomstig zal hij verhinderen dat je ondersteuning krijgt. Hoe doet hij dat? Door controle, manipulatie, verbaal geweld, moord op personages of ander misbruik.

 

Annemie Declercq.

Welke ervaringen hebt u met narcisten? Dank je om het me te laten weten in de commentaren onderaan of per email.

 

Ik wil vooral benadrukken dat dit artikel is geschreven om getraumatiseerde partners te helpen. Als dit uw situatie beschrijft, zoek dan professionele therapie. Als uw partner geen tekenen van verandering vertoont, kunt u overwegen de relatie te beëindigen.

Voel je je gevangen in een relatie met een narcist? Doe dan de nodige voorbereidingen om in optimale omstandigheden te scheiden.

Ten slotte : Geen enkele suggestie wordt aanbevolen als u zich op enig moment onveilig voelt, of dat nu fysiek, seksueel, mentaal, emotioneel of psychologisch is. In ieder geval dient jouw veiligheid je primaire focus te zijn.

Als je niet veilig bent neem dan onverwijld contact op met de ondersteunende diensten voor hulp.

Johan Persyn

Aanverwante teksten.

toxic parentsToxic Parents Overcoming. Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life.
Children of the Self-absorbed A Grown-up's Guide to Getting over Narcissistic ParentsChildren of the Self-absorbed. A Grown-up’s Guide to Getting over Narcissistic Parents.

Uit het web een roman over narcismeUit het web. EBOOK. Een roman over narcisme.

rethinking narcismeRethinking Narcissism EBOOK The Bad—and Surprising Good—About Feeling Special.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.